Petice proti plošnému souhlasu s přelety a průjezdy vojenských sil


Prosím, pomozte s jejím rychlým šířením a propagací. O tomto rozhodnutí vlády se bude v Parlamentu ČR jednat pravděpodobně v pátek 15. 2. 2013.
Pokusíme se přesvědčit poslance, aby toto rozhodnutí zamítli, píší nám z NWOO.Text petice:

 


Svým podpisem se připojuji k následující Výzvě Parlamentu České republiky:

Chcete někoho bombardovat a potřebujete přelet přes ČR? Dopředu souhlasíme. 

Bombardujte!

Výzva k Parlamentu ČR


Vláda předkládá Parlamentu ČR návrh ohrožující suverenitu naší země, kdy svým stanoviskem dopředu souhlasí s nedefinovanými přelety a z toho možnou případnou agresí proti suverénnímu státu:


Jedná se o sněmovní tisk: http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=6&t=889, text http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=139501


Rozhodnutí vlády o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států přes území České republiky v roce 2013,


z něhož citujeme:


"S ohledem na četnost a krátké lhůty předkládání požadavků na přelety a průjezdy ozbrojených sil jiných států přes území České republiky je technicky prakticky nemožné, aby vláda rozhodovala o každém jednotlivém přeletu či průjezdu samostatně.


V případě přeletů a průjezdů uskutečňovaných v souvislosti s probíhající vojenskou operací je navíc ze zahraničně-politického hlediska nevhodné rozhodovat o přeletu či průjezdu těsně před jeho realizací. Potenciální možnost neschválení přeletu či průjezdu může u spojenců důvodně vyvolávat nejistotu a snižovat tak důvěryhodnost České republiky jako spolehlivého partnera.


Nejschůdnějším řešením problému vydávání přeletových a průjezdových povolení ve lhůtách umožňujících realizaci těchto přeletů a průjezdů ozbrojených sil v požadovaných termínech se podle zkušeností z předchozích let jeví vyslovení souhlasu vlády s přelety a průjezdy ozbrojených sil jiných států přes území České republiky, které se uskuteční v nadcházejícím kalendářním roce."


Tento text má být předložen Parlamentu ČR ke schválení během aktuální schůze Parlamentu jako bod č.150:


http://www.psp.cz/sqw/ischuze.sqw?o=6&s=51


Poskytnutím vzdušného prostoru se tak ČR může podílet na případných masakrech a vraždění civilních obyvatel, jako tomu bylo např. v dobře známém případě bývalé Jugoslávie, kde bylo bombardování civilních obyvatel nesmyslně obhajováno humanitárními důvody.


Vojenské údery a jejich plánování nejsou a nesmějí být věcí nahodilou a nepředvídatelnou, nerozhoduje se o nich během několika dnů a nejsou realizovány z náhlého pohnutí mysli.


Jsou to plánované, promyšlené akce, kterým musí předcházet dlouhodobé vyjednávání a pokud dojde při jejich realizaci k usmrcení civilních obyvatel, jedná se dle Českou republikou podepsaných Ženevských úmluv o válečné zločiny, resp. vraždy.


Pokud vláda Petra Nečase umožní využití vzdušného a pozemního prostoru ČR k vojenským akcím s následkem úmrtí civilistů, musí za to nést plnou odpovědnost a skončit před mezinárodním trestním tribunálem. EU je nositelkou Nobelovy ceny, kterou dostala za mír, tak se podle toho musíme (mírumilovně) chovat.


Vyzýváme parlament ČR, aby odmítl plošný souhlas přeletů a průjezd cizích vojenských sil přes území ČR.


Petici můžete podepsat na této adrese: http://www.jednej.cz/petition.php?id=1885

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments