O Lidech, Mravech a Zákonech

Určitě to znáte, ale prosím, přečtěte si toto znovu:

Alexander Solženicyn z exilu v USA: Duchovní problém Západu

„Celý život jsem prožil v komunismu a tvrdím, že společnost, kde neexistuje nestranná právní instance, je hrozná věc. Ale ani společnost, která má na všechno jen a jen právní instanci, není opravdu důstojná člověka. Když je celý život proniknut právními vztahy, vytváří se ovzduší mravní prostřednosti, které otravuje nejlepší podněty v člověku. Právní berle nemohou stačit, aby ve zkouškách, které ohrožují toto století, lidé obstáli vzpřímeni.

V dnešní západní společnosti lze konstatovat nerovnováhu mezi svobodou dělat dobré a dělat zlé. Obrana práv jednotlivce je dovedena do takové krajnosti, že společnost sama je bezbranná vůči některým svým členům: pro Západ je už na čase, aby začal víc zdůrazňovat lidské povinnosti, než lidská práva. Ve srovnání se svobodou dělat dobré má svoboda destruktivní a nezodpovědná daleko širší pole působnosti. Například zneužívání svobody pro páchání mravního násilí na mládeži: pouhým teoretickým protějškem svobody nabízet filmy plné pornografie, zločinu a satanismu, je svoboda mládeže na takové filmy nechodit. Tak se ukazuje, že život pojatý takto právně a výhradně právně se nedokáže bránit zlu a nechává se pozvolna nahlodávat. A když v některé zemi začne státní moc rázně potlačovat terorismus, veřejné mínění ji ihned obviní z pošlapávání občanských práv zločinců atd.

Tisk – a říkám-li tisk, myslím tím hromadné sdělovací prostředky vůbec – se přirozeně těší té nejlepší svobodě. A k čemu ji používá? Dává si pozor, aby nepřekročil zákonný rámec, ale překračuje skutečnosti a zkresluje proporce bez jakékoli skutečné právní zodpovědnosti. Stalo se už někdy, že původci dezinformace veřejně přiznali svou chybu? Vinu? Ovšem že ne, protože by to vadilo prodeji. V takových případech to odnese stát, novinář se z toho vždycky dostane a můžete se vsadit, že bude se stejnou sebejistotou psát opak toho, co tvrdil dříve. Tisk má moc padělat veřejné mínění stejně, jako je kazit. Jednou nasazuje teroristům herostratovské věnce, jindy odhaluje i obranná tajemství vlastního státu a jinde zase nestoudně vniká do soukromí slavných lidí pod heslem „každý má právo vědět!“ (lživé heslo lživého století). Protože daleko výš stojí dnes potřebnější heslo – dnešnímu člověku vyrvané právo: PRÁVO ČLOVĚKA NEVĚDĚT. Nezaneřádit svoji Bohem stvořenou duši pomluvami, žvásty, hloupostmi. Lidé, kteří opravdu pracují a žijí naplněný život, nemají zapotřebí této mnohomluvné záplavy ohlupujících informací. Právě v tisku nejvíce vyniká ten spěch a ta povrchnost, které jsou duševní nemocí 20. století. Jít k jádru problému je mu zakázáno. Západ, který nemá cenzuru, přece jen provádí pečlivý výběr a odděluje myšlenky, které jsou v módě, od těch, které nejsou. A i když ty druhé nezakáže, nemohou se opravdu vyjádřit ani v periodickém tisku, ani v knihách a rovněž ne v universitním vyučování. Tak se v masách zakořeňují předsudky a zemí prochází slepota, nemoc v našem dynamickém století krajně nebezpečná. Vezměte například tuto iluzi zdejších lidí, že rozumějí dnešní světové situaci. Tato iluze obaluje hlavy tak tvrdou skořápkou, že jí nepronikne žádný hlas, který k nám přichází ze 17 zemí východní Evropy a východní Asie, dokud ji nevyhnutelná palice nerozbije na kusy.

Nikdo z přítomných mne nebude, doufám, podezírat, že jsem se pustil do této zaujaté kritiky západních systémů proto, abych na jejich místo vyzvedl myšlenku socialismu. Rozhodně nikdy nebudu navrhovat socialistickou alternativu. Kdyby se mě však někdo naopak zeptal, zda bych navrhoval dnešní Západ tak, jak je, za vzor pro svou zemi, musel bych odpovědět upřímně: NE, nemohu doporučit vaši společnost jako ideál pro proměnu společnosti naší. Při bohatství duchovního rozvoje, které naše země získala utrpením v tomto století, není západní systém v současném stavu duchovního vyčerpání nijak přitažlivý. Pouhý výčet zvláštností vaší existence, jak jsem jej tu nastínil, naplňuje člověka nejhlubším zármutkem“.

***

Toto je jen část výpovědi vyhnance sovětského režimu, autora knihy Jeden den Ivana Denisoviče. Doporučuji přečíst celý text. To, co Solženicyn řekl v roce 1976, před téměř 40 lety, platí dnes v ještě více exponované podobě a nic, ale zhola nic se nezlepšilo, spíš naopak.

Samozřejmě si netroufám sám pro sebe zpracovat na počkání, jestli vůbec, to množství podnětů, které navodil Alexander Solženicyn. Zkusím si promyslet otázku práva a bezpráví ve vztahu k ne/existenci právních instancí.

Když slyším sousloví „lidská práva“, vidím vraha 76 lidí Breivika v jeho fešáckém kriminále; vidím Pride Parade, lichý a zbytečný vzdor vůči normálnosti; vidím malé děti, které s prstíkem v puse mají volit své pohlaví a učit se masturbaci; vidím exkrementální „umění“, které vyvolává záchvaty zvracení, vidím dotazníky s otázkou: rodič 1, rodič 2… A vidím příživníky a velkozloděje v zákrytu za drahými advokáty, smějící se do tváře lidí…

Nepotřebujeme lidská práva. Celé je to zbraň individualismu, namířená proti souručenství lidí. Potřebujeme soulad mezi právy a povinnostmi v každé societě, od rodiny přes obec, národní společenství, stát až po lidstvo na této planetě. A morálku rovnováhy mezi nimi, zakotvenou dohodou uvnitř této society. Potřebujeme nástroj, jak povolat k zodpovědnosti a vydělit do izolace toho, kdo popírá práva jiných a odmítá povinnosti své. Potřebujeme vymezit prostor svobody uvnitř prostoru morálky společenství.

Ale pozor, ne výlučně cestou právních instancí. Solženicyn o tom tady mluví a já ho chápu.

Nesnáším výrok “ Všechno, co není zakázané, je dovolené“, základní axioma liberalizmu. Naopak, potřebujeme zákon, založený na zákaze. Zákaze udělat jinému to, co nechceme, aby udělali nám.

Kdo má stanovit pravidla společenství obce a státu a na jakém základě? Kdo má být hegemonem a strážcem morálky? Církev? Ne. Poslanci? Politici? Proloženě ne. Justice? Ale prosím vás.

Ale proč ne? Protože to nefunguje. Nechť se jakkoliv myšlenky chopí nějaká instituce, věc je v troubě. Příkladů je v historii víc než dost.

Toto není práce pro instituci. To je jaksi věc autority moudrého člověka, moudrých lidí, něčeho jako Rady starších.

Může taková rada vzniknout volbami? Ani nápad. Ta rada musí vzniknout ve vědomí society na základě sdíleného uznání mravní a inteligenční integrity určité osobnosti. Mám na mysli elitu, skutečnou elitu, nikoliv PR produkt.

Tak se mi zdá, že tato úloha je zcela nad síly demokracie, i kdyby fungovala, což se zatím nikde a nikdy nestalo. Elita se prostě nedá vytvořit billboardy a koblihami.

Za mlada jsem žil na vesnici, kde když šlo o spory o půdu a pole, tak se šlo za starým panem Jeřábkem, ježto ten o tom věděl všechno.

Když se hned po svatbě začali mladí hádat, tak se na to podíval první radní, poněvadž nešlo o lásku, ale o řádný život.

Když holky přišly „do toho“, tak sdružené mámy udělaly mladému býkovi ze života peklo. Buď se ženilo, nebo děvče provdaly do zaopatření.

Když chtěli lidi vědět, jaké bude počasí, poradil jim pan řídící učitel, který si vedl po desetiletí příslušné zápisy. Taky si napsal: v tom a v tom roce se urodilo hojně obilí a kromobyčej ovoce … Krása, ne?

Neviděl jsem tam nikdy policajta a jediný právník v širokém okolí byl notář.

Zdá se, že staré časy měly cosi do sebe. Nesešli jsme s cesty?

Brok, 16. 10. 2014

***

P.S.: Tzv. liberální společnost se s úžasnou akcelerací obrací v žumpu. Proč jsme vlastně zavrhli na úrovni státu pojem „občanská práva“? Snad proto, že synonymum k pojmu Občan je pojem Zodpovědnost?

Mám pocit, že v naší společnosti už drahnou dobu není elita. Kde jsou lidé jako Vančura, Čapkové, V+W? Filozofové a buditelé? Možná mezi námi žijí, ale v epoše televize a komiksů jim prostě nikdo nenaslouchá. Nebo jsme je pošpinili, neboť nám média sebrala právo nevědět…. Možná, že tzv. blbá nálada, je prostě absence námi sdíleného vědomí o nás samých, o našich kořenech a pohybech, formulovaného znovu a znovu elitou, což je její úlohou a jediným oprávněním její existence.

Převzato z ostrova Janiky

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
16 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
jogín
jogín
21. 10. 2014 20:33

Stará vesta. Svoboda projevu znamená svobodu lhát. Kam by politici nebo vůbec mocní přišli, kdyby nemohli lhát.

PPK
PPK
22. 10. 2014 4:42

Dík za kvalitní článek, inspirující k zamyšlení. Ano, soudobá západní interpretace tzv. lidských práv a svobod, to je vskutku klasická ukázka prolhaného politicko ideologického pokrytectví. Pokrytectví, vytvořeného těmi, kteří pro ostatní lidi vůbec nechtějí více jejich skutečných práv a svobod, ale naopak chtějí ty ostatní kolem sebe ještě více šmírovat, fízlovat, pracovně vykořisťovat a především – názorově atomizovat. Jinak řečeno – sociálně, národnostně, rasově, nábožensky, sexuálně a kdo ví jak ještě – rozeštvat. A proč? Aby je ti manipulátoři tím svým žvaněním o tzv. lidských právech myšlenkově odvedli od toho, co je pro všechny lidi na této Zemi tím nejdůležitějším… Číst vice »

PPK
PPK
22. 10. 2014 4:43

2/ Důvod politický: Elity potřebují preventivně odstraňovat jakýkoliv případný nápad mlčící sociální většiny na nějaké její sociální sjednocování. To by totiž byl začátek konce moci soudobých vládnoucích lidskoprávních „demokratických“ pokrytců a jejich sluhů typu Šabatové. Nota bene, sluhů výborně placených našimi vlastními společnými penězi – penězi daňových poplatníků. Co tedy s tím? Není nic snadnějšího, než neskákat falešným ideologům „na špek“. Jak? Tak, že všechny podobné falešné ideologie budeme po zralé úvaze vždy jednoduše odmítat a prolhané a pokrytecké politiky si nebudeme příště volit. A také si budeme všímat, jak ctí tzv. lidská práva sami tito elitáři, když jde o… Číst vice »

Béda
22. 10. 2014 5:27

Názorným produktem pokrytecké politiky „lidských práv“ jsou imperiální války vyvolané pod smyšleným důvodem. Následkem takovéto aplikace „lidských práv“ (někdy se mluví taky o humanismu) jsou : nenávist bez konce, zabití, umučení, týraní, běženci, hlad, bída, zadluženost předtím nezadlužených zemí, rozbitá infrastruktura a vysoká kriminalita a šíření teroru v předtím relativně bezpečném prostředí, šíření nemocí, zejména infekčních, početní nárůst sirotlů, obchod s lidmi a s lidskými orgány, lidi se mění v trosky ochotné udělat cokoliv pro kus žvance pro sebe a svou rodinu. To jsou ta „lidská práva“. To je ten dvojí metr. proč asi dnes korporátní mainstream „hlídacích psů demokracie“… Číst vice »

Béda
22. 10. 2014 5:32

Absolutním vrcholem pokratectví soudobé politiky „lidských práv a šíření demokracie“ je vývoj na Ukrajině, kdy tzv. západní demokracie vedená zájmy svých korporátních elit zinscenovala v cizí zemi nevolební protiústavní puč s dosazeníím fašistické (nacistické) vlády k moci. Tato moc byla dosazena podvodem a násilím a hned po svém ustavení začala provádět genocidní násilnou politiku ve prospěch globálních korporátních elit.

Irena
22. 10. 2014 6:03

Lidi jako Solženicyn nemůžou pro mě být ničím přínosným. Nesnáším pokrytce, kteří jsou schopni říct, že nedoporučují socialismus poté, co měli možnost se na vlastní oči přesvědčit, jak funguje západní „demokracie“. Museli by totiž přiznat, že to, co po celý život kritizovali, vlastně bylo to nejlepší, co zatím lidé byli schopni vymyslet a aplikovat. Protože si moc dobře uvědomoval, co za špínu je západ a že lidé to brzy prohlédnou, tak se začal zaštiťovat jeho rádoby kritikou. Že socialismus nebyl ideální a bez chyb, to asi nebude nikdy nic, co lidé vymyslí. Vadí mi, když ho lidé přijímají jako nestrannou… Číst vice »

Velekněz Ratata
Velekněz Ratata
22. 10. 2014 8:58

Jen slůvko na obranu Solženicyna: Tedy skutečně, jako NESTRANNOU autoritu bych ho nikdy nepropagoval. Ireno, ale co tedy podle Vás byl Dostojevskij? Totálně nesnesitelný maniak, který si udělal nepříliš výnosnou živnost z obsedantního přehrabování hnojišť lidské duše, velký spisovatel často píšící ve spěchu a mizerně, revolucionář (i když to je pro petraševce hodně silné slovo), který obrátil a dospěl nejen k pravoslaví, nejen k reakčnímu panslavismu, ale i k chvále cara Mikuláše za to co s nimi udělal, protože jinak by on sám propadl mravní zkáze? To všechno je také pravda, ale on to prostě byl Dostojevskij, fajront, a ještě… Číst vice »

Irena
22. 10. 2014 9:53

Velekněz Ratata napsal
Velekněz Ratata

Já nevím, možná je to prostě pocitová záležitost, ale je to pro mně jako když hladí kočku proti srsti, když ho čtu, prostě ho nemůžu vystát.

lomikel
lomikel
22. 10. 2014 10:49

pod novejsi clanek u janiky (http://janica9.wordpress.com/2014/10/21/dusledky-prestavby/) jsme se pokusil postnout ( ceka na schvaleni skrze 3url:)

Solženicyn, uz je to podruhe kritisovan v kratke dobe
http://cs.wikipedia.org/wiki/Alexandr_Sol%C5%BEenicyn
http://janica9.wordpress.com/2014/10/19/o-lidech-mravech-a-zakonech/
http://forum.valka.cz/viewtopic.php/t/74856/start/-1

srovnavat ho trebas s Havlem je ponekud mimo misu, ukazte ty paralely. Komu co konkretne provedle jak se podilel na moci a jak ji zneuzil ?! Skoro by se chrelo napsat FUJ!

to ze nesouhlasil s rezimem v rusku neni zlocin, vetsina z vas by nejspise taky nesouhlasila, pokud jsou vase prispevky konzistenti s vasim svedomim :). Mel odvahu kritizovat oba systemy, muselo to byt pro nej nejednoduche

lomikel
lomikel
22. 10. 2014 10:52

pokud se nekdo vozi po Solženicynovi za to ze nema zivotni perspektivu (tim nerikam ze ji ma ) a nahrazuje si ji resentimentalizaci ruska v letech 1917-1992 tak necht se nejprve podiva na svuj zivot a zrovna ho s jeho. muze vam to dodat utechu ze neni tak zle jeste, jen asi ta nobelovak nebude, za clanky na om .. ;o)

peter.
22. 10. 2014 10:53

Neviem,či by bol Solženicyn dostal Nobelovku, ak by napísal svojich 200 rokov spolu ešte pred Ivanom Denisovičom.Asi nie a dnes by bol z neho len bývalý disident s neveľkým významom pre svetovú literatúru.

lomikel
lomikel
22. 10. 2014 10:57

Irena – pocity z neceho prameni, co konkretne hnusneho udelal krome toho ze nesouhlasil s rezimem ? Zkuste to rozvest, treba vase pocity nemaji zadny vzah k jeho osobe, ale k vam. Jeho nazor byl takovy jaky byl, a ukazuje se ze rusko jde(pokousi se jit) jinou cestou nez zapad, ale ne cestou komunismu. Dokonce je nam to tady velmi sympaticke ne ?:)

Béda
22. 10. 2014 11:14

lomikel, mně je na současné ruské cestě sympatické to, že se nepodřizuje ultimátům Západu, nechce se stát jeho kolonií, nechce si nechat vnutit cizí zájmy a obhajuje své národní zájmy. A odmítá se podílet jako hlavní plátce na financování amerického Titanicu. Jako levičák si ovšem nedělám žádné iluze o levicových úmyslech prezidenta Putina. Třeba jenom představuje zájmy nacionální ruské oligarchie, která se nechce nechat vmanévrovat do cizí podřízenosti. Putin neodstranil v Rusku oligarchii jako takovou a myslím, že to ani nemá v úmyslu. V kždém případě však hájí zájmy ruského národa a ruského člověka mnohem víc než nějaký Jelcin, Chodorkovskij… Číst vice »

lomikel
lomikel
22. 10. 2014 11:44

beda – ono take zalezi na tom na co ma aktualne silu, ne jen na tom co ma v umyslu. A take, to ostatne i rikal, na co bude poptavka vyjadrena ve volbach a naslednou podporou v Dume.

Ale cime meho prispevku bylo ukazat vztah putinovi politiky s Solženicynovim odmitnutim obou systemu pro Rusko. Btw. kdo z vas by po jeho zkusenosti neodmitl komunismus ? Komu neprestane zariz v ocich idea spravedlive spolecnosti po 8 letech v ruznych lagrech ?

Brok
Brok
22. 10. 2014 21:28

Prosím, nechejte Solženicina být. Ten člověk možná prožil něco, fyzicky a psychicky, co si nikdo z nás neumí přestavit. Ireno, já Vaše emoce nechápu, ale věřím Vám. Já jsem nepsal svoji úvahu o Solženicinovi, ale o obsahu jeho prednášky, po které ztratil přízeň Západu, ale získal možná kousek sebeúcty. Na tu chvilku pravdy se stal Člověkem.