Petr Nečas si s námi hraje na slepou bábu

Od vyhlášení amnestie odcházející hlavy státu uplynula již řada týdnů. Stále však není jasné, jaký konkrétní postup doprovázel akt kontrasignace premiéra Petra Nečase. Úřad vlády o tomto nedisponuje žádnými informacemi či dokumenty. Je zřejmé, že tento proces neprošel řádnou úřední procedurou.


Amnestie se nakonec dotkla 50.184 amnestovaných. Bylo zastaveno celkem 3.120 otevřených trestních kauz. V nejzávažnějších kauzách, na které se vztahoval Čl. II rozhodnutí o amnestii, se způsobené škody pohybují v miliardách Kč a s tisíce poškozenými. Způsob kontrasignace, který premiér zvolil je nejen nestandardní, ale pravděpodobně i nezákonný. Dosavadní reakce pana Nečase jenom podtrhují různé indicie, jež se v této souvislosti objevují. Nuže, pane Nečasi, je nejvyšší čas, abyste si s daňovými poplatníky přestal hrát na slepou bábu a vyložil karty na stůl. Jste pouze dočasným správcem našich daní. Bylo by dobré si to uvědomit.


Položím Vám pár otázek:


 1. Byl jste přesvědčen, že rozsah amnestie včetně Čl.II neodporuje zákonům ČR, mezinárodním závazkům ČR, veřejnému zájmu a je v souladu s dobrými mravy?

 2. Znal jste včas plný text amnestie, když jste uváděl, že jste byl o její přípravě informován s předstihem?

 3. Dokážete podrobně popsat, kdy a jak proběhl akt kontrasignace rozhodnutí o amnestii?

 4. Nechal jste si zpracovat analýzu dopadů rozhodnutí o amnestii s ohledem na znění Čl.II amnestie?

 5. Jakou roli v procesu kontrasignace amnestie hrály osoby z Vašeho nejbližšího okolí (např. ředitelka Vašeho sekretariátu pani Nagyová), kdo z nich se na tomto procesu podílel?

 6. Byl jste si vědom závažnosti podpisu pod rozhodnutí o amnestii s ohledem na Čl.II?

 7. Byl jste si vědom plné odpovědnosti celé vlády?

 8. Zabýval jste se případnými majetkovými dopady tohoto rozhodnutí pro poškozené v trestním řízení a pro stát?

 9. Zabýval jste se dodržením mezinárodních závazků ČR s ohledem na Úmluvu o praní, vyhledávání, zadržování a konfiskaci výnosů ze zločinu z roku 1995, v níž se ČR zavázala k trestnímu postihu vyjmenovaných zločinů a k zamezení legalizace výnosů z trestné činnosti?

 10. Zabýval jste se dodržením závazků ČR v souvislosti s Úmluvou Rady Evropy o opatřeních proti obchodování s lidskými bytostmi z r. 2008, a to v souvislosti s amnestií pro konkrétní kuplířský gang?

 11. S kým dalším jste své rozhodnutí kontrasignovat amnestii konzultoval?

 12. Kdy a jak jste informoval členy vlády o tomto rozhodnutí a kteří členové vlády se na tomto vašem rozhodnutí spolupodíleli?

 13. Konzultoval jste své rozhodnutí o amnestii, zejména Čl.II s prezidentem či s dalšími osobami z okolí prezidenta, včetně jeho externích právních poradců (např. s JUDr. Muzikářem)?

 14. Jsou Vám známa jména osob, které se v jakékoli fázi na přípravě rozhodnutí o amnestii podílely?

 15. Vzhledem ke všem známým okolnostem nelze vyloučit, že jste se mohl dopustit trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby dle paragrafu 329 tr. zák. nebo maření úkolu úřední osoby z nedbalosti dle paragrafu 330 tr. zák.. A to navíc se způsobenou škodou značného rozsahu, neboť vzhledem k množství zastavených kauz s miliardovými škodami by se mohlo jednat o uplatnění náhrady škody poškozenými vůči státu, a to ve značné výši. Uvědomujete si to?

 16. Jste si vědom, že rozsah abolice (Čl. II rozhodnutí o amnestii z 1.1.2013) nemá v civilizovaných zemích obdoby?

 17. Uvědomujete si, že Vaše rozhodnutí otřáslo důvěrou lidí v právo a spravedlnost, že je aktem selektivního práva a nepřímou výzvou k právnímu nihilismu?

 18. Vyvodíte ze svého postupu osobní odpovědnost?

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments