Prohlášení Spojenectví práce a solidarity k současné nebezpečné situaci

Reklama


Publikujeme prohlášení iniciativy Spojenectví práce a solidarity k současné situaci ve světě, která volá po odpovědnosti české vlády a politiků za mír a stabilitu ve světě.

V poslední době jsme svědky další vlny prudkého zhoršování mezinárodní situace, prohlubování napětí a militaristické psychózy v Evropě a v jejím nejbližším okolí. Již delší dobu jsou k vyvolávání konfrontačních nálad zneužívány také zkreslené, neprověřené a často i otevřeně nepravdivé informace a spekulace. Tyto propagandistické kroky jsou často namířené zejména proti Rusku a nejnověji jsme svědky vyhrožování otevřenou agresí proti Sýrii, opět na základě podobně neprověřených dohadů. Je krajně znepokojivé, že se k této hazardní politice nechávají zneužívat i některé vlády a nejvyšší struktury Evropské unie. Uvědomují si politici, že se takto může všechno posouvat dokonce až směrem k otevřené konfrontaci mezi jadernými mocnostmi? Věříme, že k tomu nedojde, ale varování je tak závažné, že už jen z tohoto důvodu je nutné okamžitě zabránit další eskalaci napětí a zahájit návrat ke zdravému rozumu a k řešení konfliktů pouze mírovými a politickými prostředky.

Na této kampani a některých krocích se, bohužel, nezodpovědně a zcela v rozporu se zájmy České republiky a jejích obyvatel podílí také česká vláda, případně někteří její představitelé.

Nezbývá, než se těchto našich představitelů otevřeně dotázat: Jste si vůbec vědomi možných důsledků takové politiky a možné účasti na této cizí hře s ohněm? Jste přesvědčeni, že Česká republika dokáže v oblasti armády, civilní obrany a ochrany obyvatelstva čelit případným důsledkům takové politiky?

Vyzýváme proto vládu České republiky, která je stále v demisi a tedy bez mandátu Poslanecké sněmovny, aby si uvědomila svou odpovědnost a aktivně přispěla takovými kroky v rámci EU, které by vedly ke zklidnění situace a obnovení diplomatického dialogu. Je nutné odmítnout současnou hysterii a citlivě se vyvarovat všech rozhodnutí a neuvážených prohlášení, která by zvyšovaly nebezpečné napětí a vytvářely atmosféru nedůvěry či dokonce obavy z vojenské konfrontace.

Mluvčí SPaS:

Jan Kavan
Milan Neubert
Eva Novotná
Miroslav Prokeš

Zdroj: !argument

Přejít do diskuze k článku 2 komentáře