Oligofreni rozhodují o osudu euroamerické civilizace a dle všeho už definitivně rozhodli

 

Oligofrenie: těžká slabomyslnost, mentální retardace

Už bychom si konečně měli přestat nalhávat, že žijeme v demokracii. Všichni přece velice dobře víme, že lid, tedy démos, na jakékoliv rozhodování nemá sebemenší vliv i když má volební právo. Známé heslo – Kdyby volby mohly něco změnit, už dávno by je zrušili – je naprosto pravdivé konstatování. Vládnou oligarchové, tedy finance. Kdyby alespoň vládli jakž takž normálně, dalo by se to vydržet, jenže to, co se dnes děje, normální není. A obyvatelstvo nemá nižádnou šanci cokoliv malilinko na tom pádu do propasti změnit. Jak je to možné? Co se stalo, co vedlo k tomu, že nám vládnou idioti a skuteční oligofreni? Jaké jsou příčiny vzniku takového stavu?

Snad všichni, alespoň v euroamerické civilizaci, cítí, že změna je skutečně nanejvýše žádoucí. To akorát v Číně obyvatelé nemají potřebu na politickém systému cokoliv měnit, jsou docela spokojeni a vidí před sebou slušně vypadající zítřky. Proč by tudíž chtěli nějaké změny? Bohatě jim stačí klidně probíhající evoluce k lepšímu a dokonalejšímu. Nějaká lidská práva, svoboda a demokracie evropského stylu jim ale lautr nic neříkají. Myslím si, že docela podobná situace je v Rusku, a dokonce i v Latinské Americe nastolují podobný politický systém diametrálně odlišný od Evropy. Všimli jste si, kdy naposled dostal některý president USA pozvání z nějaké země Latinské Ameriky? Už je to drahně moc let, že? Kašlou na US prezidenty, nepotřebují je vůbec k ničemu. Po jejich zkušenostech se jim vůbec nedivím, že presidenty USA naprosto ignorují.

Jak to vypadá, tak euroamerická civilizace (pouhá desetina lidstva) je „akosi osamocená“ ve svém neurvalém prosazování neoliberálních idejí a demokracie a svobody a lidských práv a pravdy a homosexuality a lásky a humanitárního bombardování a humanistického mučení a láskyplného řádění exekutorů atd. atp. Ten jejich nejdůležitější a nejhlavnější účel a cíl všeho jednání je skutečnost, že vše musí být zpeněženo, i ta pravda a láska, a samozřejmě i přátelství. Většina obyvatel EU cítí, že takto to dál nejde a nepůjde, zítřky jsou nejisté a vše se obrací směrem k horšímu a nevábnému. Jakékoliv protesty jsou házením hrachu na zeď. Osmdesát procent nespokojených obyvatel pro vládnoucí nic neznamená, to ani neregistrují. Změnilo se něco v Řecku či ve Španělsku? Nic, ticho po pěšině. Je vůbec nějaká metoda, jakým způsobem provést změny? Víme, že ani superdemokratickými volbami nic změnit nelze, dále víme, že ani pouličními protesty, sociálními bouřemi a vzpourami to nelze změnit.

Prý neoliberalismus nemá žádné jiné alternativy. Jak vidět, tak současný neoliberalismus lze udržet už jedině neofašistickými metodami, což se děje. Řekové už ani neprotestují, Španělé také ne – uklidnili jsme je. Stejně tak uklidníme Orbána, Fica i Sobotku. Myslím si, že Orbán ani Fico nemají šanci ani malinko změnit neoliberální model. A kdyby se jim náhodou něco málo podařilo, tož to klidně EU může Maďarsko a Slovensko v rámci lidských práv a svobody humanitárně zbombardovat. Přece nedávno Merkelová humorně prohlásila, že do Maďarska bude EU nucena poslat nějaké komando. Bralo se to ovšem jako žertování. To je přece ryze fašistická metoda, fašisté se holt nezapřou. A to je právě to dokonalé zmatení pojmů, když skuteční reální (neo)fašisté a (neo)nacisté se prohlašují za demokraty a lidskoprávní státníky a vyřvávají do světa, že to právě Orbán a Fico jsou nacionálními fašisty.

Pojem politika vznikl ze slova polis, což je obec, město, stát. Politika je tedy starost o obec, město, stát. Starají se politici o obec? Ani co by za nehet vešlo. Starají se pouze o byznys, a když se starají o byznys, tak si myslí, že tím se pečlivě starají o obec, takže je potřeba prodat vodu do soukromých rukou, to je to úplně nejlepší řešení pro obec, předat nemocnice a školy do soukromých rukou, železnice a silnice předat soukromníkům je prý nutnosti, atd. atd. Starají se akorát o to, jak polis okrást a většinu občanů přivést na mizinu. Orbán ani Fico ovšem tyto způsoby nesdílejí, proto jsou či budou zanedlouho prohlášeni za teroristy. Nebo bude stačit jenom nějaká barevná revoluce na Slovensku a v Maďarsku?

Samozřejmě se nelze nezmínit o Ukrajině, neboť tamní situace obnažila na dřeň záměry a myšlení našich oligofrenů. Co měla a má za cíl trestná či kárná výprava na východ a jih Ukrajiny? Toto: Donutíme je silou zbraní mluvit ukrajinsky, musí přestat mluvit rodným jazykem, tedy rusky, přinutíme je pod samopaly, aby chtěli do Evropy do EU a NATA, přinutíme je silou milovat fašisty a banderovce. Budete uctívat svatého Banderu a svatého Hitlera jako osvoboditele od bolševiků. Je vám to jasné? A kdo zapochybuje, půjde, však víte kam. A už se zdálo, že se jim to podaří. To je něco podobného, jako kdyby Hanáci na Moravě uspořádali trestně výchovnou výpravu na Valašsko a nutili Valachy mluvit hanácky či Plzeňáci kárnou výpravu na Polabany s cílem, aby mluvili pouze plzeňským nářečím. Nechali by si to Valaši a Polabané líbit? Vzali by hole a řádně by kárné výpravě nabančili.

A oni na Ukrajině se postavili na zadní, a že nebudou mluvit hanácky, vlastně ukrajinsky, a že do Evropy nechtějí, že doma jsou tady a nikam se stěhovat nemíní a žádné fašisty taky nechtějí, vždyť každá rodina ve válce s fašisty ztratila dědu či babičku, a nechtějí ani banderovce. A tak se začali bránit, a trestná komanda začala střílet, palba byla opětována a skuteční příbuzní z Ruska jim zajisté přišli na pomoc, stejně jako fašistům přišli na pomoc příbuzní fašistů z EU. No a rozjelo se válčení v plné parádě.

Podpora banderovcům ovšem znamená toto: Náš Vůdče, splníme veškerá tvá přání. Chceš vyvraždit židy? Rádi provedeme. Chceš vyvraždit i Poláky? Taky rádi provedeme, co mají co dělat ve svobodné Ukrajině. Chceš vyvraždit Moskaly? S chutí provedeme. A skutečně to tak prováděli a i dnes provádějí, aby se zavděčili svým chlebodárcům. Ovšem Vůdce tehdy neměl zájem na samostatné Ukrajině a Banderu nechal zavřít.

Pár údajů z Wikipedie: Ukrajinská republika získala nezávislost nedávno, teprve roku 1991 po rozpadu Sovětského svazu. Ukrajina je s rozlohou 603 700 km² druhým největším státem Evropy (po Rusku). V roce 1922 vznikla Ukrajinská SSR jakožto řadová republika Sovětského svazu s hlavním městem ve východoukrajinském Charkově, které bylo později přeneseno do Kyjeva. Carevna Kateřina II. Veliká a její rádce kníže Potěmkin založili v nově dobyté tzv. Nové Rusi několik významných měst: mj. Oděsu, Dněpropetrovsk, Simferopol a Sevastopol. Ukrajina se nazývala také jako Malá Rus, Malorusko – oproti Velké Rusi, tj. dnešnímu Rusku. Pak ještě existuje tzv. Bílá Rus (dnes Bělorusko) a Červená Rus (Halič). V průběhu 2. světové války zahynulo přibližně 7 milionů obyvatel Ukrajiny.

Stepan Andrijovič Bandera (1909-1959) byl roku 1934 odsouzen za podíl na atentátu na polského ministra vnitra Bronisława Pierackého k trestu smrti, ale rozsudek mu byl později změněn na doživotní odnětí svobody. Z vězení byl propuštěn až Němci roku 1939. Po napadení Sovětského svazu Německem se pokusili ukrajinští nacionalisté vedení Banderou využít situace a 30. června 1941 ve Lvově vyhlásili samostatný ukrajinský stát. Německé vedení bylo tímto krokem zaskočeno. Reakce přišla až po dvanácti dnech, kdy byli ukrajinští představitelé zatčeni a odvezeni do Berlína, kde byli nuceni k tomu, aby proklamaci nezávislosti Ukrajiny odvolali. Jelikož tak neučinili, byli uvězněni v koncentračních táborech. Bandera byl vězněm v koncentračním táboře Sachsenhausen a propuštěn byl až na podzim 1944, kdy se jej Němci snažili získat pro spolupráci. Po svém propuštění z koncentračního tábora Bandera řídil ze zahraničí Ukrajinskou povstaleckou armádu (UPA), která bojovala za vznik samostatné Ukrajiny takříkajíc proti všem. Její partyzánský boj trval v některých oblastech až do počátku 50. let.

Polští historici odhadují, že na ukrajinské Volyni bylo povražděno jednotkami UPA až 100 tisíc polských civilistů, dalších půl milionu Poláků z oblasti uprchlo. Etnické čistky měly rysy genocidy. Vraždění Poláků na Volyni vyvrcholilo krvavou nedělí 11. července 1943, tehdy jednotky Ukrajinské povstalecké armády (UPA) při koordinovaném útoku na 150 polských vsí povraždily okolo 11 tisíc lidí, často shromážděných na mších, a vypálily padesátku katolických kostelů.

22. ledna 2010 byl Bandera oceněn titulem Hrdina Ukrajiny za „obranu národní ideje a boj za nezávislý ukrajinský stát“. Ocenění předal ukrajinský prezident Viktor Juščenko do rukou vnuka Stepana Bandery. Udělení titulu odsoudili a označili za provokaci všechny protifašistické a odbojové organizace. Výjimkou bylo Česko, kdy předsedkyně české Konfederace politických vězňů Naděžda Kavalírová ocenění Bandery uvítala slovy na adresu Viktora Juščenka: „Zaplaťpánbůh za to, že učinil ten krok“. Posmrtné ocenění titulem Hrdina Ukrajiny bylo Banderovi v lednu 2011 odebráno Doněckým okresním soudem.

Nějak moc nechápu tu dychtivou snahu polských politiků zaválčit si znovu s Ruskem, proto ta veliká podpora banderovcům a fašistům, prý s nimi se to konečně podaří a Rusko zmizí z mapy světa. No jo, kdo chce kam, pomožme mu tam. Že by se Polsko zase za pár let dělilo mezi sousedy? S takovou politikou k tomu dělení (to už by bylo čtvrté) logicky dojde.

V současnosti to vypadá na to, že válku s Ruskem se nepodařilo vyprovokovat. Touha rozpoutat válku s Ruskem se Obamovi nějak nezdařila. Od geniálního stratéga Obamy to bylo ovšem naprosto racionální přání: „Když rozpoutáme válku, tož ti Evropané si navzájem všechno zničí, EU bude v troskách, a my jim potom zpoza Atlantiku dáme milostivě půjčky na obnovu jakkoliv vysoké si budou přát, případně jim ty půjčky vnutíme.“ Ať se ale Jaceňuk snažil, seč mohl, aby se zavděčil svým americkým poradcům, nadále se mu nedaří vyprovokovat Putina k vojenskému obsazení Ukrajiny (což by Putin zvládl během jednoho jediného odpoledne). Obama tedy musel změnit své plány – když tedy válka Evropy s Ruskem nebude, zavedeme sankce, ty krásně položí EU, hlavně v zimě, když nebude proudit potrubím plyn ani ropa. EU se stejně zhroutí jako domeček z karet, no a naši podnikatelé a finančníci EU pomohou (zajisté nezištně), aby se zase zvedla. Ój, to k nám budou proudit finance, tedy půjčky, co EU poskytneme, a i když ta válka nebude, stejně vyděláme. No není to od Obamy geniální strategický tah či geniální strategie?

Obama má možná i ještě jiný plán, asi dle následující konstrukce: Nějak jsem se nepohodl se sousedem a soused mi vyhlásil sankce. Jako první, co mi udělal, bylo to, že otrhal veškeré ovoce v mé zahrádce. Odpověděl jsem na jeho sankci mojí protisankcí – vytrhal jsem mu veškerou úrodu zeleniny na jeho zahrádce. Nestačilo to, a soused vyhlásil další, tvrdší sankce – rozbil mi všechna okna a dveře. Jako protisankci jsem mu zdemoloval zase střechu. Třetí kolo sankcí znamená podpálení mého domu a protisankce podpálení jeho domu. No, a to si právě ti udělovatelé sankcí přejí. Takže Obamův plán na válečný požár je nadále jako možnost docela reálný.

Naše sdělovadla úžasně perlí, třeba tohle: Rusko vyhrožuje Evropě, že odpoví na sankce. Co si to vůbec dovoluje, tahle regionální mocnůstka! Ten Putin je šílený cvok, když chce zavádět jakousi odpověď, tedy protisankce. Evropané se už mnohokrát přesvědčili o odvěké agresivitě Rusů. Odvezte zločince Putina do Haagu, vyzýval z rádia Štětina. V Praze je každý druhý obyvatel ruským špionem, půl miliónu špionů jenom v Praze, a kolik jich je v menších městech! Kam se člověk podívá, ruský špion, lidi se nemohou mezi sebou ani svobodně vyjádřit, hned to ví v Kremlu.

Putin lhal, když tvrdil, že žádní vojáci na Krymu nejsou a později je vyznamenal. Oficiálně bylo na Krymu 24 tisíc ruských vojáků, to by přece každý, i silně mentálně retardovaný idiot měl vědět. Američané mají v Německu určitě svých vojclů více. Kdo tedy lže? Putin akorát řekl, že žádní ruští vojáci se samopaly nestáli před volebními místnostmi.

Putin nechal zavřít Chodorkovského a jeho akcie si přivlastnil, takže má 90 % jeho právoplatně nabytého majetku ve svém vlastnictví. Je tudíž nejbohatším Rusem. Pěkné, no ne?

To jsou ti novináři skutečně tak natvrdlí a omezení? A pokud to dělají schválně a záměrně, tak za lhaní je nutno dát oněm novinám či televizi mastnou pokutu za nepravdivé informace, ono by je to potom přešlo, kdyby museli měsíčně zaplatit na pokutách více, než kolik mají zisku. Taková povinnost – jakože včera jsme zveřejnili to a to, dnes zveřejňuje opravu, tož první dvě stránky každých novin by byly pouze opravy včerejška.

Kardinál Duka: Rusko ohrožuje světový mír. Ukázala se slabost EU i Obamy. Kde se u křesťana bere taková touha válčit? Asi by rád sloužil zádušní mše za naše padlé bojovníky za mír a svobodu, už se nemůže dočkat.

Redaktor Novák na Aktuálně má reportáž z místa sestřelení letadla. Ptal se nějaké stařenky, zveřejnil i její fotografii, aby každý uvěřil, co stará babička viděla na vlastní oči. Viděla tři nákladní auta a na nich Buky. Babička ovšem Buky nevyfotila, prý nemá mobil. A když se zeptal, odkud ta auta s Buky přijela, babička odpověděla, že samozřejmě z Ruska. Tímto konstatováním Novák končí svoji reportáž, z níž jasně vyplývá, že letadlo sestřelili Rusové. Škoda ale, že nezveřejnil i pokračování rozhovoru. Když se jí Novák zeptal, zda to byly skutečně buky, rozhořčeně odpověděla, že přece pozná buk od dubu a každé auto vezlo tři možná i čtyři buky tak 300 let staré. Tož tak se dělá u nás novinařina.

Vrcholem je snad Miroslav Žák s prošedivělým hustým plnovousem a s veledůležitým výrazem v obličeji, no inteligent super třídy, narozen 1948, v době komunistického režimu pracoval v oblasti informačních technologií, tj., měl fungující elektrický psací stroj a kalkulačku, napsal: Putin je prostě nedospělá osobnost, která dosud nevyrostla ze svých pubertálních plenek a právě proto se ve svém věku již stává psychopatickou, jak ve svých vědeckých pracích dokazuje Carl Gustav Jung. Srovnání Vladimíra Putina s Adolfem Hitlerem je přesné, oba připomínají malou útlou myš, která řvala. Putin vyloví vzácné antické amfory ze dna moře…

Ten Žák je vynikající, co? Ale asi plavat neumí, Když jsem jako dítě absolvoval plavecký výcvik, bývalo běžným úkolem vylovit ze dna bazénu, z hloubky tří metrů, kovovou pětikorunu, kdo ji vylovil, byla jeho. U potápění jde pouze o to, z jaké hloubky je ona věc vylovena, už se těším na to, jak pan Žák vyloví nějaké střepy z větší hloubky, než vylovil Putin. Věřím, že se to panu Žákovi, jelikož je dospělý a vyrostl už z plenek, podaří.

Žáka nechme Žákem a pojďme raději k Porošenkovi. Proč nějak obrátil a chce najednou mír? Není to nějak divné? Vždyť vždycky tvrdil, že ty opolčenské podlidi a teroristy během týdne vyhladí a udělá vítěznou vojenskou přehlídku v Doněcku.

Když byl Porošenko minulý týden na onom scuku vůdců EU plus Obama, tak se dověděl, že samozřejmě celá EU spolu s USA je jednomyslně pro přijetí Ukrajiny do EU a do NATA. Porošenko byl nadšený až do doby, když mu Merkelová řekla, ale až tak nejdříve za dvacet let. Porošenko s Jaceňukem si myslel, že v NATO budou do letošních vánoc. Ovšem za dvacet let? To už oba budou v chládku v nějaké menší místnůstce v Haagu.

A v kuloárech zaslechl asi toto. Začala Merkelová k Obamovi: My jsme chtěli boxera Klička, ne Jaceňuka. Obama odpovídá: Podívej se, Angelo, my jsme na uskutečnění převratu utratili 5 miliard a vy jenom pouhou slovní podporu boxerovi Kličkovi, ale politika není box, politika jsou prachy, my tedy máme plné právo nainstalovat Jaceňuka. Dále Angela pravila už k Porošenkovi, že EU z lásky poskytne Ukrajině 150 miliónů eur. Porošenko si pomyslel: 150 miliónů? To je tak akorát na dárek k vánocům pro dceru. To zklamání Porošenka muselo být přímo tragické. Vrátil se do Kyjeva a otočil, učinil logický krok, ukončil občanskou válku a smířil se už asi i s tím, že o Novorusko přijde.

Až je mi toho Dolejšího z BL docela líto, tak se těšil na válku proti Rusku, a ona se nekoná, to zklamání musí být obrovské. Zklamán ovšem není pouze Dolejší, ale i všichni ti čeští napoleončíci a hitlerčíci, neboť neustále hlasitě vykřikují: Hrrr na Rusko, to rozumí pouze síle. Také se těším velice moc na články pánů Fendrycha, Hvížďaly, Dominika Duky, Šafra, Zieglera… Jsem moc zvědavý, jak to zklamání z neexistence války proti Rusku zvládnou, no jak asi, zase hystericky. Asi budou srovnávat „pakt“ Merkelová – Putin s paktem Ribbentrop – Molotov a nadávat na Obamu. Merkelová zradila Evropu a evropské judeokřesťanské hodnoty, nemá odvahu postavit se Putinovi silou. Měla jasně říci: „Care, dej nám své území.“ A car by, jak předpokládáme, odpověděl, že nedá a nedá. Z toho jasně vyplývá, že diplomatickému jednání Rusové vůbec nerozumí, a proto zbývá pouze použít sílu. A tohle je přece to zásadní a Merkelová to nechápe. (Všimli jste si, že se jaksi se odmlčel Steigerwald i Bělohradský, že by už předem něco tušili?)

Ono ty sankce, dříve se tomu říkalo embargo, skutečně jsou k ničemu. A Rusové s embargem mají spoustu zkušeností už od roku 1917. Bylo sice embargo snad na všechno, ale když Sověti platili zlatem, tak stejně dostali cokoliv chtěli i od Angličanů, embargo neembargo, sankce nesankce.

Vypadá to, že Evropa se ponoří do tmy a chaosu asi tak podobně, jak tomu bylo po pádu antické Říše římské, bylo to dlouhých více než pět století temna a nepřehledných zmatků a naprostého chaosu, neexistence jakéhokoliv práva, kultury a vzdělanosti. Takže si to chceme v bleděmodrém zopakovat?

Oligofreni chtějí pořád nastolovat všude demokracii, svobodu a lidská práva, jinak řečeno chtějí válku, chtějí loupit a vraždit. Svět, tedy devět desetin světa, na to ovšem není vůbec zvědavý.

No není už na čase tyhle oligofreny smést z vládnoucích pozic a umístit (pozavírat) do zvláštních ústavů zvaných debildomy?

Foto: zdroj

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
13 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
mirror
mirror
8. 9. 2014 20:16

O okouzlení Naděždy Kavalírové Stefanem Banderou jsem nevěděl. Velmi by mne zajímalo, kdo Naděždu pozval na brněnský sjezd sociální demokracie, aby tuto stranu učila nenávidět komunisty. Teď, když moudřejší sociální demokraté vydávají Novou republiku, by to mohl někdo z nich prásknout. Před léty se nějakým socanům nelíbilo, že to pozvání na OM kritizuji. Zase se musím ptát, kde dal Keller oči?

Alena
Alena
9. 9. 2014 4:09

pěkný článek. Evropa půjde zákonitě ke dnu, a po právu

J. Hruška
J. Hruška
9. 9. 2014 6:15

Alena napsal

pěkný článek. Evropa půjde zákonitě ke dnu, a po právu

No jo, ale přes hubu dostaneme my.

fajt
fajt
9. 9. 2014 6:20

nikdo v Evropě není bez viny – a na východě Ukrajiny Evropa nastavila normu pro své budoucí podmínky přežití. ..

Béda
9. 9. 2014 8:06

http://www.hlavnespravy.sk/nepredvidatelne-rusko-vie-ako-sposobit-zapadu-bolest/354815

Kdyby nezaváděli sankce, nezavádělo by Rusko protisankce a nemuseli by spekulovat co chystá „nevyzpytatelné“ Rusko.

bublin
bublin
9. 9. 2014 11:09

Na to, že článek je produktem nutkavé potřeby, je nutno některé části pochválit. Úvodní odstavec sice semlel již
mnohokrát semleté, ale tyto axiomy fungování společnosti
je nutno stádu opakovat do nekonečna.
Také část o Banderovi uvádí fakta bez významného zkreslení. „Hrana chlap, sůl země, žádná buzna“, toť Bandera. Je vzpomenut správně sportovní výkon v boji „proti Rusákovi“, není bohužel vzpomenuta vysněná motivace
jeho účastníků.
Pokud se terapeut pana Kadlece nebo některý z jeho přátel bude snažit aby akceptoval, že méně je někdy více, bude to k jeho prospěchu.

Aleš
Aleš
9. 9. 2014 12:16

mirror napsal

O okouzlení Naděždy Kavalírové Stefanem Banderou jsem nevěděl. Velmi by mne zajímalo, kdo Naděždu pozval na brněnský sjezd sociální demokracie, aby tuto stranu učila nenávidět komunisty. Teď, když moudřejší sociální demokraté vydávají Novou republiku, by to mohl někdo z nich prásknout. Před léty se nějakým socanům nelíbilo, že to pozvání na OM kritizuji. Zase se musím ptát, kde dal Keller oči?

Tak proč se ho na to nezeptáte? Asi nemá čas číst OM. Ale pár minut na odpověď by si odhaduji našel. Z toho zbytečného vrtání do něj vaši názoroví odpůrci mají takleda radost.

Dolmen
Dolmen
9. 9. 2014 12:29

Aleš napsal
Tak proč se ho na to nezeptáte? Asi nemá čas číst OM.

Aleš má pravdu. Prof. Keller není z těch kteří nechávají dopisy a maily bez odpovědi. Dokonce i takový nýmand jako Dolmen mu stál zato, aby s ním prostřednictvím mailů polemizoval. Možná, že to vůbec není špatný nápad…, Mirror by nám pak mohl na OM pohnutky Kellera osvětlit a už by tu nemusely napříště zaznívat takové udivené výkřiky stran jeho spolupráce s ČSSD.

mirror
mirror
9. 9. 2014 15:44

Aleš napsal Tak proč se ho na to nezeptáte? Primárně jsem se ptal na pozvání Kavalírové k vystoupení na sjezdu sociálních demokratů v Brně. Televize vysílala speciál, přičemž projevy pořád přerušovala debilními komentáři pravičáků ve studiu. Projev Kavalirové vysílali celý bez přerušení. Začal asi před obědem. Já jsem tehdy zíral, za koho jsem se to nechal navolit do místního zastupitelstva. Banderou se kruh uzavírá. Tak hoši, kdo měl největší zájem o vystoupení představitelky sdružení, které by obětovalo všechno, aby u nás za komunistů panovala sociální spravedlnost a nebyla nezaměstnanost. Mašin podřízl za tyto ušlechtilé ideály spoutanému a omamenému policajtovi krk.… Číst vice »

rip
rip
9. 9. 2014 18:54

Mirrore, uváděl jste se jako stojař, úspěšný v minulé i současné době. Co kdybyste mi namísto vašich stranických bojů a bolestí pomohl najít práci? Jsem unavený taky strojař (50 let), do fabriky už nepůjdu. Firemní kultura je maniodepresivní. Šéf v soukromé, či nadnárodní firmě je maniak a zaměstnanec v depresi. U státní či rozpočtové organizace je to nemlich to samé. Taky jsem tam chvíli dělal. Tak poraďte. Žiju v Liberci. Pište mi na musp@email.cz

mirror
mirror
9. 9. 2014 20:41

rip napsal Firemní kultura je maniodepresivní Co je to být úspěšný? Nejnovější auto, vila se zahradou, časté výlety do zahraničí? Vážený pane kolego, po převratu jsem nenabyl žádný zvláštní majetek. Maloměstský domek jsem přestal opravovat po převratu a dopřál jsem si luxus nekupovat ojeté auto, což není nic výjimečného. Teď jezdím v 9 let starém autě, protože dojíždím do práce dost daleko. Být úspěšný znamená být spokojen sám se sebou. Dělám, co si sám rozhodnu, a těší mne, že se kolem mne točí několik mladých doktorandů. Jestliže si někdo stěžuje na materiální bídu (tím nemyslím vás), je označen za losera,… Číst vice »

mirror
mirror
9. 9. 2014 20:43

mirror napsal Nejsou to žádní VIP, pokračování … jen svou kariéru dotáhli v klidu do penze. V Liberci mám kolegy na univerzitě. Okolí Liberce považuji za dost úspěšné, rozhodně úspěšnější než Ostravsko. Dovedu si představit člověka ve vašem věku, který se stane ze dne na den nepotřebný bez vlastní viny. Pracuje ve funkci, která se stane z důvodu technologické změny nepotřebná. Protože se v práci neflákal, přirozeně neměl čas se na změnu připravit. Často tomu pomůže nelítostný šéf, který vysaje a odkopne. Před 20 léty jsem poslouchal diskuzi v Německu o vysokoškolácích, kteří se v důsledku pracovního zatížení stali v… Číst vice »

mirror
mirror
9. 9. 2014 20:45

mirror napsal
pokračování …

pokračování
Ostatním nezbývá než začít od píky a čekat, až si jich někdo všimne, což zase přináší riziko, které dobře znáte.

PS: Stranické boje vedu proto, aby socany nakopnul a oni se starali mnohem více o případy jako jste vy!!!