Dotazník pro Jana Rychlíka / Vlast


Je dnes potřebné vlastenectví? Mohl by stačit jen korektní vztah k zemi, ve které žijete?


Slovo vlast a s ním spojené vlastenectví se stalo i názvem Dotazníku, kam byli pozváni Václav Vlk st., Vladimír Kučera, Roman Joch, Tomáš Krystlík, Jiří Rak, Vlastimil Podracký a Jan Rychlík. Všem byl předložen stejný seznam otázek, na které odpovídali.

INDEX:
00:13 Je (v dnešní době) potřebné vlastenectví? Mohl by stačit jen korektní vztah k zemi, ve které žijete?
01:26 Čím se podle vás liší vlastenectví od nacionalismu?
05:17 Byli – nebyli či jsou Češi nacionalističtí, šovinističtí a xenofobní?
07:11 Bylo podle Vás nutné některé historické skutečnosti dezinterpretovat, tedy tak, aby mohl v roce 1918 vzniknout národní, nikoliv národnostní československý stát (stát přesahující etnografické (jazykové) hranice českého národa?)
19:06 Je pravdivý výrok Palackého, že husitské hnutí bylo národně českoslovanské?
20:22 že po bitvě na Bílé hoře nastala podle Jiráska „doba temna“?
22:01 že rakouské mocnářství bylo „žalářem národů“?
24:39 že Království české patřilo a patří Čechům?
25:52 že meziválečná ČSR byla demokratickým státem, ostrůvkem demokracie v Evropě?
26:16 že odsun československých Němců má příčinnou souvislost s jejich zradou a rozbitím republiky v roce 1938?
28:23 Co by podle vás přineslo vystoupení ČR z EU?
30:22 Pokud by ČR vystoupila z NATO, jakou obrannou doktrínu byste pro ČR navrhl?
32:28 Je Česká republika státem Čechů?

Ostatní díly Dotazníku na téma vlast najdete zde.

Více debat a dotazníků najdete na stránkách Debatního klubu.

Přejít do diskuze k článku 13 komentářů