Occupy Money: Také bez dluhů platíme úroky

 

…v každé ceně, kterou platíme a vezmeme si k rozboru, je obsažen podíl úroku. Úrok musí platit výrobci zboží a služeb bance, protože většina výrobců si musí obstarat prostřednictvím úvěru prostředky na zakoupení strojů a zařízení, nebo aby mohla uhradit mzdy. V poplatcích za odpad tento podíl činil v 80. letech 12 %, v ceně pitné vody to bylo 38 % a v ceně nájemního sociálního bydlení dosáhl tento podíl dokonce 77 %. Průměrná životnost jednoho bytu činí v Německu zhruba 100 let, ale přestože jsou stavební náklady včetně úroků uhrazeny za 25 let, platí nájemci ještě dalších 75 let dále úroky v ceně nájmu. Sotva asi nějaký pronajímatel pomyslí, že by měl snížit nájemné jenom proto, že už úroky zaplatil. A tak zůstává podíl úroku v ceně budovy zachován po celou dobu životnosti budovy.

I kdyby vlastník bytu financoval jeho pořízení bez bankovního úvěru, stejně by si započítal úroky ke svému vlastnímu kapitálu. A to ve výši, jež by přinesly bankovní úroky, kdyby zvolil jinou investiční variantu a své finanční prostředky místo investování do bytu uložil u nějaké banky.

Průměrné zatížení dané úrokem ve výdajích německých domácností za zboží a služby každodenní spotřeby činil v roce 2007 35 %. Bez těchto nepřímých plateb v podobě úroku by mohly být naše příjmy o jednu třetinu vyšší, nebo bychom si mohli dovolit pracovat méně a udrželi si naši stávající životní úroveň.

Bohatí musí být stále bohatší a chudí stále chudší

Úrok se zdá být na počátku spravedlivou odměnou střadateli a férovým poplatkem tomu, kdo prostředky zapůjčil. Kdo si půjčuje peníze, ten platí úrok. Kdo šetří, úrok dostane. Co nikdo neví, a o čem se nikdy veřejně nediskutuje: 80 % obyvatel v Německu platí přes úroky obsažené skrytě v cenách zboží tak dvakrát více, než sami dostávají. A jenom 10 % obyvatel vlastní dostatečný majetek, aby prostřednictvím svých vkladů získalo podíl, který velká většina ztrácí. Jenom v Německu činila v roce 2007 suma dennodenně přerozdělovaných peněz od velké většině k malé menšině 600 milionů eur. Den za dnem 600 milionů eur! 18 Náš finanční systém je tedy odpovědný jako hlavní faktor za narůstající polarizaci mezi chudými a bohatými v naší společnosti – a to jak na národní, tak globální úrovni. Ekonomové nevidí k tomuto systému žádnou alternativu a banky postulují dokonce heslo „že peníze umí pracovat“. Pracovat mohou ale jenom lidé a stroje, zatímco peníze nejenom že nepracují, ale jsou pouze přerozdělovány.

Jakmile posluchači na mých přednáškách zjistí, jak systém funguje a že z něho profituje jenom 10 %, přijde na řadu obvykle komentář: „To jsou ale přece lidé, kteří nám brání, abychom systém změnili?“ Moje zkušenost je ale s touto minoritou přece jen jiná: Kdyby jako vítězové v dnešním finančním systému měli volbu mezi exponenciálním růstem svých peněz a zisků při stále narůstající nestabilitě a nejisto-
tě na jedné straně, nebo žádném růstu, ale za to více jistoty a stability na straně druhé, rozhodli by se mnozí, snad dokonce i většina, pro druhou variantu. Nyní nemají volbu žádnou, ale bohužel ani velká část těch, kteří dnes vyhrávají, ani velká část těch, co prohrávají, nerozumí tomu, co je potřeba, aby mohli jednoho dne mít možnost volby.

Spravedlivý a stabilní finanční systém neznamená ale, že stávající nespravedlnost v rozdělování majetku tím bude už definitivně odstraněna. Pro nastolení střednědobého, až dlouhodobého spravedlivějšího rozdělování je zapotřebí vyrovnání zátěže, jaké bylo praktikováno po druhé světové válce, nebo daňová opatření, pokud možno s horní hranicí majetku, což ovšem vyžaduje opětované zavedení kontroly
pohybu kapitálu.

KENNEDY, Margrit a Stephanie EHRENSCHWENDER. Occupy money: abychom v budoucnosti my všichni byli vítězi. 1. vydání. Dolní Dvořiště: P.R.A.A. s.r.o., 2015, 112 stran. ISBN 978-80-260-8182-1.

Předmluvu napsala Doc. Ing. Ilona Švihlíková, PhD.

Přeložila: Květa Pohlhammer Lauterbachová, práva a vydání pro Českou republiku P. R. A. A., s.r.o., Dolní Dvořiště

Objednávkou OCCUPY MONEY podpoříte provoz stránek Outsidermedia!

Objednávky mailem na st.blaha@gmail.com

Zásilka přijde poštou obyčejně za cenu 175,- Kč plus poštovné a balné 28,- Kč při bezhotovostní platbě předem, dobírka 80,- Kč.

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments