Od zítřka: Cílem národních parků bude i u nás svobodný vývoj přírody nejméně na polovině jejich území

Není však jasné kdy. Ministr a ředitelé NP musí brzy upřesnit nová pravidla

Tisková zpráva Hnutí DUHA

středa 31. května 2017

Od zítřka budou platit nová pravidla pro naše čtyři národní parky. Jejich jasně deklarovaným posláním se stává ochrana divoké přírody a jejího svobodného vývoje na víc než polovině území každého z nich. Je to běžným standardem všude ve světě. Národní parky takt chrání nejcennější přírodní ostrovy Země [1]. Pravidla péče o české národní parky změnila novela zákona o ochraně přírody a krajiny. Sněmovna ji schválila po dvouapůlletých přípravách 4. dubna.

V novém zákoně ale chybí konkrétní termíny, kdy má být tohoto cíle v jednotlivých NP dosaženo. Chybí i minimální rozlohy divoké přírody, pod něž nesmí být území divoké přírody zmenšena. Znamená to, že i některá z dnešních nejcennějších míst národních parků by mohla ztratit ochranu. Ministr životního prostředí Richard Brabec a ředitelé parků musí proto co nejdřív  začít připravovat doplňující dokumenty, které naplní rámcový zákon konkrétním obsahem. Jsou jimi zonace a zásady péče. Ty stanoví území se zónami divoké přírody a kdy a jak se budou v budoucnu rozšiřovat, aby ochrana cenné divoké přírody nezůstala jen prázdnou politickou deklarací.

Například v NP Šumava je podle vědeckých zjištění možné vyhlásit zóny divoké přírody přibližně na polovině území už dnes [2, 3, 4]. Loňský celosvětový kongres ochrany přírody potvrdil dřívější doporučení Mezinárodní unie pro ochranu přírody (IUCN), že má-li Šumava splňovat mezinárodních kritéria pro národní parky (kategorie II dle klasifikace IUCN), musí zvětšit rozlohu území ponechaného samovolnému vývoji neprodleně na 30% plochy NP. Zároveň musí ČR stanovit závazný harmonogram pro další rozšiřování území s divočinou na nejméně polovinu rozlohy NP do roku 2030. Jasný výhled, kdy bude naplněn zákonem daný cíl NP, by měl ministr a ředitelé stanovit i v  NP Podyjí, Krkonoše a České Švýcarsko.

Novelu zákona o ochraně přírody a ochranu divoké přírody v národních parcích podpořila veřejnost, celá řada domácích i zahraničních osobností, stovky vědců a odborných institucí, české i mezinárodní organizace na ochranu přírody a další [5].

Nedávno přijatá novela zákona je průsečíkem různých zájmů a v úhrnu znamená pozitivní posun. V následující tabulce je uveden přehled jejích přínosů i nedostatků:

Přínosy:

  • Dlouhodobým cílem národních parků je ochrana divoké přírody (jádrové přírodní zóny) nejméně na 50 % jejich území.
  • Jasná pravidla pro jednotlivé zóny ochrany přírody. Národní parky budou rozděleny místo dosavadních tří do čtyř zón: přírodní s divočinou; přírodě blízká, která má být v blízkém budoucnu převedena na zónu přírodní; zóna soustředěné péče o přírodu, kde se budou zásahy provádět delší dobu nebo v případě speciální péče o vzácné druhy rostlin či živočichů (například péče o cenné plochy bezlesí) i trvale; a zóna kulturní krajiny – prostor pro obce a trvalé zemědělské nebo lesní hospodaření.
  • Regulace vstupu bude probíhat odděleně od zonace vymezením klidových území. Budou pouze tam, kde by neomezená možnost pohybu lidí ohrožovala zákonem chráněné zájmy (např. tetřeva hlušce nebo rašeliniště). Klidová území budou mít úhrnem menší plochu než plánovaná přírodní zóna (která by byla podle dosavadní podoby zákona mimo značené cesty celá nepřístupná), a tak bude přístupná plocha divočiny větší než dnes.
  • Je zakázán rozprodej pozemků v majetku státu na celém území NP, což zčásti omezí tlak na novou výstavbu.

Nedostatky:

  • Zákon nestanovuje, kdy má být dlouhodobý cíl NP naplněn. Termín může být neustále odkládán.
  • Zákon je pouze rámcový, reálná ochrana přírody v národních parcích bude stanovena až podobou zonace, zásad péče a klidových území, tedy rozhodnutími správ NP a MŽP. Například teprve při tvorbě zonace se rozhodne, jak velké bude území divoké přírody nebo zóna kulturní krajiny. Kvalitní ochrana přírody v národních parcích proto zatím není zaručena.
  • V zákoně není nijak omezena možnost budoucího rozšiřování zastavěných území a zastavitelných ploch v rámci územních plánů obcív národních parcích. Riziko nadměrné zástavby krajiny proto stále přetrvává.
  • Přetrvává i napětí mezi zákonem o ochraně přírody a lesním zákonem: správy parků musí například v zóně soustředěné péče o přírodu a zóně kulturní krajiny zasahovat proti kůrovci, přitom však nesmí narušit tyto ekosystémy.
  • Riziko tzv. preventivních protipožárních opatření např. v podobě údržby nepotřebných cest či budování vodních nádrží v přírodní zóně, tj. oblastech divoké přírody.

Jaromír Bláha, expert na ochranu přírody a lesů, řekl: “Nová pravidla pro národní parky jsou sice kompromisem, který má nedostatky, ale znamenají krok vpřed. Přiblížili jsme se jimi standardům zcela obvyklým v mnoha evropských zemích. Teď je třeba vytvořit zonaci a zásady péče o každý národní park, které teprve přesně stanoví, kde a kolik divoké přírody budeme chránit. Například v Národním parku Šumava je podle vědeckých podkladů možné chránit divočinu na polovině území hned. Ani v dalších národních parcích, např. Krkonoších nebo Českém Švýcarsku, by nemělo být  naplnění tohoto cíle zbytečně odkládáno. Budeme nadále pozorně sledovat, jak se bude ministru životního prostředí a ředitelům parků dařit naplňovat nový zákon konkrétním obsahem. Poslanci schválili úplný zákaz rozprodeje státních pozemků v národních parcích. Toto klíčové opatření omezí spekulace s pozemky a částečně i tlak na další zástavbu, který je dnes především na Šumavě a v Krkonoších enormní. Ani to ale nestačí k přísnější regulaci výstavby. Ministerstvo životního prostředí i správy parků musí využít všech dostupných možností, jak krajinu národních parků ochránit před nadměrnou zástavbou.”

Tisková zpráva je také zde: http://hnutiduha.cz/aktualne/od-zitrka-cilem-narodnich-parku-bude-i-u-nas-ochrana-svobodneho-vyvoje-prirody-nejmene-na

Všechny tiskové zprávy Hnutí DUHA zde: www.hnutiduha.cz/aktualne

Poznámky:

[1] http://hnutiduha.cz/aktualne/dnes-je-evropsky-den-narodnich-parku

[2] http://www.hnutiduha.cz/publikace/kolik-se-na-sumave-zachovalo-prirody

[3] Bláha, J., Romportl, D., et Křenová, Z. (2013): Can Natura 2000 mapping be used to zone the Šumava National Park? European Journal of Environmental Sciences, ročník 3, č. 1: str. 57–64. Kompletní článek je ke stažení na www.natur.cuni.cz/uzp/ejes/index.php/ejes/article/download/119/56

[4] http://www.hnutiduha.cz/aktualne/vedci-obhajili-zverejnili-zonaci-np-sumava-navrzenou-podle-odbornych-kriterii

[5] http://hnutiduha.cz/aktualne/svetoznama-ochrankyne-divociny-jane-goodall-zada-poslankyne-poslance-o-podporu-divoke

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
13 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
Admirál
Admirál
2. 6. 2017 5:09

Zaplať Pán Bůh hodil Trup vidle do klimatických dohod. Přeťaté penězovody. To bude hluku.

Gatta
Gatta
2. 6. 2017 6:08

Re Admirál – jo, jo, nedávno jsme to tady řešili a už se stalo …

Docela kvalitní diskuze pod článkam na iDnes:
http://zpravy.idnes.cz/diskuse.aspx?iddiskuse=A170601_125024_zahranicni_ert

Tím samozřejmě vůbec nezpochybňuji nutnost šetřit a pouze efektivně využívat jakoukoliv energii a přírodní zdroje vůbec.

Gatta
Gatta
2. 6. 2017 7:23
Admirál
Admirál
2. 6. 2017 8:44

Gatta napsal

Re Admirál – jo, jo, nedávno jsme to tady řešili a už se stalo …

Docela kvalitní diskuze pod článkam na iDnes:
http://zpravy.idnes.cz/diskuse.aspx?iddiskuse=A170601_125024_zahranicni_ert

Tím samozřejmě vůbec nezpochybňuji nutnost šetřit a pouze efektivně využívat jakoukoliv energii a přírodní zdroje vůbec.

Dnes to také komentoval Neff na Neviditelném psu. Ten komentář můžu podepsat.

Gatta
Gatta
2. 6. 2017 8:54

Re Admirál – přečetl jsem si – no, pokud tohle téma má být bojiště s tamními nepřáteli, tak myslím, že si Trump nevybral zase tak špatně.

J. Hruška
J. Hruška
2. 6. 2017 8:55

Je nejvyšší ěas, aby národní parky byly rezervací pro ekologické aktivisty. Žili by tam bez šatů, v brlozích, které by si holýma rukama vyhrabali a živili by se tím, co by našli, dohonili nebo vyhrabali – přesně tak, jak chtějí, aby žila příroda. To se to kecá, sami žít v civilizaci a přírodě připravovat takovýhle osud.

jogín
jogín
2. 6. 2017 11:18

Celosvětová propaganda o CO2 a oteplení je naprostá kravina. V triasu byl obsah CO2 poloviční a teplota vyšší o deset stupňů. A dvě geologická období před tím bylo CO2 dvacetkrát víc než dnes a zeměkoule se kupodivu neuvařila.

tatar
tatar
2. 6. 2017 13:48

Svobodně rostou lesy už 25 let. Buď je spekulanti vykáceli, nebo se o ně nikdo nestará a smrky padají pod kůrovcem. Stačí se kouknout kolem sebe.