Probohaživého, jen ne Füleho

ANO nechce za komisaře EU nominanta ČSSD Mertlíka. A tak se prý jako o tzv. kompromisním nominantu a východisku z nedohody hovoří o panu Štefanu Fülem. Onom pánovi, kterého jsme si v době kyjevského Majdanu skutečně užili a viděli jsme ho zcela jasně. Je to elegán neelegantního ducha a držitel hladké řeči nejhrubšího obsahu: Postaví­-li se policie legálně zvolené vlády a legálně zvoleného prezidenta proti davu vzbouřenců, podplacených Washingtonrm, pak by bylo nejtěžším zločinem proti lidskosti, proti EU a vůbec proti civilizovanému světu, kdyby tato policie proti vzbouřenému davu zakročila. A on Füle, reprezentant EU, stojí v tomto historickém okamžiku zeširoka rozkročen na neméně historické dlažbě Majdanu, aby tuto novou pravdu, vypracovanou v síních washingtonských neokonzervativců, zvěstoval nejen všem občanům Ukrajiny, ale prakticky celému světu jako jakýsi nový společenský zákon a morální kodex platný minimálně pro 21. století.

ALE POZOR: Pokud by se lid vzbouřil proti vládě nikoliv řádně zvolené, ale jen podvodně jmenované a Washingtonem inspirované, pak je povinností policie a armády vystoupit proti tomuto lidu a střílet do něj z děl, kulometů, letadel a bojových vrtulníků tak dlouho, dokud se lid i jeho revolta nezalkne vlastní krví. Tak praví Washington, tak praví i současná EU a nadšeně a bez výhrad tak hlásá i skvěle vyštafírovaný a hladkou řečí obdařený Štěpán Füle. A mně se zdá, že kdyby pravý opak hlásal ­ a třeba i ve špinavém svrchníčku i co nejkoktavěji ­ kdosi úplně jiný, vyšel bych na ulici s rozhalenou košilí a rozjařen bych děkoval za něj i za jeho slova nebesům.

Přejít do diskuze k článku 5 komentářů