Svět ruskýma očima 295

 

Hořká kocovina Ukrajiny: perspektiva integrace do EU utíká stále dál za horizont

Dmitrij Minin

31. března 2015

Za majdan se slibovalo po podepsání asociační dohody především urychlení integrace Ukrajiny do EU. Od podpisu politické části dne 21. března 2014 utekl rok a sliby jsou stále jen sliby. Ukrajina je vzdálenější integraci s EU více, než tomu bylo před rokem.

V roce 2014 se měl zahájit podle dohody o asociaci vývoz ukrajinských výrobků na evropský trh. Za prvních 10 měsíců se zvýšil export z Ukrajiny do EU o 10 až 12 %, jednalo se především o zemědělskou produkci. Počítalo se s celoročním zvýšením o 15 %, ale koncem roku se vývoz začal snižovat. Vyvolal to nedostatek tržních zásob, o které je v EU zájem a celkový žalostný stav ukrajinské ekonomiky. Podle Geostatu Ukrajiny zaznamenal růst ukrajinského exportu do EU za rok 2014 jen 2,6 %. Znamená to, že se ve čtvrtém kvartále snížil průměrně o 22 %.

Statistické výsledky začátku roku 2015 jsou propadem. Export do EU se snížil ve srovnání s lednem 2014 o 31 %. Vývoz do EU byl dosahován s pomocí autonomních preferencí EU (1 miliarda USD) a je menší než dvě třetiny dodávek v období vlády zastánce opatrného rozvoje vztahů s EU ministerského předsedy Azarova. Největší přínosy do státní kasy byly z vývozu odpadu a kovového šrotu – 70 % veškerého zisku. Šlo hlavně o zničenou techniku z bojů. Možnost ovlivňovat export devalvací hřivny je už vyčerpaná. Ani při zlepšení světových trhů a pokračování autonomních preferencí EU se nečeká obnova ukrajinského vývozu. K pokroku by byla nezbytná předvídatelná  hospodářská politika vlády a podle ředitelky Evropské obchodní asociace Děrevjankové dostupné půjčky.

Kyjev tají, že jsou pro Ukrajinu na bezcelní obchod s EU jen nepatrné kvóty. Například pro obilí je to jen 5 % z ukrajinského exportu. Proto je dodáváno hlavně do Asie a Afriky, kam se vyváží i bez asociace s EU. Dvě hlavní složky ukrajinského vývozu, kovy a chemická hnojiva, mají omezení. Po skončení roku se ukázalo, že většina kvót nebyla vyčerpána. Mnoho dodávek ani nezačalo. Své kvóty naplnili jen ti vývozci, kteří do EU už dodávali dříve. Hlavní příčinou byla mimotarifní omezení, například sanitární a veterinární normy a technické předpisy. Než se získá souhlas k vývozu, trvá to roky. Chce to čas a hodně peněz. Navíc, Evropany zajímají jen suroviny a polotovary, nikoliv výrobky s vysokou přidanou hodnotou.

Obchodní část dohody o asociaci vstoupí v platnost 1. ledna 2016. Podle ní může být na Ukrajinu dodávána produkce z EU s nižším clem, nebo dokonce bez cla. S nějakými jednostrannými úlevami se pro Kyjev vůbec nepočítá. Nulové sazby pro import ukrajinský rozpočet poškozují a je zřejmé, že export tyto ztráty nevyrovná. Mnozí ukrajinští výrobci průmyslových produktů zkrachují.

„Eurointegrátoři“ sní o tom, že budou v důsledku integrace pršet investice mající vztah k obilovinám. Podle Eurostatu si všechny země Východní Evropy před svým vstupem do EU uhájily tradiční vývozní položky a staré trhy a odbytiště, přitom však přišly o vysoce technologická odvětví. Do Ukrajiny hodlá investovat jen Soros, a to 1 miliardu dolarů. Je znám jako valutový spekulant, který vydělává na pádu kursů národních měn. Vrhá se i zde na svoji kořist.

Ukrajina si dělá naděje na jakýsi Marshallův plán, na desítky miliard dolarů. Na takovéto plány už poukazují jen publicisté mimo reálnou politiku, jako je Anders Aslund, kdysi poradce ruské i ukrajinské vlády. Ten tvrdí, že pokud Ukrajina dostane kapitál ve formě půjček, nebude finančně životaschopná a navrhuje finanční dary. Jenže vůdci evropských zemí na to nechtějí ani slyšet. Jsou maximálně ochotni dát velmi omezené úvěry a s tvrdými podmínkami. Jednu chvíli se v Kyjevě domnívali, že dostanou od EU navíc 2,8 miliard EUR na reformy. Europarlament odhlasoval jen 1,8 miliard EUR. Navíc to není pomoc, ale půjčka, kterou EU plánuje vzít na volném trhu s příslušnou procentní sazbou a tu poskytnout Ukrajině na uhrazení krátkodobých platebních závazků. Nikdo Ukrajině peníze nedá, leda jako úvěr. Uhrazením dluhů přijdou peníze zpět EU.

Nenaplňují se ani sliby o volném pohybu Ukrajinců po Evropě. Měli si zaplatit značné obnosy za biometrické pasy s tím, že nebudou do zemí Schengenu potřebovat víza. Jenže to potichu upadlo v zapomnění a země EU víza požadují. Šéf evropské reprezentace na Ukrajině už oznámil, že na summitu Evropského partnerství v Rize v roce 2015 Ukrajina žádný bezvízový režim pro státy EU nedostane.

Brusel také ignoruje žádost Ukrajiny o evropské mírové mise. Je pouze ochoten podporovat současnou misi OBSE, která působí v zóně konfliktu. Komisař EU pro rozšíření a politiku dobrého sousedství Hahn uvedl: „Musíme se soustředit na konkrétní realizaci minské dohody, a ne uvažovat o dalších možnostech.“

Vůdci EU pokračují v nátlaku na Rusko, i když vědí, s kým mají na Ukrajině tu čest. Kyjev pak podporují jen slovy a žádné vážné kroky ke sblížení nedělají. Příznačné je období před summitem Ukrajina – EU dne 27.4. Předpokládala se pečlivá příprava s rozpracováním 30. března v Kyjevě za přítomnosti předsedy EK Junckera a vysoké komisařky EU pro zahraničí Mogheriniové. Juncker se vymluvil na zdravotní důvody a zcela bez vysvětlení neúčasti se nedostavila Mogheriniová. V diplomatickém jazyku to znamená, že na summitu k žádnému průlomu nedojde. Jaké asi obdrží od Kyjeva vysvětlení Merkelová a Hollande, že nebylo nic pro splnění Minských dohod učiněno, a to, co udělala Nejvyšší rada, je ve skutečnosti popření minských dohod.

Nedávno prohlásila Mogheriniová: “ Vracím se k evropské perspektivě Ukrajiny. Není to na stole ukrajinského vedení. My všichni – i ukrajinská vláda – se musíme více soustředit na to, s čím se střetává uvnitř. Vždyť reálnou výzvou je sám úspěch Ukrajiny.“ Z těchto vět je možno usoudit, že se kyjevský summit nestane mezníkem v procesu asociace  Ukrajiny do EU.

Převzato z Fondsk.ru

***

Jaderné bunkry Íránu neosiří

Ljubov Ljulko

3. dubna 2015

Bílý dům označil dohodu s Íránem o jaderném programu za historickou. Ministr zahraničí Íránu je velmi spokojen, přestože jaderný program je národní ideou země, je to její štít i mezinárodní renomé.

Dohoda o omezení íránského jaderného programu výměnou za postupné zrušení mezinárodních sankcí byla podepsána 2. dubna při jednání s šesticí zahraničních zprostředkovatelů (USA, Rusko, Čína, Velká Británie, Francie a Německo).

Podstata dohody o jaderném programu Íránu

Írán se zavazuje nebudovat nové objekty na obohacování uranu (U) v průběhu 15 let, zavazuje se snížit počet centrifug a nadbytečné předat pod kontrolu MAAE. Írán nebude obohacovat U nad 3,67 % v průběhu 15 let a nebude budovat nové těžkovodní reaktory.

Bylo řečeno, že se větší část obohaceného uranu odveze za hranice. Írán má povoleno ponechat v činnosti jen odstředivky první generace IR-1. Po dobu 10 let je zakázáno využívat moderní centrifugy na obohacování uranu. Centrifugy IR-2M, které jsou v Natanze, se mají dopravit do skladu pod dohledem MAAE. Írán přislíbil neobohacovat uran ve Fordo po dobu 15 let. Zde má být centrum vědeckých výzkumů v oboru jaderná fyzika.

Írán zničí, nebo předá jiné zemi zařízení závodu na výrobu plutonia v Aräku a nahradí jej jiným zařízením, které neumožňuje výrobu plutonia pro zbraně. Všechno co bylo dříve v Aräku vyrobeno, se předá jiné zemi.

Výměnou za to budou zrušeny sankce proti Íránu, nikoliv však naráz, ale po potvrzení MAAE, že byly podmínky splněny.

Vše se jeví jako nepochybné vítězství Obamy. Ale jestliže je tak naprosté, proč se zcela klidně na závěrečné tiskové konferenci s Mogheriniovou tvářil šéf íránské delegace, ministr zahraničí Íránu Zaríf?

Advokátní skupina Israel Project (IP) ve Washingtonu tvrdí, že Obamovo vítězství je Pyrrhovým vítězstvím, proto se Zaríf „tolik ve své řeči vychvaloval“. IP vysvětluje, o jaké jde léčky.

Za prvé Írán neodtajnil historii svého jaderného programu, za druhé Američané připustili uskladnit odstředivky v podzemním bunkru ve Fordo a za třetí nezavázali Írán odstranit veškerý obohacený uran. Nebyly vyloučeny veškeré výzkumné práce, naopak, podle Zarifa, bude těžkovodní reaktor v Aräku „modernizován“.

Skupina považuje za lstivé oznámení, že odstředivky přejdou na germanium a další nejaderné materiály, neboť prý i tak mohou „obohacovat“. Není to podle ní žádná maličkost.

Izraelci poukazují na to, že Írán má ve svém výnosu ponechání nových centrifug IR-4s, IR-5s, IR-6s a IR-8s, což prý mu umožní postavit do roka jadernou bombu. Tak bude ve Fordo jaderný program Íránu mimo kontrolu.

Za vedlejší doklad pravdivosti svých závěrů považuje IP skutečnost, že Zarif a Kerry měli své tiskové konference odděleně a že oznámení o dohodě nebylo v rámci šestky, ale jen za účasti zástupkyně EU Mogheriniové.

Jásání prezidenta Obamy může zkazit také Kongres, kde republikáni a mnozí demokraté vystupují proti „jaderné úmluvě“ s Teheránem.

Ruský odborník na jaderné otázky Uvarov k problému řekl: „Podstata je v tom, a je to třeba jasně chápat, že atomová energetika je rodná sestra vojenského programu. Kterákoliv země, která má jaderné odvětví, teoreticky může v principu přejít na zbraně. Írán v tomto případě není výjimkou. Podle jeho mínění musí kontrolovat jaderný program Íránu MAAE. „Není těžké pochopit, že musí být pevná a silná kontrola ze strany mezinárodní společnosti, která má specializovaný orgán MAAE. MAAE není světová zpravodajská služba, ale směřuje k tomu.“

Leonid Gusev, pracovník MGIMO (Státní institut mezinárodních vztahů) uvedl: „Ta část izraelského establishmentu, která je napojena na současného premiéra Netanjahua, přijala dohodu velmi negativně, po dobu mnoha let hovořili o tom, že Írán tajně vyrábí atomovou bombu a bude v tom pokračovat. Avšak nakolik mohu soudit podle jednání s našimi vojáky, kteří se v této věci vyznají, potřebuje Írán ještě mnoho let, než bude moci něco takového vyrobit.“

Převzato z Pravda.ru

***

Pomoc RF Nikaragui bude odpovědí na rozšiřování NATO

5. dubna 2015

Podle analytiků čínského Institutu mezinárodních výzkumů (CIIS) je pro Rusko strategicky výhodná spolupráce se zeměmi Jižní Ameriky. Jeden z vedoucích pracovníků CIIS Čen Jurong je přesvědčen, že důležitější než hospodářské faktory je bezpečnost. Především z geopolitického hlediska je Rusko nuceno, vzhledem k rostoucí americké přítomnosti kolem svých hranic, zesilovat svoji vojenskou přítomnost v Latinské Americe.

Je to přirozená reakce na roztahování se aliance ve Východní Evropě, kde umisťuje balistické protiraketové komponenty a koná vojenská cvičení v Pobaltí. Vše je směřováno proti Rusku.

Práce na výstavbě průplavu mezi Tichým a Atlantickým oceánem započaly 22. 12. 2015. Náklady na projekt se odhadují na 50 miliard USD. Hlavním investorem bude čínská společnost HKND. Průplav bude mít kapacitu 5100 lodí za rok a doba průjezdu nemá být delší než 30 hodin.

Převzato z Warfiles.ru

***

Media: USA utratily miliardu dolarů na neužitečné elementy PRO

5. dubna 2015

Americká armáda vsadila u systému PRO na drahé projekty, které se ukázaly být neužitečné. Jednalo se přibližně o 10 miliard dolarů na programy, které byly zastaveny jako neefektivní. Zprávu o tom přinesl Los Angeles Times.

Podle zprávy se stal fiaskem projekt námořní verze radarového systému SBX v ceně 2,2  miliardy USD. Když se připravoval, byl Agenturou PRO označen za unikátní, nemající analogy a natolik účinný, že měl dokázat rozeznat baseballový míček nad San Franciskem. Předpokládalo se, že komplex bude schopen zaznamenat střely nepřítele, sledovat jejich dráhu a navést na ně americké útočné rakety. Měl také odlišit skutečné rakety od návnad, od falešných cílů.

Při zkouškách se však ukázalo, že mají krátký dosah a při případném napadení je není možno rychle uvést do provozu. Nakonec se zařízení ukázalo být nepoužitelné při nejčastějších situacích, které přicházely v úvahu, při velkém přívalu raket, mezi kterými jsou i návnady. SBX je drahý a složitý pro obsluhu. Od roku 2013 je prakticky nečinný a trvale umístěn v Pearl Harboru.

Los Angeles Times píší: „Projekt se ukázal nejen jako ztráta peněz daňových plátců, ale zároveň zanechal slabé místo v obraně země. Podle odborníků mohly být peníze poskytnuty na pozemní radary s širšími možnostmi sledování raket dlouhého doletu.“

Agentura protiraketové obrany  pracovala i na dalších neracionálních programech. Laserový systém PRO ABL nesplnil očekávání. Měl krátký dosah a letadla jím vybavená by musela nepřetržitě létat kolem hranic nepřítele. Tak by byla cílem protiletadlových střel. Program přišel na 2,3 miliardy USD a byl ukončen po deseti letech zkoušek v roce 2012.

Lépe na tom není ani kinetická stíhačka Kinetic Energy Interceptor. Měla být na válečných lodích, jenomže byla příliš objemná, musela být blízko cíle a tím byla zranitelná. Stála 1,7 miliard USD a její program byl ukončen po šesti letech práce na něm v roce 2009.

Neúspěšný byl také projekt vícehlavicového interceptoru Multiple Kill Vehicle, určeného ke zneškodňování raket nepřítele, včetně návnad. Vývoj trval 4 roky a nedošlo k ani jedné zkoušce. Program stál 700 milionů USD a byl ukončen.

Podle odborníků jsou ztráty způsobeny neschopností Agentury PRO analyzovat alternativní varianty a provést nezávislé hodnocení ceny projektů. Předešlý šéf agentury svádí neúspěch na Obamovu vládu a na Kongres, kteří Agentuře odmítli doplnit peníze.

Převzato z RT.com

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
26 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
Béda
6. 4. 2015 6:52

Ukrajina je „banánová“ republika. Její vstup do EU v nynějším stavu by znamenal okamžitý krach tohoto projektu, který se utápí v mnoha vnitřních konfliktech. Vstup nacistické, ekonomicky zkrachovalé země ve válečném stavu by byl funusem EU.

Béda
6. 4. 2015 6:55

http://www.hlavnespravy.sk/ukrajinski-sociologovia-do-europske-unie-uz-nechce-ani-polovica-ukrajincov/592092

Menej ako polovica Ukrajincov chce, aby sa krajina stala členom EÚ. Svedčí o tom prieskum Kyjevského medzinárodného inštitútu sociológie (KIIS), ktorý sa uskutočnil na území Ukrajiny, vrátane juhovýchodu. Ako poznamenáva novinár nemeckého spravodajského portálu Telepolis, výsledky prieskumu, na pozadí početných prehlásení ukrajinských a západných politikov, sa zdajú byť neočakávanými…

Béda
6. 4. 2015 9:24

http://cz.sputniknews.com/svet/20150406/217652.html Washington by měl nabídnout Rusku členství v NATO hned po ukončení „studené války“, prohlásil v neděli bývalý ministr zahraničí USA James Baker v interview pro televizní kanál CNN… http://cz.sputniknews.com/svet/20150406/217913.html V průběhu jednání „normandské čtyřky“ v Minsku prezident Ukrajiny Petro Porošenko nabídl ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi, „aby si vzal Donbas“, oznámil Forbes s odvoláním na vlastní prameny. Podle informace časopisu, na neveřejné schůzce s řídícím byrem Ruského svazu průmyslníků a podnikatelů Vladimir Putin vyprávěl, že na jednáních „normandské čtyřky“ v Minsku mu Petro Porošenko nabídl, „aby si vzal Donbas do složení Ruska“. „Ten (Porošenko) mi řekl rovnou: „Vezměte si Donbas“.… Číst vice »

Béda
6. 4. 2015 9:30

dovětek: … Podle slov Vladimira Putina, Porošenko řekl, že ukrajinské úřady nemohou na to přistoupit. V tomto případě mají ukrajinské úřady platit obyvatelům Donbasu důchody a příplatky, a obnovit bankovní systém, podotkl Putin. Jeden z účastníků schůzky potvrdil, že Putin vyprávěl o nečekaném Porošenkově návrhu. „Porošenko Rusku nabídl, aby převzalo finanční zabezpečení Donbasu. A Putin mu řekl, že o tom může být řeč jenom v případě, když bude Donbas zapojen do složení Ruska, zatím je ale Donbas součástí Ukrajiny, a platit musí ukrajinská strana“, řekl spolubesedník Forbes. Tiskový tajemník prezidenta Ruska Dimitrij Peskov prohlásil, že nemůže ani potvrdit, ani vyvrátit… Číst vice »

Béda
6. 4. 2015 9:48

http://www.prvnizpravy.cz/zpravy/zpravy/ukrajinsky-premier-dostal-v-nemecku-zlutou-kartu/

Arsenij Jaceňuk během své návštěvy v Německu nedokázal přesvědčit Německo o další půjčce pro Ukrajinu. I když Angela Merkelová před časem slíbila Ukrajině další půjčku ve výši 15 miliard dolarů, tak nyní byla půjčka odložena na neurčito.

Na Západě se vážně začínají obávat, že nynější ukrajinská vláda není schopná zajistit reformy, po kterých Západ volá a co hůře, že Ukrajina nebude schopna splácet své závazky. Odborníci se domnívají, že půjčené finanční prostředky, které dostal Kyjev z EU a MMF, mizí beze stopy…

Béda
6. 4. 2015 10:22

Multipolární světový řád – nová etapa globalizace 9. března 2015 prezident Ruské federace Vladimir Putin podepsal federální zákon o ratifikaci dohody o nové rozvojové bance, která se vytváří k financování infrastrukturních projektů a projektů trvalého rozvoje v zemích BRICS a v rozvojových zemích (dohoda byla podepsána 15. července 2014). Souběžně s tím Rusko, Čína a Indie požadují urychlenou reformu MMF, předání kontroly nad ním Spojenými státy všem jeho členům. A Británie se rozhodla připojit k Asijské infrastrukturní investiční bance AIIB – což je epochální událost, která, možná, věští konec „amerického století“ a nástup „asijského století“, jak píše Huffington Post. FED… Číst vice »

Béda
6. 4. 2015 10:26

z článku dále: Alternativa 5.-6. prosince 2014 byl v Bruselu, centru Evropy, předložen alternativní „petrohradský konsensus“, který byl poskytnut v angličtině, francouzštině a ruštině a byl rozeslán hlavám států, finančním orgánům a ministerstvům ekonomického rozvoje největších zemí světa (anglicky zde, rusky zde). V krátkosi lze principy „petrohradského konsensu“, alternativy „washingtonskému“, popsat takto: Základním cílem fungování ekonomiky je zaručení uspokojování životních potřeb lidí a společenských institucí pro biosféru bezpečným způsobem po mnoho generací Model objektivně nutného cyklu organizace řízení státu Peníze – „sluha“ národa, a nikoliv „pán“ člověka Objektivní zarážka v každém regionu – biosféricky přípustná struktura využívání půdy v něm… Číst vice »

aram
aram
6. 4. 2015 10:51

Demonstranti zaházeli velvyslanectví USA v Kyjevě hnojem …
Účastníci akce protestovali proti řízení kyjevské vlády Američany.
https://poznamkypanabavora.wordpress.com/
V odkazu na zdroji je video
http://lifenews.ru/news/152183#comments
Všimněte si prosím toho plotu kolem vyslanectví. Kolik může mít, 4 metry?
Něco podobného jsem viděla už před pár lety ve Stockholmu taktéž kolem amerického velvyslanectví. Za plotem byly navíc ještě jakési zátarasy. Už tehdy jsem si říkala koho se asi bojí.

Béda
6. 4. 2015 13:00

http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/366250-hystericky-velvyslanec-zemanova-cest-rusko-chvali-prezidentuv-postoj-k-schapirovi.html

Nejvíc se mi líbí jako péči má velvyslanec USA v ČR Reinhardt Schapiro, aby český prezident nejel do RF v den slavnostní prohlídky kvůli údajnému zasahování RF do vnitřních věcí Ukrajiny. V takovém případě by Reinhardtova země – USA musela být sankcionována, izolována a embargována celým světem za nikoliv utajované zasahování ale otevřené válečné napadání mnoha zemí, podvracení režimů v různých zemích, včetně Ukrajiny. Jak si to vůbec může dovolit? Že ho hanba nefackuje!

aram
aram
6. 4. 2015 13:56

Béda napsal http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/366250-hystericky-velvyslanec-zemanova-cest-rusko-chvali-prezidentuv-postoj-k-schapirovi.html Nejvíc se mi líbí jako péči má velvyslanec USA v ČR Reinhardt Schapiro, aby český prezident nejel do RF v den slavnostní prohlídky kvůli údajnému zasahování RF do vnitřních věcí Ukrajiny. V takovém případě by Reinhardtova země – USA musela být sankcionována, izolována a embargována celým světem za nikoliv utajované zasahování ale otevřené válečné napadání mnoha zemí, podvracení režimů v různých zemích, včetně Ukrajiny. Jak si to vůbec může dovolit? Že ho hanba nefackuje! Shapiro měl především držet ústa. Za tohle ho doma nepochválí. Kdyby je držel nebyl by kolem toho povyk. Já nevím co se jim… Číst vice »

hudryper
hudryper
6. 4. 2015 14:15

Však mu také Rusové poradili, ať změní zaměstnání. Podle všeho je jedinou diplomatickou kvalifikací Schapira (proč asi se mi to plete s Šamirem?) fakt,že chodil do školy s Obamou.

Irena
6. 4. 2015 15:13

Béda napsal
http://www.zvedavec.org/komentare/2015/04/6408-multipolarni-svetovy-rad-nova-etapa-globalizace.htm

Velice zajímavý článek. A jedno je jisté, obsahuje termíny z Dostatečně všeobecné teorie řízení. Já jsem říkala, že tu terminologii začínám zachytávat dost často. Pořád nedokážu posoudit nakolik je pro současné ruské vedení důležitá, ale s určitostí můžu říci, že si probojovává cestu na světlo.

Svatava
Svatava
6. 4. 2015 15:37

Je tady menší zádrhel ohledně US-Iran smlouvy, která má být teprve sepsána v červnu. Amíkům bylo toto závěrečné jednání presentováno s postupným uvolněním sankcí, jenomže okamžitě po tom se nechal slyešet min. zahraničí Iránu, že bylo domluveno úplné zrušení sankcí a nic jiného nepřipadá v úvahu. Proto ta záverečná fáze trvala ostatně tak dlouho. Tento ministr take prohlásil, že pokud by US plánovali jakékoliv změny nebo úpravy, které nebyly na stole v době vyjednávání, celá věc padne.

zajoch
6. 4. 2015 16:33

Moc se v právních záležitostech nevyznám, ale snad přijetí mezinárodní dohody exekutivou zúčastněných států ještě neznamená platnost dohody. Aby v platnost vstoupila, musí být ratifikována, t.j. odsouhlasena parlamenty příslušných států. Ale pokud ještě dohoda není ani sepsána, tak jak potom mohla být schválena zástupci zúčastněných států? To se potom asi jednalo o nějakém záměru a nikoliv o vlastní dohodě a schválen byl ten záměr. I kdyby však byla schválena skutečná dohoda, potom může ještě kterákoliv ze stran bez problémů odstoupit. Snad. Třeba mě nějaký právně znalý odborník opraví.

Svatava
Svatava
6. 4. 2015 17:03

Tuto dohodu provází hodně zmatků, především po vystoupení premiéra Usraele v kongresu US. Média uváděly, že většina demokratů se tohoto proslovu účastnit nebude, ale nakonec se nikdo neopovážil si tuto šanci nechat ujít, nebo se dokonce dostat na seznam kandidátů vyškrtnutých z finančních podpor. Skandování a obrovskou podporu, kterou premiér získal v kongresu bude mít bezesporu své následky, protože se dostalo na povrch, že premiér byl o každém kroku jednání informován, proto do finální faze nebylo nic zveřejněno. V důsledku toho byl poslán dopis vedení Iránu, pod který se údajně podepsalo asi 47 kongresmenů s tím, aby si přestali dělat… Číst vice »

Béda
6. 4. 2015 17:35

http://www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/5785-nemecky-novinar-vysetrovani-zamerne-utajuje-informace-cernych-skrinek-malajsijskeho-boeingu …Mimochodem, dále se v tomto materiálu uvádí, že při rozšifrování záznamů se zúčastnili ruští experti. Ale to je lež. Tým vyšetřovatelů se skládal pouze ze zástupců Ukrajiny, Austrálie, Belgie a Nizozemska. Záznamníky z Boeingu zadalo Nizozemsko k dešifrování do Velké Británie. Jak o tom informuje vydání Spiegelu 08.08. 2014 -. „Úspěšně jsme přečetli data z obou letových zapisovačů a nyní je analyzujeme,“ řekl zástupce Holandské bezpečnostní rady Van der Deere. „Jedná se o specifický proces, který bude trvat nějaký čas,“ dodal … Jak hlasový záznamník, tak palubní zapisovač letových údajů z Boeingu MD17 musely poskytovat kvalitní údaje, protože byly… Číst vice »

Béda
6. 4. 2015 18:30

http://www.literarky.cz/tema/87-tema-na-tento-tyden/19659-arsenij-jaceuk-zkoui-politicky-peit

Po Velikonocích se po dvoutýdenní pauze znovu schází ukrajinský parlament a očekává se, že jeho jednání bude bouřlivé, neboť se všeobecně očekává, že hlavním tématem bude další osud premiéra Jaceňuka.

Béda
6. 4. 2015 18:50

http://www.hlavnespravy.sk/freie-welt-protiruskemu-frontu-merkelovej-sa-trhaju-svi/590968

… Aj napriek snahe Merkelovej jej protiruský front sa začína rúcať, píše Freie Welt. Fínsko nie je jedinou krajinou v Európskej únii, v ktorej sa ozývajú kritické hlasy k zahraničnej politike Nemecka. Grécko, Maďarsko, Taliansko, Slovensko, Cyprus a dokonca aj Rakúsko odsudzujú politiku sankcií, kvôli ktorým musia trpieť viac ako iné krajiny Európskej únie.

peter.
6. 4. 2015 19:51

Slavín,4.4.2015 – -čakanie na Lavrova
comment image?oh=0e7649af4961a572b31ad90c6aa3bd85&oe=55A7D2C7&__gda__=1438266923_8c58826927424f63d7a2a40d0fc3ce43

Béda
7. 4. 2015 11:25

http://cz.sputniknews.com/svet/20150407/222619.html U budovy ukrajinské Nejvyšší rady se v úterý ráno sešli lidé protestující proti současné politice ukrajinské vlády. Asi 700 aktivistů nacionalistické strany Svoboda a Pravý sektor se shromáždilo před budovou parlamentu….Přítomní skandují „Přestaňte krást!“ a žádají rezignaci ukrajinského premiéra Arsenije Jaceňuka. Protestující mají za to, že vláda značně zvýšila poplatky za elektřinu a komunální služby obyvatelstvu, aby měli „úředníci z čeho krást“. Poplatky za elektřinu, plyn, teplo a horkou vodu byly pro obyvatele Ukrajiny zvýšeny 1. dubna. Příslušné rozhodnutí přijala Národní státní komise pro regulování trhu elektrické energie, aby mohly být splněny podmínky pro poskytnutí půjčky Mezinárodního měnového fondu.… Číst vice »

Béda
7. 4. 2015 11:32

KOlaboranti děkují Protektorovi: http://www.petice24.com/our_doors_are_always_open_for_you_andrew Vaše excelence, Je nám velikou ctí, že právě Vy v naší zemi zastupujete Spojené státy americké. Velice si Vás vážíme pro Vaše názory, pro Váš lidský přístup, ale také pro Vaši zásadovost, s níž jste se vyjádřil k otázce na cestu prezidenta naší republiky do Ruska – na oslavy 70. výročí konce druhé světové války v Evropě. Tyto proběhnou dne 9.5.2015 v Moskvě. Cestu prezidenta Zemana považujeme za špatnou. Moc se nám líbil Váš rozhovor v televizním programu České televize dne 30. března 2015, kdy naší zemí projížděl konvoj Amerických Dragounů. Líbil se nám Váš přístup… Číst vice »

Aleš
Aleš
8. 4. 2015 5:09

http://e-republika.cz/article3076-Rusky-jaderny-průlom-se-jmenuje-Brest A za takových 10 let bude mít v provozu takové reaktory třeba i Írán. Ač to jistě Rusové budou podporovat kvůli vlastním zájmům, naše technologické celky taky měly ve světě jisté jméno. Užší integrace zemí střední Evropy by pomohla i průniku na světové trhy. Provoz ukáže skutečnou bezpečnost, já samozřejmě trvale zastávám princip předběžné opatrnosti (a jsem stále pro postupný odklon od jádra), ale třeba na pár desetiletí tato technologie lidstvu pomůže zastavit exploataci zdrojů a sníží produkci odpadů. Je mi líto, že to nijak zatím nezaregistrovali naši techničtěji vzdělanější kolegové, co vědí o této technologii a jejím přínosu… Číst vice »