O uhlí realisticky. O uranu moc optimisticky. O obnovitelných zdrojích pesimisticky…

Vláda schválila Surovinovou politiku ČR

Společný tiskový komentář organizací Calla, Hnutí DUHA a Zelený kruh

středa 14. června 2017

Vláda dnes schválením Surovinové politiky ČR znovu potvrdila zachování limitů těžby hnědého uhlí na velkolomu ČSA a celkový ústup od využívání hnědého uhlí jako hlavní energetické suroviny. Zásoby uhlí před limity mají být využity co nejefektivněji, aby se zabránilo plýtvání. Oproti původním snahám ministerstva průmyslu prosadit opakované posuzování limitů těžby je tento přístup realističtější a navazuje na schválenou Státní energetickou koncepci. Ta říká, že roční spotřeba hnědého uhlí klesne během dvaceti let o 70 procent [1].

Ministerstvo průmyslu, které koncepci připravilo, v reakci na dlouhodobě nízké ceny uranu na světových trzích opustilo plány na rychlou přípravu k otevření nového uranového dolu u Brzkova na Vysočině. V delším horizontu však o těžbě uranu stále uvažuje. Přitom dosavadní těžba a zpracování uranu zanechaly obrovské škody na životním prostředí v řádu mnoha desítek miliard korun, které budou muset zaplatit daňoví poplatníci. Proto uvažovat o nové těžbě, jakmile to ekonomika dovolí, by mělo být nepřijatelné [2].

Přijetí koncepce v této podobě povede k pokračujícím konfliktům se starosty a obyvateli obcí, kteří s těžbou nesouhlasí a mají být omezeni stanovením chráněného ložiskového území.

Rozvoj jaderné energetiky označuje koncepce za plán A pro českou energetiku. Na obnovitelné zdroje – které jsou přitom na rozdíl od jaderného paliva opravdu domácím zdrojem – pohlíží jako na málo významný doplněk. Přitom podle expertní studie dokážou jen větrné elektrárny vyrobit stejné množství energie jako dva nové temelínské reaktory, jenže za šestinové náklady [3].

Surovinová politika také přehlíží nejdůležitější zdroj – energetickou a surovinovou efektivitu. Přitom například i konzervativní Mezinárodní energetická agentura (IEA) považuje energetickou efektivitu za hlavní „palivo“, na jehož využití je třeba se zaměřit. Doporučuje také České republice výrazně přidat v podpoře obnovitelných zdrojů [4]. Evropská komise spolu s Evropským parlamentem a členskými státy EU zase připravují tzv. Balíček oběhového hospodářství [5]. Cílem nových směrnic i národních zákonů bude výrazně omezit plýtvání surovinami a razantně zvýšit recyklaci odpadů.

Jiří Koželouh, programový ředitel Hnutí DUHA, řekl: „Zachování limitů a efektivní využití uhlí před nimi je racionální plán. K jeho naplnění je však potřeba zavřít zastaralé uhelné elektrárny a vyměnit postupně všechny domácí kotle a kamna na uhlí za čisté zdroje. Zajistí to nejen plnění Surovinové politiky ČR, ale také zásadní snížení smogu. Škoda, že podobně realisticky nepohlíží vláda i na obnovitelné zdroje. Místo rozumné podpory výstavby obecních a občanských větrných elektráren preferuje šestinásobně dražší způsob vyrobení stejného množství elektřiny, kterým jsou nové jaderné reaktory.“

Edvard Sequens, energetický konzultant sdružení Calla, řekl: “Těžba uranu v České republice skončila vytěžením posledních tun v Rožné. Vzhledem k mnohamiliardovým škodám na životním prostředí, které po sobě uranový průmysl zanechal, mělo jít o konec definitivní. Vláda se ale ke smůle obyvatel rozhodla dát novým uranovým dolům ještě šanci. Nezbývá než doufat, že nebude nikdy naplněna.”

Daniel Vondrouš, ředitel Zeleného kruhu, řekl: „Zatímco většina vyspělých průmyslových zemí cíleně rozvíjí obnovitelné zdroje energie, my přešlapujeme na místě. Naši politici se musí začít dívat dopředu, aby nám definitivně neujel vlak s pracovními místy a čistým ovzduším.“

Poznámky:

[1] Původní návrh obsahoval na str. 49 větu: „Na lomu ČSA schválená varianta řešení zatím ponechává otázku územně ekologických limitů podmínečně otevřenou.“ Aktuální verze už však říká (str. 49): „Na lomu ČSA ponechala vláda územně ekologické limity v platnosti.“

[2] Surovinová politika na str. 51 obsahuje také tento plán: “Celková strategie státu v oblasti uranového průmyslu, tedy ve věci dalšího využívání domácích zdrojů uranové rudy a zachování domácí produkce této vysoce strategické suroviny vychází ze tří vzájemně
navazujících obecných kroků:
a) Dotěžení ekonomicky využitelných zásob na těženém ložisku Rožná do konce roku 2017.
b) Vytipovat nejvhodnější náhradní lokalitu (mimo oblast severočeské křídy), zpracovat pro ni předběžnou studii proveditelnosti, studii ekonomické vytěžitelnosti a hodnocení dopadů na životní prostředí a zvážit účelnost provedení geologického průzkumu takto vybraného ložiska.
c) Získaný časový prostor (cca 25 až 30 let) využít pro vědecký výzkum báňských a úpravárenských technologií, které by umožnily v budoucnu komplexně využít neopominutelné zásoby uranové rudy v oblasti severočeské křídy způsobem, který by nevratně nepoškodil životní prostředí, s cílem získat vědecky podloženou odpověď na otázku, zda budou tyto zásoby v budoucnu vůbec využitelné či nikoliv. “

[3] Analýza větrné energetiky v ČR, Komora OZE, 2015, http://hnutiduha.cz/sites/default/files/publikace/2015/03/analyza_vetrne_energetiky.pdf

[4] http://hnutiduha.cz/aktualne/mezinarodni-energeticka-agentura-obnovte-podporu-pro-vyrobu-elektriny-z-obnovitelnych

[5] http://hnutiduha.cz/aktualne/europoslanci-vyraznou-vetsinou-podporili-prevenci-recyklaci-odpadu-i-obehove-hospodarstvi

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
5 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
Béda
16. 6. 2017 5:49

http://prvnizpravy.parlamentnilisty.cz/zpravy/zpravy/nemecko-a-rakousko-rozzurily-nove-sankce-usa-proti-rusku/ Sankce projednávané americkým Kongresem jsou v rozporu s mezinárodním právem, vyhlásili rozčíleně kancléř Rakouska Christian Kern a německý ministr zahraničí Sigmar Gabriel. Vídeň a Berlín ostře kritizovaly plány USA uvalit nové sankce proti Rusku, neboť zasahují německé, rakouské i další evropské společnosti, uvedli značně podrážděně ve společném prohlášení oba politici. Jsou přesvědčeni, že americký Kongres projednává sankce, které jsou v rozporu s mezinárodním právem, ohrožují energetickou bezpečnost Evropy a poškozují možnost urovnání situace na Ukrajině. Politici jsou také přesvědčeni, že jediným účelem těchto sankcí je pokusit se prosadit na evropský trh americký zkapalnělý zemní plynu, a vylačit z něj… Číst vice »

racek
racek
16. 6. 2017 14:01

Mě z těch výplodů Duhy jde mráz po zádech. Zastaví někdo ty silence?

Bety
Bety
16. 6. 2017 16:08

Dobře placené šílence nezastavíte.

idiotronic
17. 6. 2017 2:59

O významu těžby uranu v letech 1945- 2002 píše geolog František Lepka v knize Český uran , že ekonomický zisk pro ČSSR nepředstavovala , přestože do roku 1960 proplácel SSSR veškeré vykazované náklady. (Z Prahy jezdily ,,dámy“ v den výplaty hromadně za horníky ,,na družbu“) Za nejcennější považuje autor technologickou odbornou zkušenost z těžby a zpracování suroviny na obchodovatelný meziprodukt – diuranan amonný, žlutý koláč, yellow cake. Jediná elektrárna, která pracovala s neobohaceným, přírodním uranem, byla Jaslovské Bohunice A1 (heslo ve wikipedii). Obnovitelnost zdroje energie, není-li podložena přesným vymezením místa ekologické stopy a doby cyklu obnovy, zůstává prázdnou floskulí. Státy… Číst vice »

idiotronic
17. 6. 2017 20:34

A když jsme u těžby surovin:
Lithium bude těžit Janeček, rozhodla ve středu vláda. (píše Nová Republika)