Senátoři vzali peníze rodinám, dali je ČEZ
Tisková zpráva Greenpeace a Hnutí Duha

Dva měsíce před volbami senátoři schválili návrh zákona, kterým českým rodinám odeberou bezmála 70 miliard korun a věnují je zdarma ČEZ. Elektrárenská společnost peníze přitom paradoxně dostane proto, že vypouští hodně skleníkových plynů. Ekologické organizace označily výsledek středečního hlasování za ztracenou příležitost k masivním investicím do zateplování domů, které by srazilo dovoz plynu z Ruska i domácí účty za vytápění.

Stovky lidí napsaly z webu Hnutí DUHA emaily senátorům, aby odmítli neústavní „přílepek“ poslanců Martina Římana a Milana Urbana, pomocí něhož by se budoucí příjmy státu z aukcí emisních povolenek přesunuly automaticky do pokladny společnosti ČEZ. Stát se tak zbavuje možnosti investovat tyto prostředky např. do úspor v českých domácnostech a dává je elektrárenským společnostem na investice, které měly již většinou stejně naplánovány.

Energetickou náročnost českých budov – a tedy účty za teplo, exhalace oxidu uhličitého i závislost na plynu z Ruska – lze snížit asi o 60 %. Možnosti jsou pětapůlkrát větší, než kolik energie by dodávalo kontroverzní rozšíření uhelných dolů a bourání dalších obcí na Mostecku. Hnutí DUHA navrhlo, aby stát zřídil Fond energetické nezávislosti, který bude rodinám pomáhat se zateplováním domů, a investoval do něj 22 miliard korun ročně. Většinu financování fondu by pokryly zisky z povolenek, které si firmy jako CEZ musejí kupovat za znečišťování atmosféry.

Karel Polanecký z Hnutí DUHA řekl:

„Senátoři prostě vzali bezmála sedmdesát miliard korun českým rodinám a věnovali je společnosti ČEZ. Promeškali výbornou příležitost investovat peníze do zateplování domů, které by srazilo dovoz plynu z Ruska i rodinné účty za vytápění. Obchodování s povolenkami je tady kvůli snižování emisí. Rozhodně ne proto, aby na něm ČEZ vydělával desítky miliard a ještě k tomu jen proto, že obrovská kvanta znečištění vypouští.“

Kateřina Husová z Centra pro dopravu a energetiku řekla:

„Jde o bezprecedentní bezpáteřnost českých legislativců, dalo by se říci otevřená krádež z peněženek běžných občanů. Úskok, v zákulisí režírovaný ČEZem, využívá politického bezvládí a klientelismu. To všechno za situace, kdy budou mít elektrárny ČEZu dostatek uschovaných povolenek z minulého období, protože jim momentálně vinou ekonomické krize klesá produkce, a tím i emise. Miliardové zisky z prodeje nadbytečných povolenek i povolenek přidělených zdarma ještě navýší neuvěřitelné zisky ČEZu na úkor domácností a životního prostředí.“

Martin Kloubek z Greenpeace prohlásil:

„Senát bohužel v tomto případě absolutně selhal jako pojistka demokracie. Stejně jako Poslanecká sněmovna se spíše projevil jako kolečko v dobře promazaném stroji lobbyistické mašinérie ČEZ. Pozměňovací návrh poslanců Římana, Urbana a Vojíře není výhodný pro stát, tím méně pro občany. Vyhovuje pouze ČEZu, jehož zájmy si někteří zákonodárci pletou se zájmy České republiky. Stát se tímto nejen zbavuje desítek miliard z prodeje emisních povolenek, ale i kontroly nad jejich využitím.“


Připomínky ekologických organizací k „přílepku“ zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních (senátní tisk č. 140), který mění podmínky emisního obchodování v ČR

Připomínky se týkají výhradně pozměňovacího návrhu poslanců Římana, Vojíře a Urbana k Zákonu č. 695/2004 Sb. o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů, který byl schválen Poslaneckou sněmovnou v rámci projednávání výše uvedeného zákona dne 17. 6. 2009.

Pozměňovací návrh částečně transponuje směrnici Evropského parlamentu a Rady č. 2009/29/ES z 23. dubna 2009, kterou se mění směrnice 2003/87/ES s cílem zlepšit a rozšířit systém pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství. Do české legislativy zavádí ustanovení směrnice, které umožňuje některým členským státům využít možnosti bezplatného přidělování povolenek sektoru elektroenergetiky v letech 2013 až 2020 (článek 10c směrnice). Smyslem dotčené části směrnice je zajistit, aby producenti elektřiny investovali do ekologických opatření prostředky odpovídající tržní ceně zdarma přidělených povolenek.

Věcné připomínky:

  • § 10a odstavec 3 b) požaduje, aby nejméně polovina investic do ekologických opatření byla realizována do konce roku 2011. Domníváme se, že tento požadavek může narušit hospodářskou soutěž a zvýhodnit operátory, kteří mají investice naplánovány či jim poběží právě v následujících 2,5 letech. Není přitom nijak řešeno, jak bude postupováno v případě, že podniky tuto podmínku nesplní.
  • Pozměňovací návrh ustanovením dle § 10a odstavce 3 b) uznává co nejvíce již v současnosti probíhajících a připravovaných investic, které se ale uskuteční i bez motivace zdarma přidělovaných povolenek. Deklarovaný „další“ přínos pro životní prostředí je tudíž lehce zpochybnitelný.
  • § 10a odstavec 5 předjímá využití maximálního množství zdarma přidělovaných povolenek pro investice v elektroenergetice. Rozhodnutí o rozsahu využití této možnosti by však mělo z logiky věci padnout až po analýze ekologických investičních plánů energetických společností (které mají předložit) a zhodnocení dopadů na hospodářství a státní rozpočet. Připomínáme, že směrnice ponechává na členském státu, zda a do jaké míry možnosti bezplatné alokace využije. Pokud by povolenky byly místo rozdávání zdarma draženy v aukci, představovalo by to nezanedbatelný příjem státu (v řádech desítek miliard korun).
  • Tento návrh proces investic do ekologických opatření neurychlí a není tedy důvod předbíhat plánovaný řádný legislativní proces s odůvodněním, že jde o „protikrizové opatření“.
  • Emisní povolenky udělené energetickým společnostem zdarma nijak pozitivně neovlivní cenu elektřiny. Samotná společnost ČEZ opakovaně uvádí, že cena české elektřiny se vytváří na společném evropském trhu a ČEZ jí fakticky nemůže ovlivnit. Cena povolenek je přitom do ceny české elektřiny započítávána již dnes, přestože ČEZ zatím dostává povolenky zdarma (pokud je nespotřebuje, může je prodat, pokud je spotřebuje, jde o typický náklad obětované příležitosti).


Legislativně – technické připomínky:
  • Pozměňovací návrh je klasickým „přílepkem“. Český ústavní soud tento postup již před více než dvěma lety zakázal a obdobně přijatou novelizaci jako protiústavní zrušil. Pokud by byl návrh schválen, hrozí mu proto stejný osud – řízení před Ústavním soudem a jeho následné zrušení pro neústavnost.
  • O takto významném návrhu nebyla vedena žádná diskuze – nemohla se vyjádřit vláda, poslanci ve výborech, odborníci z příslušných ministerstev, ani veřejnost v rámci obvyklého připomínkového řízení. Přitom Ministerstvo životního prostředí připravuje novelizaci dotčeného zákona č. 695/2004 Sb., s ohledem na nutnost začlenit do systému obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů sektor letecké dopravy (novelizace má být provedena do konce roku 2009). Bude proto možné velmi brzo projednat úpravy tohoto zákona standardním způsobem.
  • Evropská komise dosud nepřijala pokyny, které mají zajistit, aby metoda přidělování povolenek zdarma nenarušila nepatřičně hospodářskou soutěž. Návrh zákona tedy zjevně nepočítá s tím, že by pokyny komise byly jakkoliv zohledněny. Bez informací obsažených v pokynech Komise nemohou předložit výrobci elektřiny relevantní podklady k vypracování žádosti pro Evropskou komisi a samotná žádost podaná bez zohlednění pokynů Komise nemá reálnou šanci na schválení.
  • Návrh neobsahuje řadu potřebných ustanovení, například způsob kontroly a prosazování plánovaných investic, či opatření pro případ, že dojde k nedodržení podmínek pro přidělení bezplatných povolenek.
  • Návrh obsahuje zjevné chyby – např. v §10a odstavci 6 ukládá ministerstvu, aby bezplatné povolenky rozdělilo v národním alokačním plánu provozovatelům. Pokud tím autoři mysleli současný národní alokační plán (na roky 2008-2012) je to nemožné, neboť ten už nemůže být dle pravidel emisního obchodování takto „ex post“ upravován. V případě, že se nejedná o současný NAP, je to zcela nesmyslný požadavek, protože po roce 2012 už členské státy žádné národní alokační plány vytvářet nebudou.

Ekologické organizace proto z výše uvedených důvodů požadují, aby Senát Parlamentu ČR část návrhu zákona týkající se úpravy emisního obchodování (tj. "přílepek) nepřijal a vrátil jej s touto změnou k novému projednání Poslanecké sněmovně.

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments