Právníci proti novele pandemického zákona

Zveřejněno dne 21. 1. 2022

(verze ke stažení je zde)

Otevřená výzva

poslancům Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

a senátorům Senátu Parlamentu České republiky

(na vědomí rovněž předsedovi vlády a ministru zdravotnictví)

 

Vážená paní poslankyně, vážený pane poslanče,

Vážená paní senátorko, vážený pane senátore,

Parlament České republiky by měl rozhodovat o novele zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen „pandemický zákon“).

Prostudovali jsme navržené znění novely a jsme přesvědčeni, že představuje zcela nepřijatelný pokus o další omezení práv a svobod občanů, zaručených Listinou základních práv a svobod a mezinárodními úmluvami, jimiž je Česká republika vázána.

Dovoluji si Vám zaslat naše zcela zásadní výhrady k návrhu. V samotném závěru pak připomínám naše výhrady k původnímu znění pandemického zákona s tím, že na nich nadále trváme a že navrhovanou novelou dojde jen k dalšímu prohloubení neústavnosti, v níž se naše společnost ocitla i kvůli zcela nepromyšlenému právnímu předpisu v podobě pandemického zákona, přijatému začátkem loňského roku.

Novela pandemického zákona přitom na žádné z našich předchozích připomínek nereaguje. Je například zcela zjevné, že forma soudního přezkumu prostřednictvím Nejvyššího správního soudu se ukázala jako zcela nefunkční, když NSS téměř nikdy nebyl schopen včas zrušit nezákonné mimořádné opatření, pouze je označoval zpětně za nezákonné bez toho, aby toto rozhodnutí mělo skutečný dopad do práv a svobod občanů České republiky (kteří v té době byli omezováni již novými mimořádnými opatřeními) a do ochrany ústavnosti vůbec.

Dovoluji si Vás požádat, abyste hlasoval/a proti přijetí této novely. Nadto považujeme za nepřijatelné, aby se o novele rozhodovalo ve stavu legislativní nouze, pro kterou nejsou splněny žádné zákonné podmínky, bez skutečně rozsáhlé odborné diskuse napříč profesním spektrem. Zkušenosti s pandemickým zákonem prokázaly rizika přijímání takto zásadních právních předpisů, bezprostředně omezujících práva a svobody, zaručené Listinou základních práv a svobod lidí, a to dokonce ze strany jediného orgánu moci výkonné, bez dodržení standardního legislativního procesu.

Nelze přehlédnout, že předkládaná novela, jak vyplývá z důvodové zprávy (str. 12), vychází především z epidemiologické situace na jaře 2021 a naposledy pracuje s variantou delta. V současnosti však v naší zemi, podobně jako ve zbytku světa, naprosto převažuje varianta koronaviru označovaná jako „omikron“, která je epidemiologicky srovnatelná s chřipkovým onemocněním, kdy počet hospitalizovaných lidí s pozitivním rt-PCR testem (bez toho, aby šlo nutně o pacienty s onemocněním covid-19) nepřesahuje 50 osob / 100 tisíc obyvatel.

V situaci, kdy je naše společnost psychicky i ekonomicky zcela vyčerpaná, považujeme za nezbytné učinit kroky k návratu  vlády práva a respektování základních práv a svobod. Případné přijetí předmětné novely je přitom krokem zcela opačným. Krokem k totalitě.

Jsme přesvědčeni, že pandemický zákon i jeho novela jsou v rozporu s ústavním pořádkem České republiky, jakož i mezinárodními úmluvami, jimiž je Česká republika vázána, například s Úmluvou na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny: úmluva o lidských právech a medicíně, s Úmluvou o právech dítěte, s nařízením GPDR atd.

Žádáme Vás, abyste:

  • návrh novely zákona podrobili skutečně odpovědnému přezkumu a diskusi,
  • přihlédli přitom k rizikům jeho zneužití ze strany státní, resp. výkonné, moci (viz opakovaně přijímaná nezákonná opatření ministerstva zdravotnictví),
  • zabránili dokončení legislativního procesu ve vztahu ke schválení  novely tohoto zákona

Trváme na tom, že tento právní předpis do právního řádu České republiky, coby demokratického právního státu, nepatří. Trváme na tom, že pokud Nejvyšší správní soud opakovaně konstatoval nezákonnost mnoha vydaných mimořádných opatření, je primární povinností státní moci upravit tato opatření a nikoliv změnit právní předpis tak, aby podobné zásahy do základních práv a svobod lidí, na které poukázal NSS, byly do budoucna zákonné a co nejjednodušší, a to navíc bez faktické možnosti jejich kvalifikovaného přezkumu s přímým dopadem do právní sféry jejích adresátů.

V případě Vašeho zájmu jsme připraveni poskytnout Vám i další součinnost potřebnou pro zachování základních principů demokratického právního státu. Jsme přesvědčeni, že návrh novely pandemického zákona řadu těchto principů porušuje nebo zcela ignoruje. Je to navíc jen další kazuistická úprava přijatá bez předchozí důkladné odborné diskuse. Což je praxe, kterou by dle našeho názoru nová politická reprezentace neměla přebírat po té předchozí a kterou nelze v demokratickém právním státu tolerovat.

Důrazně proto žádáme, aby navrhovaná novela pandemického zákona nebyla přijata a aby jakékoliv zásahy do předpisů o ochraně veřejného zdraví byly s ohledem na jejich závažnost pro ochranu práv a svobod občanů podrobeny důkladné odborné diskusi.

Institut práva a občanských svobod, z. s.

JUDr. Tomáš Nielsen, předseda

Celý text výzvy a dalších 16 stránek připomínek k navrhované novele pandemického zákona najdete na Pro Libertate

5 10 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
4 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
Bety
Bety
23. 1. 2022 14:15

Chce to další demonstrace !

Gatta
Gatta
24. 1. 2022 10:17

Návrh novely pandemického zákona jsem nečetl (než bych přečetl a pochopil, tak už by tu stejně byla nová) – takže uvádím jen podmíněně.

Nicméně existující trend způsobu komunikace s občany, termíny pro reakci a vyměřené postihy je alarmující.

https://dfens-cz.com/milionova-pokuta-za-to-ze-vam-nikdy-neprisla-sms-a-sms-nedorazi-v-5-pripadu/

Bety
Bety
Reply to  Gatta
26. 1. 2022 8:46

Všichni víme, že o covid nejde. Je to silové lámání odporu obyvatel, ta proklamovaná
„občanská společnost“ nikdy ani vzniknout neměla, byla to jen vábnička na důvěřivé.

Gatta
Gatta
Reply to  Bety
26. 1. 2022 11:48

Právě se té nové Covidové procedury účastním. V reálu je to z lěkařského pohledu v podstatě parodie. Neschopenku vystaví aniž by vás kdokoliv prohlédl, nebo alespoň kontaktoval. Neschopenku vám po 5 dnech zruší aniž by vás opět kdokoliv viděl nebo kontaktoval – a to ještě než máte hotové výsledky PCR testu. Žádanka o PCR z KHS neprijde, jen pokyn, že kdyby bylo zle, tak si pro ni běžte k obvodďákovi. Čekací doba na test asi 2 dny + do 48 hodin výsledek. Co funguje , je neustále připomínaný požadavek na sebetrasovánii – a pokud budete aspoň trochu poctiví, tak jste… Číst vice »