Svět ruskýma očima 254

 

Finanční rizika Eurozóny

Vladimir Něstěrov

Červen 23, 2014

Dnes už nikdo z evropských vůdců nevykládá, že se Evropa začíná ekonomicky zvedat a že jí už žádná krize nehrozí. HDP byl v Eurozóně v prvním čtvrtletí 2014 průměrně o 0,2 % (t.j. 2x) nižší, než se očekávalo. O něco lepší byla situace v samotném Německu – 0,8 %, v Belgii a Španělsku – 0,4 %. Jinde to bylo horší – ve Francii nula, v dalších zemích se snížil, v Nizozemí o 1,4 %, v Řecku o 1,1 %, na Kypru a v Portugalsku o 0,7 %, ve Finsku o 0,4 % a v Itálii o 0,1 %. Analytici poukazují na hlavní příčinu stagnace a možné recese, jíž je snížení spotřeby. Příkladně ve Francii se snížila o 0,5 %. Přidává se i nezaměstnanost. V Řecku je 27,5 % nezaměstnaných , na Kypru 16,7 % a v Itálii 13 % z práceschopného obyvatelstva. Hospodářské zmatky vyvolávají růst státního dluhu. Ten byl v roce 2010 v eurozóně  85,5 % HDP, ale v roce 2013 již 96,2 % HDP. Stejný vývoj je v celé EU – v roce 2010 79,9 % a v roce 2013 už 87,1 %.

Od inflace k deflaci

Tím, co se děje v eurozóně, je znepokojena Evropská banka. Nedávno zveřejnila předpověď Global Economict Prospects o možné deflaci v Eurozóně. Tím by se prudce snížila její možnost podporovat evropské hospodářství.

Dynamika cen se v eurozóně nyní dostala na historické minimum a je níže než například v Japonsku, USA nebo Velké Británii. Naposled byla stejně nízká úroveň cen jako nyní například v Německu v červnu 2010. Ceny mnoha potravin, především zeleniny, nyní klesly. Zlevnil i benzin a palivo do dieselových motorů. Tempo růstu cen je pod optimem doporučeným Evropskou centrální bankou.

Pokud se růst cen zastaví, případně se sníží, může dojít k nebezpečné spirále: spotřebitelé nebudou nakupovat a budou čekat na další snížení cen, továrny budou odkládat investice a ekonomika se může jednoduše zhroutit. Tím by se opět posílily deflační tendence a vznikl by uzavřený kruh. V krizových zemích Jižní Evropy je už tato situace patrná. V Řecku ceny klesají již řadu měsíců. V květnu byly výrobky a služby o 2 % nižší než v tomtéž měsíci 2013. V celé Evropě dokonce dosáhlo snížení 2,1 %. Vinu mají snižující se mzdy,  vysoká nezaměstnanost a málo investic do podniků. Špatná hospodářská situace v krizových zemích se projevila na poptávce.

Nejednoznačná opatření ECB

Za těchto podmínek se ECB rozhodla snížit refinanční položku na rekordně nízkou hodnotu 0,15 %. Současně se plánuje načerpat do bank Jižní Evropy, které nejvíce utrpěly krizí, miliardy EUR, aby mohly úvěrovat podniky. Krom toho stanovila ECB zápornou roční úrokovou sazbu 0,1 % pro komerční banky, mající u ní své prostředky. Banky byly potrestány za to, že neplní svůj hlavní úkol – úvěrovat reálný sektor hospodářství. Po dlouhé recesi mají evropští podnikatelé potřebu čerstvého kapitálu, jenže úvěrové instituce jsou krizí vylekané a peníze dávají raději do cenných papírů, anebo si mnohamiliardové částky ukládají v centrální bance.

Na opatření ECB není pohlíženo jednoznačně. Například v Německu ředitelé bankovních sdružení, spořitelen, celý pojišťovací sektor a většina hospodářských institucí se proti nové politice ECB postavili. Nesouhlasí s dalším snižováním základní úrokové sazby, protože by to znamenalo vyvlastnění vkladů střadatelů. Výsledek by způsobil velké mezery v penzích obyvatel a pojišťovací společnosti by nemohly svým klientům zajistit dohodnutá procenta.

Velké protesty v Německu nejsou náhodné. Němci chtějí mít stále své úspory na vkladních knížkách, přestože dostávají mizerné úroky, skutečně menší než je inflace. ECB musela brát v úvahu nejen zájmy Němců, ale i situaci v těch zemích Eurozóny, kde není buď žádný, nebo je tam záporný hospodářský růst.

ECB nemá univerzální prostředky

Podle odborníků nemůže jednotná úvěrová a finanční politika celé eurozóny nahradit národní programy podpory ekonomiky. Negativní úrokové sazby nejsou lékem na všechno. Banky jakožto klienti ECB mohou snížit svou likviditu na minimální zákonné rezervy. To potom může způsobit nedostatek likvidity na mezibankovním trhu. Tak může nastat stejné ochromení jaké bylo při globální finanční krizi v roce 2008. V Německu nemůže dostat úvěr od banky jedna z deseti továren střední velikosti, ve Španělsku je to každá čtvrtá a v Portugalsku každá třetí.

ECB má omezené možnosti, nemůže pomoci všem zemím eurozóny současně. To vede ke směnnému kurzu eura, který nedokáže odrážet potřeby zemí eurozóny, jejichž ekonomiky jsou rozdílné. Kdyby nebyla společná měna, silně by posílila marka, ale prudce by devalvovala drachma, peseta, lira a escudo.

Nejhorší na všem je to, že banky, do nichž obyvatelé vkládají peníze a které poskytují úvěry, stále obtížněji přicházejí k ziskům. To je může vést k riskantním operacím, vzniku nových bublin a nové finanční krizi. Možná dokonce nebezpečnější než byla ta v roce 2008.

Převzato z Fondsk.ru

***

Rakousko odblokovalo Južnyj potok

Ljubov Ljulko

Červen 4, 2014

Prezident Putin jel do Rakouska na pracovní návštěvu a přesto byl přijat s vojenskými poctami. Evropské byrokracii to bylo proti mysli a návštěvu nazvala nežádoucím signálem. Důvodem byl postoj Putina k Ukrajině. Při návštěvě byla odblokována výstavba plynovodu Južnyj potok (dále jen JP). Švédský ministerský předseda vykládal, že se kontraktem s Ruskem má zabývat EU a nikoliv Rakousko, jenže Rakušané si zřejmě myslí něco jiného.

I přes odpor EU a USA došlo k dohodě mezi Gazpromem a OMV. Byla podepsána šéfy obou společností a rakouský úsek plynovodu bude budován, aniž by se Rakousko snažilo do dohody vtlačit normy Třetího energetického balíku o oddělení producenta plynu od dopravce, což by znamenalo vytlačit Gazprom ze společného podniku. Rakušané ustáli nátlak a našli způsob jak se nežádoucímu kroku vyhnout. Vyhlášením projektu za projekt národního významu.

Generální ředitel OMV Gerhard Royce je přesvědčen, že nakonec dojde k porozumění mezi oběma zeměmi a EU. Řekl také, že je v zájmu EU dát JP zvláštní podmínky, které pomohou urychlit realizaci projektu, nikoliv jej zmrazovat, neboť zcela odpovídá zákonům EU. Uvedl, že Rakousko nemá alternativy k plynu. Jaderná energetika není a větrných elektráren je málo. Země je z jedné třetiny závislá na ruském plynu a některé oblasti Rakouska dokonce stoprocentně.

Na tiskové konferenci po podpisu dohody uzavřel Royce svou řeč: „V Rakousku potřebujeme plyn pro 900 tisíc domácností. Potřebujeme jej pro průmysl a OMV je povinna být spolehlivým dodavatelem pro své  klienty. Musíme si umět jasně představit to, jak se Evropě nedostává plyn. Evropa potřebuje stále více ruského plynu, neboť produkce vlastního plynu se v Evropě snižuje. Gazprom se ukázal být nadějným dodavatelem plynu v posledních padesáti letech a spolupráci určitě udrží dalších padesát let.“

V Rakousku jsou silné nacionální strany. Euroskeptická Strana svobody získala v posledních volbách čtyři z osmnácti křesel v Europarlamentu. Národní zájmy hájí i koalice Lidové strany a socialistů, mající v Europarlamentu devět hlasů. Je tedy pochopitelné vyjádření rakouského ministra zahraničí Sebastiana Kurtze, že stát má zájem na nejrychlejší realizaci JP. Řekl: „Potřebujeme nejen hodně dodavatelů, ale též hodně tras, které plyn do Evropy vedou, proto je JP podporován námi i mnoha státy Evropy.“

Kterými státy? Spojencem Rakouska je Itálie, třetí nejsilnější ekonomika Eurozóny. Italský předseda vlády Matteo Renzi je jedním z nejaktivnějších podporovatelů stavby JP. Po zastavení prací v Bulharsku se obrátil na vůdce zemí jimiž má plynovod vést (Rakousko, Itálie, Chorvatsko, Maďarsko, Srbsko, Slovinsko, Bulharsko), aby zaslali Evropské komisi společný dopis na podporu projektu.

Sergej Pravosudov, ředitel Ústavu národní energetiky řekl: „Realizaci projektu u EU dosáhnou. Je to nevyhnutelná varianta, protože dnes akcionáři mořské části JP, německá Wintershall, italská Eni a francouzská EdF jsou silní lobisté a Rakousko se připojí. Je pochopitelné, že Bulharsko jako nejslabší zemi nebere EU vážně. Avšak čtyři země, které jsem vyjmenoval, jsou dostatečně silné pro rozhodnutí otázky v Evropské komisi.“

Je možno předpokládat, že po vítězství Gazpromu v Rakousku bude i Bulharsko sebejistější. Protože Rakousko je konečným úsekem, bude tranzitní Bulharsko mimo kritiku EU. Tam se projekt fakticky nezastavil a Gazprom prý nedostal, podle vlastního vyjádření, žádnou oficiální zprávu ze Sofie o zastavení projektu.

Pravosudov řekl, že jakmile bude mít Bulharsko možnost udělat něco pro orientaci své země, udělá to. Je to zcela v jeho zájmu a jde jen o to ustát tlak USA. Ví se o tom, že jakmile začne Ukrajina brát plyn z tranzitního potrubí, nedojde k nim.

Některé problémy je ještě třeba řešit. Například Evropská komise tvrdí, že Rusko musí stáhnout svou žalobu k WTO na neoprávněné požadavky EU kvůli uplatňování norem Třetího energetického balíku. Na možné zpomalení jednání o plynovodu upozornil komisař EU pro energetiku Ettinger.

Avšak žaloba Ruska je zcela oprávněná, všechny dohody s účastnickými zeměmi kolem plynovodu byly uzavřeny v roce 2008, tedy rok před rozpracováním evropských norem.

Převzato z Pravda.ru

***

Peking odvede Asii a Blízký východ z finančního diktátu USA

Červen 26, 2014

Čína navyšuje kapitál pro vybudování alternativy Světové banky. Partnerům navrhuje vytvořit úvěrovou organizaci s aktivy 100 miliard USD. Kromě Světové banky má konkurovat rovněž Asijské rozvojové bance. Informuje Financial Times.

Podle Pekingu je Světová banka pod mimořádně velkým vlivem USA a jejich partnerů. Číně neumožňují žádnou volnost v jednání. Čína je přesvědčena, že Světová banka a MMF nejsou schopny poskytnout to, co je třeba, a proto chce založit vlastní světovou banku, kterou bude moci kontrolovat. Asie se o projekt velice zajímá, avšak Čína by jej realizovala i bez podpory dalších. Již nyní projevilo zájem 22 zemí, mezi nimi i několik bohatých z Blízkého východu. Nová instituce pravděpodobně ponese název Asijská infrastrukturní investiční banka (Asian Infrastructure Investment Bank, AIIB). Čeká se, že prvním cílem této struktury bude vytvoření hedvábné cesty, historické obchodní trasy spojující Čínu s Evropou.

Peking předpokládá, že nový projekt začne fungovat již koncem letošního roku.

Převzato z Politobzor.net

***

Ukrajina: Nyní je vše jasné

Červen 26, 2014

Jevgenij Primakov k Ukrajině – na diplomata velmi otevřeně.

Rusko je nuceno k příměří. V opačném případě hrozí úplný rozkol se Západem a na to nejsme připraveni. Hlavně kvůli technologickému opoždění, které můžeme odstranit jen spoluprací se Západem. „V globalizovaném světě, pokud jsme v něm slabším článkem, s námi mohou jednat povýšeně a proti nám. Pozici si zde musíme napravit. Ale jak? Samotni?“

Dále – Rusko se nechystalo vyslat na Ukrajinu vojsko (takové rozhodnutí by bylo nezbytné, pokud by byl napaden Krym), protože by to zavedlo do slepé uličky nejen situaci v samotné oblasti konfliktu, ale i vztahy se Západem a ukončilo by to plánovaný proces odchodu Německa z područí USA. Konflikt na Donbase jenom sjednotil Západ a vstup vojsk by pohřbil naději, že se starý svět odpoutá od Západu a sblíží se s Ruskem. Nyní se musíme domlouvat se všemi zeměmi konfliktu, zůstávat jakoby stranou, respektujíce ukrajinskou nezávislost a snažit se ochránit práva a životy lidí v Donbase v rámci jednotné Ukrajiny (doufá, že Porošenko nedopustí protiruskou politiku). Primakov dává jednoznačně na vědomí, že Rusko dnes konflikt nepotřebuje, že v sázce jsou globální cíle a dosud na jejich řešení nenastal správný čas.

Převzato z Politobzor.net

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
23 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
Mudrc
Mudrc
28. 6. 2014 13:51

Nad USA se smráká a zvoní umíráček! Budou muset hoši z USA něco vymyslet, ale babo raď, co! Těžko se něco dělá se s letitou zlodějskou politikou a astronomicky zadluženým státem, což USA jsou! Naopak, je vidět, že jsou v Rusku lidé v politice, kteří se snaží o nějaký progresivní pohyb, i když velmocenská politika také není úplně přesný návod, jak se zachovat. Bohužel, v dnešní situaci asi nic jiného Rusku nezbývá.

Béda
28. 6. 2014 19:50

O budoucnosti a přítomnosti Ukrajiny aneb proč junta hrotí konflikt na jihovýchodě a provokuje Rusko: http://www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/4295-olga-shedrova-kyjev-zahajuje-valku-aby-se-vyhnul-revoluci

Rado Miko
28. 6. 2014 20:15

Pomozte zastavit krveprolití na Ukrajině.
Šiřte toto video v diskusích, chatech, komentářích. Dejte video na twitter, facebook a podobně.
Propagujte video nejenom u nás, ale též v zahraničí.
Díky.

Video je zde:
https://vimeo.com/99407737

nebo zde:
http://www.dailymotion.com/video/x1zmpuq_ukraine-about-five-part_shortfilms

nebo zde:
http://rutube.ru/video/28d3e3607a2909ff403f8e88fae9fac2/

Sio
Sio
28. 6. 2014 22:18

Béda napsal

O budoucnosti a přítomnosti Ukrajiny aneb proč junta hrotí konflikt na jihovýchodě a provokuje Rusko: http://www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/4295-olga-shedrova-kyjev-zahajuje-valku-aby-se-vyhnul-revoluci

Tak o tomto poznáme pravdu zcela jednoznačně a dost brzy, nejpozději do roka, ale spíše dříve. Neumím si představit, že by to ti lidé mohli vydržet déle, než rok.

Béda
29. 6. 2014 2:44

Doplňující informace l předešlému článku: http://literarky.parlamentnilisty.cz/tema/87-tema-na-tento-tyden/17816-merkelova-smlouva-s-kyjevem-bude-platit-a-se-souhlasem-ruska …ukrajinský prezident v pátek v Bruselu podepsal ekonomickou část asociační dohody s EU. Co to v praxi znamená? Svržený ukrajinský prezident Viktor Janukovyč smlouvu loni odmítl s tím, že by Kyjev přišel o 500 miliard dolarů ze vzájemného obchodu s Ruskem a že zavádění unijních standardů by Ukrajinu přišlo na dalších 104 miliard. Nyní hrozí, že Rusko zruší Ukrajině preferenční přístup na své trhy a zavede na dovoz ukrajinského zboží běžná cla, nelze ale vyloučit ani úplný bojkot některého druhu ukrajinského zboží. Rusko přitom nechápe, proč EU další trilaterální jednání mezi Bruselem, Kyjevem a… Číst vice »

Alena
Alena
29. 6. 2014 5:38

v ekonomické oblasti nevidím paralelu mezi fašistickým Německem a fašizující Ukrajinou. Zatímco po nástupu Hitlera k moci došlo k ekonomickému zázraku a německé hospodářství se stabilizovalo, v případě Ukrajiny po podepsání asociační dohody s EU dojde k totálnímu kolapsu ukrajinského hospodaření. Hajlující hoši a dívky jsou pouze užitečnými idioty, zřejmě budou dále cvičeni a vyzbrojováni.Zdá se, že Ukrajina, kromě nenávisti a okopávání Ruska, nemá žádný program.Proto se dá předpokládat, že Porošenko bude naopak na protiruské rétorice závislý.Rusové chtějí dohnat technologické zaostávání západu , jejich snažení být mimo konflikt bude platné do té doby, než bude napadeno jejich území.

Alena
Alena
29. 6. 2014 5:42

pardon, oprava- chtějí dohnat své technologické zaostávání vůči západu

Béda
29. 6. 2014 7:34

Trochu od věci: Hon mezinárodního lichvářského bratrství ovládaného 1% největších supů v přímém přenosu: http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/340680-bulharske-banky-se-hrouti-lide-si-z-nich-vybiraji-vklady.html

A řešením má být samozřejmě privatizace bulharského bankovnictví do cizích rukou za „pomoci“ pomocného nástroje finančních marabu – MMF. Taky přitom může jít o nepřímý útok na projekt South Stream. Ten kdo ovládá finanční systém země, diktuje své podmínky politickým loutkám.

Béda
29. 6. 2014 9:16

Dolejší má pravdu, ale trochu jinak než píše. Odpočítávání skutečně začalo. Odpočítávání ukrajinského režimu – americké loutky po podpisu „asociační“ (nerovnoprávné – faktického diktátu a podřízení, závislosti, zbídačení a ztráty suverenity) dohody a odpočítávání dominance rozpolcených USA.

mirror
mirror
29. 6. 2014 10:07

Béda napsal
Dolejší má pravdu, ale trochu jinak než píše. Odpočítávání skutečně začalo.

Bédo, skoro vždy s vámi souhlasím, ale teď si myslím, že nelze předvídat skoro nic. Ono to může dopadnout tak, že Česko zaplaví masa Ukrajinců, kteří budou ochotni pracovat za méně peněz než naši a všichni (samozřejmě jen Slované) tak budeme podporovat režim v Kyjevě.

peter.
29. 6. 2014 11:55

Béda napsal Doplňující informace l předešlému článku: http://literarky.parlamentnilisty.cz/tema/87-tema-na-tento-tyden/17816-merkelova-smlouva-s-kyjevem-bude-platit-a-se-souhlasem-ruska …ukrajinský prezident v pátek v Bruselu podepsal ekonomickou část asociační dohody s EU. Co to v praxi znamená? Svržený ukrajinský prezident Viktor Janukovyč smlouvu loni odmítl s tím, že by Kyjev přišel o 500 miliard dolarů ze vzájemného obchodu s Ruskem a že zavádění unijních standardů by Ukrajinu přišlo na dalších 104 miliard. Nyní hrozí, že Rusko zruší Ukrajině preferenční přístup na své trhy a zavede na dovoz ukrajinského zboží běžná cla, nelze ale vyloučit ani úplný bojkot některého druhu ukrajinského zboží. Rusko přitom nechápe, proč EU další trilaterální jednání mezi Bruselem,… Číst vice »

Sio
Sio
29. 6. 2014 12:25

Alena napsal

pardon, oprava- chtějí dohnat své technologické zaostávání vůči západu

Nevím, řekl bych, že v dohánění západu nebude velký problém, pokud se to stane vládní prioritou. Stačí výběrově pustit do Ruska i jiné hi-tech firmy, než těžaře a velmi dobře zaplatit pečlivě vybrané odborníky do svých podniků, kde budou technologie zavádět a učit. Je to věcí jejich politické vůle, nemají nad sebou žádný Brusel, jako my.

Sio
Sio
29. 6. 2014 12:27

mirror napsal
Bédo, skoro vždy s vámi souhlasím, ale teď si myslím, že nelze předvídat skoro nic. Ono to může dopadnout tak, že Česko zaplaví masa Ukrajinců, kteří budou ochotni pracovat za méně peněz než naši a všichni (samozřejmě jen Slované) tak budeme podporovat režim v Kyjevě.

To se skutečně stát může, ale juntu to asi nezachrání.

Sio
Sio
29. 6. 2014 12:30

To ale jedině po svržení této vlády, odsouzení válečných zločinců, omezení závislosti na EU. Dřív to nepůjde. Ti kluci, co jsou tam teď raději hodí na Ukrajinu atomovku, než by šli s Rusy vyjednávat. Kašlou na svůj národ, zajímají se jen o sebe a své řitě.

zajoch
29. 6. 2014 12:56

Kyjev nedostal slíbenou materiální pomoc, avšak morální pomoc pocítil. Mluvčí Nejvyšší rady projevil svou nelibost nad tím, že nedostali zbraně a vojenskou techniku, o kterou prosili šéfy západních zemí. Turčinov však uznal morální podporu od západních zemí učiněnou tlakem celého civilizovaného světa a ekonomickými sankcemi. http://topkvadrat.ru/freestyle/news/aleksandr-turchinov-ukraina-ne-poluchila-ot-zapada-32245

Vaska
Vaska
29. 6. 2014 13:16

psal jsem o tom že jediné východisko pro nácky je válka s Ruskem – že klidně pošlou jednotku přes čáru do Ruska aby z ní rusové udělali fašírku (proč držej záložáky 4 měsíce na cvičení) – po minometném ostřelování se Vladimír drží a nenechá se vyprovokovat – nyní ale přituhuje – na východ poslali raketomet „směrž“ nejničivější konvenční zbraň – bud proti vzbouřencům nebo Vladimíroj (dostřel 90 km) – jinak to zdražování vzali hopem (jdou do kélu takže nemaj čas) takže bouřit se začnou hodně brzo – u nás použili metodu žáby – co se stane když strčíte žábu do… Číst vice »

Sio
Sio
29. 6. 2014 13:44

Vaska napsal

ještě maličkost–http://czech.ruvr.ru/news/2014_06_29/Demonstranti-v-Kyjeve-pozaduji-zavedeni-valecneho-stavu-2580/

Asi je omrzel život. Ale kdoví? Dokonce ani když se nemají proč schovávát, mají na ksichtu ty šátky. Takže mají naděláno.

peter.
29. 6. 2014 13:45

Ukrajina má už len dve možnosti.
Prosiť Rusko o pomoc alebo:http://www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/4295-olga-shedrova-kyjev-zahajuje-valku-aby-se-vyhnul-revoluci
Pes ktorý hryzie ruku ktorá ho kŕmi sa musí buď utratiť,alebo odovzdať rasovi.Ukrajina podpísala asociačnú dohodu s EU,u MMF sa zadĺžila tak,že nebude schopná splácať ani úroky a sama si tým vybrala toho rasa.EU sa teraz bude snažiť donútiť Rusko aby na seba prevzalo zodpovednosť za ekonomickú záchranu Ukrajiny.Lebo inak-SANKCIE!!!

Irena
29. 6. 2014 15:00

Sio napsal
Nevím, řekl bych, že v dohánění západu nebude velký problém, pokud se to stane vládní prioritou. Stačí výběrově pustit do Ruska i jiné hi-tech firmy, než těžaře a velmi dobře zaplatit pečlivě vybrané odborníky do svých podniků, kde budou technologie zavádět a učit. Je to věcí jejich politické vůle, nemají nad sebou žádný Brusel, jako my.

Jsou na tom hůř, mají nad sebou přímo USA, proti sobě všechna světová média a za zády pátou kolonu.

Vaska
Vaska
29. 6. 2014 17:12

rok staré – zarážející podobnost s chazarstánem – http://www.nwoo.org/2014/06/29/kdy-putin-zautoci-jevgenij-fjodorov-uryvek-z-dubna-2013/

Sio
Sio
29. 6. 2014 20:01

Irena napsal
Jsou na tom hůř, mají nad sebou přímo USA, proti sobě všechna světová média a za zády pátou kolonu.

Nepřeceňoval bych USA a pátou kolonu lze mít pod kontrolou. Stejně, jako to dělají USA. Žádné USA Rusům nevelí, i když by moc rádi. Ale ti matláci nazvládají ani Irák nebo Afghanistán, netak Rusko. Jsme v kapitalismu. Při příslibu dostatečného zisku, natahají tam Rusáci kohokoliv. Ano, je to jen a jen jejich vnitřní problém.