Retro: Dopis ministru Sobotkovi

v Praze  7. 12. 2005

Vážený pane ministře,

jsem ekonom, absolvent VŠE z šedesátých let. Jako příznivec solidárního přístupu v politickém přesvědčení, a tedy volič sociální demokracie, jsem pozorně sledoval Váš  pokus upozornit neskutečně chamtivé vlastníky českých obchodních bank na jejich bezprecedentní chování ke svým klientům. Jde samozřejmě o školní případ zneužívání jejich kolektivně využívané pozice na malém českém trhu stejně tak, jako tomu je u distributorů pohonných hmot, plynu, telefonních a datových služeb a v poslední době i ČEZ pod patronací české vlády, podobně jako tomu bylo od 1995 i v případě Českého Telecomu. Je před volbami a já bych Vás chtěl upozornit na závažný problém, který může být použit jako jasný argument proti současné vládě a tedy i Vám osobně. Jste erudovaný právník, je Vám nepochybně známo,že vznik prvních bank v Itálii byl motivován snahou vypudit z hospodářského života lichvu. Snad jen pod vlivem volnotržního náboženství s českým biskupem Klausem na čele mohlo dojít k tak skandálnímu stavu, jakým je současná realita lichvy v dnešním Česku! Jenže vláda. která to dopustila, je ta, ve které  jste místopředsedou.

Příkladem by mohla být situace člověka, který je invalidním důchodcem s diagnozou roztroušené sklerozy, trpí ischemickou chorobou srdeční, má po infarktu myokardu a před nedávnem onemocněl lymskou boreliozou. Bohužel tou její nejhorší formou – s charakterem encefalomeningitidy. Jde o patologický stav mozku s chronickým zánětlivým postižením centrálního nervového systému. Tento člověk je mým bratrem. V posledních měsících mu umožnilo několik organizací zabývajících se půjčováním peněz se zadlužit v míře vyšší, než činí jeho celoroční čistý příjem z invalidního důchodu.

Že všechny ty peníze hned v bance dal do rukou podvodníkům, kteří ho o ně obrali jako malé dítě, není pro to, co Vám chci sdělit, podstatné. Ten člověk se pod tlakem věřitelů naprosto zhroutil, nemá nejmenší šanci dluhy splácet. Policie se zase nebude zabývat věcí, kdy někdo dobrovolně dá vypůjčené peníze druhé osobě.

Nechápu, jaký zájem může sledovat sociální demokracie tím, že nechá největší chudáky napospas lichvářům z Belgie, Rakouska, Velké Británie, Kypru a dalších zemí!  Nechápu, proč jste připustili veřejné půjčky s roční úrokovou mírou 170 a více procent! Komu  slouží na velmi problematickém českém, snadno monopolizovaném trhu všechny ty Financial Provident, Money GE Bank, Profireal a vlastně i většina odnoží privatizovaných bank? Od nepaměti byla lichva hospodářským morem a její návrat zahájený romskými lichváři v Ústí nad Labem do všech ekonomicky slabých vrstev národa je hříchem, na kterém máte bohužel i Vy, pane ministře financí, svůj podíl. Přinejmenším pak politickou odpovědnost.

Nemůže tomu být jinak. Politicky se to vrátí jako bumerang. Bylo by nepochybně trapné, kdyby prudce se zhoršující situaci zadlužených rodin využila ODS proti ČSSD v předvolební agitaci. Co potom budete moci říct voličům na svoji omluvu? Dnes je lichva  tiše akceptována jako kterýkoliv druh poctivého podnikání. Mohlo by tedy dojít např. k tomu,že by Vaše kolegyně Buzková nebránila dětem ve školách  půjčovat si u těchto čistých peněžníků na hrací automaty, marijánku a později třeba i na kokain. Anebo na školné?

Lidé s postižením jsou vůči lichvářům stejně bezbranní a manipulovatelní jako školní děti. Jednodušší lidé podléhají masivní reklamě. Jestliže ale jde o skrytý zločin s fatálními následky pro mnohé, dochází přirozeně k otázkám: Proč to vláda dopustila? Kdo lobboval a za kolik, u koho mezi IMUNY (jestli to nevíte, jde o poslance v souč. žargonu), aby se tu mohli lichváři (a nejenom oni) chovat jako na dobytém území?

S pozdravem…

Dodatek pro čtenáře OM: Víte, jaká byla odezva? Sekretariát MF dal tento dopis lichvářům na vědomí! Což jsem se dověděl od své známé, která u jedné z těch čistých podnikatelských firem pracovala za velmi lukrativních podmínek. Až do bratrovy smrti mu lichváři strhávali většinu penze a nechávali jen životní minimum. Tolik ke svědomí Bohuslava Sobotky, dobráka od kosti…

Přejít do diskuze k článku 21 komentářů