Pokrytectví německé biskupské konference

Než se dostanu k článku, kterým DWN reaguje kriticky na manipulaci věřících v Německu ze strany představitelů jejich církve, musím zmínit jednu epizodu:

Zcela náhodně jsem se stala svědkyní manipulace věřících před prezidentskými volbami v Rakousku. Německý jáhen, který vypomáhá při mších v horských vesničkách v Mühlviertelu, si v jednom kázání asi měsíc před druhým kolem prezidentských voleb pustil pusu na špacír a dovolil se otázat přítomných katolíků, zda je správné, aby věřící dali hlas člověku, který se hlásí k ateismu. Zastává stejné hodnoty jako oni? A nadto ještě měl k tomu jinde citovat výrok kandidáta Zelených na prezidenta, doktora van der Bellena: „Kdyby šla Panna Maria na potrat, byli bychom spousty problémů ušetření“. To měl být údajně ověřitelný výrok zapáleného komunisty a svobodného zednáře van der Bellena z dob jeho mládí, kdy se zúčastňoval demonstrací za legalizaci potratů v Rakousku.

Někdo z místních horlivců jáhna prásknul arcibiskupovi. A média spustila štvanici a bylo o čem mluvit. Je prý nepřípustné, aby se faráři vyjadřovali k politice a ovlivňovali výsledky voleb. Našeho jáhna zavolali na kobereček, dostal pěknou sodu a zákaz sloužit mše do voleb. Média, plně v závěsu propagandy multikulturalismu, multireligiozity, otevřenosti vůči migraci, kulturní revoluce ve stylu Conchita Wurst atd., si na něm pěkně smlsla. Pes by si od něj kůrku nevzal!

Přišel den voleb, což je v Rakousku neděle. A tudíž pro katolíky i povinná mše před vydatným svátečním obědem. Stejně jako každou neděli je ve vzduchu cítit, jak už to všichni chtějí mít za sebou. Tlačí, aby byla mše rychle odbyta a aby mohli milí věřící spěchat domů nebo do hospody. Tentokrát šla většina z kostela nejdříve do volební místnosti. Mši sloužil pro jistotu stařičký farář ze sousední farnosti Liebenau. A kázal jako kniha. Jak je ten svět špatný a jak si nesmíme myslet, že ho dají do pořádku nějací „populisté“. Bylo jasné, kam míří. V prvním kole totiž zvítězil kandidát Svobodných, Norbert Hofer. Ostatně jako všude na venkově, kde jsou sedláci a nikoliv zblblé feministky, které bedětné, evidentně se spoustou času, nevědí, co by už vymyslely a lítaly před volbami po vesnicích, aby získaly hlasy pro fešáka – pana profesora van Bellena.

Rakouský venkov nemá svou intelektuální kavárnu, všelijaké daněmi pracujících sponzorované umělce a předvoj budoucích zářných zítřků – mediálně, vzdělávacím systémem a kulturou Hollywoodu zpracované studentstvo. Takže se možná pár babiček zaleklo, když tak pan farář o volební neděli moudře promlouval a strašil „populisty“, kdyby se náhodou dostali k moci.

Dílo se podařilo: Někteří katolíci ve Weitersfeldenu volili nakonec Van der Bellena, a ten o fous porazil Norberta Hofera. I když pouze v této jediné vesnici. Protože v širokém okolí většinu nezískal. Sedláci spíš uvěřili Hoferovi, který se ukázal být v předvolebním klání skutečným státníkem a v jeho minulosti se nepodařilo ani největším šťouralům najít nic, čím by ho dehonestovali.

Proč se o tomto případu zmiňuji, souvisí s vyjádřením kardinála Marxe, předsedy německé biskupské katolické konference, které nenechalo chladné ani Deutsche Wirtschafstnachrichten, jež se děním v církvích normálně nevěnují.

Německá biskupská konference jako vrchol pokrytectví

Kardinál Reinhard Marx, budiž jeho jméno pochváleno, prohlásil oficiálně, že strana Alternativa pro Německo (AfD) je nevolitelnou stranou. „Stále se nabízí otázka, zda volit AfD nebo ne“, vysvětluje Marx. Podle něho nejde o stigmatizaci AfD. Ale my (katolická biskupská konference), se distancujeme jasně od populismu a programových postojů strany, řekl Marx ve čtvrtek minulého týdne na jarním zasedání německé konferenci katolických biskupů v Bergisch Gladbachu u Kolína.

Co kritizuje Marx:

Z hlediska křesťanské perspektivy není slučitelné takové jednání, které šíří nepřátelství vůči cizím a šíří strach z převálcování cizími příchozími, zdůrazňuje jednostranné národní zájmy a šíří nacionalistické chápání kultury, strach ze svobody různých vyznání a zpochybňuje zásady reprezentativní demokracie.“

Normálně se katolická církev drží, co se týká vnitropolitických otázek v Německu, stranou. Principiálně ovšem katolická církev udržuje dobré vztahy ke spolkové vládě a je jedno, v jaké koalici právě je. Aby ne! V Německu se totiž žije církvi víc než dobře – těší se privilegiu církevní daně, která jí umožňuje vynikající financování. A vůbec jí nevadí, že tuto daň zavedl Hitler.

Marx se také vyjádřil k Sýrii a uprchlíkům. Samozřejmě se ani slůvkem nezmínil o západní spoluúčasti ve válce a o důsledku sankcí vůči Sýrii, proti kterým se staví syrští křesťané, protože tyto důsledky jsou zničující pro civilní obyvatelstvo a brání lidem se postavit znovu na nohy. Jasný hlas proti válce a výzva k jejímu okamžitému ukončení od pánů biskupů slyšet také nebyly. Poukazují ale na to, že v roce 2016 a 2017 použila německá katolická církev pro uprchlíky 127,7 milionu eur.

Doslovný text stanoviska Německé biskupské konference k AfD:

S ohledem na aktuální politické debaty jsem přesvědčen, že se musíme vypořádat s obsahem konfliktu.

Existuje přirozené legitimní spektrum politické angažovanosti, ale existují také hranice, kdy my, křesťané, říkáme, že tady je červená čára.

Jako příklad uvedu nepřátelství vůči cizincům, nerespektování jiných náboženství, vyvyšování vlastního národa, rasismus, antisemitismus, lhostejnost vůči bídě ve světě, ale také neuctivý a dehonestující způsob komunikace. Křesťan nemůže být tam, kde se zjednodušuje, kde jsou slova nesena nepřátelstvím, nevraživostí.

Přirozeně žije politická diskuse právě v dobách předvolebního klání z přehánění a používá se zostřená rétorika. Ale je jasné: My křesťané, nesmíme přebírat styl fundamentalistů a těch, co vytvářejí napětí. Úspěch musí být měřitelný na základě věcnosti a respektu.

Mluvili jsme o současných populistických tendencích v naší zemi. Tedy je tu otázka, zda volit nebo nevolit AfD. Nejde o její stigmatizaci. Ale my se distancujeme od populistického zacházení a obsahového postoje vyjádřeného v programu strany a v jejích veřejných prohlášeních.

Němečtí biskupové prohlašují, že se hlásí k reprezentativní demokracii podle „Grundgesetzu“ (Základní zákon, který není ale ústavou v plném slova smyslu – pozn. aut). K zachování lidské důstojnosti ve všech dimenzích (nejenom při ochraně života, ale také při uprchlické otázce), ke svobodě náboženství, svobodě světonázorové, k sociálně tržnímu hospodářství, k inkluzi a solidaritě se slabými, ke vztahu mezi svobodou a odpovědností.

Podtrhujeme nutnost férové, seriózní a vzájemně se respektující demokratické debaty. Odmítáme politickou jednostrannost, která dává takové odpovědi na palčivé otázky globalizovaného světa, které vidí cestu v návratu do dávno zašlých časů, které by údajně zajistily bezpečí.

Volte socialisty a zelené! Všechno ostatní je hnědá žumpa!

Věřící by tedy zřejmě měli raději volit socialisty, kteří se socialismem nemají nic společného a připravují pro nás totalitu, na jakou se 0,1 % světového panstva cílevědomě, třídně solidárně a semknutě připravuje již od začátku 20. století. Nyní má podporu i v nejvyšších patrech křesťanských církví, zejména v protestantských. V katolické církvi se podařilo vyvolat schizma po nuceném odstoupení Josefa Ratzingera, který do plánů evidentně nepasoval (vzpomeňme jeho proslov na univerzitě v Řezně). I tak by se dalo chápat prohlášení kardinála Reinharda Marxe k německým katolíkům.

Newspeak se stal nepřítelem evropské společnosti.

Osmé přikázání v závěrečné kapitole knihy P. Johnsona Kdo jsou nepřátelé společnosti zní:

Dejte si pozor na ty, kteří se snaží zvítězit v polemice na úkor jazyka. Neboť fakt, že tak činí, je nezvratným důkazem falešnosti jejich argumentu. Člověk, který si násilnicky pohrává s jazykem, se po nástupu k moci téměř pravděpodobně zachová násilně i k lidem. Kdo si cení víc významu slov, bude si cenit pravdy a ti, kteří překrucují slova, sledují pravděpodobně protispolečenské cíle. Korektní a čestné používání slov je prvním přirozeným dokladem úrovně civilizovaného člověka“.

U ustrašených Němců a Rakušanů, na které je používán nástroj nacismu a holokaustu v médiích 24 hodin denně, ale zejména u současné katolické a evangelické církve, platí dvojnásobně Pascalovo: „Nejhorší ze všeho je, když se člověk začne bát pravdy, aby ho neodhalila“. Na rozdíl od Židů i muslimů, kteří přece říkají jak v Talmudu, tak v Koránu naplno a otevřeně, o co jim jde.

Pro ty, chtějí vědět víc, vyšla zajímavá kniha prominetní osobnosti, syna slavného židovského houslisty Yehudiho Menahima Gerharda Menuhina „Tell the Truth and shame the Devil“ . Lze ji stáhnout i v německé verzi. Gerhard Menuhin byl vyhozen z funkce předsedy nadace Yehudi Menahim Foundation založené jeho otcem poté, co v roce 2005 poskytl interwiev novinám Deutsche Stimme, ve kterém řekl:

Mezinárodní lobby vlivných osobností a organizací se pokouší Německo vydírat. Některé státy, hlavně Amerika, ale také i další Evropané profitují z poslušnosti Německa.“

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
3 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
racek
racek
22. 3. 2017 21:54

No jo… Německo připomíná cyklistu – nahoru se hrbí a dolů šlape. A šlape hodně. Po nás a ostatních menších, co se nemohou moc bránit.

peter.
24. 3. 2017 6:10

Zmizol môj komentár! Písal som v ňom,že pápeži sú do funkcie dosadzovaní účelovo. Nie pôsobením Ducha svätého,ale s presne určenou úlohou.Wojtyla – likvidácia socializmu,František – pomoc RKC pri islamizácii Európy.Ak vadí výraz „buzerantista“tak som mal na mysli „podporovateľ gay loby vo Vatikáne.Tan výraz zodpovedá výrokom Františka na adresu homosexuálov.

fajt
24. 3. 2017 9:18

peter. napsal

Zmizol môj komentár! Písal som v ňom,že pápeži sú do funkcie dosadzovaní účelovo. Nie pôsobením Ducha svätého,ale s presne určenou úlohou.Wojtyla – likvidácia socializmu,František – pomoc RKC pri islamizácii Európy.Ak vadí výraz „buzerantista“tak som mal na mysli „podporovateľ gay loby vo Vatikáne.Tan výraz zodpovedá výrokom Františka na adresu homosexuálov.

nečilte se, Peter, pop Ferenc nikdy boha neviděl a ani ho neuvidí, to samý je to u Vlka. ..)