Proměna České republiky občanskou cestou přechodem od soupeření k realizaci společného řešení

PROMĚNA ČESKÉ REPUBLIKY OBČANSKOU CESTOU PŘECHODEM OD SOUPEŘENÍ K REALIZACI SPOLEČNÉHO ŘEŠENÍ

TISKOVÁ ZPRÁVA V Plzni 23.srpna 2013


Dne 20. srpna 2013, symbolicky v den rozpuštění poslanecké sněmovny, zpracovalo a zveřejnilo hnutí Občanská sounáležitost (registrované 14. 1. 2013) a přípravný výbor Aliance sil pro transformaci České republiky (ustavený 27. 4. 2013) Výzvu k praktickému přechodu od současného společenského schématu, založeného na soupeření a konfliktu mezi politickými stranami, nejrůznějšími skupinami obyvatel i samotnými jednotlivci, k tvorbě a realizaci společného řešení založeného na spolupráci a odpovědnosti.

Jejím smyslem je zrychlit rozšiřování první skupiny politických subjektů a iniciativ, které iniciovaly v dubnu 2013 vznik ALIANCE, o další subjekty a ověřit, jaký počet obyvatel aktivně požaduje kvalitativní změnu. Nový přístup spočívá v důrazu na přechod od boje ke spolupráci, na zodpovědný přístup každého jedince a na velkou míru sounáležitosti s ostatními občany a skupinami obyvatel.

V prvních dnech od zveřejnění ji obdrželo několik set představitelů významných skupin obyvatel, iniciativ, politických stran a hnutí a osobností veřejného života k vyjádření, zda si přejí celonárodní diskusi o společenské smlouvě formulující novou kvalitu života v České republice a představu o jejím směřování v procesu transformace.

Výzva přináší zásadní změny v přístupu k politickému a ekonomickému systému a ukazuje směr ke kulturní a duchovní proměně. Navrhuje přechod od stávajícího modelu zastupitelské demokracie k participativní demokracii s prvky přímé (referenda, odpovědnost správců země atp.). Požaduje důsledné vyhodnocení příčin ekonomického úpadku národního státu a identity českého národa po roce 1989 a nápravu neuspokojivého stavu. Především však volá po společném jednání zástupců všech skupin obyvatel nad situací České republiky.

Konkrétní kroky postupu transformace musí vyplynout z těchto společných jednání, avšak základní hodnoty a cíle jsou již obsahem Výzvy.

Podle toho, zda je v současné době již dostatečné množství osobností, představitelů skupin obyvatel, iniciativ a neparlamentních politických subjektů připraveno ke společnému jednání, se následně rozhodne vedení hnutí OS a představitelé ALIANCE o dalším postupu. Je třeba zjistit, zda je již ve společnosti dostatečný potenciál k tomu, aby občané České republiky mohli společně převzít odpovědnost za další osud své země razantním vstupem do parlamentu a vytvořením Vlády národního smíření a obnovy svébytného národního státu.

Výzvou byly zviditelněny konkrétní projekty: „primární volby“ pro získání kandidátů do voleb, vybudování sítě nezávislých médií a uspořádání celonárodní sbírky pro zamezení vlivu „zbohatlých spasitelů“.

Aliance sil pro transformaci České republiky je připravenou platformou pro spojení sil a praktickým nástrojem vyjádření vůle občanů.

Za hnutí Občanská sounáležitost a přípravný výbor ALIANCE

Václav Vorel – předseda

Spojení pro poskytnutí informací o hnutí OS a ALIANCI:

sounalezitost@vykroceni.cz, telefon 733 127 170

 

Text výzvy naleznete zde

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments