Ortodoxní atheisté a Boží blud

Po docela dlouhé době jsem zase sáhl po tištěné papírové knize s názvem Boží blud od Richarda Dawkinse. Musím přiznat, že se mi to četlo docela obtížně, holt už jsem si zvykl na monitor počítače. Ani samotný obsah pro mne nebyl nějak obzvláště zajímavý, protože autor popisuje náboženské poměry v Anglii, které jsou od našich docela odlišné a pro nás málo zajímavé. Ve Velké Británii totiž není ústavně provedena odluka církve od státu. No a tak se u nich mohlo stát, že bývalý ministerský předseda Tony Blair za státní peníze zřídil základní školu, ve které se ještě i dnes vyučuje kreacionismus. Děti se učí, že svět stvořil Bůh před šesti tisíci lety. Zároveň se ale dle státních osnov musí učit, že o dva tisíce let dříve než byl stvořen svět, už třeba v Mezopotámii, provozovali obyvatelé docela vyspělé zemědělství a někde na Kavkaze kmen Kizvana už tavil železo a odléval železné nástroje. Tonymu a ani učitelům na tom nepřipadá vůbec nic divného. No, typičtí Angličané. Kupodivu to nevadí ani našemu slavnému astronomovi Jiřímu Grygarovi, jenom se podivuji, že si zatím sám sobě neudělil cenu zvanou Bludný balvan.

Také mne docela zaujala u nás už proslulá Templetonova cena, neboť ji obdržel jako jediný Čech monsignore Tomáš Halík. Templetonova cena byla založena roku 1972 a finančně převyšuje cenu Nobelovu – činí 1.400 000 USD. Vyšší finanční ohodnocení má být důkazem toho, že je to cena mnohem kvalitnější, než je cena Nobelova. Však také Tomáš Halík po obdržení ceny pronesl: „Tak, a už na mne nedoplivnou.“ Je faktem, že některá ocenění Nobelovou cenou, hlavně za literaturu a za mír, jsou docela silně ovlivněna liberalistickou politikou, tudíž velmi kontroverzní.

Templetonova cena je jakási „lepší Nobelovka“, tedy cena za náboženství, neboť prý pokroku se nedosahuje čistou vědou, ale harmonií vědy a náboženství. G. Veltman, který získal v roce 1999 za objasnění kvantové struktury elektroslabých interakcí Nobelovu cenu za fyziku, se vyjádřil k Templetonově ceně takto: „Cena staví most nad propastí mezi zdravým rozumem a hloupostí.“ No a to přesně dělá Tomáš Halík, takže Templetonovu cenu si plně zaslouží.

Jeho logika je kouzelně absurdní. Tvrdí, že každý člověk prý v něco věří, nemusí nutně věřit v Jahveho, v Buddhu, ve svatou Trojici či v Růžového Neviditelného Jednorožce apod., ale vždycky v něco věří, třeba v gravitaci, nanotechnologie či genetiku. Jsou to tzv. Něcisté. Vůbec jsem dříve netušil, že jsem stoupenec víry v Něco, že jsem tedy Něcista. Jak originální pojetí vymyslel Halík – všichni lidé světa jsou věřící, v celém světě není jediného bezvěrce. To je něco, co? To by mne fakt nikdy nenapadlo. Tak nevím, mám se smát nebo považovat Halíka za cvoka? Už si živě představuji, jak v kostele Nejsvětějšího Salvátora medituji společně s dalajlámou, nějakým židem, muslimem, taoistou a samozřejmě i s Halíkem o Neposkvrněném Početí Panny Marie. No, ještěže je to absolutně vyloučené, neboť jsem „ortodoxní“ atheista, marxista a darwinista. (ortodoxní = naprosto oddaný nějakému myšlenkovému směru)

Holt Tomáš Halík je Převeliký Sjednocovatel všech Myšlenek a Protikladů v Halíkovskou Jednotu. Má na to samozřejmě právo, neb jest na to expert speciálně odborně dokonale připravený a ještě dokonaleji vyškolený. Však také v roce 2015 se stal vicepresidentem Mezinárodní vědecké rady pro výzkum hodnot a filosofie. Jako mezinárodně uznávaná osobnost obhajující dialog mezi různými vyznáními a věřícími Něcisty se proslavil společnými modlitbami a meditacemi s buddhisty, muslimy a židy v kostele Nejsvětějšího Salvatora, neb jest také farářem oné akademické farnosti v areálu Klementina. Přednáší i na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy. V roce 2008 mu papež Benedikt XVI. udělil čestný titul monsignore, což byl ve Francii titul krále, později pak titul a způsob oslovování mladšího bratra panujícího krále a koncem monarchie tak bývali oslovování i ostatní princové královské krve a nyní i vysoká rodová aristokracie. Monsignore nosí černou kleriku s knoflíky fialové barvy, má též fialové lemování na manžetách, límečku a obvodu kleriky. Přes kleriku užívá stejné cingulum (opasek) jako biskup, tedy také fialové. Soliteo (kulatá čepička) má také lemované fialovou barvou.

Templetonova cena byla poprvé udělena v roce 1973 matce Tereze, z které arcibiskup z Kalkaty nechal vyhnat ďábla. Matce Tereze byla taktéž udělena v roce 1979 Nobelova cena míru.

I Alexandr Solženicyn dostal Templetonovu cenu v roce 1983 a Nobelovu cenu za literaturu už dříve v roce 1970. No nevím, ale neměly by mu být obě ceny odebrány? Přece napsal také knihu Dvě stě let pospolu (vyšlo v roce 2001). Kniha vyšla i v českém překladu, do anglického jazyka nebyla zatím přeložena a asi ani nikdy nebude.

Bývalý hlavní rabín Velké Británie a Commonwealthu Immanuel Jakobovits Templetona obdržel v roce 1991.

Čtrnáctý dalajláma Gjamccho Nobelovu cenu za mír dostal roku 1989 a Templetonovu 2012 (asi jako příplatek k důchodu).

Seznam všech laureátů Templetonovy ceny lze nalézt na internetu.

Věřící katolík nesměl ještě nedávno, tedy před necelými dvěma stoletími, číst Bibli z důvodu, že by si mohl vykládat některé stránky nesprávně, tedy bludně a kacířsky. Mohl pouze číst biblické texty s odborným teologickým výkladem, neb ten jediný může výklady podat správně, pravdivě a čistě v božích intencích.

Podobně se muselo vysvětlovat i Marxovo dílo, neboť také ho jen málokdo četl (občas i něco zamlčovat – třeba věty o nepřípustnosti cenzury). Zájemce prostě mohl číst pouze výklady v současných intencích komunistické strany, které se ale ovšem během pár let mohly diametrálně změnit. Ale i tak to byl pro členy strany závazný výklad, i když se co pár let radikálně přepracovával. Byla to jakási ochrana členů strany před blouděním a bludy. Za různě odlišné správné výklady se udělovala Leninova cena. Seznam laureátů Leninovy ceny lze také nalézt na internetu.

Takže nic nového pod sluncem se neděje, když současní strážci čistoty Pravdy a Lásky podávají výklady jedině správné, pravdivé a čistě v intencích… koho? To ale neuvádějí, ale je to docela zřejmé a snadno zjistitelné.

Byl jsem při čtení knihy docela příjemně překvapen názory Otců zakladatelů USA, neboť byly naprosto čistě atheistické. Tak třeba Benjamin Franklin prohlásil, že: „Majáky jsou užitečnější víc než kostely.“ Jefferson: „Křesťanství je nejzvrácenější systém, jaký kdy uzřel světlo světa. Profesura teologie by neměla mít v naší instituci žádné místo.“ Škoda, že jeho myšlenku nezastává dnes ani jeden z našich vysokoškolských profesů Karlovy univerzity, a to jsou přitom tak vehementně proameričtí. Madison: „Téměř 15 století se křesťanství podrobuje zkoušce. A jaké ovoce přineslo? Všude jenom pýchu a pohodlnost u duchovenstva, nevzdělanost a servilnost u laiků a u obou pověry, bigotnost a pronásledování.“ John Adams: „Děsivý mechanismus církevních koncilů… Křesťanské náboženství bylo založeno na zjevení. Ale jak je možné, že se s židovským a křesťanským zjevením smíchaly miliony báchorek, pohádek a legend, které z nich vytvořily nejkrvavější náboženství, které kdy existovalo.“

Současný George Bush starší: „Nemyslím si, že by atheisté měli být považováni za občany a vlastence. Toto je jeden národ pod vládou Boha.“ Aha, už je mi to srozumitelné, naši učení profesoři dávají přednost současným americkým presidentům, ti původní zakladatelé USA se dle nich velice velmi moc mýlili. Ono ale ani není divu, neboť kde by se profesoři teologie mimo univerzitní půdu mohli vůbec uplatnit? Nikde jinde by holt nenalezli nějaké sebemenší uplatnění. A že jim jde hlavně o pohodlný teploučký (či i teploušský) flek, nemusím snad ani zdůrazňovat. Pokud tedy atheisté přece fakticky nemohou být považováni za občany a vlastence, zkusme si jenom nahradit slovo atheisté slovem židé, muslimové nebo černoši. No, důležité je, že víme, o čem jsou naši pravdoláskaři skálopevně přesvědčeni.

Je zajisté logickou samozřejmostí, že musí také tvrdě odsoudit a naprosto zavrhnout myšlenky Ghándího a Nehrúa. Mahátma Ghándí: „Jsem hinduista, jsem muslim, jsem žid, jsem křesťan, jsem buddhista…“ Néhrú: „Divadlo, které nazýváme náboženstvím, nebo vůbec organizované náboženství v Judeji a jiných částech světa, mne naplňují hrůzou. Opakovaně jsem ho odsoudil a vyjádřil přání, aby přestalo existovat. Téměř vždy bylo synonymem slepé víry, reakcionářství, dogmatismu, bigotností, pověr, vykořisťování a sledováním egoistických zájmů.“ Sen Ghándího a Néhrúa se nenaplnil. V době dělení Indie bylo v náboženských nepokojích mezi hinduisty a muslimy zmasakrováno více než milión lidí a 15 miliónů muselo opustit své domovy. Ty lidi mimo náboženství nic jiného nerozdělovalo. Problém Indie je problém celého světa. To, co se stalo v Indii, se stalo ve jménu Boha. Jméno tohoto problému je Bůh.

No a závěrem bych ocitoval některé věty z Dawkinsovy knihy, které se mi líbily:

*M. Pirsig: Když jedna osoba trpí bludem, nazýváme to šílenstvím. Když bludem trpí mnoho lidí, nazýváme to náboženstvím.

*Náboženství nemůže nabídnout nic, co by přispělo k lidské moudrosti a proto není důvodu náboženství dovolit, aby nám diktovalo, co máme dělat.

*Napoleon: Náboženství je vynikající prostředek, jak zavřít prostému lidu ústa.

*Seneca mladší: Prostý člověk považuje náboženství za pravdivé, moudrý člověk za falešné a vládce za užitečné.

*Emerson: Náboženství jedné epochy je literárním rozptýlením epochy následující.

*Victor Hugo: V každé vesnici je člověk, který nese pochodeň – učitel, a člověk, který ji zhasíná – kněz.

*Steven Weinberger: Náboženství je urážkou lidské důstojnosti. S náboženstvím nebo bez něho budou dobří lidé konat dobré věci a zlí lidé zlé věci. Ale na to, aby dobří lidé konali zlé věci, na to je potřeba náboženství.

*Blaise Pascal: Lidé nikdy nepáchají zlo tak dokonale a s takovou radostí jako když ho páchají z náboženského přesvědčení.

*Moše Maimonides: Když někdo zabije i jen jednoho jediného Izraelitu, porušuje tím přikázání „Nezabiješ“. Když ale vraždí úmyslně a za přítomnosti svědků, bude usmrcen mečem. Není potřeba dodávat, že člověk nebude potrestaný smrtí, když zabije pohana.

*Bible je plán skupinové morálky, který obsahuje pokyny pro genocidu, zotročení cizích skupin a ovládnutí světa. Bible se přitom prodává a kupuje jako návod, kterým by se lidé měli v životě řídit.

*Odpovědi izraelských studentů: Jozue konal správně, neboť Bůh mu přikázal vyhladit tyto lidi, aby se s nimi kmeny izraelské neasimilovaly a nenaučily se od nich zlému.

*Jozue konal správně, protože lidé, kteří onu zemi obývali, vyznávali jiné náboženství, a když je Jozue pozabíjel, smetl tak jejich náboženství z povrchu zemského.

*Arabové jsou nečistí, a když někdo vstoupí do nečisté země, tak se také stane nečistým.

*Svatý Pavel z Tarsu jako první přišel s myšlenkou, že židovského Boha by měli přijmout i pohané. Ježíš by se obrátil v hrobě, kdyby věděl, že Pavel bude jeho učení házet sviním.

*Carl Sagan: Pokud se Bohem myslí souhrn fyzikálních zákonů, kterými se řídí Vesmír, potom samozřejmě takový Bůh existuje. Takový Bůh je ovšem emocionálně neuspokojivý… nemá velký smysl modlit se k zákonu gravitace.

*Ibn Warraqua: Vůbec není zřejmé, proč by přechod od polyteismu k monoteismu měl být evidentně považován za progresívní zlepšení. Ale všeobecně se za progresívní zlepšení považuje. Monoteismus je odsouzený k záhubě, neboť stačí odstranit ještě jednoho boha a stane se z něho atheismus.

*Dawkins: Na otázku, zda jsem atheista, odpovídám, že i on je atheista, pokud jde o Dia, Apollóna, Amona Ra, Mithru, Baala, Thóra, Ódina, Zlaté tele nebo Létající špagetové monstrum. Já jenom do této skupiny zařazuji o jednoho boha navíc.

*Jakými znalostmi mohou teologové přispět k odpovědi na kosmologické problémy? Aha, teď se pohybujeme v oblasti mimo vědu, v tomto případě Vás musím odkázat na našeho faráře. Dawkins: A proč faráře? Proč ne zahradníka anebo kuchaře?

*Ambroise Bierce: Sloveso modlit se znamená žádat, aby přestaly platit zákony vesmíru pro jediného prosebníka, který podle svých vlastních slov toho není hoden. (modlitba Otče náš)

*Francis Galton (Darwinův bratranec): Každou neděli se v kostelech Velké Británie modlí zástupy veřejně za zdraví královské rodiny. Neměli by tedy být příslušníci královské rodiny mimořádně zdraví v porovnání s ostatními? Galton nezjistil žádný statistický rozdíl. Modlil se i za náhodně vybrané části pozemků, aby zjistil, zdali na nich rostliny rostou rychleji. Nerostly.

*Dan Dennett upozorňuje, že mezi všemi národy je v podstatě běžně rovnoměrně rozšířené nachlazení stejně jako náboženství. Přesto ale nikdo nebude tvrdit, že nachlazení je pro nás výhodné.

*Prý věřící je šťastnější než skeptik. No, stejně jako opilý člověk je šťastnější než střízlivý.

*Homosexuálům se úspěšně podařilo přejmenovat se na „gays“, tedy na veselé.

*Mark Twain: Nebojím se smrti. Byl jsem mrtvý miliardy a miliardy roků před tím, než jsem se narodil a ani v nejmenším mne to neobtěžovalo. Být mrtev je to samé, jako se nikdy nenarodit.

*Těm nejhorlivějším obráncům embryonálního života nedělá vůbec problém vzít život dospělým.

*Potencionálně připravujeme lidskou duši o dar existence vždy, když nevyužijeme příležitost na pohlavní styk. Každé odmítnutí nabídky na pohlavní styk se rovná vraždě potencionálního dítěte. Každá spermie je posvátná. (Monthy Python)

*Martin Luther: Rozum je největším nepřítelem, jakého víra má. Nikdy není v duchovních věcech nápomocný, často se staví na odpor proti Božímu slovu a pohrdá vším, co vychází od Boha. Každý, kdo chce být křesťanem, by měl od svého rozumu odvrátit zrak. Rozum je potřeba vymýtit u všech křesťanů.

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
7 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
petr64
petr64
11. 5. 2019 23:58

Ďakujem za príspevok. Pohladil po duši.

petr64
petr64
12. 5. 2019 0:00

A to som tiež ultraortodoxný ateista.

jigael
jigael
12. 5. 2019 7:56

Po přečtení ráno: dnešek začíná dobře

paskal
paskal
12. 5. 2019 8:32

Jako vždy skvělé, hutné a rozsáhlé čtení od pana Kadubce. Míří přímo na kořeny věci, moci a zla.

racek
racek
14. 5. 2019 17:11

No jo, pan Halík je snadný terč. Akorát se furt drží a nepovolí, přilepenej víc než helvetská víra. Jeho samotného za věřícího nepovažuji, jeho životní kotrmelce a zdánlivě nelogické priority a příchylnosti připomínají další exemplář těchto povedených jedinců, jistého Hermana. Oba jinak mají i společný původ, zavržení původní víry a obrovskou zcela nekritickou příchylnost k němcům (čemuž tedy nerozumím, vzhledem k osudům jejich příbuzných). Když jsem se snažil pochopit jejich úvahy a texty, tak jsem dost pohořel. Spousta žvanění o ničem cizími slovy. Poslední dobou ovšem oba přestali uvažovat a kázat a přešli na bezpečnější platformu. A v tom už… Číst vice »

Bety
Bety
15. 5. 2019 13:35

O matce Tereze jsem se dočetla také nelichotivé věci jako: bigotní, obliba tělesných trestů a bití holí (nechtěla bych být dítě v její péči) , odmítání podávání tišících léků těžce nemocným (Ježíš taky trpěl, tak trpte a držte hubu), i to, že její údaje o počtu dětí kterým měla pomáhat byly velmi silně nadsazené. Takže už první Templetonova cena i ta Nobelova cena za mír byla spíš o výrobě ikony z člověka, který vlastně nijak nevynikal. Pan Halík – no ten prostě ví a zřejmě vždycky věděl, na které straně je krajíc namazaný, a že se mu to vyplatilo z… Číst vice »

racek
racek
15. 5. 2019 18:52

Milá Bety, naprosto souhlasáím. Těch nobelovek daných lidem kteří se nijak o nic nezasloužili nebo žili zcela průměrný či úchylný život či lidem co porušují domácí zákony a zrazují vlastní zem … A Matka Tereza je opravdu jeden z těchto případů. Ale peníze sehlat uměla, že. Nebo Gorbačev. Zvoral co mohl …