Polsko – Hitlerův spojenec

 

Jedním z hlavních argumentů, které Pátá kolona a Západ využívají k očernění historie Sovětského Svazu, je obvinění z rozdělení Polska. Stalin a Hitler prý podepsali nějaké „utajené protokoly“ ke Smlouvě o vzájemném neútočení mezi SSSR a Německem (jejichž originály nikdo nikdy neviděl!) a mírumilovné bezbranné Polsko okupoval na podzim roku 1939.

Nic není vzdálenější pravdě, než tato tvrzení.

Tak si to probereme:

  1. Polsko vůbec nebylo státem s antihitlerovským směřováním. Naopak – 26. ledna 1934 to bylo právě Polsko, které jako PRVNÍ z evropských států podepsalo smlouvu o vzájemném neútočení s Hitlerem. Této smlouvě se také říká – Pakt Pilsudski-Hitler.

  2. Polsko se SPOLEČNĚ s Německem připravovalo na agresi proti SSSR. Právě z tohoto důvodu byla všechna opevnění budována… na hranici se SSSR. Na hranici s Německem se nestavělo nic jiného než týlové sklady, což velmi pomohlo Němcům při útoku na Polsko a porážce polské armády na podzim roku 1939.

  3. Polsko stejně jako Třetí říše získalo po Mnichovské smlouvě solidní kus území Československa. Hitler dostal Sudety a Polsko zabralo Těšínsko.

  4. Smlouvu o vzájemném neútočení Hitler oficiálně vypověděl 28. dubna 1939 kvůli takzvaným „zárukám“, které dala Velká Británie Polsku. (Tyto dva státy totiž v podstatě uzavřely dohodu směřovanou proti Berlínu, což bylo nacisty vyhodnoceno jako nepřípustné).

  5. Z tohoto důvodu se zničení Polska Hitlerem jevilo Sovětskému svazu následovně – jeden rusofobní režim zničil druhý rusofobní režim. Stalin neměl žádné důvody pomáhat Polákům. Navíc, byli to oni sami, kdo OFICIÁLNĚ zakázali SSSR poskytnout jakoukoliv pomoc, když zakázali Rudé armádě vstoupit na své území (to bylo v průběhu návštěvy anglo-francouzské delegace v Moskvě v srpnu 1939).

Veškerá obviněním směřovaná na SSSR a Stalina jsou založena na jediném postulátu: Byla podepsána smlouva, to znamená, že SSSR pomáhal Německu a byl dokonce jeho spojencem. Se stejnou logikou západních sdělovacích prostředků by tedy samotné Polsko bylo na 100 % spojencem Hitlera. Měly Německo a Polsko uzavřenu smlouvu o vzájemném neútočení? Měly. A v době anšlusu Rakouska, okupace části Československa a Litvy (Klajpedy) byla stále platná. Samotné Polsko okupovalo část Československa.

Proto vy, liberální historikové, buď přestaňte plácat hlouposti na téma „Stalin – spojenec Hitlera“, nebo buďte důslední a mezi spojence Třetí Říše pěkně zařaďte i Polsko. Pište, že v září 1939 Hitler napadl svého bývalého spojence, který byl ještě půl roku předtím věrným druhem šíleného Führera.

A teď další fakta. Napřed ze současnosti. Tady je dopis mého čtenáře z Polska:

„Dobrý den, Nikolaji Viktoroviči! Jmenuji se Ruben, jsem Armén a v současné době bydlím ve Varšavě. Chtěl bych se s Vámi podělit o svá pozorování z varšavských muzeí, z expozic věnovaných Druhé světové válce. Nedávno jsem navštívil Muzeum gestapa ve Varšavě a všimnul si toho, jak tam předkládají některá historická fakta. Například, je velmi zvláštní číst, že Německo v roce 1938 anektovalo Sudety, zatímco Polsko zabralo Zaolží (východní část Těšínska). Všimněte si, že pouze použití jiného slova přidává Němcům jasnou agresivitu, zatímco Poláci si prostě jenom tak zabrali nějaké území. Jakoby to bylo prostě prázdné, nikomu nepotřebné území, tak si ho prostě jenom tak zabrali. Hezké, že?

A dále mě pobuřuje nenávist ke všemu ruskému, k SSSR a komunizmu. V muzeích věnovaných obětem Němců je více nenávisti vyjadřováno směrem k Rusům než k samotným Němcům. Jsme v jedné řadě s nacisty a někdy i hůře. Například v jednom sále jsou uvedena Stalinova slova lítosti a soustrasti vyjádřená v souvislosti s oběťmi Varšavského povstání (které bylo podle Stalina předčasné) a ve druhém je Stalin představen jako krvežíznivý kat, který jednou rukou dusí esesáka a druhou, držíce srp, se chystá odseknout hlavu osvobozenému Polákovi. Takových urážlivých karikatur je tam na toto téma mnoho.

Je velmi udivující, že si nepokládají otázku, že když se tedy Rusové dopouštěli podobných zvěrstev, proč se v Polsku nacházejí pouze německé koncentrační tábory Auschwitz, Majdanek apod.? Kde jsou ty tábory smrti vystavěné Rusy? Kde jsou fotografie, kde jsou filmy? Všechny fotografie a filmy jsou jenom o Němcích! A o nás žádné neexistují? Pouze karikatury a zanícená hysterie. Je mi velice líto, že tomu lidé ochotně věří a nenávidí Rusy více než samotné Němce.“

Co k tomu říci? Vštěpování nenávisti k Rusku a Rusům je prostě hlavní politickou linií Západu VŠUDE. Pokud snad pochybujete, podívejte se na Ukrajinu! A ve skutečnosti? Po strašné Druhé světové válce spolu našli SSSR a Polsko společnou řeč a žily v míru. Nenávist tenkrát zmizela v minulosti a teď ji opět křísí. Vždyť Stalin se postaral o Polsko ne méně, než o svoji vlastní zemi. Dnešní Polsko je ve svých hranicích zejména díky Stalinovi.

Co se týče toho, jak Polsko využilo toho, že Anglie a Francie darovaly Československo Hitlerovi, a uštípnulo si Těšínsko, tak o tom velice pěkně vyprávějí fotografie. Víte co? Budeme si tedy pamatovat, že v roce 1938 okupovali Československo nejenom Němci, ale také Poláci!

Rozdělení a zničení Československa jako nezávislého státu za účasti Německa, Maďarska a Polska v letech 1938 – 1939 nejsou oficiální historií Druhé světové války. Jak se chovala „oběť“ Paktu Molotova-Ribbentropa rok před oficiálním začátkem Druhé světové války?

Polské tanky 7TP vjíždějí do českého města Těšín. Říjen 1938.

Poláci nahrazují na železničním nádraží města Těšín český název města polským.

Polská vojska vstupují do Těšína.

 

Polští vojáci pózují s českým erbem, který sundali z budovy pošty v české obci Komorní Lhotka, při obsazování Těšínska.

 

Polský tank 7TP z útvaru 3. obrněného praporu (tank 1. čety) překonává české pohraniční opevnění na polsko-československé hranici. 3. obrněný prapor měl taktický znak „Silueta zubra v kruhu“, který byl na věži tanku. V srpnu byly všechny taktické znaky na věžích přemalovány jako demaskující.

Poláci nesou československý pohraniční sloup vyrvaný ze země se zničeným československým erbem. Těšín.

Stisk rukou polského maršála Edwarda Rydz-Śmigły a německého atašé plukovníka Bogislava von Studnitze na přehlídce na Den nezávislosti ve Varšavě dne 11. listopadu 1938. Fotografie je zajímavá tím, že polská přehlídka se konala jako oslava obsazení Těšínska, které bylo o měsíc dříve.

 

Obrněný útvar polské armády obsazuje českou obec Jorgov v průběhu operace anexe československého spišského území. V popředí je polský tančík TK-3.

Polská vojska obsahují českou obec Jorgov v průběhu operace anexe československého spišského území.

Zajímavý je další osud těchto území. Po porážce Polska byly Orava a Spiš předány Slovensku. Po ukončení Druhé světové války byla tato území opět okupována Poláky, československá vláda byla vynucena se s tím smířit. Na oslavu Poláci organizovali etnické čistky proti Slovákům a Němcům. V roce 1958 byla tato území navrácena Československu. Teď jsou součástí Slovenska.

Polští vojáci na obsazeném českém hraničním přechodu u československo-německé hranice, u pěšího mostu vystavěného na počest výročí císaře Františka Josefa v českém městě Bohumín. Je vidět ještě stále stojící český pohraniční sloup.

 

Polská vojska okupují české město Karvinou v průběhu operace Záluží. Polská část obyvatelstva je vítá květinami. Říjen 1938.

 

Československé město Karviná bylo střediskem těžkého průmyslu, výroby koksu, jedním z nejdůležitějších míst těžby uhlí v Ostravsko-karvinské uhelné pánvi. Díky operaci Záluží vyrobily bývalé československé závody již koncem roku 1938 pro Polsko téměř 41 % jeho tavené litiny a téměř 47 % oceli.

Bunkr československé obranné linie v Sudetách (Benešova obranná linie).

 

Sudetští Němci vylamují český pohraniční sloup v době okupace Sudet Německem na konci září, začátku října 1938.

 

Část polského 10. jízdního střeleckého pluku 10. mechanizovaného praporu se připravuje k přehlídce před velitelem pluku na oslavu konce operace Záluží (okupace československého území).

 

Stisk rukou polského maršála Edwarda Rydz-Śmigły a německého atašé plukovníka Bogislava von Studnitze na přehlídce na Den nezávislosti ve Varšavě dne 11. listopadu 1938. Fotografie je zajímavá tím, že polská přehlídka byla konána na oslavu obsazení Těšínska o měsíc dříve. Na přehlídce speciálně defilovala kolona těšínských Poláků. V Německu v noci z 9. na 10. října byla takzvaná „křišťálová noc”, první masová akce přímého fyzického násilí proti židům na území Třetí Říše.

 

Bratrské objímání vojáků maďarských a polských okupačních vojsk v obsazeném Československu.

 

Němečtí důstojníci u československo-německé hranice pozorují obsazování města Bohumín polskými vojáky. Němci stojí na pěším mostu, který byl postavený na počest výročí císaře Františka Josefa.

Převzato z blogu autora http://nstarikov.ru/blog/43865

Překlad: Irena

Stanův komentář: Dlouho jsem přemýšlel, jestli tento opravdu vyhrocený a jednostranný pohled na historii publikovat. I když sice kroutím hlavou nad polským postupem v ukrajinské krizi, nerad bych vyvolával nějaké protipolské nálady. Spoléhám  v tomto na inteligenci čtenářů. Před 2. světovou válkou nebylo vše tak černobílé, jak se to líčí v učebnicích dějepisu, diktátorské režimy v Itálii, Německu, Španělsku a dalších zemích měly mnoho obdivovatelů a následovníků na západě i východě Evropy. Československo se v roce 1938 dostalo do obklíčení států, které se inspirovaly Hitlerem a byly v menší či větší míře autokraticky řízeny. Ostatně, ani o míře demokracie v ČSR ve 30. letech netřeba mít příslišných iluzí. Zlo, pokud se nesetkává s překážkami, se šíří neuvěřitelně rychle.

5 13 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
74 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
Alena
Alena
13. 8. 2014 10:02

to to znám z vyprávění prarodičů- školní tělocvičny v Ostravě byly plny uprchlíků

Rado Miko
13. 8. 2014 10:09

Vzhledem že něco o Těšínsku vím, znám něco více o historii Polska něž průměrný Čech.
Musím říci že na tom článku není nic nevěrohodného. Možná ti co se nezajímají o historii své obce, regionu jsou „vyděšeni“. Však náš známý Bandera si stěžuje na ukončení spolupráce s Němci v době po podepsání Německo-Polských dohod. Dokonce na Wiki je to jasně popsáno.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Druh%C3%A1_Polsk%C3%A1_republika
Je třeba nečíst Dolejšího (:-)))

mirror
mirror
13. 8. 2014 10:15

Ještě za totality Poláci natočili veselohru na pokračování Jak jsem rozpoutal druhou světovou válku. Pamatuji ten film někdo?

mirror
mirror
13. 8. 2014 10:16

Rado Miko napsal
Vzhledem že něco o Těšínsku vím, znám něco více o historii Polska něž průměrný Čech.

Povídá se, že po obsazení nechali Poláci zamrznout vysoké pece v Třinci. Je to pravda?

Rado Miko
13. 8. 2014 10:19

<font><font>zrcadlo</font></font> napsal

Ještě za totality Poláci natočili veselohru na pokračování Jak jsem rozpoutal druhou světovou válku. Pamatuji ten film někdo?

Znám, asi před třema roky

Pauli
Pauli
13. 8. 2014 10:20

Nerozumim vyroku toho co si rika Stan: „Dlouho jsem přemýšlel, jestli tento opravdu vyhrocený a jednostranný pohled na historii publikovat “

Tak nevim co je na tom vyhroceneho…??, nejedna se prece o komentar ale o objektivni historicka fakta !! Tak nechapu proc ten Stan dostal najednou strach z vlastni odvahy.

mirror
mirror
13. 8. 2014 10:22

Náhodou jsem objevil, jak Poláky naštvat. Vysvětloval jsem nějakému Američanovi v přítomnosti Poláka, že mého strýce popravili v Osvětimi. Kolega z Polska mi řekl, že v tomto případě Poláky použití názvu Osvětim provokuje. Chtějí používat Auschwitz.

To není nic proti normálním Polákům, Pokládám je za kamarády s trošku s větším odstupem než Slováky, kteří jsou upřímnější než mnozí Češi.

Gregory
Gregory
13. 8. 2014 10:25

Staci precist si knizku od Emanuela Moravce „V uloze mourenina“. Tam je vse o situaci v CR pred valkou. Dokonaly rozbor stavajici situace. Mimo jine je zde uveden postoj Polska k CR. V dobe pred valkou slo prokazatelne o nemeckeho spojkence, ktery nas anektoval.

aram
aram
13. 8. 2014 10:26

mirror napsal

Ještě za totality Poláci natočili veselohru na pokračování Jak jsem rozpoutal druhou světovou válku. Pamatuji ten film někdo?

https://www.youtube.com/watch?v=lU4opfaZMrU

Rado Miko
13. 8. 2014 10:30

mirror napsal
Povídá se, že po obsazení nechali Poláci zamrznout vysoké pece v Třinci. Je to pravda?

Myslím si že ne. V mém rodišti poláci nic neodvezli, ani výrobu nezastavili. Proč by to měli dělat tam. Jenom poznámka k mému kraji. První přišli Poláci, ti vyhnali Čechy. Vzápětí přišli Němci, ti vyhnali Poláky a do plynu poslali Židy. Nakonec přišli znovu Češi a ti vyhnali Němce. Takže málem zde nikdo nezůstal. Potom všem nám tu zůstala jen jediná památka, společný německo-polsko-český hřbitov se sousedním židovským.

Béda
13. 8. 2014 11:11

No, tak ony by stály taky za historický průzkum – mise lorda Runcimana, politika Appeasementu západu, kdo financoval Hitlerův režim, podíl západních „demokratických“ zemí na Mnichovské dohodě, proč šla Stalinova iniciativa na ustavení Paktu o vzájemné bezpečnosti spolu s VB a FR do ztracena. Až pak přichází na řadu ona smlouva Molotov – Ribbentropp. „Mírové“ Polsko tehdejší doby dostatečně popsal článek.

Béda
13. 8. 2014 11:23

Zásadní o mainstreamové zaťatosti BL: „Mírně mě děsí protesty celé řady čtenářů, že Britské listy především vynikajícími analýzami Karla Dolejšího, které nestranně systematicky zkoumají zdroje ze všech válčících stran, kritizují v nynějším kontextu Rusko. Co máme ale, sakra, dělat, když nepřijatelné chování Ruska dokazují všechna nezávisle ověřitelná fakta! V určité části české veřejnost vzniká davová hysterie, která nemá absolutně žádný vztah ke skutečnosti. Ano, vyvolávají to pražská média, která svým propagandistickým postojem vedou lidi k pavlovovské reakci, že lidé automaticky začnou věřit opaku toho, co pražská média šíří. Jenže takto svět opravdu nefunguje. To nejde, tohle dělat…“

Béda
13. 8. 2014 11:26

Citované řádky výše – pramen http://www.blisty.cz/art/74311.html Máte právo na svůj vlastní názor. Nemáte ale právo na vlastní fakta Jan Čulík

Chtěl bych vědět, jaká fakta o „nepřijatelném chování Ruska“ má britský majitel Britských listů na mysli. Já žádná taková fakta neznám, protože chování Ruska je již poněkolikáté pouze reciproční reakcí na tahy „bílého krále“ na geopolitické šachovnici. Co kdyby o tom někdy veleduchové z Británie něco napsali?

lomikel
lomikel
13. 8. 2014 11:43

beda – docitam ted http://www.dobre-knihy.cz/vasil-bilak-az-po-me-smrti-200725.html kterou mimo jine povazuji za povinno cetbu pro kazdeho kdo chce rozumovat o 68 (aby si udelal nazor, ne aby souhlasil). Bilak tam mimo jine popisuje praci medii, Blici listy jsou ukazkovy prikald jak to fungovalo – vytvareli se z prdu kulicky (causy z niceho), prefabrikovali se svedci (viz odesa), organizovali se natlakove akce, experti psali zavsedcene komentare. Blisty proste delaji to same co delali tehdejsi liberalni media, kali vodu, vytvareji mineni, a zaujimani stanoviska, realtivizuji prusery souliberalu a vyzdvihuji nedostatky protivnika. Je to soft medialni boj kryty kourovou clonou levicovosti a medialisvanim cause v… Číst vice »

J. Hruška
J. Hruška
13. 8. 2014 12:01

Hlavně bychom neměli zapomínat, že to sice bylo, ale z toho, co bylo před osmdesáti lety se nedá vyvozovat, jaká parta lumpů je v kterém státě u moci TEĎ. A svoje obavy i naděje bychom měli řídit podle toho, co je teď a ne toho, co bylo kdysi.

zajoch
13. 8. 2014 12:13

Neutěšená situace v Evropě na počátku 20. století – první světová válka, po ní nastal relativní pořádek, dále neutěšená situace po hospodářské krizi – druhá světová válka, po ní nastal určitý pořádek a poměrně delší dobu trvající rovnováha, až se podařilo rovnováhu opět zničit. Asi je na řadě další válka, ale je možno v současných technických podmínkách věřit, že po apokalypse nastane na určitou dobu klid? A jaký bude rozsah a dopad apokalypsy? Bude ještě existovat Evropa? Malthus by se mohl radovat, kdyby mohl vidět co se děje. Stane, proč vám ten text připadá jednostranný a hlavně proč vyhrocený? Řekla… Číst vice »

J. Hruška
J. Hruška
13. 8. 2014 12:16

Béda napsal Citované řádky výše – pramen http://www.blisty.cz/art/74311.html Máte právo na svůj vlastní názor. Nemáte ale právo na vlastní fakta Jan Čulík Chtěl bych vědět, jaká fakta o „nepřijatelném chování Ruska“ má britský majitel Britských listů na mysli. Já žádná taková fakta neznám, protože chování Ruska je již poněkolikáté pouze reciproční reakcí na tahy „bílého krále“ na geopolitické šachovnici. Co kdyby o tom někdy veleduchové z Británie něco napsali? Prosím Vás, vykašlete se na blírnu. To byla vždycky pakárna, která troubila, co si autor myslel, že chtějí jeho chlebodárci Britové slyšet. Dřív se tam občas objevovaly dobré články od externistů,… Číst vice »

Dolmen
Dolmen
13. 8. 2014 12:35

Adminovo dlouhé váhání nad zveřejněním těchto faktů mě překvapuje, protože manipulace médií veřejností začíná výběrem toho, co zveřejnit a co nikoliv, už to je propaganda. Teprve poté následují sofistikovanější metody. OM by měly zveřejňovat ověřená fakta podle zásady padni komu padni. Pokud by tak nečinily, tak by se zařadily po bok manipulačním plátkům typu Blicích listů, DR apod. Tuším, že Ori v jedné diskuzi označil Polsko, docela výstižně, za hemoroid Evropy. Nejsem historik, ale skoro bych řekl, že poslední pozitivní čin Polska byla bitva u Grunwaldu. Byl bych strašně rád, kdyby mi někdo osvětlil z čeho pramení ta úplně živočišná… Číst vice »

Irena
13. 8. 2014 12:50

lomikel napsal
Bilak tam mimo jine popisuje praci medii,

100% Souhlasím s Vaším názorem.

A děkuji Zajochovi za ocenění :-) Mě se Vaše výběry také líbí.

Béda
13. 8. 2014 12:56

Myslím, že pro větší objektivitu a vyváženost by chtělo nadpis poupravit na „Polsko – Hitlerův dočasný spojenec (po vojenském napadení již asi o spojence nešlo. Taky Poláci v nacistických koncentrácích asi nebyli zrovna Hitlerovi spojenci a polští důstojníci a inteligence vybiti v rámci nacistické operace Tannenberg a Student jakbysmet)

lomikel
lomikel
13. 8. 2014 13:21

spojenec nema casto prilis vztah k narodu, ale k elitam, ty si vybiraji s spojence a tyto pak komunikuji lidem. takze z tohoto pohledu je nadpis zcela ok a dobre zapadne do soucasne situace s polskymi elitamy. lze rici ze polskym elitam se od hitlera dostalo to o co si rekly, bohuum zel pro lidi v posku.

stejne tak dnes. ministr zahranici Rzecypospolite to rekl jasne jak je to s USA a to prinese polsku
http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Vykourili-jsme-Americanum-a-mame-zbytecne-konflikty-s-Ruskem-Jsme-sluhove-sokuje-na-tajne-nahravce-sef-diplomacie-Polska-nepritel-Kremlu-324215

mirror
mirror
13. 8. 2014 14:42

Ještě bych se vrátil k Dolejšího článku O třech důvodech, proč Hitler nikdy nezačal II. světovou válku. Nechtěl snad skvělý analytik naznačit, že vina za spuštění války je na Československu a Polsku?

mirror
mirror
13. 8. 2014 15:07

Čulíkovo tvrzení z titulu článku Máte právo na svůj vlastní názor, nemáte ale právo na vlastní fakta, je jaksi v rozporu s tím, jak myslí on sám. Před střelbou na obě strany na Majdanu krize trvala měsíce. Dlouho jsme mohli sledovat brutalitu Majdanovců proti berkutu. Mlácení neozbrojených policajtů řetězy a použití ohně je fakt, který Čulík ignoruje. Na BL se o těch útocích nedozvíme. Čulík se tváří Já nic, já jsem jen muzikant. Ani si Čulík neuvědomuje, že popírá sám sebe. Snad dvojka Čulík-Dolejší považuje střety na kyjevských ulicích za nevinné hrádky a že nástup fašismu se nekonal. Kdyby byl… Číst vice »

Sio
Sio
13. 8. 2014 15:20

mirror napsal

Ještě za totality Poláci natočili veselohru na pokračování Jak jsem rozpoutal druhou světovou válku. Pamatuji ten film někdo?

Na veselohry jsou Poláci dobří, byla to super komedie. Ještě se mi moc líbil Vabank a Sexmise.

Sio
Sio
13. 8. 2014 15:23

Pauli napsal Nerozumim vyroku toho co si rika Stan: „Dlouho jsem přemýšlel, jestli tento opravdu vyhrocený a jednostranný pohled na historii publikovat “ Tak nevim co je na tom vyhroceneho…??, nejedna se prece o komentar ale o objektivni historicka fakta !! Tak nechapu proc ten Stan dostal najednou strach z vlastni odvahy. Taky mě to napadlo. Možná se Stan obával, aby neurazil Poláky. Ale fakta jsou fakta. Za socíku byli spojenci, tak se o tom moc nemluvilo. A to se ještě autor nedotkl jejich vztaku k Židům. Fakt je ale ten, že Polsko jakoby snad ani nebylo a to bydlím… Číst vice »

lomikel
lomikel
13. 8. 2014 15:24

mirro- culik to dela proto ze v gaze neni o co hrat, pindat si muze co chce, nic se nezmeni. gaza nebude vyresena v gaze. teda pokdu nebereme jako cilove konecne resnei ktere realizuje Israel.

na ukrajine a v rusku o co hrat je, takze to dostal jako primarni cil, gaza dela kour, culik je hnida a pro dolejsiho obtizne hledam slovo…

zedd
zedd
13. 8. 2014 15:51

zrovna jsem na blistech shledl tuto:
http://www.blisty.cz/art/74314.html
no, vymyslet si to nevymysleli. Mate k tomu nekdo nejake dalsi info?

Arbed
Arbed
13. 8. 2014 16:15

Považuji za důležité připomenout jeden ze zdrojů polské averze ke všemu co pochází z Ruska – masakr polských důstojníků a inteligence v Katyni. Aktuálně bychom však měli organizovat odpor proti etnickým čistkám na Ukrajině – viz http://www.podnety.cz/podnet-cislo-20140514082545 .

mirror
mirror
13. 8. 2014 17:17

zedd napsal
Mate k tomu nekdo nejake dalsi info?

Nemám, ale myslím si, že Káju iritovalo všechno, co z Ukrajiny neviděl, přesněji, co nechtěl vidět.

mirror
mirror
13. 8. 2014 18:27

Stanův komentář: Dlouho jsem přemýšlel, jestli tento opravdu vyhrocený a jednostranný pohled na historii publikovat. ————————- Nevidím na tom textu nic jednostranného a vyhroceného. O území byl spor už po první světové válce. Poláci prosazovali heslo Ostravica granica. Podívejte se na mapu, co by to znamenalo. Proto se konal plebiscit a trasa hranice jeho výsledek respektovala. Hranicí se stala až na výjimky Olše. Náboženské Polsko nechci. Jestliže je obyvatelstvo promíchané, pak se někomu vyhoví a jinému poškodí. Neručím za to, ale někde jsem četl, že české obyvatelstvo dostalo hodiny k opuštění majetku. Poláci Čechům nemají co vyčítat. Skoro všude, kde… Číst vice »

Irena
13. 8. 2014 18:29

Já se jenom divím, že vám stojí za to se zabývat tím Dolejším. Já si přečetla tak dva tři jeho články, což stačilo, abych se rozhodla ho programově ignorovat. Ještě chvíli jsem ty listy četla, ale jak to začalo nabírat příliš velké obrátky nežádoucím směrem, jsem si našla prostě lepší a zajímavější zdroje informací. Podle mě málokdo dokáže změnit svůj zarytý názor a přiznat si, že neměl pravdu a vůbec nemusí být neinteligentní. Možná, že to dokonce těm chytřejším činí i větší problémy. Vidím to v práci na jednom kolegovi. Ten se přesvědčit prostě nechce nechat. Předkládáním prostých faktů už… Číst vice »

zedd
zedd
13. 8. 2014 18:49

mirror napsal
Nemám, ale myslím si, že Káju iritovalo všechno, co z Ukrajiny neviděl, přesněji, co nechtěl vidět.

Jedna věc je Dolejší, druhá dosti šílená show alá Lady Gaga & spol.. I když proti scéně a scénáři z faktického hlediska nelze moc namítat, přeci jen to je hodně za hranou alespoň mého vkusu. Minimálně to svědčí o „Putinově“ odhodlání dotáhnout věc Majdan do konce. Rozhodně se jim nedivím. Nechali si kadit na hlavu dost dlouho.

jogín
jogín
13. 8. 2014 18:51

K vyjasnění polských postojů k Rusku v současnosti i před druhou světovou válkou je potřeba vzít na vědomí zabrání Polska carským Ruskem včetně tvrdého potlačení dvou polských vzpour. Touha po osamostatnění Polska je jednoznačně popsána i v beletrii, z nových knih třeba v Paní Curiové. A zábor polských území, i když etnicky smíšených, Sověty 1939 samozřejmě staré antipatie k Rusku posílil.

Rado Miko
13. 8. 2014 19:26

zedd napsal Jedna věc je Dolejší, druhá dosti šílená show alá Lady Gaga & spol.. I když proti scéně a scénáři z faktického hlediska nelze moc namítat, přeci jen to je hodně za hranou alespoň mého vkusu. Minimálně to svědčí o „Putinově“ odhodlání dotáhnout věc Majdan do konce. Rozhodně se jim nedivím. Nechali si kadit na hlavu dost dlouho. Ano je to SHOW, podle pohledu místních na situaci která se tam odehrává. je to jiné vyjádření tohoto https://www.youtube.com/watch?v=ck1ty8Cf5_c jsem si jist že nikdo ani Dolejší nesledeval dění na Ukrajině před Maidanem. Málo lidí má ponětí co se za ty roky,… Číst vice »

hudryper
hudryper
13. 8. 2014 19:30

jogín napsal http://www.dobre-knihy.cz/vasil-bilak-az-po-me-smrti-200725.html kterou mimo jine povazuji za povinno cetbu pro kazdeho kdo chce rozumovat o 68 Pauli + Dolmen : Připadáte mi se svými anonymními projevy trochu směšní. To chcete ze své anonymity a bezvýznamnosti posuzovat odvahu Stana ? Jděte se s takovým hrdinstvím a zásadovým postojem vycpat ! lomikel : Jméno autora citace je špatně,za to ale může software OM. Vážený,když jste tenkrát ještě bloudil po houbách,měl byste mít,račte prominout při Vašem vzdělání,respekt před těmi,kdo to všechno naplno prožili a také se toho zůčastnili.Rozumujte o 68.,Vaše záležitost,ale čerpat ze slintů toho arcidarebáka Bilaka a dávat to k lepšímu… Číst vice »

Slobo
Slobo
13. 8. 2014 21:36

p Hruška m.i. napsal
Svoje obavy i naděje bychom měli řídit podle toho,
co je teď

http://prawymsierpowym.pl/wp-content/uploads/2014/06/229.jpg

Sio
Sio
13. 8. 2014 22:03

zedd napsal Jedna věc je Dolejší, druhá dosti šílená show alá Lady Gaga & spol.. I když proti scéně a scénáři z faktického hlediska nelze moc namítat, přeci jen to je hodně za hranou alespoň mého vkusu. Minimálně to svědčí o „Putinově“ odhodlání dotáhnout věc Majdan do konce. Rozhodně se jim nedivím. Nechali si kadit na hlavu dost dlouho. Z toho, že se ty Majdanské události a růst fašismu na Ukrajině snažila nějaká grupa „umělců“ takto ztvárnit, se nedá vydedukovat vůbec nic. Snad si nemyslíte, že toto vzniklo na Putinův rozkaz? A že to ukazovala ruská „ČT2“ se rovněž nic… Číst vice »

Sio
Sio
13. 8. 2014 22:05

jogín napsal

K vyjasnění polských postojů k Rusku v současnosti i před druhou světovou válkou je potřeba vzít na vědomí zabrání Polska carským Ruskem včetně tvrdého potlačení dvou polských vzpour. Touha po osamostatnění Polska je jednoznačně popsána i v beletrii, z nových knih třeba v Paní Curiové. A zábor polských území, i když etnicky smíšených, Sověty 1939 samozřejmě staré antipatie k Rusku posílil.

Jistě. Ale historie rusko-polských válek jistě nezačíná záborem Polska carským Ruskem a ani rokem 1939.

mirror
mirror
13. 8. 2014 22:56

Nedivte se Polákům, že jsou na koni. Je jich 40 milionů, tj. 4x více než nás, což jim dává sílu. My jsme se rozdělili na dva pidistáty a nechali jsme se podmanit jako kolonie. Podmínky přístupu vyjednali hlupáci. Jsme předposraní na roky dopředu. Nesmírně mne pobavilo heslo, že chceme hrát první ligu. Například sankce proti Rusku poškodí hlavně Česko a Slovensko. Poláci mají v EU plno lobbistů a všude se vetřou. Dostaly se mi náhodně pokyny, co dělat s granty, které přišly od velvyslance EU v jedné velké východní zemi. Byl původem z Polska. Dával nám tolik rad, které bychom… Číst vice »

J. Hruška
J. Hruška
14. 8. 2014 6:34

Tak trochu mimo:
Švarcenberk v poslední době perlí hesly „kdyby Musolini umřel roku 1938“ a „kdyby Hitlera trefil šlak v roce 1938“. Ono to inspiruje. Kdyby Švarcenberk zkapal v roce 1991, mohl být považován za českého vlastence.

peter.
14. 8. 2014 6:56

jogín napsal

K vyjasnění polských postojů k Rusku v současnosti i před druhou světovou válkou je potřeba vzít na vědomí zabrání Polska carským Ruskem včetně tvrdého potlačení dvou polských vzpour. Touha po osamostatnění Polska je jednoznačně popsána i v beletrii, z nových knih třeba v Paní Curiové. A zábor polských území, i když etnicky smíšených, Sověty 1939 samozřejmě staré antipatie k Rusku posílil.

Poľsko a stále si nárokuje na hranice od Baltu po Čierne more a v r.1939 Posunul ZSSR svoje hranice na Curzonovu líniu ktorú stanovili víťazné mocnosti po ukončení 1.svetovej vojny.
http://miroslav.blog.pravda.sk/2012/05/09/curzonova-linia-zamlcovany-fakt-alebo-ako-sa-falsuje-historia-polsko-sovietskych-vztahov/

Jan Jančura
Jan Jančura
14. 8. 2014 7:09

Poláci si za mnohé mohou sami – byli ve středověku středoevropskou velmocí, ale svou nejednotností, podceňováním ekonomiky, chybnou zahraniční politikou si zavinili trojí dělení Polska, na kterém se podílelo nejen carské Rusko, ale i Prusko a Rakousko. Polsko-Ruská nenávist je vzájemná a podílejí se na ni stejným dílem obě strany.
Jinak a autorem článku naprosto souhlasím, je plně pravdivé.

lomikel
lomikel
14. 8. 2014 7:40

hudryper a 69 – ja ctu vsecko, i Mlynare a Pitharta treba. Bilakova kniha me prijeme prekvapila formou, obsah beru jako stereo pohled, vuci treba Mlynarovi. Na definici slyntu z Blistu si trvam. Pokoru necitim, mozna kdybys jste naznacil ke komu /cemu tak bych o tom mohl jeste popremyslet. Btw, cetl jste tu knihu? 68 je zive tema i dnes, at uz z osobnich duvodu ( ktere nikomu nema za zle) tak z politickych protoze 68 je v PR pouzivan proti Rusku. Moje soucasne pochopeni 68, v kostce: Novotny(jeho kridlo) nebylo schopne ukocirovat proces uvolneni regime po Stalinove smrti, pozadavek… Číst vice »

Sio
Sio
14. 8. 2014 7:44

Jan Jančura napsal Poláci si za mnohé mohou sami – byli ve středověku středoevropskou velmocí, ale svou nejednotností, podceňováním ekonomiky, chybnou zahraniční politikou si zavinili trojí dělení Polska, na kterém se podílelo nejen carské Rusko, ale i Prusko a Rakousko. Polsko-Ruská nenávist je vzájemná a podílejí se na ni stejným dílem obě strany. Jinak a autorem článku naprosto souhlasím, je plně pravdivé. Tak už to chodí. I České království bývalo ve své době velmocí, halt s Germány jsme to projeli. :-) Rusko-polská nevraživost bude dána tím, že i Poláci ve svých slavných chvílích Rusy napadali, speciálně Ukrajinu. Ale tady neznám… Číst vice »

lomikel
lomikel
14. 8. 2014 7:52

Dubcek se ukazal jako muz bez osobni vize, bez schopnosti vest ktery se dostal na spatne misto ve spatny ( pro sebe i pro zemi) cas. Zmistal se mezi tlaky ze strany reformatoru i konzervativniho kridla, vuci rusku nevystupoval presvedcive, coz ani nemohl protoze proces nemel pod kontrolou. Dubecek a reformiste ( kde je jiste mozne najit vyraznou vnitrni diferenciaci, vetsi nez u konzervativniho kridla) nenalezli rovnovahu procesu, nenalezli geopoliticke mantinely, nenalezli mocenskour rovnovahu a tudis vedli, vedome ci nevedome, cely poroces do konfrontace. Vnitrni struktura reformiho kridla a profily jednotlivych predstavitelu je imho klic k pochopeni udalosti roku 68-69.… Číst vice »

lomikel
lomikel
14. 8. 2014 7:57

Reformiate, ze stejnych duvodu jako my po 89, nebyli schopni identifikovat a rozlisit co je ralnym cilem a prunikem zajmu lidi v CR a co jsou podsunute cile. Kazda akce nese reakci, rekci byl vstup vojsk a reakci ( vmnoha smerech prehnanou) byla i normalizace. Dubcekovo, ani dalsich postav reformniho kridla, neskoncilo vstupem vojsk, ani po te nebyl schopen ragovat na situaci a snazit se o smirne reseni dovolujici koexistencci reformniho kridla KSC pro dalsi leta. Prostor IMHO stale byl, mensi nez pred vstupem, samozdrejme. Dubcek nepochybne, u ostatnich hlavnich postav si jiste nejsem, byl za uzitecneho idiota, ktery nese… Číst vice »

lomikel
lomikel
14. 8. 2014 8:04

osobni poznamka, v 89 jsem byl predsesa stavkoveho vyboru na stredni skole, jako soucast stavky bylo treba zajisti program ba 4 hodiny aby zaci nedelali bordel, pak se slo domu. Delali jsme porady do skoniho rozhlasu, i o 68 na zaklade archivu novin ktert meli moji rodice. Tehda jsem take presentoval cely proces jen jako pozitivni reformni hnuti s cilem realizovat lidskou formu socialismu, dnes uz si to nemyslim, zitotni zkusenosti 20 let, cetba memoaru vsech zucasnenych ;) a aktualni proces na ukrajine me donutily zmenit nazor.

peter.
14. 8. 2014 9:56

A chce niekto pochopiť zložitosť Poľsko-Ukrajinských vzťahov,mal by si prečítať tento článok:
http://www.moderni-dejiny.cz/clanek/narod-bez-jedne-plice-aneb-pribeh-polskych-kresu/

lomikel
lomikel
14. 8. 2014 10:27

peter – zajimavy clanek.

jak hodnotite portal na kterem vysel, jsou tam dalsi zajimave clanky, nemam cas to ted prochazet, ale takovy malinky vystrazny zvonecek mi cinaka :) dik za nazor
http://www.moderni-dejiny.cz/redakce/lide/skupina/1/
http://www.pant.cz/o-sdruzeni.html
http://www.pant.cz/UserFiles/files/TZ_PANT_PANEL.pdf