Rtuť v rybách vzbuzuje celosvětové obavy a volá po globální úmluvě

PRAHA / NAIROBI / BRUSEL (Arnika – program Toxické látky a odpady) – Mezinárodní pracovní skupina Zero Mercury (Zero Mercury Working Group) dnes zveřejnila novou studii upozorňující na přítomnost rtuti v rybách. Studii připravila síť nevládních organizací v souvislosti s blížícím se jednáním zástupců světových vlád, kteří budou příští týden v Nairobi diskutovat možnost přípravy nové úmluvy o rtuti. Na podkladech pro studii se podílelo také sdružení Arnika (1). Studie ukazuje, že působení methylrtuti přijímané také z rybího masa a z mořských živočichů živících se rybami jsou pro lidské zdraví významné a vyžaduje účinnou odpověď vlád a OSN. Na setrvalost problému s přítomností rtuti v rybách také v České republice nepoukazují ani tak výsledky rozborů ryb z prodejní sítě publikované ve studii, ale nové analýzy publikované dnes Arnikou v souvislosti se studií.
 
Arnika nechala souběžně s celosvětově prováděnou studií zpracovat analýzy přítomnosti rtuti ve 33 vzorcích volně žijících ryb odchycených ve 4 různých řekách a jedné pískovně a pro srovnání ve 4 vzorcích ryb z prodejní sítě odlovených v třeboňských rybnících (2). „Výsledky ukázaly, že ze zkoumaných lokalit se nejvyšší koncentrace rtuti nacházejí v rybách z Labe v Obříství, tedy pod Spolanou Neratovice, odkud pocházely také jediné dva vzorky ryb překračující hygienický limit 0,5 mg rtuti/kg. Ovšem zvýšené hodnoty rtuti byly i ve vzorcích z Odry v Ostravě, kde lze zvýšený obsah rtuti zdůvodnit kumulací průmyslových zdrojů, především hutí, koksáren a energetických provozů,“ shrnul výsledky průzkumu Arniky RNDr. Jindřich Petrlík, vedoucí kampaně Budoucnost bez jedů. Podle výzkumu zadaného Ministerstvem zemědělství ČR v roce 2007 patří k lokalitám s vysokým obsahem rtuti v rybách ještě nádrž Skalka na řece Ohři. „Jmenovaný výzkum potvrdil, že právě přítomnost rtuti v rybách z českých řek a vodních nádrží zůstává problémem,“ dodal Petrlík.
 
„Kontaminace ryb rtutí vyvolává obavy v globálním měřítku. Naše studie ukazuje, že široce akceptovaný limit pro příjem methylrtuti je překračován v každé ze sledovaných oblastí světa,“ řekl Michael Bender, spoluautor zprávy „Mercury in Fish: An Urgent Global Health Concern“ a člen Zero Merkury Working Group. Podle zprávy je riziko největší pro populace, jejichž konzumace ryb na osobu je vysoká, a v oblastech, kde se v důsledku znečištění zvýšil průměrný obsah rtuti v tělech ryb. Ale rizika spojená s methylrtutí v jídle existují i tam, kde jsou konzumace ryb na osobu i průměrné hodnoty rtuti v tělech ryb poměrně nízké. V kulturách, kde jsou mořští savci tradiční součástí jídelníčku, se může rtuť v tělech těchto živočichů podstatně podílet na celkové expozici vlivu rtuti z jídla.

 
„Dnes zveřejněná studie i námi zadané analýzy jen potvrzují nutnost něco udělat se zdroji úniků rtuti do životního prostředí. Doufáme proto, že se zástupci jednotlivých vlád příští týden v Nairobi shodnou na potřebě nové mezinárodní úmluvy o rtuti,“ řekla tisková mluvčí Arniky Mgr. Zora Kasiková. Česká republika jako předsednická země Evropské unie může k takové dohodě významně přispět. Právě v Nairobi se na příkladu chystané úmluvy o rtuti ukáže schopnost našich vyjednavačů na poli životního prostředí. Arnika se bude snažit k vyjednání nové úmluvy přispět také prostřednictvím svého zástupce na této schůzce. „Právě dnes nevládními organizacemi vydaná studie je jedním z příspěvků k chystanému jednání,“ uzavřel Petrlík.

 
Zdroj
 
Přílohy:
 

(1) Do studie jsme přispěli informacemi z České republiky a v české prodejní síti jsme opatřili čtyři vzorky ryb dle zadání mezinárodního týmu. Konkrétně se jednalo o dva vzorky zmrazeného žraloka (země původu Panama) a dva vzorky zmrazené štiky (země původu Maďarsko). Pro štiku i žraloka se v EU uplatňuje měkčí limit pro obsah rtuti (1,0 mg rtuti/kg čerstvé váhy), než je tomu u říčních ryb, jejichž analýzy zadala Arnika. Výsledky rozborů, jak jsou uvedené v citované studii, shrnuje následující tabulka:
Druh ryby
Země původu
Obsah rtuti v mg/kg (čerstvé váhy)
žralok
Panama
0,380
žralok
Panama
0,460
štika
Maďarsko
0,520
štika
Maďarsko
0,360

(2) Graf a tabulka shrnují výsledky analýz 37 vzorků ryb z českých řek a vodních ploch na přítomnost rtuti. Analýzy provedla Vysoká škola chemicko-technologická.
Druh ryby
Místo
Řeka
Obsah rtuti v mg/kg
(čerstvé váhy)
Cejn velký
Ústí nad Labem
Bílina
0,21
Cejn velký
Ústí nad Labem
Bílina
0,22
Cejn velký
Ústí nad Labem
Bílina
0,13
Cejn velký
Ústí nad Labem
Bílina
0,18
Cejn velký
Ústí nad Labem
Bílina
0,078
Cejn velký
Děčín
Labe
0,15
Cejn velký
Děčín
Labe
0,034
Cejn velký
Děčín
Labe
0,21
Plotice obecná
Děčín
Labe
0,076
Plotice obecná
Děčín
Labe
0,17
Okoun říční
Děčín
Labe
0,27
Plotice obecná
Děčín
Labe
0,12
Cejn velký
Obříství
Labe
0,28
Cejn velký
Obříství
Labe
0,55
Cejn velký
Obříství
Labe
0,27
Cejn velký
Obříství
Labe
0,73
Cejn velký
Obříství
Labe
0,47
Cejn velký
Mlékojedy
pískovna u Labe
0,14
Plotice obecná
Ústí nad Labem
Labe
0,12
Hrouzek obecný
Ústí nad Labem
Labe
0,27
Plotice obecná
Ústí nad Labem
Labe
0,21
Plotice obecná
Ústí nad Labem
Labe
0,11
Jelec jesen
Ústí nad Labem
Labe
0,29
Jelec jesen
Ústí nad Labem
Labe
0,22
Cejn velký
Ústí nad Labem
Labe
0,23
Karas obecný
Ostrava
Odra
0,2
Karas obecný
Ostrava
Odra
0,09
Cejn velký
Ostrava
Odra
0,33
Cejn velký
Ostrava
Odra
0,49
Plotice obecná
Ostrava
Odra
0,16
Pstruh obecný
Paskov
Ostravice
0,17
Jelec tloušť
Paskov
Ostravice
0,14
Jelec tloušť
Paskov
Ostravice
0,065
Pstruh duhový
prodejní síť
(rybníky Třeboňsko)
Rybníky Třeboňsko
0,045
Karas obecný
prodejní síť
(rybníky Třeboňsko)
Rybníky Třeboňsko
0,11
Pstruh duhový
prodejní síť
(rybníky Třeboňsko)
Rybníky Třeboňsko
0,39
Kapr obecný
prodejní síť
(rybníky Třeboňsko)
Rybníky Třeboňsko
0,03

Kontakt: RNDr. Jindřich Petrlík, jindrich.petrlik@arnika.org
Tisková mluvčí sdružení ARNIKA: Zora Kasiková, zora.kasikova@arnika.org, tel/fax: 222 781 471, mobil: 606 727 942

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments