Stav jehličnatých lesů v ČR je dlouhodobě nejhorší v celé Evropě, trojnásobně nad evropským průměrem

Řešme příčiny lesní krize, ne jen harvestory, feromonové lapače a vagóny na odvoz kládTisková zpráva Hnutí DUHA

Tisková zpráva Hnutí DUHA

čtvrtek 26. dubna 2018

Zdravotní stav českých jehličnatých lesů je dlouhodobě výrazně nejhorší v Evropě, upozorňuje mezinárodní inventarizace ICP Forest. Ta ukazuje, že 60 % všech českých jehličnatých porostů trpí závažnou ztrátou jehličí. Výzva Zachraňme lesy (www.zachranmelesy.cz) upozorňuje, že nakoupením harvestorů a feromonových lapačů se příčiny krize smrkových lesů celé republiky nevyřeší.

Dnes dopoledne proběhne již druhá terénní tisková konference k usychání lesů, kterou pořádají Lesy České republiky, tentokrát v okolí Třebíče. Vysočina patří po severní Moravě k dalším místům, kde se může rozšířit lesní kalamita. Ředitel státního podniku Daniel Szórád na Výboru pro životní prostředí Poslanecké sněmovny požadoval pro řešení lesní krize součinnost s vládou [1]. Tyto požadavky ale neobsahují žádné systematické návrhy na řešení příčin krize lesů. Zaměřují se pouze na bezprostřední technická řešení důsledků – žádají například víc vagónů na odvoz dřeva.

Na úterním sněmovním semináři uvedl profesor Vladimír Simanov: „Dřevěná kniha degradovala lesnictví na úroveň pouhého producenta dříví, ignoruje společenský zájem na lesích a není ke prospěchu státních lesů.“ Profesor Simanov dále zmínil, že „Dynamika poškozování lesů hmyzími škůdci je natolik extrémní, že k ní musely významným způsobem přispět mimo téměř výhradně uváděných klimatických změn i nerespektování lesnických zásad ochrany lesů…“ [2]

Zmíněná mezinárodní inventarizace lesů zjišťuje v reprezentativně zvolených lesích míru takzvané defoliace, neboli ztráty jehličí [3]. Přestože se metodika v různých zemích mírně liší, v ČR je míra nemocnosti lesů výrazně nejvyšší v Evropě. Závažnou ztrátou jehličí u nás trpí 60 % všech jehličnatých porostů, což je téměř trojnásobně nad evropským průměrem, viz graf [4]. Stávajícím suchem jsou nejvíc zasaženy jehličnany starší než 59 let. U nich dochází k defoliaci dokonce na 75 % rozlohy [5].

Jan Skalík, koordinátor výzvy Zachraňme lesy Hnutí DUHA,říká: „Rozsáhlý problém zdravotního stavu lesů se již začal projevovat v šesti krajích, podle predikcí odborníků ale může rozpad lesů zasáhnout celou republiku. Není tedy kalamitu možné řešit teprve reaktivně ve chvíli, kdy se lesy začnou rozpadat, dokoupením další techniky či dodatečným zlepšením poměru vysazovaných dřevin. České lesy jsou nejméně zdravé v celé Evropě. Tento problém nevyřeší ani harvestory, ani feromonové lapače, ale jedině zásadní obrat k šetrné hospodářské praxi na celém území republiky. Změnit legislativu potrvá dlouho, ale zavést pravidla udržitelného lesnictví dle FSC může velká část lesních pozemků bez prodlení.“

Jiří Koželouh, programový ředitel Hnutí DUHA, říká: „Lesy ČR by se měly soustředit také na to, jak na další nepříznivé roky připravit lesy, které kalamita ještě nezasáhla. Přeměnu lesa na druhově i věkově pestřejší je možné začít i tam, kde podle hospodářských pravidel les ještě „nedozrál“ ke kácení. Takovému přírodě bližšímu hospodaření ale hází klacky pod nohy současně nastavená pravidla. Zachránit lesy můžeme jen důslednou změnou legislativy i hospodářské praxe zaměřenou na řešení příčin, ne až důsledků. Výzva „Zachraňme lesy“ upozorňuje, že lesy je zapotřebí na změnu klimatu připravovat neprodleně už nyní. Například podsadba lesa připravená dle pravidel šetrného hospodaření FSC pomůže už tehdy, jakmile se horní stromové patro začne rozpadat.“

Poznámky:

[1] Daniel Szórád. 2018. Strategie pro řešení mimořádných situací v lesích.
str. 25 – 26. Dostupné na http://www.psp.cz/img/files/f5adf4ec181f05.pdf

[2] Prof. Ing Vladimír Simanov, CSc. 2018 Kůrovcová kalamita v českých lesích a její souvislosti. str. 36 a str. 39. Dostupné na http://www.psp.cz/img/files/f5adf4eaac1be6.pdf

[3] Šetření stavu lesa je v rámci mezinárodního programu ICP Forest prováděno na 306 monitorovacích plochách rozmístěných po celé České republice dle stanovištních a porostních podmínek v nadmořských výškách 150 až 1100 metrů. Každoročně je hodnoceno zhruba 11 tisíc stromů reprezentujících 28 druhů dřevin různých věkových tříd. Zdravotní stav stromů je charakterizován především stupněm defoliace, tedy relativní ztrátou asimilačního aparátu v koruně stromu v porovnání se zdravým srovnatelným stromem. Ztráta je způsobena celou řadou faktorů, například znečištěním ovzduší. Metoda hodnocení míry defoliace se v různých zemích může mírně lišit. Celý report je dostupný na: https://www.icp-forests.org/pdf/TR2017.pdf

[4] Průměrná hodnota mezi lety 2007 a 2016 pro 29 zemí, v nichž měření dlouhodobě probíhá, činila 21,9 %, pro rok 2016 pak 25,1 %. Zdroj grafu: Alexa Michel, Walter Seidling (eds.) 2018. Forest Condition in Europe. Technical Report of ICP Forests. Online Supplementary Material – Revision A. Str. 28 Dostupné na https://www.icp-forests.org/pdf/TR2017_online_supplement_RevA.pdf
V češtině jsou data a graf v plném rozlišení dostupná na: https://drive.google.com/a/hnutiduha.cz/file/d/1dKS6OFw6OCKbToOo-cegwBHS6-EU00z-/view?usp=sharing

[5] MZe. 2016. Zpráva o stavu lesa 2016. Str. 30. Dostupné na http://eagri.cz/public/web/file/567452/Zprava_o_stavu_lesa_2016.pdf

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
10 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
fajt
fajt
27. 4. 2018 5:33

včera jsem zavítal na Visalaje, těžba dřeva jak na Ukrajině a prý bude hůř, někdo mocný prostě rozmarně nařídil a tak se jede – opravdu nevidím rozdíl mezi tímhle rabování a individuální těžbou, kdy se vlastník rozhodne, že si svůj les pokáci – prostě stát je ve všech důsledcích pouhá ošklivá tyranie a každý má nárok ( dokonce povinnost ) fungovat dle svých zájmů a ne podle zbytečně mocných a bohatých zkurwysynů. ..)

peter.
27. 4. 2018 6:32

Kým sa lesníci,vláda a ochranári dohodnú a tú dohodu ukotvia v legislatíve,tak bude po lesoch.Aspoň po tých smrekových.Toto sa už zachrániť nedá.Len rúbať – sadiť a rúbať – sadiť.A keď sadiť,tak smrekovec opadavý v kombinácii s listnáčmi a inými ihličnanmi.Za takých 50+ rokov budú v ČR znovu lesy.

Martin (už bez taky m)
Martin (už bez taky m)
27. 4. 2018 6:58

Ve všech dokumentech je část hodnocení a návrhů pravdivá- a část STÁLE CHYBÍ. Co ale chybí nejvíce je vůle se dohodnout DOHROMADY!!! Smutné je, že stát- ve své rozkradené „formě“- sloužící politrukům, mafiím a lobbyskupinám – PRO SYSTÉMOVÉ SELHÁNÍ SVÝCH FUNKCÍ (proAtlantická kolonie přece nepotřebovala funkční instituce- stačilo když se pracovníkům mnohde platilo držhubné) nedokázal situaci předejít. Varování byla již víc jak 20 let zpět… V LESÍCH NÁM PROSTĚ JIŽ VÍCE NEŽ 20 LET ŘÁDÍ TRŽNÍ KAPITALISMUS – BEZ PŘÍVLASTKŮ. Deklarovaná role NNO jako „hlídacích psů“ byla po víc jak dvě desetiletí potírána, nebyly jim poskytovány potřebné finanční ani jiné… Číst vice »

Martin (už bez taky m)
Martin (už bez taky m)
27. 4. 2018 7:14

TEĎ CHTĚJÍ PRODLUŽOVAT DOBU ROZPADU SMRKOVÝCH POROSTŮ… to ale měli udělat dávno, již před 20 lety. NYNÍ JE POZDĚ. Já chápu proč se snažit o postupný rozpad porostů, ale u smrku je pozdě A NEMŮŽE ZA TO KŮROVEC. A ni jen sucho a změna klimatu čistě přirozeného původu- ne TY DOPADY PŘICHÁZEJÍCÍCH ZMĚN 20 LET ZODPOVĚDNÍ BAGATELIZOVALI, PŘEHLÍŽELI, IGNOROVALI… Dnes jsme ve stavu, kdy na samofinancování lesního hospodaření MUSÍME ZAPOMENOUT, do lesů budou muset pro jejich obnovu a záchranu PŘIJÍT DESÍTKY MILIARD… Existence tv. „boreálních“ porostů s převahou smrku či jehličnanů (v Čechách borovice) je odůvodněná na max 7-9% plochy…… Číst vice »

fajt
fajt
27. 4. 2018 7:26

peter. napsal

Kým sa lesníci,vláda a ochranári dohodnú a tú dohodu ukotvia v legislatíve,tak bude po lesoch.Aspoň po tých smrekových.Toto sa už zachrániť nedá.Len rúbať – sadiť a rúbať – sadiť.A keď sadiť,tak smrekovec opadavý v kombinácii s listnáčmi a inými ihličnanmi.Za takých 50+ rokov budú v ČR znovu lesy.

tak podle alternativních badatelů by si příroda poradila už za 25 let sama – jenom by tady nesměl být člověk. ..)

fajt
fajt
27. 4. 2018 7:27

comment image

Martin (už bez taky m)
Martin (už bez taky m)
27. 4. 2018 7:27

Takže na závěr: hlavním viníkem je BLBOST A CHAMTIVOST, LENOST LIDSKÁ.
I kdyby změna klimatu byla z většiny přirozeného původu -MĚL ČLOVĚK JAKO -prý homo SAPIENIS SAPIENS- REAGOVAT, REFLEKTOVAT, KOMPENZOVAT!!!
Choval se ale jako idiot, a instituce zbytkového „státu“ jako „fabriky na pohodlné držhubné kapitalistického klidu na „práci“…“
A NNO??
Také mnohdy (byť v těžké pozici) po lidské stránce KATASTROFÁLNĚ SELHALY- většinou „upozaďováním“ vlivu těch nejzkušenějších a poctivých, kteří většinou neuměli „zhodnocovat“ vliv, pozici a svůj intelekt ve svůj prospěch a naopak vyzdvihováním konfliktů a osob konfliktních, egoistických a egocentrických…
https://www.youtube.com/watch?v=S5DdV9MCZtE