S. J. Glazjev v debatě: Ukrajina je okupovaná země

Sergej Jurijevič Glazjev je ruský ekonom, politik, poradce prezidenta Ruské federace Vladimira Putina v otázkách regionální ekonomické integrace. Bývalý ministr zahraničních ekonomických styků Ruska, poslanec Státní dumy I., III. a  IV. funkčního období. Kandidát na prezidenta Ruské federace v roce 2004. Od 27. 11. 2008 je zástupcem generálního tajemníka Eurasijského ekonomického společenství. Doktor ekonomických věd, profesor, akademik Ruské akademie věd (od roku 2008), člen Národní akademie věd Ukrajiny (od 04. 02. 2009).

Podle slov Glazjeva je jeho otec Rus a matka Ukrajinka.

V ekonomické oblasti mezi jiným kritizoval činnost Centrální banky RF, která podle jeho mínění brzdí rozvoj Ruska odčerpáváním finančních prostředků z ekonomiky, když mezi jiným odmítá poskytovat úvěry. Kritizoval velké ruské průmyslníky a podnikatele, kteří privatizovali ruská aktiva ve prospěch zahraničních partnerů,  získali tak velké příjmy z těžby přírodních zdrojů Ruska a poté si zažádali o občanství Velké Británie a svůj kapitál uložili v offshorech.

17. března 2014, druhý den po provedení referenda o statusu Kryma, byly vůči Glazjevovi vyhlášeny sankce USA.

Text titulků (zveřejněno na žádost našeho čtenáře):

Ještě bych rád řekl dvě slova k politice Kyjeva. Politika Kyjeva je opravdu orientovaná na provedení genocidy veškerého obyvatelstva Donbasu. Oni se nestydí ničit sociální objekty, bez mrknutí oka zdemolovali nejlepší letiště v Evropě. A to již vůbec nemluvím o děsivém počtu obětí. To letiště je gigantický infrastrukturní objekt, na který byl Donbas hrdý. Kyjev likviduje sociální objekty, nemocnice, školky, školy…

Fakticky připravují pro Donbas a přesněji pro jeho obyvatelstvo osud nevolníků, otroků a vůbec se tím netají. Stačí si poslechnout projevy hlavních ideologů kyjevských nacistů, jako je třeba Ljaško. Sám Porošenko se od něho moc neliší. Donbas posuzují jako čistý zdroj příjmů, jako prostředek pro získávání zisku na úkor nelidského vykořisťování obyvatelstva. Obyvatelstvo je jak víme vykořisťováno velice tvrdě. Výplaty jsou malé a vypláceny jsou v obálkách. Penzijní fond je zruinovaný. Ekologické pracovní podmínky, bezpečnost práce je horší než v minulém století. Fakticky probíhá bezohledné vykořisťování lidí. Prostě se snaží vytvořit takové podmínky, aby co nejvíce lidí odjelo. Všichni, kdo nejsou vázáni konkrétní prací v závodech a na šachtách, jsou vytlačováni a to jsou ti běženci, které dnes přijímáme na našem území. Kyjevská vláda nelítostně ničí sociální infrastrukturu Donbasu. Myslím si, že nemají zvláštní zájem o strojírenství a vědu, proto jim není líto strojírenských závodů, které jsou pevně orientovány na spolupráci s Ruskem, bez které tak jako tak nedokáží….

Je zřejmé, že USA, které dnes mají kyjevské nacisty a osobu Porošenka s kyjevskou vládou zcela pod kontrolou, je tlačí do války s Donbasem až do úplného konce. V této souvislosti bych chtěl na jedné straně trochu oponovat Fjodoru Alexejeviči. Vy říkáte, že existuje jistá mez. Žádná mez neexistuje. Oni již používají raketové systémy. Timošenková hrozila shozením atomové bomby. Nejednalo se pouze o emocionální prohlášení a mezi nacisty mělo celkem velkou odezvu. Proč by ji neshodili, klidně i neutronovou bombu. Pokud by ji měli, tak by ji nejspíš ve Slavjansku již použili. Nemám o tom vůbec žádné pochybnosti. Oni využívají všechny prostředky, kterými disponují. A budou je používat až do konce, do úplného zničení odporu v Donbasu, protože se jedná o válku, kterou proti nám vedou USA. USA je do té války postrkují, ozbrojují je, financují a usměrňují. A v tomto smyslu bych s vámi, Michaile Vitaljeviči Remizove, souhlasil, že, až to zní zvláštně, čas pracuje pro nacisty. My čekáme, že tento režim padne kvůli neřešeným sociálně-ekonomickým problémům. Ale Gruzie přece v tomto smyslu nepadla. S velkými potížemi se odtamtud povedlo vyhnat Saakašviliho, ovšem ne cestou sociální vzpoury, ale prostřednictvím demokratických technologií, jejichž použití je na Ukrajině v této situaci vyloučeno.

Proč tedy čas pracuje proti nám? A přesněji proti Donbasu? Protože Američané a jejich kyjevští chráněnci jdou cestou militarizace Ukrajiny, s cílem vybudovat diktátorský nacistický režim a docílit úplné mobilizace obyvatelstva proti Rusku. A i když z té mobilizace není obyvatelstvo příliš nadšené, všimněte si té dynamiky. V prosinci bylo v Kyjevě 2000 nacistů, v únoru jich ozbrojených bylo již 20 0000, teď v květnu jich je již 50 000 společně s vojáky, které rekrutovali. Uprostřed léta jich bude 100 000, v září jich bude díky mobilizaci obyvatelstva ve vojenském věku 200 000, takže ke konci roku budou mít ve zbrani půl miliónu lidí. Probíhá odkonzervování vojenské techniky. Ukrajina má velký arzenál, který je zakonzervovaný, ale průmysl v Charkově dnes pracuje tak říkajíc na plné obrátky. Zprovozňují tanky a obrněnou techniku. Odkonzervování tanků, jejich částečná modernizace a oživení není nic složitého. Již dnes se tam minimálně 200 kusů obrněné techniky aktivně používá v boji. Každým dnem pak tento počet dále narůstá. To samé se týká leteckého vybavení, jehož odkonzervování probíhá v Oděse. Takže co tímto způsobem vlastně dostaneme? Mohutnou vojenskou mašinérii orientovanou proti nám, prošpikovanou nacisty, kteří jsou ideologicky naočkovaní proti Rusku a jsou společně se zahraničními oddíly využíváni jako trestná komanda, která stojí za zády vojáků a nutí je bojovat.

Konečným cílem toho všeho je dosažení války s Ruskem. Nám se nepovede tomu vyhnout. Pokud ztratíme Donbas, nedokážeme udržet mír, neboť dalším deklarovaným cílem je Krym. A to není žádný vtip, drazí přátelé. Oni velice tvrdě, vytrvale a cílevědomě navigují Ukrajinu do války s Ruskem pod záminkou Krymu. Porošenko oficiálně vyhlásil, že jeho cílem je válka s Ruskem, protože jinak Krym vrátit nelze. Nulandová, která byla včera v Oděse, přesně řekla, že očekávají od svých ukrajinských agentů válku s Ruskem o Krym. Takže ta půlmiliónová armáda se vrhne na Krym. O tom není žádných pochyb. A v závěru tohoto svého vystoupení bych chtěl připomenout známá Churchillova slova, který řekl, že kdo si mezi hanbou a válkou vybere hanbu, bude zahanben a válce se stejně nevyhne.

Současná válka neznamená, že musí naše tanky jet hned na Kyjev, ale minimálně na ukončení té genocidy obyvatelstva máme právo. Mezinárodní právo to umožňuje. Stačí uzavřít vzdušný prostor a využít stejný mechanizmus pro potlačení techniky používané proti obyvatelstvu, který použili Američané v Libyi. Napřed uzavřeli vzdušný prostor, potom ze vzduchu rozstříleli obrněnou techniku, dělostřelectvo i letectvo. A takto zničili bojeschopnost režimu, se kterým bojovali. Ještě pořád máme možnost to udělat. Za půl roku již tu možnost mít nebudeme.

….Parlament. Oni již mají mocenský orgán, který spojuje tyto dvě republiky, je to federativní parlament s pověřením. To, že kyjevská junta nechce vést jednání, je přímým následkem toho, že nejsou samostatní. Oni jsou fakticky podřízeni USA a my musíme ukrajinské území, to je velice důležité… Musíme posuzovat ukrajinské území jako území okupované USA s výjimkou Donbasu, který vzdoruje. Pokud správně definujeme skutečný stav, budeme vědět, jak postupovat. Pokud je území okupované USA a jejich žoldáky, kteří využívají loutkový režim, aby do zbraně postavili celé ukrajinské obyvatelstvo a poštvali ho proti Rusku, zorganizovali napřed občanskou válku a následně světovou, do které zatáhnou i Evropu, a v konečném důsledku i celou Eurasii… Potom je velice důležité tyto pojmy správně definovat. Musíme vyzvat i ostatní oblasti, aby se vysvobodily z okupace. Ne aby se připojily, ale aby se vysvobodily z okupace, aby v sobě také našly tu odvahu a učinily stejné kroky jako ti z Donbasu.

… Já pořád trvám na tom, že si napřed správně musíme definovat skutečný stav a konkrétně: že kyjevská vláda není samostatná, že se v podstatě jedná o americkou agenturu, americké loutky. Porošenko na Ukrajině volby nevyhrál. Za něho hlasovalo podle odhadů odborníků maximálně 40 %. Samostatnou otázkou zůstává, jak byla ta komedie pod názvem volby vůbec sehrána. Za třetí: Ukrajinské území je dnes okupované, je okupované a pod kontrolou USA. O tom existuje velké množství důkazů. Američané tam již legalizovali pobyt svých vojenských instruktorů. Bezpečnostní služba Ukrajiny je zcela pod kontrolou CIA. Takže to území je okupované Američany a my se máme bavit o osvobození, o nezákonné okupaci tohoto území, a o využívání sdělovacích prostředků pro rozdmýchávání nacistické psychózy. Rukama nacistů Američané rozpoutávají třetí…, čtvrtou světovou válku, pokud počítáme studenou válku s SSSR.

Já navrhuji naše další jednání věnovat příčinám tohoto jevu. Proč USA vypěstovaly ukrajinský nacismus a štvou ho proti Rusku? Proč zorganizovali na Ukrajině válku jako záminku pro zatažení Ruska do přímé vojenské konfrontace s ukrajinskými ozbrojenými silami s cílem vyvolat v Evropě napřed regionální konflikt a potom v podstatě čtvrtou světovou válku?

Tato agrese není směřována jenom proti Rusku, ale proti celé Evropě. V první řadě je zapotřebí říci, že Američané na všech válkách v Evropě vydělali. Vydělali na první světové válce, na druhé světové válce i na studené válce. To je ta jejich cesta k ekonomickému zázraku, k jejich rozkvětu! Tato válka je směřována i proti Číně. Do závodů ve zbrojení je zatahováno Japonsko i Korea, které dnes vyhlásily…. Tj. Američané za ně vyhlásili modernizaci systémů protiraketové obrany a vytvoření nových systémů protiraketové obrany v Japonsku a na Korejském poloostrově. Tentokrát již ne proti nám, ale proti Číně. Takže si myslím, že klíč k řešení ukrajinské katastrofy leží ve Washingtonu.

Tam leží smrt fašismu.

Zdroj videa: RIA Novosti

Zdroj textu: Wikipedie

Překlad a titulky: Irena

Přejít do diskuze k článku 41 komentářů