Podstata kapitalismu

Kapitalismus je společenský systém, který si v éře osvícenství vynutila buržoazie omezována  strnulým feudálním systémem založeným na vládě dědičné šlechty a církevním dogmatismu.

Ekonomickým základem kapitalismu je převažující soukromé vlastnictví kapitálu (mezi jiným půdy, zdrojů, peněz, finančního systému, výrobních prostředků,  duševního vlastnictví…) , tj. všeho, co dokáže přinášet a přináší soukromým majitelům kapitálu zisk. V tomto smyslu je kapitalismus opakem socialismu. Zjednodušeně se dá říct, že zatímco kapitalismus usiluje o maximální převod vlastnictví do soukromých rukou, socialismus preferuje společenské vlastnické formy – státní, družstevní… Z toho plyne, že i zisk z kapitálu v kapitalismu plyne převážně kapitalistům – soukromým vlastníkům kapitálu, v socialismu pak státu, družstvům…

Politický systém, který prosadila buržoasie v kapitalismu po rozvalu feudální společnosti se formálně nazývá parlamentní demokracie. Tento systém tvoří nadstavbu a pilíř kapitalistické ekonomiky. Pomocí politického systému udržuje soukromý kapitál své panství ve společnosti. Zjednodušeně lze říct, že v kapitalismu nahradilo panství kapitálu (buržoazie) předešlé panství feudální aristokracie a církve.

V kapitalistickém parlamentním systému jsou zastoupeny systémové politické strany (strany, které deklarují souhlas s principy kapitalismu). Nesystémové strany (v minulosti takovou byla KSČ), které odmítají panství soukromého kapitálu ve společnosti a hledají či prosazují alternativu k tomuto společenskému systému a jeho ekonomickému základu jsou buďto prohlášeny za nelegitimní, případně protizákonné, v lepším případě, pokud jsou považovány za politicky neškodné trpěny, trvale ostrakizovány (vymezují se proti nim všechny systémové strany symbioticky parazitující na systému) a nepřipouštěny k podílu na politické moci.

Systémové politické strany vždy podporují vládu velkého soukromého kapitálu (majoritních vlastníků transnacionálních korporací a oligarchii), který vlastní stále větší podíl veškerého společností vytvořeného bohatství a ve skutečnosti v kapitalismu od jeho počátků skrytě vládne. Je to proto, že pouze tato relativně málo početná  skupina vlastníků má dostatek volných finančních prostředků, aby si mohla kupovat politickou moc a všechno, co působí při jejím politickém dobývání. Má dostatek peněz na financování volebních kampaní, na půjčky politickým stranám, na nakupování politiků – jazýčků na politických vahách, na nakupování celých politických stran, klíčových médií zásadním způsobem formujících veřejné mínění a vládních koalic, na nakupování  a manipulaci volebních průzkumů, agentur pro formování veřejného mínění, tvorby zákonů atd.

Tato úzká skupina vlastní vydírací potenciál ve formě kompromateriálů a pohledávek vůči politickým stranám i vládám, nakupuje si skrze financování drahých reklamních spotů ve „veřejnoprávních“ médiích formování veřejného mínění skrze tato média. Proto  kolem této skupiny a jejich různými soukromými think tanky a lobbisty definovaných politických zájmů  přešlapují s nejvyšší  opatrností všichni „karierní politici“, snaží se nerozhněvat a nepoštvat si ji proti sobě a dělají doslova cokoliv, co jí na očích vidí.

Z tohoto důvodu se dá mluvit o tom, že politický systém v kapitalismu je  systémem legalizované korupceKvůli tomu jsou taky všechny parlamentní systémové strany v zásadě pravicové a v klíčových otázkách (ekonomických, zahraničně politických) vždy podporují a prosazují zájmy velkokapitálu. Rozdíly mezi pravicovými stranami jsou pouze v přístupu ke zbytku společnosti, t.j. ke kategorii středních a drobných podnikatelů, zaměstnanců a sociálně slabých (mezi které patří také valná většina důchodců). Zatímco tvrdá  pravice všemožným způsobem privileguje všechny kategorie soukromých podnikatelů, tedy nejenom velkokapitál, ale i střední a malý soukromý kapitál, a náklady na provoz zprivatizovaného minimalizovaného státu by nejraději všechny převedla na zaměstnance a sociálně slabé, minimalizovala pro všechny podnikatelské skupiny daně směrem k nule, tzv. středová softpravice různým způsobem a v různé míře strukturovaně preferuje zájmy zbylých skupin na úkor zbývajících skupin soukromého kapitálu – středních a malých podnikatelů.

Křesťanské strany tradičně podporují zájmy zemědělců a vesnice (za první republiky totéž činili tzv. agrárníci), tzv. sociální demokraté tradičně občasně podporují zájmy zaměstnanců. Lavírování se zájmy zbylých skupin a lovení hlasů mezi nimi, občasné jednorázové přilepšení, či symbolické zvednutí příjmů anebo valorizace příjmů v období před volbami jsou kořením  předvolebního boje a opticky vytváří „zásadní“ rozdíly mezi pravicovými stranami. Přitom ve skutečnosti volby v kapitalismu nic podstatného nemohou změnit, protože všechny systémové strany drží pod krkem velkokapitál, který v tomto systému skrytě vládne. Nejlepším důkazem správnosti takto koncipovaného politického dělení je přístup všech systémových (rozuměj pravicových) stran k zájmům velkokapitálu vyjádřeným například v možnosti daňových „optimalizací“ pro tento segment společnosti, v přístupu k imperiálním válkám o suroviny a moc nadnárodních uskupení, v přístupu k vývozu práce do pracovních otrokáren a dovozu konkurenčních gastarbeitrů, v přístupu k zinscenovaným politickým převratům v jiných zemích v zájmu nadnárodního kapitálu, v politické spolupráci a podpoře oligarchů a oligarchických systémů, fašistických diktatur…

Tím se také vysvětluje  opakovaná podpora ČSSD americkým občanům kandidujícím v českých prezidentských volbách a opakovaný příklon této strany při rozhodování o klíčových otázkách na stranu velkokapitálu (podpora mobilizace občanů ze strany sociálních demokratů do 1. SV, podpora fašistického převratu na Ukrajině, podpora fotovoltaického tunelu, podpora církevních „restitucí“, podpora privatizace finančního sektoru, podpora vstupu do NATO…) Sociální demokracii ve skutečnosti nejde ani o společnou věc proletariátu (nejsou to marxisté v pravém smyslu toho slova). ČSSD při podpoře imperiálních tažení Západu nezajímá osud desítek milionů civilistů vystavených bezuzdnému násilí jinak by ty války nemohla nikdy podporovat. Rovněž tak je nezajímá osud civilistů na Donbasu vystavených řádění fašistické zvůle, nezajímá ji  zbídačování vlastního obyvatelstva – nemohla by totiž podporovat dovozy gastarbeitrů z cizích zemí (nyní např. z Ukrajiny).

V závěru bych se lehce přistavil u  několika souvisejících témat.

  1. Národ a migrace. Obecně lze národ chápat jako pospolitost lidí definovanou sdílením společného území, jazyka, kulturních a morálních hodnot, historie, zvyklostí, tradic a pod.. V současné době vidíme ohromný vzrůst národovectví u části tvrdé – rozuměj konzervativní pravice. Jiná část tvrdé pravice je liberálnější (v ČR TOP09) a spolu se soft pravicí (mezi kterou patří i ČSSD) podporuje  migraci a tím dezintegrační tendence v národě. Konzervativní  pravice se sice zaštiťuje a zaklíná „v hodině dvanácté“ národem ale ve skutečnosti je svým celkovým zaměřením stejně protinárodní jako soft  liberální pravice. Individualistický princip prosazovaný tvrdou pravicí bortí na různý způsob národní pospolitost. Dovoz služebnictva z kolonií, dovozy gastarbeitrů z cizích zemí, s cizím jazykem, kulturou, hodnotami, náboženstvím, odstraňování státních hranic a globalizace v zájmu neomezeného pohybu kapitálu, osob a zboží v minulosti i současná  migrační invaze mají jedno společné. Stírají národní identitu, rozbíjí národní pospolitost a nahrazují je jakousi hodnotově, morálně, kulturně, jazykově  indiferentní a rozbředlou směsicí. Z dlouhodobého hlediska jsou individualistická atomizace a působení konzervativní pravice pro národ a jeho perspektivy stejně zhoubné jako liberálně pojatá migrační záplava odstartovaná loutkami velkokapitálu v politice, neziskovém sektoru, válkami, politikou zbídačování a vysávání kolonií ve prospěch velkokapitálu a oligarchie.
  2. Fašismus. Tato politická forma je vždy spojená se systémovými stranami, t.j. s pravicí a úzce svázaná s velkokapitálem. Jiří Dimitrov obviněn nacisty 3. říše ze zapálení Říšského sněmu definoval fašismus jako „otevřenou diktaturu nejreakčnějších sil kapitálu“. Pravdivost této definice  lze doložit četnými argumenty, například že za nástupem a stabilizací fašistické diktatury stojí vždycky špičky velkokapitálu. V Německu podporovaly nástup Hitlera k moci američtí, britští a němečtí finančníci, americké a německé korporace, ruská emigrantská šlechta, Liberální strana Německa a katolická strana Zentrum sdružené v Harzbuské frontě, ve Španělsku podporovalo režim generála Franca hitlerovské Německo, vnitřní španělská aristokracie, katolická církev. Sovětský svaz a dělnické strany v opozici k fašismu posílaly do Španělska interbrigadisty. V Chile americký nadnárodní kapitál podporoval spolu s místními pozemkovými miliardáři a národním velkokapitálem nástup Pinocheta k moci a svržení demokratické vlády, na Ukrajině podporoval Západ v zájmu nadnárodních firem násilné převzetí moci fašistickou vládou v čele s místní oligarchií, před druhou světovou válkou západní evropské mocnosti podporovaly politikou ústupků nástup Hitlera k moci, upevňování fašistické diktatury v Německu a územní expanzi 3. říše… Proč tomu tak je? Osobně si to vysvětluji tím, že fašistická diktatura je vždy krajní politickou formou, kterou využívá velkokapitál v době krize, kdy hrozí v zemi sociální revoluce a velkokapitál již tradičním parlamentním způsobem není schopen uchovat svoji moc. Tehdy  v zájmu zachování stávajícího vlastnického statu quo podpoří nástup  jakéhokoliv diktátora, který tento majetkový status quo (základ politické moci)  uchová. Je  pouze otázkou času, kdy se systém stabilizuje, fašistická loutka i s jejím režimem je skrytě vládnoucí silou postupně odstavena od moci (mouřenín splnil úkol, mouřenín může jít) a hra  na parlamentní demokracii, ve které je voličům bulíkováno, že mají ve svých rukou veškerou moc a o všem rozhodují, může zdárně pokračovat dál.
0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
56 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
PPK
PPK
6. 8. 2016 4:10

Ano, je to tak. Úkol pro mladé a oddané drobné příznivce Systému, kteří to budou potřebovat, až k nim přijde exekutor: Článek na disk uložit, naučit, zapamatovat. Doplnit si vzdělání o tato další fakta: 1/ Že korupce (ekonomická i morální) jsou základní kameny politického projektu kapitalismu, přičemž korupce není nic jiného, než speciální forma TRŽNÍHO CHOVÁNÍ majetkových „jelit“ vůči politikům exekutivy a legislativy státu, kdy právě nátlakem a korupcí politiků vlastníci kapitálu ve státě realizují své PŘÍMÉ ŘÍZENÍ. 2/ Že majetkoví vlastníci kapitálu se vzájemně korumpovat nikdy nemohou a proto ani nebudou, jelikož naopak sami vnitřně pěstují velmi solidární a… Číst vice »

Sio
Sio
6. 8. 2016 6:41

No nevím, je to příliš velké téma na malý článeček. Název „Podstata kapitalismu“ navozuje očekávání, že koncepcí článku je vysvětlit základní rysy (dnešního?) kapitalismu, při tom se nedá vyhnout historickému vývoji, popisu koncentrace kapitálu a jejích důsledků. Předpokládal bych tedy, že osa takového článku začne někde u „Kapitálu“ a přes „Imperialismus jako nejvyšší stádium kapitalismu“ a možná ještě skrze „Ekonomické problémy socialismu v SSSR“ dojde k současnosti s případnou kritikou neomarxismu. Vůbec bych nečekal, že se bude zabývat ČSSD, migrací a fašismem. Připadá mi, že se tímto celý článek koncepčně rozplizl a změnil v jakousi volnou úvahu, která ani jedno… Číst vice »

Sio
Sio
6. 8. 2016 7:04

PPK napsal Ano, je to tak. Úkol pro mladé a oddané drobné příznivce Systému, kteří to budou potřebovat, až k nim přijde exekutor: Článek na disk uložit, naučit, zapamatovat. Doplnit si vzdělání o tato další fakta: 1/ Že korupce (ekonomická i morální) jsou základní kameny politického projektu kapitalismu, přičemž korupce není nic jiného, než speciální forma TRŽNÍHO CHOVÁNÍ majetkových „jelit“ vůči politikům exekutivy a legislativy státu, kdy právě nátlakem a korupcí politiků vlastníci kapitálu ve státě realizují své PŘÍMÉ ŘÍZENÍ. 2/ Že majetkoví vlastníci kapitálu se vzájemně korumpovat nikdy nemohou a proto ani nebudou, jelikož naopak sami vnitřně pěstují velmi… Číst vice »

Martin (už bez taky m)
6. 8. 2016 7:23

V podstatě souhlas se vším napsaným v textu i příspěvcích. Doplňovat se dá ledacos… „Systém“ například potřebuje své věrné sloužící které štědře odměňuje za „loajalitu systému“ (tj. principiálně za bezzásadovost, sprostotu, podvod, faleš a klam). Svobodné myšlení „systém“ nepotřebuje, pokud mu nezačne sloužit a neskončí se svobodou. Svobodného člověka „systém“ nepotřebuje, otroky ano. Pokrytectví, lež a bezohledná surovost ve vzájemných vztazích na všech úrovních – to jsou další charakteristické znaky „systému“. „Systém“ je veskrze a od základů nejen nelidský a nezákonný, zcela nespravedlivý a to natolik, že má potřebu usilovně lhát o opaku a platit si na to drahé a… Číst vice »

Sio
Sio
6. 8. 2016 7:29

4. ekonomická priorita řízení státu je vcelku jasná. Jednak je tu státní dluh, pak dluhy soukromé, hypotéky, půjčky. Pak je tu hrozba nezaměstnanosti a tím ztráty příjmů, ve spojitosti s půjčkami velmi účinný nástroj zotročení. Kdo chce být svobodný, půjčky nebere, raději žije skromněji. Ekonomicky se dají ničit nejen zaměstnanci, ale i celé podniky a podnikatelé, pokud nejsou vhod. Ano, sem patří i korupce jako systémový nástroj ovládání státu, a také výběr daní a pojistného k zajištění infrastruktury a sociálního smíru a „klidu na práci – škubání oveček“. 5. genocidní priorita se týká stravování, pohybu, drog, her a sázek (spojeno… Číst vice »

Sio
Sio
6. 8. 2016 7:35

Kapitalismus je nezbytnou fází vývoje lidské společnosti. Od industrializace došel k informační společnosti a globalizaci. Zatím se nepřežil a nemám tušení, kdy k tomu dojde. Přibývají a zesilují se faktory, které k tomu směřují. Nedostatek surovin, ekologie, internet, vnitřní zahnívání velmocí, likvidace středních tříd se snahou o povlovný přechod k neofeudalismu. Příspevky o šesti prioritách výše ukazují, jak se GP snaží o odsunutí nebo zvrácení procesů vedoucích k jeho konci.

aram
aram
6. 8. 2016 7:46

Sio napsal No nevím, je to příliš velké téma na malý článeček. To je sice pravda, téma je to velké, ale které nakonec není. Podle mého názoru je článek výborný v tom, že právě shrnuje „tu podstatu“ z dnešního pohledu vzhledem k dnešnímu stavu v jedné zemi (můžu-li to tak říct, proto ČSSD atd.) a nezabývá se teoriemi, neztrácí se příliš v podrobnostech týkajících se dějů dávno minulých. Spolu s doplněním pana PPK jej lze opravdu doporučit současným mlamojům (a nakonec i střední generaci, která vyrostla v polistopadové mainstreamové masáži) k pozornému přečtení. Je přiměřeně dlouhý (nebo krátký?) na to,… Číst vice »

fajt
6. 8. 2016 8:11

jedna ze zásad kapitalismu – jeden bohatý vydá za miliony chudých, jeden bohatý má absolutní právo nad armádou chudáků, a čím více techniky a systémových udělátek, tím je to právo absolutističtější a nepřekonatelnější. ..)

Béda
6. 8. 2016 8:28

Sio napsal No nevím, je to příliš velké téma na malý článeček. Název „Podstata kapitalismu“ navozuje očekávání, že koncepcí článku je vysvětlit základní rysy (dnešního?) kapitalismu, při tom se nedá vyhnout historickému vývoji, popisu koncentrace kapitálu a jejích důsledků. Předpokládal bych tedy, že osa takového článku začne někde u „Kapitálu“ a přes „Imperialismus jako nejvyšší stádium kapitalismu“ a možná ještě skrze „Ekonomické problémy socialismu v SSSR“ dojde k současnosti s případnou kritikou neomarxismu. Vůbec bych nečekal, že se bude zabývat ČSSD, migrací a fašismem. Připadá mi, že se tímto celý článek koncepčně rozplizl a změnil v jakousi volnou úvahu, která… Číst vice »

Dolmen
Dolmen
6. 8. 2016 9:28

Bédovi díky za ten článeček! Je dostatečně krátký a zároveň vypíchnul to podstatné, čili splňuje vše potřebné k tomu, aby i nepříliš přemýšlivý jedinec pochopil vo co go a začal se v tom kapitalistickém ráji trochu orientýrovat.

peter.
6. 8. 2016 9:48

Dolmen napsal

Bédovi díky za ten článeček! Je dostatečně krátký a zároveň vypíchnul to podstatné, čili splňuje vše potřebné k tomu, aby i nepříliš přemýšlivý jedinec pochopil vo co go a začal se v tom kapitalistickém ráji trochu orientýrovat.

Pobavilo ma!

peter.
6. 8. 2016 10:26

Beda:
Váš článok je pravdivý v každom slove a já vám zaň ďakujem.Jeho čítanie vo mne vzbudilo nostalgické spomienky na nezabudnuteľné a krásne časy môjho štúdia.Čo som sa len natrápil,kým som sa pripravil na štátnicu z marxizmu-leninizmu.Volali sme ten predmet „mafia“ a v tých časoch ho musel absolvovať každý vysokoškolák.Mafia v sebe zahŕňala MRH,Politickú ekonómiu a marxistickú filozofiu.Vďaka vám,som si to teraz zopakoval.

Sio
Sio
6. 8. 2016 11:07

Béda napsal
Původní název článku byl – Kapitalismus je pravicový systém, nikoliv Podstata kapitalismu. Název pozměnil Stan.

Obávám se, že by to stejně nic nezměnilo, Bédo. Kapitalismus totiž není pravicový systém. Jeho součástí je obojí. Chci vám pomoci, i když takto řečeno to vyznívá blbě. Všechno, co v tom článku je, je pravda. Možná to všichni vědomě nevnímají, ale rozdrobenost a neucelenost není dobrá. Tím netvrdím, že mám zameteno před svým prahem. Témata migrace a fašismu si zaslouží samostatné články. Téma ČSSD x levice je rovněž zajímavé samostatné téma. Já vlastně nevím, co je hlavní myšlenkou článku.

Béda
6. 8. 2016 11:37

Peter, opakování není nikdy dost. Obzvlášť když se historie opakuje. Sio, Kapitalismus (ekonomický a politický systém) byl vytvořen buržoasií pro buržoasii. Systémové strany v kapitalismu jsou strany pravicové – posluhují nadnárodnímu kapitálu a oligarchii. Proto jsou pravicové – to je podstata článku. Migrace a fašismus jsou taky v podstatě pravicové záležitosti (snažil jsem se to trochu rozebrat a doložit argumenty – to je podstata toho článku. Vaše věc, že jste to nepochopil. Jinak témata jsem zdánlivě smíchal proto, že již nemíním (jak jste si zajisté všiml) – moc publikovat. Udělal jsem to proto , že jsou to věci dle mého… Číst vice »

Sio
Sio
6. 8. 2016 12:42

Béda napsal Peter, opakování není nikdy dost. Obzvlášť když se historie opakuje. Sio, Kapitalismus (ekonomický a politický systém) byl vytvořen buržoasií pro buržoasii. Systémové strany v kapitalismu jsou strany pravicové – posluhují nadnárodnímu kapitálu a oligarchii. Proto jsou pravicové – to je podstata článku. Migrace a fašismus jsou taky v podstatě pravicové záležitosti (snažil jsem se to trochu rozebrat a doložit argumenty – to je podstata toho článku. Vaše věc, že jste to nepochopil. Jinak témata jsem zdánlivě smíchal proto, že již nemíním (jak jste si zajisté všiml) – moc publikovat. Udělal jsem to proto , že jsou to věci… Číst vice »

Béda
6. 8. 2016 12:54

Sio napsal Bédo, publikovat byste naopak měl. Zase to vyzní jako klišé, ale podle mě máte potenciál. Vidím to z vašich příspěvků, jste psavec. Co se týče dělení pravice-levice, nevím, zda je ještě stále aktuální. Věřím ale tomu, že spousta členů i příznivců ČSSD, kterou považujete za pravici, jsou lidé, kteří chtějí silný sociální stát a považují se za levicově smýšlející. Díky jejich partajním věrchuškám, co sedí ve vedení už dvě desítky let, je jejich upřímná snaha bojovat parlamentními prostředky za sociální stát kanalizována tak, že je nakonec podporou kapitálu. Otázkou je, které straně dnes věřit, zda jsou na tom… Číst vice »

peter.
6. 8. 2016 12:59

Tento príbeh rozprával niektorý zo slovenských hercov.Príbeh pobaví ale aj poukáže na ideologický rozpor medzi robotníckou triedou a budúcou „inteligenciou“. Tak raz,po nejakej dôležitej skúške,oslavovali študenti jej úspešné (niektorí neúspešné) absolvovanie vo vinárni alebo v bare.Oslavovali až do skorého rána,a keď ťažko unavení vyšli z baru,videli a počuli,že partia robotníkov už tvrdo maká na oprave električkových koľají.Tak tí priožralí študenti podišli k robotníkom,chvíľu sa pozerali ako robia až sa im z hláv parilo a potom jeden zo študentov na robotníkov zakričal : „To sa vám pracuje,keď my musíme na vás študovať čo?!“.Vraj sa tí študenti nikdy predtým ani potom nedostali… Číst vice »

peter.
6. 8. 2016 13:02

peter. napsal
Tento príbeh rozprával niektorý zo slovenských hercov.

Skoro som zabudol,že ten príbeh sa odohral niekedy v 70 – tych rokoch minulého storočia.

Béda
6. 8. 2016 13:08

peter. napsal Tento príbeh rozprával niektorý zo slovenských hercov.Príbeh pobaví ale aj poukáže na ideologický rozpor medzi robotníckou triedou a budúcou „inteligenciou“. Tak raz,po nejakej dôležitej skúške,oslavovali študenti jej úspešné (niektorí neúspešné) absolvovanie vo vinárni alebo v bare.Oslavovali až do skorého rána,a keď ťažko unavení vyšli z baru,videli a počuli,že partia robotníkov už tvrdo maká na oprave električkových koľají.Tak tí priožralí študenti podišli k robotníkom,chvíľu sa pozerali ako robia až sa im z hláv parilo a potom jeden zo študentov na robotníkov zakričal : „To sa vám pracuje,keď my musíme na vás študovať čo?!“.Vraj sa tí študenti nikdy predtým ani… Číst vice »

Sio
Sio
6. 8. 2016 13:16

Béda napsal ČSSD – co na to říct. Pro celkové politické směřování a zařazeníté strany není vůbec podstatné, že v ní existuje pár Foldynů (pár jedinců, kteří se v ní vyjímají asi jako albíni uprostřed stáda černých ovcí). Nikoliv podle peří (podle toho jak se prezentují v reklamách na bilboardech a svý názvem ) ale podle skutků poznáte je. Pro mě osobně při jejich určení není ani podstatné, že přidají 40 Kč důchodcům anebo před volbami učitelům či zdravotním sestrám. Pro mně je daleko podstatnější jejich těsně povolební hlasování o církevních restitucích (doufám, že to nečte Peter) , jejich podpora… Číst vice »

Sio
Sio
6. 8. 2016 13:23

Peter, pokud máte pocit, že vám hlavu zatěžují marxistické poučky, tak to opravdu nemá cenu se jimi zabývat. Pokud byste se ale rád probral k podstatě věci, tak bez jejich pochopení to nepůjde. Ale jistě souhlasím s tím, že stagnující socialismus mnoha lidem velmi vyhovoval. Tak moc, že neměli potřebu se učit poučky a přemýšlet, a se zlenivělým myšlením je ani nenapadlo ho bránit. Ale je pravdou, že to nejpodstatnější se odehrálo v Moskvě. Možná je dnes na řadě Washington.

peter.
6. 8. 2016 13:54

Sio napsal
Pro mně je daleko podstatnější jejich těsně povolební hlasování o církevních restitucích (doufám, že to nečte Peter)

Béda!
A čo ja s tým mám spoločné?Ja som už dávno tvrdil,že rozdelenie politickej scény na ľavicu(jakobíni?)a pravicu je nonsens.Všetci ťahajú v jednom záprahu tým smerom,ktorý určí pohonič.Je to len veľmi šikovná finta zvaná „demokracia“a „pluralita“ ktorá slúži na to,aby spoločnosť ostávala permanentne názorovo roztrieštená a neschopná zjednotiť sa v snahe dosiahnuť cieľ,ktorý by mohol ohroziť práve toho pohoniča.A cirkevné reštitúcie?No pohonič tak rozhodol!Lebo v cirkvi vidí odjakživa svojho pomocníka.Vždy to tak bolo.Tak prečo tá vaša otázka vzťahujúca sa na mňa?

Irena
6. 8. 2016 14:12

peter. napsal
Tak prečo tá vaša otázka vzťahujúca sa na mňa?

Myslím, že to pramenilo spíše z toho, že se vás jako věřícího nechtěl dotknout.

peter.
6. 8. 2016 14:54

Irena napsal Myslím, že to pramenilo spíše z toho, že se vás jako věřícího nechtěl dotknout. Ja už ani neviem,koľko krát to mám napísať,že som pokrstený Rímokatolík,pokrstiť ma dali moji rodičia keď som bol ešte v perinke,s cirkvou nemám nič spoločné,o svinstvách ktorých sa dopúšťala a dopúšťa som už toho tiež napísal celú hromadu.Svoju vieru nepraktizujem a prikláňam sa skôr k agnosticizmu.A trochu sa zaujímam o religionistiku.A ešte som aj toho názoru,že vo svojom vzťahu k viere(?) nepotrebujem žiadnych sprostredkovateľov-kňazov.Ak si to tak ako ste to p.Irena napísala myslí Béda,tak to ma nemrzí.Ale od vás ma to mrzí,lebo konkrétne Vám,… Číst vice »

peter.
6. 8. 2016 15:11

Sio napsal Peter, pokud máte pocit, že vám hlavu zatěžují marxistické poučky, tak to opravdu nemá cenu se jimi zabývat. Pokud byste se ale rád probral k podstatě věci, tak bez jejich pochopení to nepůjde. Ale jistě souhlasím s tím, že stagnující socialismus mnoha lidem velmi vyhovoval. Tak moc, že neměli potřebu se učit poučky a přemýšlet, a se zlenivělým myšlením je ani nenapadlo ho bránit. Ale je pravdou, že to nejpodstatnější se odehrálo v Moskvě. Možná je dnes na řadě Washington. Sio! Dvadsať rokov mi tie poučky vtĺkali do hlavy a nie som taký nechápavý aby som si ich… Číst vice »

Béda
6. 8. 2016 16:44

Peter,

ano? A mluvili přitom ti co vám ten marxismus vysvětlovali taky o pravicové podstatě migrace z islámských zemí, o pravicovosti fašistů na Ukrajině, o pravicovosti ČSSD…? Jak tak na to koukám, začínáte se ve svých postojích podobat pravověrným komunistobijcům, kteří již z principu když v něčem čují Marxe začínají na své oponenty svolávat hromy blesky. Nevím proč když se vám ten článek nelíbí, neroztrháte jej na kusy věcnými argumenty anebo proč pod ním takovýmto způsobem (bez argumentů pouze s nálepkami) diskutujete. Proč nejdete diskutovat raději pod nějaký jiný článek a rozebírat jej věcnými argumenty do „šroubku“?

peter.
6. 8. 2016 16:57

Béda napsal Peter, ano? A mluvili přitom ti co vám ten marxismus vysvětlovali taky o pravicové podstatě migrace z islámských zemí, o pravicovosti fašistů na Ukrajině, o pravicovosti ČSSD…?Jak tak na to koukám, začínáte se ve svých postojích podobat pravověrným komunistobijcům, kteří již z principu když v něčem čují Marxe začínají na své oponenty svolávat hromy blesky. Nevím proč když se vám ten článek nelíbí, neroztrháte jej na kusy věcnými argumenty anebo proč pod ním takovýmto způsobem (bez argumentů pouze s nálepkami) diskutujete. Proč nejdete diskutovat raději pod nějaký jiný článek a rozebírat jej věcnými argumenty do „šroubku“? Už so… Číst vice »

Béda
6. 8. 2016 17:13

peter. napsal Už so vám ho pochválil!Tak čo by ste ešte chcel?O komunistobijcoch radšej pomlčím a o súčasnú imigrantskú krízu sa rovnakou mierou pričiňujú socialisti neoliberáli aj neokoni.Marxizmus s tým má spoločné len to,že najväčšími propagátormi tej imigračnej vlny sú neomarxisti,ktorí sa dnes už ako jediní zakrývajú marxizmom a ktorí sa rozhodli reformovať ho.Lenže to by ste si niečo o tom museli naštudovať aby ste nemuseli nepochopitelne vytrvalo opakovať,že neomarxizmus neexistuje.Dajte mi už pokoj! Neo – marxismus, který nemá s Marxem společné ani pověstné prd je logický nesmysl. „Socialisti“ neoliberáli jsou jasní pravičáci. Z principu socialista nemůže být neoliberál –… Číst vice »

Sio
Sio
6. 8. 2016 17:54

peter. napsal Sio! Dvadsať rokov mi tie poučky vtĺkali do hlavy a nie som taký nechápavý aby som si ich ešte ďalších 26 rokov musel opakovať,lebo aj tak mi je to len na dve veci : Na h…o a na nič.Myslíte,že keby si ľudia -pravoverní marxisti 5 x denne,tak ako to robia mohamedáni,opakovali marxistické poučky,tak by nedošlo k novembru 1989?A pomáha to vám a Bédovi nejako zmeniť realitu? K podstate veci sa či už rád alebo nerád dopátravať nechcem,lebo až tak veľmi ten marxizmus zakódovaný a zložito-tajomný nie je,aby bolo nutné vo veku povedzme 40+ rokov pátrať po jeho podstate.Tú… Číst vice »

Sio
Sio
6. 8. 2016 19:08
peter.
6. 8. 2016 19:17

Sio: Predpokladám,že ste už k poznaniu podstaty dospeli.A čo teraz s tým ďalej?Dáte prednosť Marxovi,KOB,alebo ste len uspokojili svoju túžbu po poznaní.Ľudí,najmä tých ktorí sa živia prácou rúk,triedu o ktorej píše KM že je predurčená k tomu, aby revolučnou cestou zmenila vlastnícke pomery,musí marxista predovšetkým poznať.Tak sa opýtam.Poznáte tých ľudí?Kedysi ste priznal,že nie.Lebo ste s nimi neprichádzali do styku a ich spoločnosť nevyhľadávate.Tak dovoľte aby som sa vás opýtal.Ako a v prospech koho chcete tieto poznatky využiť?Ja napríklad nepoznám rozvinutý kapitalistický štát v ktorom by klasicky marxistická(nereformovaná) politická strana zohrávala nejakú významnú rolu v politickom živote toho štátu.Veď preto aj… Číst vice »

leho
leho
6. 8. 2016 19:34

Z článku: „Politický systém, který prosadila buržoasie v kapitalismu po rozvalu feudální společnosti se formálně nazývá parlamentní demokracie. Ten rozval feudální společnosti by mne docela zajímal. Kdy a kde k tomu rozvalu došlo? Mám ale pocit, že autor a ani drtivá většina diskutujících zde tuhle triviální otázku neumí zodpovědět. Nuže, pomohu vám. Zcela zásadní pro pozdější rozvoj moderní (tedy pro zdejší diskutéry „kapitalistické“) společnosti bylo uzákonění vlastnictví pro poddané šlechtice jeho veličenstva v anglickém království někdy ve 12. století a poté zrušení nevolnictví v evropských zemích, což umožnilo stěhování obyvatelstva do měst a najímání dělníků vlastníky manufaktur a podnikatelů všeho… Číst vice »

Béda
6. 8. 2016 19:47

Poslouchaj multinicku. Co ti říkají Cromwell, anglická buržoasní revoluce, pád Bastily, Francouzská buržoasní revoluce – popravy králů, změny v parlamentech, církevní reformy po buržoasních revolucích? Asi nic, že? Termín buržoasie je velice případný a je to jiný název pro kapitalisty – vládnoucí vrstvu v kapitalistické společnosti. Již to není vrstva rodové šlechty (králové, hrabata, knížata) ale vrstva kapitalistů (od těch velkých s největším vlastnictvím a největší mocí, mezi něž se transformovala i flexibilní část šlechty – nejčastěji jako rentiéři), kdo určuje politiku zemí, zákony…

leho
leho
6. 8. 2016 20:03

Bédo, popravy králů byly provedeny lůzou, která vyplnila prostor uvolněný neschopnými panovníky a kvůli absenci silových složek společnosti jako policie a armáda. To je patrné jak na případu Francouzské revoluce, tak VŘSR. Kdo vlastně tuto lůzu vedl a nasměroval k následným masakrům, je velmi dobře známo a nejednalo se o žádné příslušníky „buržoazie“. Copak Lenin byl nějaký buržoust?

Béda
6. 8. 2016 20:08

leho napsal Bédo, popravy králů byly provedeny lůzou, která vyplnila prostor uvolněný neschopnými panovníky a kvůli absenci silových složek společnosti jako policie a armáda. To je patrné jak na případu Francouzské revoluce, tak VŘSR. Kdo vlastně tuto lůzu vedl a nasměroval k následným masakrům, je velmi dobře známo a nejednalo se o žádné příslušníky „buržoazie“. Copak Lenin byl nějaký buržoust? Neuhýbej od podstaty a nezaváděj, multinicku. Podstatné není kdo ty masy vedl, ale kdo získal po těch revolucích politickou moc. A ty to dobře víš a tradičně uhýbáš. Ostatně dnes nemám chuť, čas ani zájem tě tady školit, ani zde… Číst vice »

leho
leho
6. 8. 2016 20:26

Béda: Podstatné není kdo ty masy vedl, ale kdo získal po těch revolucích politickou moc

Po bolševické revoluci v Rusku získal moc do rukou Lenin a ve Francii po té Francouzské Napoleon. Celkem triviální, že, a nejednalo se o žádné buržousty. Revoluce vrhly vždy dotyčnou zemi do doby temna a nějaká buržoazie nehrála vůbec žádnou roli. No, asi bych měl končit, tohle opravdu nemá cenu, že ano…

Sio
Sio
6. 8. 2016 20:58

peter. napsal Sio: Predpokladám,že ste už k poznaniu podstaty dospeli.A čo teraz s tým ďalej?Dáte prednosť Marxovi,KOB,alebo ste len uspokojili svoju túžbu po poznaní.Ľudí,najmä tých ktorí sa živia prácou rúk,triedu o ktorej píše KM že je predurčená k tomu, aby revolučnou cestou zmenila vlastnícke pomery,musí marxista predovšetkým poznať.Tak sa opýtam.Poznáte tých ľudí?Kedysi ste priznal,že nie.Lebo ste s nimi neprichádzali do styku a ich spoločnosť nevyhľadávate.Tak dovoľte aby som sa vás opýtal.Ako a v prospech koho chcete tieto poznatky využiť?Ja napríklad nepoznám rozvinutý kapitalistický štát v ktorom by klasicky marxistická(nereformovaná) politická strana zohrávala nejakú významnú rolu v politickom živote toho štátu.Veď… Číst vice »

Béda
6. 8. 2016 21:01

leho napsal Béda: Podstatné není kdo ty masy vedl, ale kdo získal po těch revolucích politickou moc Po bolševické revoluci v Rusku získal moc do rukou Lenin a ve Francii po té Francouzské Napoleon. Celkem triviální, že, a nejednalo se o žádné buržousty. Revoluce vrhly vždy dotyčnou zemi do doby temna a nějaká buržoazie nehrála vůbec žádnou roli. No, asi bych měl končit, tohle opravdu nemá cenu, že ano… Přečti si něco o zákonech a opatřeních které provedl Napoleon, kupř nový Občanský zákoník, založení francouzské (soukromé) banky (něco jako předobraz FEDu, v březnu 1804 vešel zákoník do dějin pod názvy… Číst vice »

Sio
Sio
6. 8. 2016 21:11

leho napsal Béda: Podstatné není kdo ty masy vedl, ale kdo získal po těch revolucích politickou moc Po bolševické revoluci v Rusku získal moc do rukou Lenin a ve Francii po té Francouzské Napoleon. Celkem triviální, že, a nejednalo se o žádné buržousty. Revoluce vrhly vždy dotyčnou zemi do doby temna a nějaká buržoazie nehrála vůbec žádnou roli. No, asi bych měl končit, tohle opravdu nemá cenu, že ano… Kapitalismus přestává fungovat. A proč? Potřebuje válčit, kolonizovat, zotročovat a vysávat. Vyspělé země jako USA, GB, Francie, Holandsko atd. založily svou kulturu a bohatství na sprostých krádežích v koloniích a hromadných… Číst vice »

Nerevar
Nerevar
7. 8. 2016 2:58

Sio napsal
Co se týče dělení pravice-levice, nevím, zda je ještě stále aktuální.

Selhala Vám klávesnice, nebo jste to myslel vážně?

Béda
7. 8. 2016 4:47

Sio napsal Kapitalismus přestává fungovat. A proč? Potřebuje válčit, kolonizovat, zotročovat a vysávat. Vyspělé země jako USA, GB, Francie, Holandsko atd. založily svou kulturu a bohatství na sprostých krádežích v koloniích a hromadných vraždách. Bez cizího nakradeného bohatství by byly chudé. S objevem jaderné pumy mají ale najednou utrum. Rusko, revolucí uvržené do temna, jak říkáte, vytvořilo takovou válečnou a jadernou odstrašovací sílu, že není možné proti němu zahájit válku. A to je průšvih, velký průšvih. Nedá se rozkrást a zotročit. A kapík funguje jako ta hra – letadlo. Jakmile není už kam expandovat, hroutí se. S Čínou to už… Číst vice »

Béda
7. 8. 2016 4:51

svět po 11/9 stal bezpečnějším, nepanuje jednota v otázce protiruských sankcí, nepanuje jednota v otázce migrace z islámských zemí, mezinárodní veřejnost pochybuje o důvodech pro války v islámských zemích bohatých na suroviny a jejich „růžové“ výsledky kvůli ISIL (a z něj plynoucí hrozby terorismu), migraci začíná přehodnocovat. Protože důsledky těch válek pomalu začínají doléhat přímo na bedra doposud odtažité západní veřejnosti…

Béda
7. 8. 2016 4:59

Dovětek: a GP jak jste správně upozornil začíná být vůči tomu stále bezmocnější. Vojensky situaci řešit nedokáže, protože by mohl ohrozit i svoji vlastní existenci, ekonomicky taktéž ne (východní blok konzervativních kapitalistických zemí je na to příliš silný a nepoddajný – viz protiruské sankce, přesuny ekonomického těžiště na východ, stav zadluženosti Čína /Rusko versus západní mocenská centra…), ideologicky a politicky autorita Západu stále víc upadá souběžně s tím jak různí Snowdenové, Assangové, Mooreové, Stoneové, analytici i amatéři obnažují podvody a zločiny západních politiků, vlád, identitu, motivace, scénáře a kejkle „globálního prediktora“.

Béda
7. 8. 2016 7:15

Kam jsou schopní dojít kr*téni při pokusech o diskreditaci marxismu. Prý „Islámské revoluční hnutí, tímto zdánlivě paradoxním názvem označuje ideologii a praxi islamismu francouzský politolog, ekonom a bývalý vysoký funkcionář ministerstva vnitra Ivan Blot… Zakladateli nové formy Islámu (tedy jakýmsi Marxem a Engelsem islamismu) se stali dva učenci – pakistánský Abdul al- Maududi, který ve svých pracech mluvil o původním Islámu jako o revoluční ideologii a dynamickém hnutí a razil heslo: „Bez šaríi nemůže být muslimská společnost islámskou“… A podobně jako kdysi v marxismu, i v revolučním islamismu jejich teze prakticky rozvíjeli dva významní žáci – Usama ben Laden a… Číst vice »

Martin (už bez taky m)
7. 8. 2016 7:33

Ač na provokace trollů nereaguji, dnes si něco z jejich vyjádření vypůjčím. Proč? Inu protože je to příznačné – nejen pro ně samy – ale zejména pro prostředí – odkud zde působí a jehož chleba jí a jehož píseň zpívají… citace: leho • 6. srpna 2016 „Bédo, popravy králů byly provedeny lůzou, která vyplnila prostor uvolněný neschopnými panovníky a kvůli absenci silových složek společnosti jako policie a armáda. “ Co k tomu dodat- že -ty hajzle! Tak „silových složek“ se ti zachtělo! A prý chyběly… Stejně jako „schopný panovník“ – nej/spíše ale ten všehoschopný- a zcela bez charakteru a morálky…… Číst vice »

Dolmen
Dolmen
7. 8. 2016 12:05

Nechci být škarohlíd, ale řekl bych, že nick leho zde názorně demonstruje jak funguje Dunning – Krugerův efekt. Jeho poznávací aparát pozůstává pouze z čidel – zraku a luchu – mozek vynechává, coby nadbytečný člen a filozofické spisky, ze kterých čerpá a podle nich si utváří názor na svět jsou Reflex a Blesk. Tak jako většina lidí jde leho jen po povrchu jevů, jejich podstata, příčiny a důsledky ho vcelku nezajímají a tak mu zůstávají utajeny. Jeho zrak a sluch ho přece nešálí! Je to taková ta jednuchost žití (podle Plastic Peoples) a nesnesitelná lehkost bytí.

hudryper
hudryper
7. 8. 2016 13:16

Dolmen napsal
filozofické spisky, ze kterých čerpá a podle nich si utváří názor na svět jsou Reflex a Blesk. Tak jako většina lidí jde leho jen po povrchu jevů, jejich podstata, příčiny a důsledky ho vcelku nezajímají a tak mu zůstávají utajeny.

Charakteristika tohoto představitele nemalé části společenství jako celku je téměř dokonalá. U
trolla leho navíc podtržená (ve smyslu zdůrazněná)jeho výchovou v us.armádním školství. Jde
tedy o „gumu“ nejen v důsledku jeho přirozené inteligence,nýbrž navíc o kýžený armádní produkt.

Béda
7. 8. 2016 18:17

Jenom taková drobnost. Apologeti buržoasní demokracie rádi tvrdí, že jejich model vychází z tzv. starověké řecké (aténské) demokracie. Jenom bych chtěl podotknout, že tzv. řecká anebo aténská demokracie v pravém smyslu slova nebyla žádnou demokracií, protože se týkala pouze svobodných mužů. Vyloučeny z ní byli ženy i otroci a tyto dvě skupiny tvořily v aténské společnosti VĚTŠINU, která neměla právo volit ani být volena. A demokracie má být většinová vláda lidu. Z toho plyne, že aténská demokracie je oxymoron.