Srovnání černobylské havárie s vlivem zkoušek jaderných zbraní

Pod článkem o nálezu zvýšené radiace v rybách ulovených u Fukušimy (1) bylo v diskuzi zmíněno srovnání dopadů jaderných havárií a jaderných výbuchů při zkouškách zbraní hromadného ničení. Dovoluji si k tomuto tématu zde uvést část zprávy vydané SÚRO (Státní ústav radiační ochrany) (2). Samozřejmě kontroly radiace jsou potřebné, ale na celkové hodnocení bychom měli počkat, až budou vyhodnocena nabíraná data, což vyžaduje nějaký čas. V případ Černobylu je k dispozici český překlad jedné z nejprestižnějších studií, organizovaných Mezinárodní agenturou pro atomovou energii ve Vídni ( MAAE ) v rámci aktivit tzv. Černobylského fóra (Dědictví Černobylu: Zdravotní, ekologické a sociálně-ekonomické dopady; Doporučení vládám Běloruska, Ruské federace a Ukrajiny) (3).