Otevřený dopis prezidentovi republiky k plánovanému vyznamenání Aleny Vitáskové

Nejdříve jsem tento text, k němuž mě prezident republiky inspiroval svým opakovaným obdivem k paní ing. Aleně Vitáskové, bývalé předsedkyni Energetického regulačního úřadu, obdivem, který vyústil i v inzerování udělení státního vyznamenání za „boj proti solárním baronům“ letos v říjnu, chtěl poslat „v tichosti“ na adresu prezidenta republiky na Pražský hrad, ale pak jsem si uvědomil, že jsem se o něco takového už v minulosti snad dvakrát pokusil cestou internetové e-mailové adresy.

Nikdy jsem však neobdržel ani sdělení o doručení, což by samozřejmě nevadilo, kdybych měl jakoukoliv zpětnou vazbu, že dopisy někdo aspoň dostal do ruky, ne tak už přečetl, a o tom, že by je někdo vzal na zřetel, si netroufám vůbec pomyslet.

Úplně stejné je to s poslanci prakticky všech sněmovních stran, které jsem kdy oslovil na jejich poslaneckých adresách. A bylo jich tak deset. Jediní dva, kteří mi odpověděli, a to briskně, byli Zdeněk Ondráček a Leo Luzar ve věci jimi prosazovaných záležitostí. Domluva s nimi byla okamžitá a věcná, po jakékoliv „povýšenosti“, po opovržení nad “sprostým lidem“, jak číší z ignorace od ostatních, nebylo ani stopy.

A ještě dva ministři předchozích vlád – ministr financí Andrej Babiš a někdy v polovině devadesátých let předseda vlády Václav Klaus (pravda, ne oni sami, ale jejich sekretariáty). I tak to o něčem vypovídá.

Takže jsem zvolil cestu otevřeného dopisu, o kterém se domnívám, že si ho přečte aspoň pár lidí:

Vážený pan

Ing. Miloš Zeman

prezident České republiky

 

Otevřený dopis

 

Vážený pane prezidente,

není tajemstvím, že Vaší přízni se těší paní Ing. Alena Vitásková, bývalá předsedkyně Energetického regulačního úřadu.

V rámci předvolební prezidentské kampaně pro druhé funkční období jste o ni hovořil jako o „bojovnici proti solárním baronům“ a zmínil jste, že jí v říjnu udělíte státní vyznamenání. Tyto výroky jste v následující době, i jen několik dní ode dneška nazpět, vícekrát opakoval.

Není mým pouvoirem cenzurovat potenciální adepty na státní vyznamenání, přesto si myslím, že mohu vyjádřit svůj názor na úskalí „zásluh o stát“ u osob, které Vy osobně, nebo komory Parlamentu ČR či jiné osoby takto avizujete, a v tomto případě na prvním místě proto, že jde o oblast trestního práva, která naopak mým „pouvoirem“ je.

Nepochybuji, že Ing. Alena Vitásková jako předsedkyně ERÚ vykonala řadu záslužných aktivit, jak se na vrcholného představitele ústředního orgánu státní správy sluší a patří.

Jenže….

Kriminální kauza paní Vitáskové stran solárních elektráren rodiny Zemků je veřejnosti snad dostatečně známa, a to zejména díky publicitě ze strany samotné paní Vitáskové, která mj. na svých internetových stránkách  zveřejnila snad všechny dokumenty a rozhodnutí vzešlé z tohoto řízení (vyjma závěrečného?) rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci, kterým byla (jako jediná) ze všech v kauze obžalovaných osob zproštěna obžaloby. Rozsudek není veřejně dostupný, co však na veřejnost proniklo, je citace soudce Vrchního soudu v Olomouci Pavla Götha, že U Vitáskové je dáno maximálně možné a důvodné podezření o tom, že se trestné činnosti účastnila a vytvořila jakousi podporu Schneidrové pro její nezákonné rozhodnutí, nicméně takový závěr bez pochyb učinit nejde.“ (Aby bylo možno učinit jednoznačný závěr o vině obžalované, tedy uplatnění jedné ze zásad trestního řízení vycházející z presumpce neviny – „in dubio pro reo“ /“v pochybnostech ve prospěch obviněného“/ – pozn. L.

Jsem přesvědčen, že jste nečetl rozsudek Krajského soudu v Brně, jehož soudci senátu pod předsednictvím Mgr. Aleše Novotného naopak na podkladě dokazování provedeného před tímto soudem dospěli k závěru, že ony „pochyby“ tu nejsou a Alenu Vitáskovou stejně jako ředitelku odboru licencí Michaelu Schneiderovou a dalších šest obžalovaných uznal vinnými a uložil jim přísné tresty.

Ano, vyšší instance „musí“ mít pravdu. Byť v tomto případě odvolací soud částečně doplnil dokazování a o zproštění rozhodl až pak. Jak ale vypadal skutek Aleny Vitáskové, o kterém krajský soud rozhodl, že se stal a i obžalovanou Vitáskovou uznal vinnou, kdežto odvolací soud konstatoval, že toliko „… je dáno maximálně možné a důvodné podezření o tom, že se trestné činnosti účastnila…?“ – viz Písemné vyhotovení nepravomocného rozsudku KS Brno z 22.2.2016 bod 5. výroku rozsudku za „jsou vinni, že“, a podrobně v odůvodnění tohoto rozsudku Krajského soudu v Brně 46 T 7/2013 str. 141 od ad 4) až str. 14.

Samozřejmě, Alena Vitásková byla pravomocně zproštěna obžaloby. Ale je to skutečně konec jejího kriminálního příběhu?

Nepochybně víte, že nejvyšší státní zástupce JUDr. Pavel Zeman podal ve věci dovolání v neprospěch Aleny Vitáskové.

Rozhodnutím v řízení o obnově může být pravomocný zprošťující rozsudek zrušen a věc vrácena k novému projednání se stěží předvídatelným výsledkem. Ten výsledek by zcela jistě nebyl znám do řádového dne, tj. do 28. 10. 2018, a nelze tedy vyloučit, že by mohlo dojít k vyznamenání posléze odsouzeného pachatele trestného činu. To konec konců možná hrozí tak jak tak, neboť zatím není, alespoň to není nikde publikováno, pravomocně ukončeno trestní stíhání Aleny Vitáskové ohledně zneužití pravomoci úřední osoby ve věci jmenování JUDr. Renáty Vesecké svou náměstkyní v rozporu s energetickým zákonem (jakkoliv já osobně jsem k tomuto řízení, k jeho podstatě, ke skutku, který má být podle obžaloby zvlášť závažným zločinem, velmi, velmi skeptický a vlastně s ním nesouhlasím – což ovšem má v reálu nulovou validitu).

A snad jen drobnost na závěr, i když nevím, jde-li opravdu o drobnost. Na svých stránkách, resp. stránkách svého institutu, který založila, zveřejnila Alena Vitásková v reakci na dovolání nejvyššího státního zástupce i tento text (a od té doby ještě více textů) I. Pavel Zeman lže, ve kterém mj. uvádí –

IAV

INSTITUT ALENY VITÁSKOVÉ z.s.

Ochrana a podpora základních lidských práv a svobod

Pilíře právního státu jsou dlouhodobě narušovány, nyní již prokazatelně rozbity. (I)

Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman lže,

pomáhá dotvářet trestní čin pravděpodobně na objednávku s cílem trestně stíhat nevinné lidi a svést soud na nepravdivou cestu

Rozbor k dovolání NSZ ke kauzám

fovoltaických elektráren Saša-sun a Zdeněk –sun v Chomutově

NSZ Pavel Zeman se dovolal k Nejvyššímu soudu k mému zprošťujícímu rozsudku ze dne 17. ledna 2018. Až potud se jedná o rutinní praxi, která je v demokratickém a právním státě běžná.

Nebýt toho, že dovolání NSZ je plné rozporů a v některých částech dokonce nepravd, lží s jediným cílem vytvořit řetězec nepřímých důkazů a tak za každou cenu odsoudit Vitáskovou, kvůli které byla celá konstrukce tohoto „zločinu“ vyrobena. …..

NSZ Pavel Zeman, přestože věděl a musel vědět, když podepisoval Dovolání, překroutil fakta, výstižněji řečeno lhal, prokázal neznalost Správního řádu a navíc nekonal, byl nečinný. Za takové dezinformace by se nemusel stydět ani Hitlerův Dr. Paul Joseph Goebbels (barevně zvýraznil L.)

Ing. Alena Vitásková

Předsedkyně Institutu Aleny Vitáskové z. s.

V Praze, dne 17. 6. 2018“

Svůj komentář nepřipojuji. Snad jen poznámku – už chybí jen to vyznamenání.

Ale napsal jsem hned v úvodu, že není mým pouvoirem cenzurovat adepty na státní vyznamenání. Nečiním tak ani tímto dopisem. Důvodem jeho napsání jsou jen a jen potenciální nebezpečí, která se skrývají v trestních řízeních proti Aleně Vitáskové, v nichž to hlavní je sice pravomocně skončené, ale za pár týdnů nebo měsíců už tomu tak být nemusí. Přitom vůbec nenamítám proti možnému úpornému boji předsedkyně ERÚ Ing. Aleny Vitáskové proti „solárním baronům“. Nicméně – a teď upozorňuji, že to srovnání je velmi nadsazené – i „heparinový vrah“ Petr Zelenka se vzorně staral o stovky a stovky pacientů. Zavraždil ale „jen“ těch sedm a v dalších deseti případech se o to pokusil. A dostal doživotí.

Mnou citovaný rozsudek v odůvodňovací části na stránkách, které jsem uvedl, zase popisuje např. i vztahy a styky Aleny Vitáskové s JUDr. Ing. Zemkem, a to i v době, kdy již byla předsedkyní ERÚ, které samozřejmě nemusely, ale také mohly mít na celou kauzu vliv.

Přeji šťastnou ruku při vyznamenání!

JUDr. … alias Lex

0 0 hlas
Hodnocení článku
Odebírat
Upozornit na
4 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
Lex
Lex
29. 6. 2018 19:56

Přirozeně nevím, jestli tento „dopis“ už někdo četl nebo ne. A protože ještě nikdo nepřičinil žádný komentář, považuji na doplnění svého článku uvést následující: Je-li někdo uznán vinným trestným činem anebo z jakéhokoliv důvodu není, má to důsledky jen z náhledu trestněprávní „zachovalosti“ – jsem pachatelem nebo nejsem pachatelem trestného činu, přesněji – jsem odsouzeným nebo nejsem. Jinak je tomu v případě morálky a cti. Tady se na „vinen/nevinen“ nehraje. Buďto jsem čestný a morálně bezúhonný, nebo nejsem. K tomu, abych nebyl, stačí i jen důvodně podezření, že jsem se zachoval nečestně, nemorálně, pokud toto podezření já, tj. subjekt toho… Číst vice »

PPK
PPK
30. 6. 2018 15:25

Lex napsal Buďto jsem čestný a morálně bezúhonný, nebo nejsem. K tomu, abych nebyl, stačí i jen důvodně podezření, že jsem se zachoval nečestně, nemorálně, pokud toto podezření já, tj. subjekt toho podezření, to podezření beze zbytku nevyvrátím a svou čest a čistotu morálky neobhájím. Úvaha sice autoritativní, ale IMHO nelogická. Existují totiž jen dvě možnosti: Buď se nečestný a nemorální skutek stal, anebo nestal. Pouhé slovní tvrzení ještě nikdy žádný fyzický skutek nevyrobilo a ani nevyrobí, (pokud se právně nechceme pohybovat v prostředí nápodoby španělské inkvizice). Jestliže tedy někdo vysloví vůči druhému podezření a vydefinuje to své podezření jako… Číst vice »

Irena
30. 6. 2018 16:17

No a tím se dostáváme k tomu v jak morální společnosti vlastně dnes žijeme? A co od ní v tom případě očekáváme? Jestliže nám připadá normální, že někteří „zprivatizovali“ obecní majetek a teď se díky tomu dostávají do čela naší společnosti a řídí nás ostatní, a to tak, aby si svůj majeteček dále bezostyšně rozmnožovali, když takové lidi bez okolků volíme ve volbách, vypadá taková patálie s vyznamenáním dost komicky. Nemluvě o tom, že už vyznamenáni byli i prokázaní vrazi?! Úryvek z Wikipedie: V roce 1998 byli bratři Mašínové navrženi na Čestnou medaili T. G. Masaryka. Návrh byl komisí Masarykova… Číst vice »

racek
racek
30. 6. 2018 21:09

No, p. Vitásková je sympatická dáma, její komentáře k soláru jsou zajímavé … jistě. A tak si čtu dnešní článek a vidím už poněkolikáté že to rozhodně není tak jednoduché. Díky za vysvětlení. Snad to vezme Zeman v úvahu. Ona už blamáž např. s p. Světlíkem byla dost trapná. No, to víme všichni. Zeman je sám skvělý, nicméně dělá chyby neb nemá spolupracovníky, které mu jeho názory vyhodnotí. A na jednoho člověka to je opravdu nemožné vše obsáhnout. Takového měl jen jednou. Mirka Šloufa. Ten člověk byl naprosto geniální ve své práci. Ty pomluvy si vskutku nezasloužil. Ach ano, znal… Číst vice »