Studenti píší děkanovi, prezident píše rektorovi, beseda nebude…

Otevřený dopis pro doc. JUDr. Ivana Malého, CSc., děkana Ekonomicko-správní fakulty MU


V neklidném Brně, 27. února 2012

 


Vážený pane děkane,


obracíme se na Vás formou otevřeného dopisu, abychom vyjádřili svůj nesouhlas s pořádáním besedy s prezidentem Klausem, která je na Ekonomicko-správní fakultě plánována tuto středu, 29. února.


Nesouhlasíme s tím, že je na akademickou půdu zván člověk, který akademickou diskusí a kritickým myšlením otevřeně pohrdá stejně jako lidé v jeho nejbližším okolí (např. Petr Hájek – ničím nepodložené zpochybnění evoluční teorie, Ladislav Jakl – ničím nepodložené popření škodlivosti pasivního kouření). Znepokojivý je i způsob, kterým prezident zneužívá svých spolupracovníků k útokům na své názorové oponenty (např. Petr Hájek – zpochybňování kněžství prof. Halíka navzdory vyjádřením arcibiskupa a dalších církevních hodnostářů). O postojích prezidenta k diskusi vypovídá také jeho veřejná podpora fašisticky smýšlejícím jedincům (např. nechvalně známý Ladislav Bátora donedávna působící na MŠMT, či Adam Bartoš, autor seznamu tzv. „pravdoláskařů“).


Považujeme za znak nízké sebeúcty, že je na akademickou půdu zván člověk, který se studentům i akademikům otevřeně vysmívá. Není snad výsměchem skutečnost, že naprostý manažerský diletant byl prezidentem označen za nejlepšího porevolučního ministra školství? Není snad výsměchem skutečnost, že prezident, který sám za studia neplatil, označil studium na vysoké škole zadarmo za „parazitování studentů na zbytku naší společnosti“? A v situaci, kdy si demokraticky zvolené reprezentace akademických obcí, konkrétně Rada vysokých škol, Česká konference rektorů a akademické senáty, dovolí vyjádřit svůj nesouhlas s navrhovanými reformami, řekne prezident, že je „velmi pobouřen tím, co si akademický svět v tuto chvíli dovoluje.“ Skutečnost, že se beseda s prezidentem koná v době Týdne neklidu, pak jen umocňuje naše rozčarování. Pokud chceme, aby si nás vážili jiní, musíme si v prvé řadě umět vážit sami sebe.


Považujeme za nezbytné zdůraznit, že nijak nezpochybňujeme Vaše právo na půdu fakulty kohokoli pozvat. Pouze se domníváme, že výběr hosta je krajně nevhodný a že tím ve svém důsledku konáte naší univerzitě i akademické půdě obecně medvědí službu.


S pozdravem


Mgr. Pavel Troubil, současný předseda Studentské komory Akademického senátu MU

Mgr. Zdeněk Ručka, předseda Studentské komory Akademického senátu MU v letech 2009-2011


***

Dopis prezidenta republiky Václava Klause rektorovi Masarykovy univerzity v Brně Mikuláši Bekovi


V Praze dne 28. února 2012Vážený pane rektore,


       děkuji Vám za informaci o postojích několika členů Studentské komory Akademického senátu MU k mé plánované zítřejší přednášce na Ekonomicko-správní fakultě Vaší univerzity, které deklarovali ve svém včerejším dopise panu děkanovi Malému. Ještě více si ale vážím reakce obsažené ve Vašem dnešním dopise těmto pánům.


       Jakkoli jsem přesvědčen, že jsou nátlakové akce na akademické, univerzitní půdě nepřijatelné z principu a jakkoli by se jim nemělo ustupovat, protože univerzity jsou ze své samotné definice svobodným diskuzním prostorem (nebo aspoň tak tomu v historii bývalo), zdá se mi, že by v dnešní vyhrocené situaci tzv. Týdne neklidu a – jak je vidět z dopisu Vašich studentských předáků – jeho extrémního průběhu na Vaší univerzitě bylo naprosto zbytečné a pro nikoho užitečné a obohacující, abych zítra u Vás vystoupil se svou přednáškou. Nemám v úmyslu utkávat se s lidmi, kteří o akademickou diskusi nestojí a kterým jde výlučně o nátlakovou politiku. Proto se omlouvám, že zítra do Brna nepřijedu. Nemám v úmyslu poskytovat záminku pro laciné politické útoky.


       Reakce pisatelů onoho dopisu (nevím, jak reprezentativní tato skupina studentů je) mne překvapila, ale ještě více mne zděsil způsob jejich argumentace, který nenaznačuje, že se za studia na Vaší škole něčemu naučili. Hluboká a zásadní reforma našeho vysokého školství je naprostou nezbytností, každý rozumný člověk to ví a měli by to vědět i Vaši studenti. Jejich předáci – celým Týdnem neklidu – bojují za své parciální zájmy a nikoli za naše vysoké školství. Ale to by bylo na jinou debatu, které se s Vámi, s Vašimi profesory i studenty někdy v budoucnu rád zúčastním.


       Proto se ještě jednou omlouvám za zítřejší nepřítomnost a děkuji Vám za Váš postoj.


       Se srdečným pozdravem


       Václav Klaus

 

Stanův komentář: A některé nezodpovědné brněnské živly si z tohoto smrtelně vážného sporu o svobodu akademické diskuse ještě dělají srandu.

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments