Retro: Polsko – Hitlerův spojenec

13. 8. 2014

Jedním z hlavních argumentů, které Pátá kolona a Západ využívají k očernění historie Sovětského Svazu, je obvinění z rozdělení Polska. Stalin a Hitler prý podepsali nějaké „utajené protokoly“ ke Smlouvě o vzájemném neútočení mezi SSSR a Německem (jejichž originály nikdo nikdy neviděl!) a mírumilovné bezbranné Polsko okupoval na podzim roku 1939.

Nic není vzdálenější pravdě, než tato tvrzení.

Tak si to probereme:

  1. Polsko vůbec nebylo státem s antihitlerovským směřováním. Naopak – 26. ledna 1934 to bylo právě Polsko, které jako PRVNÍ z evropských států podepsalo smlouvu o vzájemném neútočení s Hitlerem. Této smlouvě se také říká – Pakt Pilsudski-Hitler.

  2. Polsko se SPOLEČNĚ s Německem připravovalo na agresi proti SSSR. Právě z tohoto důvodu byla všechna opevnění budována… na hranici se SSSR. Na hranici s Německem se nestavělo nic jiného než týlové sklady, což velmi pomohlo Němcům při útoku na Polsko a porážce polské armády na podzim roku 1939.

  3. Polsko stejně jako Třetí říše získalo po Mnichovské smlouvě solidní kus území Československa. Hitler dostal Sudety a Polsko zabralo Těšínsko.

  4. Smlouvu o vzájemném neútočení Hitler oficiálně vypověděl 28. dubna 1939 kvůli takzvaným „zárukám“, které dala Velká Británie Polsku. (Tyto dva státy totiž v podstatě uzavřely dohodu směřovanou proti Berlínu, což bylo nacisty vyhodnoceno jako nepřípustné).

  5. Z tohoto důvodu se zničení Polska Hitlerem jevilo Sovětskému svazu následovně – jeden rusofobní režim zničil druhý rusofobní režim. Stalin neměl žádné důvody pomáhat Polákům. Navíc, byli to oni sami, kdo OFICIÁLNĚ zakázali SSSR poskytnout jakoukoliv pomoc, když zakázali Rudé armádě vstoupit na své území (to bylo v průběhu návštěvy anglo-francouzské delegace v Moskvě v srpnu 1939).

Veškerá obviněním směřovaná na SSSR a Stalina jsou založena na jediném postulátu: Byla podepsána smlouva, to znamená, že SSSR pomáhal Německu a byl dokonce jeho spojencem. Se stejnou logikou západních sdělovacích prostředků by tedy samotné Polsko bylo na 100 % spojencem Hitlera. Měly Německo a Polsko uzavřenu smlouvu o vzájemném neútočení? Měly. A v době anšlusu Rakouska, okupace části Československa a Litvy (Klajpedy) byla stále platná. Samotné Polsko okupovalo část Československa.

Proto vy, liberální historikové, buď přestaňte plácat hlouposti na téma „Stalin – spojenec Hitlera“, nebo buďte důslední a mezi spojence Třetí Říše pěkně zařaďte i Polsko. Pište, že v září 1939 Hitler napadl svého bývalého spojence, který byl ještě půl roku předtím věrným druhem šíleného Führera.

A teď další fakta. Napřed ze současnosti. Tady je dopis mého čtenáře z Polska:

„Dobrý den, Nikolaji Viktoroviči! Jmenuji se Ruben, jsem Armén a v současné době bydlím ve Varšavě. Chtěl bych se s Vámi podělit o svá pozorování z varšavských muzeí, z expozic věnovaných Druhé světové válce. Nedávno jsem navštívil Muzeum gestapa ve Varšavě a všimnul si toho, jak tam předkládají některá historická fakta. Například, je velmi zvláštní číst, že Německo v roce 1938 anektovalo Sudety, zatímco Polsko zabralo Zaolží (východní část Těšínska). Všimněte si, že pouze použití jiného slova přidává Němcům jasnou agresivitu, zatímco Poláci si prostě jenom tak zabrali nějaké území. Jakoby to bylo prostě prázdné, nikomu nepotřebné území, tak si ho prostě jenom tak zabrali. Hezké, že?

A dále mě pobuřuje nenávist ke všemu ruskému, k SSSR a komunizmu. V muzeích věnovaných obětem Němců je více nenávisti vyjadřováno směrem k Rusům než k samotným Němcům. Jsme v jedné řadě s nacisty a někdy i hůře. Například v jednom sále jsou uvedena Stalinova slova lítosti a soustrasti vyjádřená v souvislosti s oběťmi Varšavského povstání (které bylo podle Stalina předčasné) a ve druhém je Stalin představen jako krvežíznivý kat, který jednou rukou dusí esesáka a druhou, držíce srp, se chystá odseknout hlavu osvobozenému Polákovi. Takových urážlivých karikatur je tam na toto téma mnoho.

Je velmi udivující, že si nepokládají otázku, že když se tedy Rusové dopouštěli podobných zvěrstev, proč se v Polsku nacházejí pouze německé koncentrační tábory Auschwitz, Majdanek apod.? Kde jsou ty tábory smrti vystavěné Rusy? Kde jsou fotografie, kde jsou filmy? Všechny fotografie a filmy jsou jenom o Němcích! A o nás žádné neexistují? Pouze karikatury a zanícená hysterie. Je mi velice líto, že tomu lidé ochotně věří a nenávidí Rusy více než samotné Němce.“

Co k tomu říci? Vštěpování nenávisti k Rusku a Rusům je prostě hlavní politickou linií Západu VŠUDE. Pokud snad pochybujete, podívejte se na Ukrajinu! A ve skutečnosti? Po strašné Druhé světové válce spolu našli SSSR a Polsko společnou řeč a žily v míru. Nenávist tenkrát zmizela v minulosti a teď ji opět křísí. Vždyť Stalin se postaral o Polsko ne méně, než o svoji vlastní zemi. Dnešní Polsko je ve svých hranicích zejména díky Stalinovi.

Co se týče toho, jak Polsko využilo toho, že Anglie a Francie darovaly Československo Hitlerovi, a uštípnulo si Těšínsko, tak o tom velice pěkně vyprávějí fotografie. Víte co? Budeme si tedy pamatovat, že v roce 1938 okupovali Československo nejenom Němci, ale také Poláci!

Rozdělení a zničení Československa jako nezávislého státu za účasti Německa, Maďarska a Polska v letech 1938 – 1939 nejsou oficiální historií Druhé světové války. Jak se chovala „oběť“ Paktu Molotova-Ribbentropa rok před oficiálním začátkem Druhé světové války?

Polské tanky 7TP vjíždějí do českého města Těšín. Říjen 1938.

Poláci nahrazují na železničním nádraží města Těšín český název města polským.

Polská vojska vstupují do Těšína.

 

Polští vojáci pózují s českým erbem, který sundali z budovy pošty v české obci Komorní Lhotka při obsazování Těšínska.

 

Polský tank 7TP z útvaru 3. obrněného praporu (tank 1. čety) překonává české pohraniční opevnění na polsko-československé hranici. 3. obrněný prapor měl taktický znak „Silueta zubra v kruhu“, který byl na věži tanku. V srpnu byly všechny taktické znaky na věžích přemalovány jako demaskující.

Poláci nesou československý pohraniční sloup vyrvaný ze země se zničeným československým erbem. Těšín.

Stisk rukou polského maršála Edwarda Rydz-Śmigły a německého atašé plukovníka Bogislava von Studnitze na přehlídce na Den nezávislosti ve Varšavě dne 11. listopadu 1938. Fotografie je zajímavá tím, že polská přehlídka se konala jako oslava obsazení Těšínska, které bylo o měsíc dříve.

 

Obrněný útvar polské armády obsazuje českou obec Jorgov v průběhu operace anexe československého spišského území. V popředí je polský tančík TK-3.

Polská vojska obsahují českou obec Jorgov v průběhu operace anexe československého spišského území.

Zajímavý je další osud těchto území. Po porážce Polska byly Orava a Spiš předány Slovensku. Po ukončení Druhé světové války byla tato území opět okupována Poláky, československá vláda byla vynucena se s tím smířit. Na oslavu Poláci organizovali etnické čistky proti Slovákům a Němcům. V roce 1958 byla tato území navrácena Československu. Teď jsou součástí Slovenska.

Polští vojáci na obsazeném českém hraničním přechodu u československo-německé hranice, u pěšího mostu vystavěného na počest výročí císaře Františka Josefa v českém městě Bohumín. Je vidět ještě stále stojící český pohraniční sloup.

 

Polská vojska okupují české město Karvinou v průběhu operace Záluží. Polská část obyvatelstva je vítá květinami. Říjen 1938.

 

Československé město Karviná bylo střediskem těžkého průmyslu, výroby koksu, jedním z nejdůležitějších míst těžby uhlí v Ostravsko-karvinské uhelné pánvi. Díky operaci Záluží vyrobily bývalé československé závody již koncem roku 1938 pro Polsko téměř 41 % jeho tavené litiny a téměř 47 % oceli.

Bunkr československé obranné linie v Sudetách (Benešova obranná linie).

 

Sudetští Němci vylamují český pohraniční sloup v době okupace Sudet Německem na konci září, začátku října 1938.

 

Část polského 10. jízdního střeleckého pluku 10. mechanizovaného praporu se připravuje k přehlídce před velitelem pluku na oslavu konce operace Záluží (okupace československého území).

 

Stisk rukou polského maršála Edwarda Rydz-Śmigły a německého atašé plukovníka Bogislava von Studnitze na přehlídce na Den nezávislosti ve Varšavě dne 11. listopadu 1938. Fotografie je zajímavá tím, že polská přehlídka byla konána na oslavu obsazení Těšínska o měsíc dříve. Na přehlídce speciálně defilovala kolona těšínských Poláků. V Německu v noci z 9. na 10. října byla takzvaná „křišťálová noc”, první masová akce přímého fyzického násilí proti židům na území Třetí Říše.

 

Bratrské objímání vojáků maďarských a polských okupačních vojsk v obsazeném Československu.

 

Němečtí důstojníci u československo-německé hranice pozorují obsazování města Bohumín polskými vojáky. Němci stojí na pěším mostu, který byl postavený na počest výročí císaře Františka Josefa.

Převzato z blogu autora http://nstarikov.ru/blog/43865

Překlad: Irena


Stanův komentář: Dlouho jsem přemýšlel, jestli tento opravdu vyhrocený a jednostranný pohled na historii publikovat. I když sice kroutím hlavou nad polským postupem v ukrajinské krizi, nerad bych vyvolával nějaké protipolské nálady. Spoléhám  v tomto na inteligenci čtenářů. Před 2. světovou válkou nebylo vše tak černobílé, jak se to líčí v učebnicích dějepisu, diktátorské režimy v Itálii, Německu, Španělsku a dalších zemích měly mnoho obdivovatelů a následovníků na západě i východě Evropy. Československo se v roce 1938 dostalo do obklíčení států, které se inspirovaly Hitlerem a byly v menší či větší míře autokraticky řízeny. Ostatně, ani o míře demokracie v ČSR ve 30. letech netřeba mít přílišných iluzí. Zlo, pokud se nesetkává s překážkami, se šíří neuvěřitelně rychle.

5 12 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
6 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
Alva
Alva
21. 8. 2021 16:41

„Stalin a Hitler prý podepsali nějaké „utajené protokoly“ – to v různých diskuzích čtu často, ale nikdo z diskutujících mi neodpověděl na jednoduchou otázku – jak to vědí, když ty protokoly byly TAJNÉ? Druhá nejčastější „zaručená pravda“ – podepsáním paktu Ribentrop-Molotov si (prý spojenci) Hitler a Stalin „rozdělili“ mezi sebou Evropu. Ani na tuto otázku mi nikdo z těch diskutujících pseudohistoriků nikdy neodpověděl – když si společně rozdělili Evropu, proč potom proti sobě válčili? Jaký smysl mělo nejdřív si vzájemně zničit své země a POTOM si je rozdělit“. A tady by mě zajímalo – kde se berou takové „zaručené historické… Číst vice »

Botičky od Diora
Botičky od Diora
22. 8. 2021 8:59

Kdo a kdy podepisoval smlouvy s nacisty: „Hitler – Pilsudsky“ Německo – Polsko 26.1.1934 Polsko a nacistické Německo podepsaly Pakt Pilsudského-Hitlera, přesněji Deklarace o nepoužití sil mezi Německem a Polskem, podepsaná v Berlíně německým ministrem zahraničí von Neurathem a polským velvyslancem Lipským. Jinak většina polských historiků líčí předválečné Polsko jako mírumilovnou a demokratickou zemi, která se snaží žít v přátelství a harmonii se všemi. Na Těšínsku tomu věří obzvlášť silně… „Mnichovská dohoda“ Německo+Francie+Anglie+Itálie 29.9.1938 „Hitler – Chemberlain“ Německo – Anglie 30.9.1938 „Hitler – Daladier“ Německo – Francie 6.12.1938 „Ribbentrop – Selter“ Německo – Estonsko 7.6.1939 „Ribbentrop – Minters“ Německo –… Číst vice »

Botičky od Diora
Botičky od Diora
22. 8. 2021 9:58

Polsko bylo jedinou zemí v Evropě, kde Židé zmizeli po druhé světové válce. Pohřeb obětí pogromu v Kielcích – po ukončení 2. Světové války: http://nonserviam.cz/wp-content/uploads/2019/02/z20304499QPogrzeb-ofiar-pogromu-kieleckiego-odbyl-sie-8-lipc.jpg Když se Polákům dnes připomene, že Němci zabili 6 milionů jejich spoluobčanů a Rudá armáda zachránila zbytek, tak odpoví: „těch 6 milionů nejsou lidé, ale Ž idé.“. Skutečné hyeny Evropy. Do dneška beze změn. Možná budu opakovat již jednou zde vyřčené, ale opravdu z polského působení v dějinách mám dost blivné pocity. Dneska se z nich v médiích dělají chudáčci, na které nebyli Rusové nikdy moc hodní, ale jaksi se zapomíná na staré polské sny o… Číst vice »

Bety
Bety
Reply to  Botičky od Diora
22. 8. 2021 12:08

Řekla bych, že Woltylu na ten papežský stolec dosadili jen proto, aby Poláci měli být na co hrdí a aby posílili vliv katolické církve v Polsku, který byl i tak dost velký.
A že katoličtí kněží pravoslavnou církev nemusí se zákonitě muselo odrazit i na vztahu Poláků k Rusům. Obdobné to je i ve vztahu k Židům.

Gatta
Gatta
Reply to  Botičky od Diora
23. 8. 2021 6:49

Coo mě překvapuje je vztah Polska k současnému režimu na Ukrajině.
Rusko nenávidí, a to že si za války banderovci a arjmija krajowa brutálně vyvražďovali nevinné obyvatelstvo , tak tahle vzàjemná genocida byla co? Jen takové nevinné kočkování?

Poláci tak dnes v podstaté plivou na vlastnií lidi umučené za války banderovci.
Takové poněkud bezcharakterní.

PS
Na malou omluvu za jejich představu Velkopolska – tyhle stepní státy v rovině, kde nejsou přirozené geografické hranice mají takové představy často.