Pravdoláskaři po 25 letech

Úvodem bych se chtěl omluvit těm několika málo výjimkám potvrzujícím pravidlo, kterých se má paušalizující tvrzení netýkají.

Kdo jsou pravdoláskaři z minulosti, kteří se kdysi zašťiťovali svobodou názoru, láskou k bližnímu, humanitou, lidskými právy, pravdou, demokracií, mírem a vysokými požadavky v oblasti morálky?

Dle mého názoru jsou to dnes:

  • Ti, kteří kdysi odmítali nenásilný Vítězný únor  jako nedemokratický způsob převzetí politické moci a dnes obhajují neústavní, násilné převzetí politické moci s politickým podvodem v kyjevském parlamentu.
  • Ti, kteří se kdysi ostře vymezovali proti státní cenzuře ve sdělovacích prostředcích a dnes požadují zavedení cenzury proti svým oponentům, vůči kterým pozbývají argumenty. Namísto argumentace se stále častěji uchylují k ideologickému nálepkování a urážení svých oponentů.
  • Ti, kteří kdysi ostře odsuzovali zvací list „Biľakovců“ a kolaboraci s okupačními armádami Varšavské smlouvy a dnes podepisují zvací list č.2, dožadují se stálé vojenské přítomnosti světového agresora č.1 a vítají demonstrativní průjezd jeho vojenské kolony testující, jestli již nastalo vhodné klima pro naplnění části smlouvy SOFA o zřízení cizí vojenské základny na území českého státu.
  • Ti, kteří odsuzovali znárodňování provedené na etapy za prezidentů Masaryka, Beneše a dokončené za komunistického prezidenta Gottwalda, a dnes přivítali a obhajují rozkradení, restituce a levné výprodeje státního majetku, přehlížejí kroky vlád vedoucí k  zadlužení českého státu a ožebračení jeho lidu (počínaje Klausovou měnovou „reformou“. devalvacemi měny na etapy centrální bankou), zašantročeni společného majetku českého lidu, včetně celonárodního zlatého pokladu pocházejícího ze sbírky českého lidu, vycházejí vstříc požadavkům sudetských Němců a pokoušejí se o revizi výsledků druhé světové války, před kterou kdysi jasnozřivě varoval prezident Beneš.
  • Ti, kteří se vymezovali vůči členství Československa v obranném Varšavském paktu a dnes vítají a obhajují členství ČR v útočném vojenském paktu. Česká armáda od vstupu do tohoto paktu prakticky neustále někde válčí a pomáhá uměle vytvářet nepřátele českého lidu, přičemž nenáviděná armáda Československa za celou existenci Varšavského paktu nikde válčit nemusela.
  • Ti, kterým okázale leží na srdci lidská práva v Číně kvůli Tibetu a v Rusku a dnes  poklidně přehlížejí vraždění západních armád v různých zemích, oběti jejich spřátelených diktatur, unášení lidí a jejich mučení v tajných věznicích, celosvětové odposlechy a slídění.
  • Ti, kteří se kdysi zaštiťovali slušností a etiketou a dnes používají vůči svým oponentům ten nejvulgárnější slovník a metody bolševiků, které předtím odsuzovali. Mezi nejagresivnější neobolševiky dneška patří překabátení bolševici z minulosti.
  • Je to kulturní fronta, která ve své většině kolaborovala s předlistopadovým režimem a dnes kolaboruje ve své naprosté většině s oponentním režimem.
  • Jsou to ti, kdož Kojzarovštinu minulosti v médiích nahradili dnešní lží, při které by zblednul závistí i Josef Goebbels.

Přejít do diskuze k článku 8 komentářů