O kapitalismu II

Kapitalismus odstranil zkostnatělé bariéry rozvoje vědeckého bádání, umožnil raketový rozvoj výrobních sil, podnítil invenci, ve svém vyšším stadiu dosáhl takového stupně produktivity a efektivnosti, že by dokázal hravě uspokojit všechny základní potřeby lidských obyvatel planety. Přesto tyto potřeby zůstaly neuspokojeny a velké skupiny lidí (i v tzv. vyspělých kapitalistických zemích) zůstávají bez domova, množství lidí ve světě trpí hlady, žízní, umírá v důsledku podchlazení, živoří v otrockých pracovních a hygienických podmínkách anebo na smetištích.

Kapitalismus nebyl koncipován jako demokratický systém (ve smyslu vlády všeho lidu). S výjimkou přechodných období, kdy docházelo k převzetí moci  a k usazení systému, byl kapitalismus vždycky  diktaturou špiček kapitálu – finančníků, velkoprůmyslníků, burzovních spekulantů… Celá historie kapitalismu od jeho vzniku byla plna válek imperiálních center o sféry vlivu, dominanci, kolonie, suroviny, koloniálního útisku, zotročování pracovní síly, drancování přírodního bohatství periferie… Jediným relativně krátkým obdobím mírového kapitalismu „s lidskou tváří“ (i to pouze v Evropě) bylo poválečné období existence dvou konkurenčních světových soustav. Mimo území Evropy v tzv. „třetím“ resp. „rozvojovém“ světě byla politika kapitálových center vždycky politikou násilného, útisku, vydírání, okupace, protektorátů a válek. Do Evropy se tato politika západních kapitálových center vrátila krátce po rozpadu  socialistické světové soustavy v devadesátých letech dvacátého století, kdy již kapitálové špičky bažící po zisku za jakoukoliv cenu mohly bez následků odhodit politické mimikry.

Tzv. politika humanity, demokracie, lidských práv, míru je účelový ideologický konstrukt, kterým se kapitalistická centra v praxi obvykle neřídila –  ve vnitřní ani v zahraniční politice. Tyto politiky jim vždy sloužily pouze jako účelový klacek k prosazování zájmů kapitálových špiček. Veškerý pokrok v oblasti lidských, pracovních, politických a pod. práv byl vrstvou utiskovaných vždy vydobyt a vyvzdorován přes odpor velkokapitálu. Kapitál si toho je dnes velice dobře vědom, proto ovládl mainstreamová média veřejné manipulace a financuje širokou frontu tzv. „neziskových občanských lidskoprávních“ organizací – stávkokazů. Bez aktivního tlaku zezdola a široké popularizace akcí nemá v podmínkách tzv. parlamentní demokracie většina společnosti prakticky žádnou šanci parlamentní cestou cokoliv prosadit. Politický systém, který se stal jednou z forem tržních vztahů zcela ovládají velcí vlastníci kapitálu. Jedině oni mají dostatek volných prostředků na financování volebních kampaní, kupování politických stran, nákup a pronájem politiků… Žádný jednotlivec – řadový volič na rozdíl od jednotlivce multimiliardáře – oligarchy nemá prakticky vůbec žádnou šanci prosadit parlamentní cestou jakýkoliv svůj návrh, připomínku anebo stížnost. Korupce byla od vzniku kapitalismu jeho organickou součástí, nikoliv „vynálezem komunistů“, jak je dnes uváděno. Viz lukrativní zakázky v oblasti armádních nákupů, veřejných staveb, přidělování velkých státních zakázek soukromým firmám od vzniku kapitalismu…

Kapitalismus jako systém vždy nakonec dospěje do období krize, kdy se vyostřují všechny jeho vnitřní konflikty, což se projevuje  nárůstem agresivity, totalitarismu a násilí ve vnitřní i v zahraniční politice. Toto jsou „konečná řešení“ systémové krize, které praktikuje velký kapitál, když je ohrožena jeho existenční podstata. Relativně pokojná doba „hojnosti“ je vystřídána otevřeným predátorstvím, bojem „o udržení anebo rozšíření lovného teritoria“, udržení kořisti a válek.

K hlavním ekonomickým konfliktům kapitalismu, od kterých se odvozuje veškerá politika i její válečná forma  patří:

  • konflikt ve finančních vztazích (koncentrovaně vyjádřeno v růstu dluhu, panství spekulace, lichvy, virtuální finanční ekonomiky vzdalující se možnostem reálné ekonomiky…)
  • konflikt ve výrobních vztazích (koncentrovaně vyjádřeno v úbytku pracovních míst v oblasti reálné ekonomiky s postupem technologizace výrob a s přivlastňováním stále většího dílu společenského produktu reálné výroby majiteli výrobních prostředků, tlakem na snižování mezd v důsledku rostoucí konkurence pracovní síly na pracovním trhu, přelévání výrob a kapitálu do konkurenčních nákladových „rájů“…)
  • konflikt ve vlastnických vtazích (vztah mezi stále rychleji bohatnoucím 1%, kterému jsou šity veškeré zákony na míru a chudnoucím a zadluženějším zbytkem společnosti, který navíc musí stále víc platit provoz státu a obsluhu státního  dluhu)
  • konflikt mezi kapitálovými centry a periferií anebo konflikty mezi jednotlivými kapitálovými centry navzájem v důsledku zostřené konkurence, změn v ekonomickém postavení na mezinárodním trhu apod..

Všechny tyto konflikty se nakonec prolínají ve vztahu bohatnoucího velkokapitálu a chudnoucího zbytku („99 %“) společnosti. Systémová krize kapitalismu a její dopady v politice  jsou bez současného koncepčního řešení všech uvedených ekonomických konfliktů prakticky neřešitelné. Uvedu příklad: Někdo si třeba myslí, že je možno docílit harmonizaci systému dílčí parametrickou změnou v oblasti finančních vztahů. Praxe opakovaně prokázala, že ani „kvantitativní uvolňování“ tištěných peněz, ani kouzla s úrokovými mírami, ani politika škrtů podvazující ekonomický koloběh, ani politika cílené inflace a znehodnocování úspor a peněz (zde bych pouze přičinil poznámku, že velkokapitál, i když je taky inflační politikou postižen, je paradoxně postižen nejméně, protože zbídačovaná vrstva je hnána do dluhů a nucena vlastníkům peněz odprodávat reálné statky svého majetku hluboko pod cenou v exekucích a konkursních řízených a velký – zejména finanční kapitál se v důsledku dluhové politiky stejně rychle pomnožuje dál, kdežto chudí obtíženi přemírou dluhů se již z marasmu obvykle nedostanou) ani vzájemná kombinace těchto „řešení“ nepřinesly kýžený výsledek – dluhy dál rostou, ekonomika kapitálových center skomírá a svět se topí v systémové krizi kapitalismu. Zde platí – velkokapitál na rozdíl od zbytku společnosti bohatne nejenom v období konjunktury, ale i v dobách krize a válek. V těchto obdobích dokonce bohatne ještě rychleji a materializuje svá finanční aktiva.

Bez odstranění konfliktu v oblasti vlastnických vztahů (1 % všemocné oligarchie versus zbytek společnosti) není možno společenský systém harmonizovat. Při uchování vrstvy bohatnoucích multimiliardářů je vždycky pouze otázkou času, kdy jejich ekonomická síla rozdrtí a podřídí si celý parlamentní systém a nadiktuje společnosti zákony výhodné pouze pro ni a její zisky. Pak vnitřní konflikty systému raketově gradují. Zde bych přičinil tuto poznámku: Kdekdo dnes vnímá konflikt Západ versus Rusko – Čína (potažmo BRICS) jako konflikt kapitalismus versus alternativa. Tak tomu ovšem není. Jde o klasický opakující se konflikt dominantních kapitálových center (kde narážejí na sebe zájmy různých /velko/kapitálových oligarchických skupin, v tomto případě národní a kosmopolitní nadnárodní oligarchie). Bez ohledu na to,kde dnes stojí  naše sympatie (já se netajím, že mé jsou v této chvíli na straně Ruska, potažmo Číny), je zcela nesporné, že pokud v Rusku a v Číně (státech BRICS) zůstane zachována vrstva multimiliardářské oligarchie, vývoj v těchto zemích časem narazí na konflikt bohatnoucího „1 %“ vševlastníků proti zájmům chudnoucího zbytku společnosti. Rozdíl snad je pouze v tom, že v podmínkách, kdy se utrhne virtuální ekonomika a finanční kapitál ze řetězu (jako po zrušení Glass Steagallova zákona)  eskaluje tento konflikt velice dynamicky, kdežto za stavu dočasného podvázání a regulace finančního kapitálu (o to usiluje dle mého mínění uskupení  BRICS) dochází k prohlubování konfliktu ve výrobních a vlastnických vztazích pomaleji a plynuleji.

Nutno mít ovšem na paměti, že kapitál jako takový se nikdy své nabyté moci dobrovolně a bez odporu nevzdá. Kvůli jejímu udržení a rozšíření je schopen takřka čehokoliv- jakékoliv lži, manipulace, zločinu, války, konspirativního vraždění a rozeštvávání „vlastních“… (zde poslední poznámka – není jistě bez zajímavosti, že po rozpadu socialistické soustavy v rychlém sledu:

  • došlo, často pod falešnými záminkami, k válkám v Evropě, v těch ropných centrech, kterých političtí vůdci se snažili o nezávislou politiku (kde zůstali vůdcové – ropné emiráty – v podřízeném postavení, tam k válkám nedošlo) a na pomezí velkých mocenských center (na periferii Ruska a Evropy),
  • nastal tlak na velkou migraci radikalizujících se skupin do evropského prostoru,
  • proběhla série barevných revolucí v okolí Evropy a došlo k prohloubení barevných „revolučních“ tendencí u hlavních konkurentů současné dominantní mocnosti,
  • byly vytvořeny umělé konflikty a zdroje vydírání mezi vzájemně závislými konkurenty dominantní mocnosti,
  • byla destabilizována periferie a styčné plochy,
  • proběhlo téměř bleskové vojenské obkličování konkurentů dominantní velmoci.

Jak je to možné a komupak to nejvíc posloužilo? Jestliže je pravdou, že deklarovaným cílem válek v Afghánistánu, Iráku, Libyi, Sýrii a nyní na Ukrajině – kde vládnou rukou společnou a nerozdílnou oligarchové a nacisté – bylo šíření demokracie, svobody, míru, humanity a lidských práv, pak stojí za úvahu otázka: jsou nyní po rozšíření těchto „západních prý židokřesťanských“ hodnot do těchto zemí svoboda, mír, humanita, demokracie, ochrana lidských práv a prosperita větší než před vstupem samozvaných misionářů?

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
51 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
Petrpavel
Petrpavel
17. 2. 2015 5:33

Vidím to stejně. Hodnocení uskupení BRICS je brilantní.

mirror
mirror
17. 2. 2015 6:38

Bedo, první věta se vám nepovedla. Není pravda, že kapitalismus odstranil zkostnatělé bariéry rozvoje vědeckého bádání, umožnil raketový rozvoj výrobních sil, podnítil invenci, ve svém vyšším stadiu dosáhl takového stupně produktivity a efektivnosti, že by dokázal hravě uspokojit všechny základní potřeby lidských obyvatel planety. Jak se rozhlížím kolem, věda je v útlumu a nechápu, jak jste přišel na raketový rozvoj výrobních sil? Máte pravdu jen v tom, že kapitalismus podnítil zloděje ještě k větším krádežím a lhaní. Kapitalismus, to je plýtvání vším možným. Po internetu se pohybuje mnoho hlupáků, kteří si svoje špatné svědomí omlouvají žvásty o životaschopnosti kapitalismu. Kapitalismus… Číst vice »

Hamilbar
Hamilbar
17. 2. 2015 6:41

„Kdekdo dnes vnímá konflikt Západ versus Rusko – Čína (potažmo BRICS) jako konflikt kapitalismus versus alternativa. Tak tomu ovšem není. Jde o klasický opakující se konflikt dominantních kapitálových center (kde narážejí na sebe zájmy různých /velko/kapitálových oligarchických skupin, v tomto případě národní a kosmopolitní nadnárodní oligarchie).“

Do kamene tesat!!!

Autorovi velký respekt. Za celý článek.

rebelbrno
rebelbrno
17. 2. 2015 6:54

S obsahem článku souhlasím, protože rozumně uvažující člověk nemůže podporovat minulý kapitalismus ani jeho současnou variantu – neoliberální kapitalismus, který nemůže zajistit trvale udržitelný a sociálně spravedlivý život většina na planetě. K vaší poznámce na adresu Ruska (částečně i Činy) bych uvedl následující. V Rusko je sice v současné době oficiálně částečně uplatňována vláda oligarchie a částečně „státní kapitalismus“. Ale V.Putin a lidé v jeho okolí postupně uplatňují realizaci zcela jiného modelu řízení globalizace a tedy i státu a společnosti. Před více než 20 lety vznikla se utvořila skupina ruských intelektuálů především odborníků z oblasti matematické teorie řízení, sociologie, ekonomika… Číst vice »

rebelbrno
rebelbrno
17. 2. 2015 7:08

To podstatné, co v dané chvíli chci ve vztahu k vaší poznámce na adresu Ruska je následující : 1. Rusko reprezentované Putinem a spol. zcela a zásadně odmítlo marxismus, ale stejně tak odmítlo neoliberalismus. 2. Státní kapitalismus a jistou mírou vlády oligarchie je pouze dočasný stav jako pozůstatek období 90. let a dále bude postupně demontován. 3. V Rusku bude uplatňován dle výše uvedených koncepcí postupný, mírný, evoluční přechod od stávajícího stavu k vytvoření společnosti, jejímž základem musí být SPRAVEDLNOST a MRAVNOST. Dluhová ekonomika „úžeru“ bude nahrazena demograficky podmíněnou ekonomikou sloužící zájmům většiny. 4. V zahraniční politice bude po dohodách… Číst vice »

Aleš
Aleš
17. 2. 2015 7:12

mirror napsal Bedo, první věta se vám nepovedla. Není pravda, že kapitalismus odstranil zkostnatělé bariéry rozvoje vědeckého bádání, umožnil raketový rozvoj výrobních sil, podnítil invenci, ve svém vyšším stadiu dosáhl takového stupně produktivity a efektivnosti, že by dokázal hravě uspokojit všechny základní potřeby lidských obyvatel planety. Jak se rozhlížím kolem, věda je v útlumu a nechápu, jak jste přišel na raketový rozvoj výrobních sil? Máte pravdu jen v tom, že kapitalismus podnítil zloděje ještě k větším krádežím a lhaní. Kapitalismus, to je plýtvání vším možným. Po internetu se pohybuje mnoho hlupáků, kteří si svoje špatné svědomí omlouvají žvásty o životaschopnosti… Číst vice »

fajt
17. 2. 2015 7:14

http://www.novinky.cz/domaci/361820-zena-uz-ctyri-roky-v-ostrave-hleda-zubare-v-kraji-je-jich-zoufaly-nedostatek.html – něco pro lehovisty, kteří všechny zdroje šoupli jednoprocentním úchylákům a zbrojařským firmám. ..)

Aleš
Aleš
17. 2. 2015 7:16

rebelbrno: Souhlas. Vynikající komentář.

fajt
17. 2. 2015 7:16

http://outsidermedia.cz/Barack-Obama-Prvni-pracovni-den-v-Bilem-dome/ – a tady jedna malá exkurze do ne-dávné historie, jak je všechno iluzorní a na pussy. ..)

Aleš
Aleš
17. 2. 2015 8:21

fajt: Clair se prostě spletla. Viděla naději, tam kde není, neboť ji chtěla vidět. Vladimir Vladimirovič už není nováčkem na scéně. Z Čečenského průseru, který zdědil po tom ožralém šmejdovi, vybruslil. Od té doby spolehlivě pracuje pro Rusy jako jejich hlava státu. Relativizovat vše, to je to, co se té zdegenerované postmodernistické grupě vlastníků kapitálu, jejich lokajům a servisním jelitům hodí do krámu. Vím, že máte dlouhodobě konzistentní názory v tom, že je dle vás všechno na hovno. Ale smířit se s tím znamená žít život bez jakéhokoliv smyslu a naplnění. Clair tu dlouho nebylo slyšet, asi mají v zemi,… Číst vice »

mirror
mirror
17. 2. 2015 9:00

Aleš napsal
Béda zajisté srovnával kapitalismus s feudalismem.

Aleši, já jsem reklamoval jen část první věty. Nemusíme psát komentáře abychom potvrdili svůj souhlas. Je to zbytečné!

Béda
17. 2. 2015 9:35

Jenom pár poznámek v časové tísni k diskusi: 1) k plýtvavosti kapitalismu – kapitalismus je samosebou superplýtvavý systém. Problém jeho plýtvavosti není v uváděné argumentaci – podívejte se jak se v ČR zlepšil stav ovzduší po návratu kapitalismu (argumentující neberou v úvahu, že došlo k výraznému útlumu a přesunům těžkých výrob do „třetích zemí“, kde se díky tomu (žádné emisní limity tam neplatí) výrazně zhoršilo ovzduší. Problém plýtvavosti kapitalismu vyplývá z potřeby neustálého růstu a ještě významnějšího koloběhu zboží. Toto se vozí přes půlku světa, komponenty a suroviny se vozí z celého světa do místa kompletace. Kvůli snaze udržet systém… Číst vice »

Béda
17. 2. 2015 9:47

pokračování – ve stovkách procent. Krom toho vznikla celá řada jiného zboží, která „zahltila svět“. Namísto jednoho „obézního“ ocelového mazlíka, funguje několik ocelových „střízliků“, kteří ve finále spotřebují celkově víc paliva, na jejich výrobu bylo použito víc oceli, plastů, namontovalo se víc šetrnějších autobaterií… Jestli bude ento růstový vynucený trend zachován, kapitalismus jako systém „spolkne“ v průběhu několika desetiletí veškerou surovinovou bázi planety. A další generace budou žít v katastrofických podmínkách. 2) poznámka k přínosu kapitalismu v oblasti rozvoje věd: Správně bylo uvedeno, že vstup reagoval na předchozí feudální zkostnatělý společenský model. Ruku na srdce – i ve srovnání s… Číst vice »

Martin (už bez taky m)
17. 2. 2015 9:47

Přes souhlas s mirrorovou reklamací a de facto reklamací skrz komentář nové značky „rebelbrno“ je třeba Bédovi vyseknout poklonu za ony tučně zvýrazněné body. Chci věřit na „rebelbrno“ křížené s „necimprlich názory Aleše“, na přechodné období, i na civilizaci Číny, která se přes všechny importované konflikty vyvíjí dlouhodobě po svém navzdory přání „unihegemona minulosti“… Mozkový trust KSB a DVTŘ navazuje také nejspíše na zkušenosti střední Evropy a Evropy vůbec 60-tých let. Ač spoustu dní v životě máme pocit, že je vše na „HOV..“, není tomu tak. Mimo jiné je to zkreslení dáno perspektivou a délkou našeho života. Chci věřit, že… Číst vice »

fajt
17. 2. 2015 10:01

Aleši, to nebylo nic osobního vůči Clair. skutečná realita je ještě brutálnější než ta pověstná holá prdel bílého náčelníka, a pamatujte, kde se došlo s heslem, nejsme jako oni, o mezigeneračním předávání civilizační štafety jsem už tady psal a nechci se opakovat ( snad nás mladí za to, co jsme tady vyváděli a jak ošklivě jsme je obecně nastavili nebudou jednou vyhrabávat z hrobů ) a Rusko si poradí i bez nás ( já jim taky neradim, jenom – a to znova opakuji – glosuji situaci ), v dobrém i v tom zlém, o tom nemám žádné iluze …. a… Číst vice »

Aleš
Aleš
17. 2. 2015 10:28

Nebýt toho podvodu s převratem by pravděpodobně tehdejší konzumní reálný socialismus bez reformy došel k průsečíku s konzumním reálným kapitalismem za oponou. Jen by cesta byla pozvolnější a méně bolestivá. Je čas korporátní kapitalismus pomalu odeslat do propadliště dějin. Nebezpečí z prodlení jsou dvojí. Rostoucí stupeň debilizace národů v čase a hlavně s tím spojené nebezpečí sebezničení či Orwellovských vizí a nebezpečí dané z vykolejení přírodních systémů. Čas hraje v jednom jediném pro nás. Spolupráce na alternativních ekonomických a mocenských systémech sílí.

leoš
leoš
17. 2. 2015 11:26

V časech systémové krize,aby zakryli rozpory, „elity“ provádějí šikovnou ideologickou operaci-je to taková historická výhybka.V 30.letech nazvali fašismus socialismem,dnes ho jmenují demokracií a tzv. záp.hodnotami.

ex-nemo
ex-nemo
17. 2. 2015 11:38

všecko pěkné, pane Bedo, všecko správné. Ale co takhle nějaké řešení, aspoň nástin, to by nebylo ??

merlin
merlin
17. 2. 2015 12:20

http://droneandroid.cz/prototypu-dronu-pozehna-kardinal-dominik-duka/
pokud jsem ještě někdy chodí ray, tak že ho zdravím

fajt
17. 2. 2015 12:32

http://nazory.aktualne.cz/rozhovory/sabina-slonkova-nechtela-jsem-byt-hrobnikem-mf-dnes/r~d688dd94b5c911e4ba57002590604f2e/?utm_source=centrumHP&utm_medium=dynamicleadbox&utm_term=position-1 – manipulátor tady bulí krokodýli slzy nad manipulací ( bába myslela, že ji bude Bašiš všechno žrát z pekáče, kravka, chtěla osedlat skunka ) – ale kde se ta drzost těhle sviní bere, to je snad na pořádný výzkum. ..)

hudryper
hudryper
17. 2. 2015 13:50

rebelbrno napsal Před více než 20 lety vznikla se utvořila skupina ruských intelektuálů především odborníků z oblasti matematické teorie řízení, sociologie, ekonomika a také filosofů a historiků, kteří analyzovali historii vývoje společnosti a jejího řízení za poslední 4000 let (od Egypta) a identifikovali skutečnost, že společnost byla a je řízena už od starověku. Myslím,že všichni sledujeme videa Pjakina. Já bych jeho „poznatky za posledních 4000 let“ nebral jako nějakou seriozní vědu. Je to hra s novými pojmy uplatňovanými na staré společenské vztahy. Hlavně je třeba si uvědomit komu jsou obsáhlé Pjakinovy přednášky a komentáře určeny. Jsou to ruští občané a… Číst vice »

Irena
17. 2. 2015 14:09

hudryper napsal
hudryper

Nepodceňujte to hnutí. Pjakin není jeho jediný představitel. Myslím, že v Rusku již má dost příznivců a jeho záběr je podle mě také hodně široký. Navíc sleduji, že jejich terminologii začíná používat široký rámec lidí, možná podvědomě. Navíc Pjakin nikdy, nikde ani náznakem nezmínil, že by snad měl „společně“ s Putinem něco pod kontrolou. Hodnotí vždy pouze jeho postup z hlediska teorie, kterou sám zastává.

orinoko
17. 2. 2015 14:21

Hmm, asi požádám o nějakou adresu na ruskou děvočku. Byla doba, kdy jsem si psal s ruskými děvčaty a naše ruštinářka na základce přinášela nové a nové adresy od ruských děvčat, která měla zájem o dopisování. To byla Tamara, Nina … hmm .. a dál si už nevzpomínám. Svým způsobem to celé bylo hodně naivní , ale já jsem hlavně ještě neměl sepnutý motor a startér. Jak bych také mohl, když jsem honil mičudu. Ale pak přišla Mladá Boleslav a tzv. praxe v rámci průmky, kdy jsme už byli ubytovaní na ubytovně Škodovky, a kde se vzali tu se vzali… Číst vice »

brtník v brlohu
brtník v brlohu
17. 2. 2015 14:32

K tomu odmítání Marxe – pořád se zaměňuje Marx a jeho kritika kapíku s tím co se tu praktikovalo jako marxleninismus potažmo vědkomunismus. Marxova dialektická metoda – je otevřený systém, takže to co se tu popisuje se do něho pohodlně vejde – systém jako takový musí pracovat s kategorií cíle – bezprostřední, střednědlouhý, vzdálený – jaký je jejich vzdálený cíl? Co umožní změna výrobních vztahů po další Kondratěvově vlně? a mohlo by se pokračovat. Co je to vlastně státní kapitalismus?? – Jaký je rozdíl mezi současnými oligarchy a NEPmany?? Dalo by se pokračovat. Informací je málo – takže díky za… Číst vice »

Neználek
Neználek
17. 2. 2015 14:56

merlin napsal

http://droneandroid.cz/prototypu-dronu-pozehna-kardinal-dominik-duka/
pokud jsem ještě někdy chodí ray, tak že ho zdravím

Takže to se z něho stane roboanděl?

hudryper
hudryper
17. 2. 2015 15:08

Irena napsal Nepodceňujte to hnutí. Pjakin není jeho jediný představitel. Myslím, že v Rusku již má dost příznivců a jeho záběr je podle mě také hodně široký. Vážená paní Ireno , ani mne nenapadlo podceňovat hnutí ANTIMAJDAN,v jehož čele je Pjakin. To je hnutí občanské sebeobrany a půjde už zřejmě brzo o velmi efektivní politický nástroj centrální vlády v Moskvě. Měl jsem spíše na mysli tvrzení,kterými Pjakin znehodnocuje svou,nebo lépe řečeno kolektivní teorii.Říct ,že XERXES II nechal vyškolit chrámové otroky židovského původu k tomu,aby tito lidé v dalších stovkách generací sloužili světové centrální moci a proto je honil 42 let… Číst vice »

Irena
17. 2. 2015 15:59

hudryper napsal hudryper No já se vás nechtěla dotknout. Antimajdan však není hnutí Pjakinovo, nebo alespoň pod tímto názvem pořádá v současnosti akci Starikov a spol, kteří s ním nemají nic společného. Trochu se přitom tedy asi pohádal s NODem Fjodorova, nějak se nemohli dohodnout na tom, kdo je vlastně pořadatel a o čem přesně ta jejich akce bude a vůbec, kdo s ní přišel první. Já nejsem žádný intelektuál, ani jsem se za něj nikdy nepovažovala, ale pokud mohu posoudit, tak KOB je v podstatě nová filozofie, která se hodně liší, a když říkám hodně, tak opravdu myslím hodně,… Číst vice »

lomikel
lomikel
17. 2. 2015 16:27

pjakin a koncepty na http://leva-net.webnode.cz/ jsou zajimave, osobne nevim co presne je cilem celeho projektu ale jejich pojmovy aparat umozuje castecne obejit soucasnou vybavu spolecenskych ( tedy PR /propagandistych ved) ktere pracuji pro atlatnticky / ci anglo-sionisticky pokus o konceptualizaci sveta (NWO). V tom obejiti vidim podobnost ( ve vlastni strukture ne) pokusud Dugina na vyvynuti nove filosofie. pokud prijmeme koncept ze jsem do znacne miry to co si myslime ze jsem, tak takove to prenadivkovani/peformatovani vlatnich uvah o sobe a svete dava urcity smysle jako antidotum proti liberalismu. podstatne je jak jedname, vnitrni duvody jednani mohu byti pomerne bizardni,… Číst vice »

Sio
Sio
17. 2. 2015 17:59

Po vyslechnutí několika přednášek Pjakina jsem obrátil pozornost na „dostatečně všeobecnou teorii řízení“. Byl jsem hodně zvědavý, protože už od studentských let, kdy jsem se učil teorii regulace mě drží otázka, proč není tato uplatňována na analýzu společnosti. Za to dobu jsem se setkal s mnoha projevy politiků, kteří o tomto měli povědomí (nikoli konkrétně o té ruské teorii) – například Miloš Zeman je rozhodně podobným analytickým aparátem vybaven. Putin rovněž. Je to vidět z jejich akcí. Pochopení širších souvislostí o několik levelů nadhledu výše. Co jsem o té teorii zjistil? Stáhl jsem si PDF v ruštině. No 430 stran,… Číst vice »

Irena
17. 2. 2015 18:13

Sio napsal
Sio

No já jsem bohužel zatím nenašla dost času se dostat k těm písemným materiálům, ale přistupuji k tomu laicky tak, že pokud nad něčím seděla roky skupina lidí, která asi nebyla úplně neinteligentní, tak si musím napřed hodně moc nastudovat, než vyřknu nějaký ten soud. Mě to tak trošku připadá, jako by ve středověku tvrdili, že země je kulatá. Je jasné, že spousta lidí to nepřijme, zavrhne hned od začátku a nebude se ptát, jak na to přišli. Navíc, čím víc se dovídám, tím mi připadá, že vím méně.

Sio
Sio
17. 2. 2015 18:18

Bédo, většina lidí si možná vědomě nevšimne a budou třeba i nadšeni, protože vše, co jste napsal se tu diskutuje už dlouho. V zásadě je to souhrn pravd. Ale Bédo, je to informační eintopf. Na jedné straně (i název by to napovídal) se snažíte popsat kapitalismus obecně, na druhé straně vedle toho naflákáte zcela konkrétní fakta, která jsou vybrána – podle jakého klíče? Popis kapitalismu je tak z 80% Komunistický manifest, styl jako klasici, co jsme četli na ML . Trochu slabší. Kantor by řekl – to nemá ze své hlavy. Kde máte reflexi na to, že kapitalismus přešel do… Číst vice »

Béda
17. 2. 2015 18:21

Sio,

nechtěl jsem to zbytečně ještě víc natahovat. To jsem popsal již několikrát na jiných místech. Stačí dohledat v seznamu článků.

Sio
Sio
17. 2. 2015 18:24

Irena napsal No já jsem bohužel zatím nenašla dost času se dostat k těm písemným materiálům, ale přistupuji k tomu laicky tak, že pokud nad něčím seděla roky skupina lidí, která asi nebyla úplně neinteligentní, tak si musím napřed hodně moc nastudovat, než vyřknu nějaký ten soud. Mě to tak trošku připadá, jakoby ve středověku tvrdili, že země je kulatá. Je jasné, že spousta lidí to nepřijme, zavrhne hned od začátku a nebude se ptát, jak na to přišli. Navíc, čím víc se dovídám, tím mi připadá, že vím méně. Ireno, moc dobré kritérium (roky sedělo spoustu lidí) jste si… Číst vice »

Sio
Sio
17. 2. 2015 18:26

Béda napsal

Sio,

nechtěl jsem to zbytečně ještě víc natahovat. To jsem popsal již několikrát na jiných místech.Stačí dohledat v seznamu článků.

Já myslím, že se to dalo ještě zkrátit a soustředit se na konkrétnější problém.

Sio
Sio
17. 2. 2015 18:29

: Zajímavé. Zažil jsem něco podobného, jako přes kopírák, jen to bylo v Leningradě. Jmenovala se Ljuda a byla z Ukrajinského města Rovno. Nádherná holka. A nádherná vzpomínka.

Béda
17. 2. 2015 18:40

Sio napsal
Já myslím, že se to dalo ještě zkrátit a soustředit se na konkrétnější problém.

Vy jste pro mne moc náročný čtenář. Vám se jeden těžko zavděčí. Chtěl jsem psát obecně, malinko vnést nový pohled na věc (viz 4 hlavní ekonomické konflikty od kterých se odvíjí politika a její válečné pojetí – nutnost řešit konflikty v celém komplexu, nikoliv jednotlivě, pohled na BRICS jako „alternativu“) a okořenit to několika aktualitama. Holt každému se nikdy nelze zavděčit.

Béda
17. 2. 2015 18:42

A samozřejmě jsem chtěl vyvrátit vžité mýty o demokracii, mírotvornosti, lidskoprávnosti v kapitalismu.

Irena
17. 2. 2015 18:49

Sio napsal
Sio

Sio, vy tedy máte dneska nějakou kritickou náladu nezdá se vám? Oháníte se počasím a toho jaderného fyzika z KOB jste si ani nebyl ochoten poslechnout a myslím, že to bylo právě převážně o počasí.

Béda
17. 2. 2015 18:59

V diskusi se spekuluje o tom, co vlastně budují v RF a v Číně. Já osobně nechci v tomto ohledu nic konstatovat – myslím, že další vývoj v těchto zemích je velkou neznámou a stačí velice málo (v RF kupř. pouhá změna v nejvyšší funkci o kterou západní „humanisté a vývozci svobody“ tolik usilují. V článku jsem chtěl poukázat pouze na to, že prozatím tam budují kapitalismus (ne alternativu ke kapitalismu) s vrstvou oligarchů a že pokud se to nezmění nakonec se i zde (pomaleji pokud nepropadnou dluhovému hospodářství v moci finančníků) vyhrotí ostrý konflikt oligarchie (která sppolkne všechno) versus… Číst vice »

Martin (už bez taky m)
17. 2. 2015 19:16

peter. napsal

http://www.fzu.cz/~sipr/documents/ekonomika_na_kravach.html

Výborné!
Asi ne „exaktně přesné“, použitá metodika poplatná humoru, nicméně zejména „Evropský kapitalismus“ a „Americký kapitalismus“ jsou v tomto „kravském podání“ velice výstižné… Dokonalá cesta do…, a mimo realitu – tj. tam kde dnes „elity“ těchto zemí skutečně jsou – ale bez humoru a smíchu… co léčí a uzdravuje.
Člověk by se měl smát, i když… a co nejsrdečněji, upřímně.
Ďakujem, pán Peter.

Sio
Sio
17. 2. 2015 20:24

Irena napsal Sio, vy tedy máte dneska nějakou kritickou náladu nezdá se vám? Oháníte se počasím a toho jaderného fyzika z KOB jste si ani nebyl ochoten poslechnout a myslím, že to bylo právě převážně o počasí. Jsem halt kriticky uvažující člověk, nic neberu bez námitek, někdy je uvedu, někdy ne.. Uvádím počasí jako příklad velkého systému. Ireno, zřejmě nemám tolik času a energie, co vy. Poslechl jsem si tu přednášku o mozku, od Saveljeva, taky nebyla na 5 minut. Ke KOB se dříve či později dostanu. Jen mám pocit, že mi v práci teď fakt spotřebovává mozek těch 25%… Číst vice »

Sio
Sio
17. 2. 2015 20:27

Béda napsal
Vy jste pro mne moc náročný čtenář. Vám se jeden těžko zavděčí. Chtěl jsem psát obecně, malinko vnést nový pohled na věc (viz 4 hlavní ekonomické konflikty od kterých se odvíjí politika a její válečné pojetí – nutnost řešit konflikty v celém komplexu, nikoliv jednotlivě, pohled na BRICS jako „alternativu“) a okořenit to několika aktualitama. Holt každému se nikdy nelze zavděčit.

Bédo, z toho si nic nedělejte. Ve vztahu k vám u mě silně převažují pozitivní emoce, rozhodně vám to pálí, to nezpochybňuji. Jenže hodnocení +++++ dávám jen vyjímečně. :-)

Béda
17. 2. 2015 20:57
Aleš
Aleš
17. 2. 2015 21:44

béda, sio – kamerové systémy už špiclují celou naši věznici, pardon vesnici. Nějaký spyware, to už je přeci maličkost. Ještě že mám tu modrou knížku. Nechtěl bych bojovat proti bratrským národům na východ od nás. Posranec Kalousek by chtěl vyzbrojovat Praseňukovy hrdlořezy. Malý kousek k mobilizaci. Jdu ven blejt, i pár minutovým sledováním jakéhokoliv českého televizního kanálu se blížím k duševnímu potratu. K budování reálného kapitalismu vždy připraven!!!

Sio
Sio
17. 2. 2015 21:52

Béda napsal

Sio,

Co jako profík soudíte o tomto? http://www.wertyzreport.com/clanek/nsa-ukryla-do-pocitacu-po-celem-svete-spyware

Jistěže technicky možné to je. Ale ne nadlouho, pro antiviry se zabývající firmy a nadšence není zase takový problém odhalit spyware, stačí jim sledovat provoz na síťové kartě a udělat analýzu. Na to vybaveni jsou. Kaspersky je firma vyvíjející antiviráky – dobrá reklama, ne?

hylahty
hylahty
17. 2. 2015 22:35

Ransdorf: Schwarzenberg, to je kazišuk českého exportu.
Jsem myslel, že se pochčiju smíchy, když jsem to od něj slyšel dnes večer na ČT v Událostech, komentářích. A jako nebál se toho Míra, šel tam do nich tvrdě, co to šlo :)

fajt
18. 2. 2015 12:54

http://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/vyjimka-pro-manazery-htc-budou-jezdit-na-ceske-ridicaky/r~9629009eb74511e4aff10025900fea04/?utm_source=centrumHP&utm_medium=newsbox&utm_term=position-8 – no to jsou hovádka boooží, co k tomu jenom dodat – samozřejmě půjde o prachy, jinak by to ta bezvýznamná obluda z ODS s Topínkou nedělala – ale asi tak mazaný a v ceně jako jeho bývalý šéf Klausobáči asi nebude , ten si od jihokorejců za Nošovice naprosto drze řekl o miliardu, a taky ji dostal – přijel si pro ní osobně, ve třech prezidentských fárech, korejci z toho měli ještě skoro rok trauma – i když celý průběh úplatku čezkému náčelníkovi u svého soudu popsali ( v očekávání mirnějšího trestu) místní media držely pěkně hubu a… Číst vice »