Pokud lid zklamal důvěru vlády, musí vláda vyměnit lid

Když si položíme otázku, proč mocenské elity provádějí převraty velké, kterým říkají revoluce a převraty malé, kterým říkají reformy, tak vidíme, že nikdy těm elitám nejde o zlepšení sociální situace námezdně pracujících, nacházejících se společensky „tam dole“, ale že těm elitám jde pouze o posílení a zvětšení jejich dosavadní moci.

Je jasné, že když nechtějí přiznat, že jejich motivací není nějaké koncepčně organizační vylepšení socializace politického Systému a kvalitativní povznesení životní úrovně mas, ale naopak jejich motivem je pouze jejich budoucí ještě větší vlastnický zisk a ještě větší moc, tak si k tomu pochopitelně musí vymyslet i nějakou novou ideologii, která tenhle motiv neprozradí.

Co se mocenským elitám jako zástupná záminka k tomu nabízí? Především jsou to choulostivé otázky rasové a národnostní, problémy etnické a otázky náboženské víry. Pak v tomto plánu vhodně pomůže i pravdivě upozornit na různost a neslučitelnost tradic, zvyků a právních systémů různých civilizačních kultur. Jediné, co se zmínit nesmí, je otázka sociální, která se v budoucnu všemi podobnými změnami a deformami určitě a nutně zhorší.

Takže co s tím, když lid je v nějakých zemích takový, jaký je? Když právě ten lid k tomu účelu tam žijícím elitám nevyhovuje a ani likvidace jeho vzdělanosti po narození jedné další generace u toho lidu mentálně nedosáhla ještě zcela žádoucích výsledků?

Inu, udělá se to jednoduše: Nahlédne se do historie a zalistuje se v dějinách a najde se tam ještě před 70 lety úsměvný výrok Bertolda Brechta o tom, že když je úmysl utužit státní politické systémy a zároveň není vůle vyměnit vlády, tak bude asi účelné vyměnit jejich národy. Ostatně, dnešní doba ukazuje, že už to technicky možné je a že vládami USA a Unie Evropy (nejen) mediálně podporované masivní stěhování národů, které právě začalo, to jen potvrzuje.

Kapitalismus u nás začal vyměňovat evropský lid a to mnohem důkladněji, než tomu bylo doposud. Problém „těch dole“ však bude, že jejich sociální situaci to ještě mnohem zhorší a budou s nostalgií vzpomínat na doby, kdy se jen slovy mluvilo o svobodách pohybu výrobních prostředků, zboží, kapitálu a zejména lidí – nikdo pořádně nevěděl, co to bude znamenat. Nu, teprve budoucnost té naší mladé generaci a jejím potomkům ještě ukáže, co tím ideologové kapitálu již tehdy skutečně a strategicky mysleli.

A když se to těm našim potomkům v tom budoucnu nebude líbit, tak jim vnuci a pravnuci těch dnešních elit a jejich noví ideologové znovu připomenou dávný Machiavelliho výrok, jakožto výrok svůj: Každý lid má jen takovou vládu, jakou si zaslouží. A možná to všechno už zase bude jen ten starý známý a elitami vyzkoušený totalitní a mezinárodně agresivní fašismus.

 

Přejít do diskuze k článku 13 komentářů