Rozhovor Skeptika a Nostalgika o osmašedesátém

Skeptik: „To je zase dneska všude plno nechutného a stupidního žvástání o svobodě a demokracii, která byla „rozdrcena pásy ruských tanků“. Celé to slouží jen k přiživování antiruského šovinismu a nacionalismu. Prostě se jen o dvacet let oddálil nástup kapitalismu ve vší jeho nádheře, to je to celé.“

Nostalgik: „Ale kdepak, Skeptiku, socialistická myšlenka byla tehdy ještě živá a kapitalismus tehdy nikdo nechtěl, lidé chtěli reformovat socialismus, přáli si „socialismus s lidskou tváří.“

Skeptik: „Ano, počátkem šedesátých let se zdálo, že socialismus (ve skutečnosti se jednalo o státní kapitalismus) již jakoby zvítězil a je třeba usilovat o odstranění jeho deformací všelijakými formami „stalinismu“. Vznikaly fikce a iluze o přímém podílu pracujících na řízení podniků, což je dodnes marným a neuskutečnitelným snem. Žádný pracující, dělník, nejen že není schopen podnik řídit, ale nemá k tomu ani motivaci, tohle nikdy nikde nefungovalo. Neschopným československým reformátorům se začala situace vymykat z rukou a směřovala k vlastnicko-systémovému převratu, což se tenkrát nehodilo ani Východu, ani Západu.“

Nostalgik: „Žádný vlastnický převrat nehrozil. Společenské vlastnictví velkých, rozhodujících podniků nebylo zpochybněno ani na okamžik, něco takového jako změna vlastnických struktur nebylo v rámci východního bloku vůbec myslitelné. Privátní měly být některé služby, řemesla, snad se v cílové variantě uvažovalo se soukromými firmami o desítkách zaměstnanců.“

Skeptik: „Na papíru určitě vlastnický převrat nehrozil. Ale jinak je situace ne nepodobná té v 90. letech. Stačí si vzít do ruky tehdejší tiskoviny a můžeš sledovat, jak proces demokratizace postupně opouští rámec daný ideologií „socialismu s lidskou tváří“ a stává se trojským koněm všech myslitelných reakčních sil. Vše směřovalo k restitucím a k tomu, co už dnes dobře známe. Bývalí vlastníci nevymřeli a zuby si brousili noví, a byli by blázni, kdyby tak nečinili, když se jim to nabízelo.“

Nostalgik: „Sociální stát funguje a fungoval v západní a severní Evropě po tři desetiletí, dnes je demontován nenažraným kapitalismem.“

Skeptik: „Sociální stát bude v podmínkách liberálního, pluralistického vlastnického systému fungovat jen tak dlouho, dokud ho kapitalista bude chtít platit, dokud se na jeho reprodukci bude chtít podílet z důvodu reprodukce kapitálu v prostředí pluralistické konkurence. Jakmile ho naopak začne ohrožovat, tak ho utne, a já se mu vůbec nedivím.“

Nostalgik: „Trvám na tom, že Pražské jaro bylo nadějí, která byla zmařena příchodem tanků. O tom, jak opravdu kladné a přátelské ovzduší panovalo ve společnosti ten nadějný rok, o tom se dnes lidem ani nezdá.“

Skeptik: „No, pokud si přeješ zažít nějaké pozitivní a přátelské ovzduší, tak si zajdi na nějakou křesťanskou mši – tam se ti dostane obojího přehršel.“

***

P.S.: Rozhovor je fiktivní a jakákoliv podobnost s žijícími osobami je čistě náhodná, proto prosím nikoho nejmenujme ani v případné diskuzi.

Převzato z ostrova Janiky

Přejít do diskuze k článku 83 komentářů