O amerických plynových snech

Reklama


Epopej kolem amerického zkapalněného zemního plynu (LNG), který údajně má vytlačit z evropského trhu ruský „Gazprom“, trvá už několik let. A najednou to tu máme zase…

Naprosto stejné pohádky nám vykládali o „břidličné revoluci“, v jejímž důsledku měly USA zalít ropou celý svět. Toto odvětví ale v USA prochází, mírně řečeno, ne zrovna nejlepším obdobím – většina těžařských společností trčí po uši v dluzích, nejbohatší naleziště jsou už na hranici vyčerpání, ale neztrátovosti (o ziskovosti není řeč) nebylo přesto dosaženo. A nejspíš nebude dosažena už nikdy.

A co tedy nakonec máme? Několik terminálů na LNG v Evropě: čtyři v Británii (pro naše úvahy jsou nezajímavé, protože Británie nejspíš opustí EU, a o položení potrubí tam nikdo v Rusku nikdy ani neuvažoval), čtyři ve Francii, sedm v Itálii, ve Španělsku šest fungujících plus tři ve výstavbě (dodávky do nich jdou ze zemí Maghrebu), po jedné v Belgii, Portugalsku a Řecku, atd.

Část z terminálů (zvláště v satelitech EU nacházejících se pod vnějším řízením USA) je ztrátová (viz polský a litevský).

Dokonce i tam, kde terminály fungují normálně, v podstatě používají zemní plyn nikoli z USA, ale z Norska, Alžíru, Maroka, Nigérie, atd. Podíl vlastního amerického LNG v Evropě dosahoval i ve špičce 0,7 %.

Pro srovnání – v roce 2017 Rusko dodalo na evropský trh 194,4 miliardy m³, zatímco USA méně než 2 miliony tun NPG (kolem 3 mld. m³) – tedy 65krát méně…

Přitom je pochopitelné, proč Američané potřebují tuto otázku ostře zpolitizovat – čistě tržními mechanizmy s ruským plynem nejsou schopni nic udělat. Protože plyn a potrubí je spolehlivější, levnější, ale často i kvalitnější.

Proto slova vyřčená šéfem EU Junckerem, že „je ochoten investovat do výstavby nových terminálů pro příjem LNG, zejména z USA, pokud budou ceny konkurence schopné“, je možné chápat jako výsměch.

To proto, že konkurence schopné nebudou. LNG se používá nuceně tam, kde jinými cestami plyn dodat nelze. Jiné východisko není.

Důkazem toho budiž jednoduchý fakt, že většina, dokonce už postavených terminálů, pracuje mírně řečeno, neúplně využitá. Existující evropské kapacity jsou schopny přijímat řádově 16 mil. tun, zatímco v roce 2017 sumární evropský import představoval pouhých 47 milionů tun – takže sotva čtvrtina kapacity.

Takže, všichni ti strašáci s vytlačením „Gazpromu“ z evropského trhu jsou naprosto nereální. To ale velmi dobře chápou všichni účastníci procesu, jak naši, tak Evropané, tak samotní Američané.

A nejen to, dodávky ruského plynu v posledních letech jen rostou. A bez nových plynovodů (Jižního a Severního) se Evropa nijak neobejde. A proto, bez ohledu na slovní podporu (výlučně slovních) na podporu Ukrajiny, na podporu sankcí a další politická hrátky, se plynovody staví a nikdo jejich výstavbu neovlivní.

Protože ekonomika je silnější než politika, ale politika je jen jejím servisem – nadstavbou. To je abeceda, přátelé…

A mám další argument, který dosud nikdo v podobných úvahách nepoužil. K vytlačení, nebo aspoň zmáčknutí Ruska na evropském plynovém trhu Američanům nestačí dopravní kapacity. Bylo by třeba přinejmenším mezi 100 a 150 tankery.

Pakliže by skutečně plánovali obsazení trhu, pak by logicky už pár let stavěli nové tankery. Ale žádná taková aktivita v amerických (i kterýchkoli dalších), loděnicích, zaznamenána není. A nikdo se ani nechystá stavět takové množství tankerů.

A to znamená jen jedno – nikdo v podnikatelských kruzích nebere vážně, že Američané mohou tento trh obsadit. Proto také nikdo neinvestuje do dopředu beznadějné a ztrátové akce.

Prodat trochu LNG za vyšší cenu polským nebo pobaltských rusofobům – to je příjemná věc. Drobná privátní aférka pár byznysmenů a politiků lobujících za jejich zájmy.

Avšak provedení rozsáhlé expanze amerického LNG na evropský trh, to jsou úplně jiná měřítka a podmínky. Všichni velmi dobře rozumí míře iluzornosti takových projektů.

Takže překažení výstavby nových ruských plynovodů jsou opět jen soukromá přáníčka některých amerických politiků majících profit z prodeje LNG různým „velmi nezávislým“ satelitům. Ale považovat to za součást nějaké hluboké dlouhodobé strategie?

Jako v případě jejich vpádu do Iráku, je to „just business“.

Žurnalistskaja pravda

Překlad: st.hroch 181218

Přejít do diskuze k článku 13 komentářů