Tajné služby USA připravují nový „Majdan“

 

V Moldavsku dochází v současné době k podivným (a pro někoho i málo pochopitelným) politickým, ekonomickým a veřejně-kulturním událostem přímo spojeným s oficiálními prohlášeními rumunského vedení (v osobě premiéra Victora Ponteho), že „v nejbližší době přestane Moldavsko jako suverénní stát existovat“ a promění se v „rumunskou provincii“.

Pokud to řekneme jinými slovy, tak na oficiální, evropské úrovni, členský stát NATO a EU Rumunsko oznamuje svůj druhý pokus o realizaci plánu Hitlera a diktátora Antonescu s územím suverénního Moldavska, o anšlus Moldavského suverénního státu, člena OSN a jiných mezinárodních organizací.

Unisono s rumunským premiérem se vyjadřují i vedoucí představitelé a poslanci parlamentárních prorumunských stran, kterými jsou liberální a liberálně-demokratické strany, mluvící o nutnosti připojení Moldavska k Rumunsku a také o pozastavení jeho členství v SNS a jiných organizacích spojených s východním vektorem rozvoje Moldavska.

Předseda parlamentární komise pro zahraniční politiku Moldavska Anna Gutu zašla ještě dále, když prohlásila, že je účelné vzdát se Podněstří a připojit zbylou část Moldavska k Rumunsku. Mluvila o tom ve svém rozhovoru pro rumunské noviny, kde vyjádřila svůj pohled na celou řadu věcí, poškozujících suverenitu a územní celistvost Moldavska.

Je to zvláštní, ale Bezpečnostní a informační služba (SIB RM) i generální prokuratura zachovávají ve věci vyjádření poslankyně vládní kolice obsahující přímé výzvy k porušení územní celistvosti a ústavního uspořádání Moldavska, plné mlčení. Takovým způsobem de facto vyjadřují svůj souhlas s vyjádřeními těchto zástupců moldavského vedení. Jak se říká, „mlčení znamená souhlas“.

Premiér Moldavska a moldavský parlament jsou v této věci také solidární, neboť nečinní žádné pokusy zabránit narůstajícímu nebezpečí vojenského vpádu Rumunska – členského státu NATO na území suverénního Moldavska. V této souvislosti je dobré připomenout, že podle všech veřejných anket v Moldavsku je 85 % obyvatelstva kategoricky proti sloučení s historickým nepřítelem moldavského národa, agresivním Rumunskem.

V moldavské ústavě je jednoznačně uvedena skutečnost o nepřípustnosti likvidace suverenity země ve vlastnictví národa a také zákaz narušování územní celistvosti Moldavska.

Válka: 1. Pokus

Připomenu, že 6.-7. dubna 2009 dnešní vedoucí představitelé moldavského parlamentu již jednou provedli protistátní teroristický akt spojený s uzurpací moci, když demonstrativně rituálně spálili symboly státní suverenity Moldavska – budovu moldavského parlamentu a sídlo prezidenta.

To nedůležitější a nejodpornější na tomto rouhání a protistátní činnosti bylo to, že přitom spálili i originál Deklarace o nezávislosti Moldavska, kterou podepsali poslanci prvního volebního období. Tento akt vandalismu a zneuctění originálu státní suverenity Moldavska, veřejné spálení historicky významného zakládajícího státního dokumentu, jakým bezesporu Deklarace o nezávislosti je, se uskutečnil poprvé v lidské historii a nemá precedens.

Poté, kdy byly budovy moldavského parlamentu a sídlo prezidenta vykradeny a spáleny, stávající vláda zosobněná liberálními antimoldavskými stranami, které mají ve svých řadách lidi, jejichž ideologie je cizí mnohonárodnímu moldavskému obyvatelstvu, přispěla i k urážce neozbrojených pracovníků moldavské policie, kteří vykonávali svoje povinnosti jako strážci pořádku a právního řádu. Mnozí z nich byli zmrzačeni dlažebními kostkami a Molotovovými koktejly, kterými je beztrestně zasypávali neofašističtí bojovníci, speciálně připravení na základnách CIA v Rumunsku a Moldavsku.

Celý ten cirkus byl on-line vysílán po celém světě a doprovázen hesly o boji proti komunistickému a ruskému dědictví.

Ve výsledku byla moldavská státní symbolika pošlapána. Nad moldavským parlamentem rumunští neofašisté vyvěsili vlajku sousedního státu – Rumunska, na fasádě moldavského parlamentu byl vyvěšen transparent s vyobrazením mapy Rumunska se začleněným Moldavskem.

Hlavní věc však spočívá v tom, že bezesporu ti samí lidé, kteří připravili tyto krvavé události, plánovali začátek třetí světové války za úplného zničení státních symbolů napřed v moldavském hlavním městě a následně v dalších velkých městech Moldavska jako jsou Bălţi, Cahul, Nisporeni, Vulcănești, a jiné.

Na začátku však museli prolít nevinnou krev jakoby ochránců moldavského národa.

Vzhledem k tomu, že si uvědomovali, že podle řádu vnitřní služby ochrany prezidenta a jeho sídla v Moldavsku, musí být v případě útoku na tyto státní objekty zvláštní důležitosti nebo na osoby, které je hlídají, použita ostrá střelba, organizátoři tohoto protistátního převratu v Moldavsku schválně poslali do útoku proti ochrance těchto objektů školáky a studenty z moldavských škol a univerzit.

Je důležité poznamenat, že pouze díky včasnému a operativnímu zásahu moldavské kontrarozvědky pod vedením plukovníka SIB Ivana Machu, se povedlo zabránit těmto krvavým událostem.

Ochrance sídla prezidenta a budovy parlamentu byla odebrána ostrá munice a bodáky.

Podle plánu CIA měli být po prolití krve nevinných školáků a studentů v Moldavsku povoláni pod záminkou urychlené pomoci ze sousedního Rumunska stejní „rumunští studenti“.

Pro toto divadýlko bylo předem na území Rumunska připraveno několik tisíc albánských hrdlořezů, kteří v Kosovu již předvedli svoji oddanost Washingtonu.

Moldavský národ tehdy nepodpořil protistátní převrat a moldavská kontrarozvědka včas uzavřela koridor z Rumunska do Moldavska, který byl vytvořen speciálně pro tyto bandy mezinárodních teroristů.

Je zapotřebí přiznat, že tehdy nehledě na úspěšnou práci moldavské kontrarozvědky moldavští komunisté, kteří byli u moci a dostali strach o své nakradené milióny v amerických bankách, předali svou moc zrádcům moldavské státnosti zosobněné unionistickou stranou a přešli do opozice ve snaze uchovat si svoje požitky.

Válka: 2. Pokus

Strany a organizace kontrolované CIA, vypěstované na území Rumunska a Moldavska pod praporem organizace Acțiunea 2012 podnikly druhý aktivní pokus o rozpoutání třetí světové války z území Moldavska 25. března 2012.

Hesla se od dob požáru moldavského parlamentu nezměnila. Ty samé protiústavní činy směřované ke zničení suverenity Moldavska, jeho územní celistvosti a k podněcování etnické nenávisti.

Důležité je poznamenat, že v souladu se sčítáním lidu Moldavska v roce 2004 se za etnické Rumuny považují pouhé 2 % obyvatel.

O čem to vypovídá? Ukazuje to, že před očima celého světa 2 % obyvatel země pod vedením CIA vystupuje otevřeně s antimoldavskými hesly a provokuje tak celý moldavský národ ke krvavým bojům, poštvává proti sobě Moldavany z pravého a levého břehu Dněstru a pravoslavné Moldavany proti rumunským věřícím. Je zde aplikováno standardní schéma washingtonského vedení, při kterém (stejně jako to bylo prodemonstrováno na Majdanu – pozn. překl.: …a také v Libyi) neznámí ostřelovači ve stanoveném okamžiku průběhu nezákonné a protiústavní akce vyprovokují občanskou válku.

O to samé se pokoušeli organizátoři Acțiunea 2012 v březnu 2012.

Tenkrát byly neofašistické organizace, sponzorované americkou Agenturou národní bezpečnosti a podporované liberálními moldavskými silami, moldavští satanisté, zástupci proruské 5. kolony a mladí lidé, kteří přijeli do Moldavska z Rumunska a ostatních sousedních států a směřovali do centra města, zastaveni na pěším přechodu před náměstím Velikého národního shromáždění.

Zástupci moldavského národa, kteří přispěchali na pomoc moldavské policii a celému mnohonárodnostnímu moldavskému národu, skandovali pod moldavskými pravoslavnými a historickými vlajkami: „Moldavsko! Fašismus neprojde! Policie je s námi! Rumunsko, nedívej se směrem k nám, Moldavsko není tvoje!“ apod. a zastavili ozbrojenou kolonu agresivně naladěných neofašistů.

Ten den si moldavský národ uvědomil svou sílu a pochopil, že hnědý mor je možné zastavit a potlačit v samotném zárodku.

Další pokusy neofašistů, kteří přišli do Moldavska pod prapory Hitlera a Antonesca, rozpoutat nepořádky v Bălţi, což je druhé nejvýznamnější moldavské město, považované za severní hlavní město, v Cahulu – jižní baště Moldavska a jiných městech, byly také úspěšně potlačeny moldavským obyvatelstvem, které vyšlo na pomoc své policie pod vlajkami historického Moldavska, Podněstří a Gagauzska.

Protinárodní liberální moldavská vláda dostala dobrou lekci.

Dnes jsou proti protivníkům protistátních a protiústavních manifestací rumunských neofašistů a satanistů, proti ochráncům ústavního uspořádání státu na příkaz Washingtonu moldavskými soudními orgány fabrikována trestní obvinění.

Copak moldavské události nepřipomínají ty události, ke kterým dnes dochází na Ukrajině?

Všechno se to děje jako přes kopírák, neboť plán na rozpoutání 3. světové války, ve které má stát západní Evropa proti Rusku, nazvaný Barbarossa 2, byl napsán v jednom a tom samém generálním štábu, ve Washingtonu.

Úplně stačí porovnat vnější vzhled ukrajinských a rumunských karatelů, jejich symboliku, metody obsazení a spálení symbolů státní moci a je jasné, že je to stejná banda bojovníků, která své obličeje schovává pod černými maskami, kterým velí stejní generálové ze CIA.

(Pozn. překl.: Fotografie najdete v originále článku)

Válka: 3. Pokus?

Všichni vědí, že se v Moldavsku koncem listopadu budou konat volby, na základě jejichž výsledků bude vytvořena nová vláda. Washingtonské figurky stejně jako v roce 2009 již moldavskému národu pohrozili, že pokud se k moci v Moldavsku dostanou strany propagující svobodu a spravedlnost, jednotu a suverenitu, tak stávající prozápadní a proamerické strany uspořádají v Moldavsku nový Majdan se stejnými krvavými následky.

Kvůli tomu, aby se moldavský národ neosmělil opět začít bránit svou vlast, se na prokuratuře, která je plně pod kontrolou stávající vlády, připravují materiály k výstražnému potrestání nepohodlných moldavských vlastenců. Aby se ostatní takříkajíc zalekli.

Staví se překážky při provádění volební kampaně nových promoldavských a proruských stran.

Dochází k zastrašování vedoucích představitelů moldavských stran, které mají šanci být ve volbách zvoleny a vstoupit do nového parlamentu.

Aby se západní, proamerická cesta moldavského národa stala nevratnou, je deklarována idea rozdělení moldavského národa a jeho poštvávání proti Podněstří.

Předpokládám, že USA a jejich kapesní strany, které jsou dnes u moci, se ihned po volbách pokusí s určitostí organizovat v Moldavsku nový Majdan. Vždyť za dobu jejich vlády bylo již provedeno takové množství zločinů proti lidskosti, proti ústavnímu uspořádání Moldavska a moldavského mnohonárodního obyvatelstva, že pokud prohrají (a já jsem si jistý, že k tomu dojde), skončí jejich cesta dlouhodobým pobytem za mřížemi.

Informace: Jenom na rumunském území funguje více než 30 organizací sponzorovaných CIA, které masově vymývají hlavy moldavským studentům a dělají z nich údernou reakční sílu nasměrovanou na zničení moldavské státnosti. Právě tyto organizace jsou hlavními účastníky a organizátory událostí ze 7. dubna 2009 a později 27. března 2012 v Kišiněvu a ostatních moldavských městech. Věnujte pozornost následujícímu seznamu:

 • Asociatia 21 Decembrie 1989

 • Asociatia Obsteasca ,,Memoria”

 • Asociatia Obsteasca Academia de Stiinte a Mediului

 • Asociatia Onoare si Patrie

 • Asociatia Studenteasca a Universitatii Nationale de Muzica Bucuresti

 • Asociatia Studentilor Basarabeni Craiova

 • Asociatia Studentilor din Zurich

 • Asociatia Studentilor Romani din EPFL (Lausanne)

 • Asociatia tia Tighina

 • Asociatia universitara Eminescu din Geneva

 • ATRAG (Asociatia Tinerilor Romani din Afara Granitelor) Iasi

 • Basarabeni Media Group

 • Casa Romanilor din Elvetia

 • Cercul elevilor basarabeni din Bacau

 • Clubul Maramuresenilor din dreapta Tisei

 • Clubul Studentilor Basarabeni si Bucovineni din Galati

 • Consiliul Mondial Roman

 • Consiliul Roman American

 • Desteptarea

 • Dorobantii

 • Fapta Nu Vorba

 • Forumul Civic al Romanilor din Covasna, Harghita si Mures

 • Fundatia Grigore Vieru

 • Fundatia Nationala pentru Romanii de Pretututindeni

 • Grupul de Initiativa al Romanilor Basarabeni Suceava

 • Honor et Patria

 • Institutul Fratii Golescu

 • Liga Studentilor Basarabeni din Bucuresti

 • Liga Studentilor Basarabeni din Ploiesti

 • Liga Studentilor Basarabeni din Timisoara

 • Organizatia Studentilor Basarabeni din Bucuresti

 • Organizatia Studentilor Basarabeni din Timisoara

 • Spirit Romanesc

a jiné.

Připomeneme, že důstojníci silových struktur nesmí mít dvojité občanství.

Rumunské občanství mají také mnozí vysoce postavení moldavští poslanci a úředníci (viz. seznam v originále).

A přitom je všem známo, že při získání rumunského občanství musí žadatel složit přísahu věrnosti a oddanosti Rumunsku a přísahat, že je připraven bojovat za jeho zájmy jak na rumunském území, tak i na území jeho sousedních států.

Při takovém rozložení sil v moldavské vládě a jejích strukturách vypadá rozpoutání nové občanské války, která přejde do 3. světové, jako nějaká fatální nevyhnutelnost.

Pokud se nepodaří agenty NATO a CIA zastavit na přístupových cestách k Moldavsku, tak tu budeme mít další vojenský konflikt, který se jako dvě kapky vody bude podobat tomu ukrajinskému.

Jevgenij Kolesnikov, politolog, odborník Střediska geopolitické analýzy

Zdroj:  http://voicesevas.ru/news/analytics/6697-specsluzhby-ssha-gotovyat-novyy-maydan.html

Překlad: Irena

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
34 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
Béda
5. 11. 2014 12:56

Já tedy nevím ale kontrolní otázka: Kterýpak stát dnes podporuje nacisty a fašisty, případně teroristy? Není to ten co tak rád vede války v cizích zemích, pořádá převraty, konspiruje a porušuje mezinárodní právo jak na běžícím pásu? Nedá se z toho dovodit, že stát, který takto jedná je sám fašistický?

peter.
5. 11. 2014 13:51

Nebude to len Moldavsko.Celý Balkán(+Blízky východ + Kaukaz + Ukrajina) je ako sopka o ktorej sa vie,že určite vybuchne,len nikto nevie dňa ani hodiny kedy sa tak stane.Možno v CIA majú o tom najpresnejšie informácie.Rozbíjanie sveta ako ho poznáme dnes,začalo.A tento proces sa už obávam sa, nezastaví.

Béda
5. 11. 2014 14:01

peter,

zdá se že výzkumníci v CIA se usilovně snaží rozbít atom, nevěda co nastane.

Béda
5. 11. 2014 14:21

Asi před šesti lety jsem na CFP prvně napsal, že USA se podle všeho usilovně snaží přetnout anebo ovládnout všechny životně důležité tepny svých hlavních konkurentů – Evropy, Ruska a asijských velmocí, destabilizovat je zevnitř i v okolí a upevnit v nich anebo kolem nich svou vojenskou sílu. Myslím, že dodnes se v tomto ohledu vůbec nic nezměnilo. Dnes to dělají akorát mnohem otevřeněji a usilovněji. Asi je již žene časová tíseň.

Morybundus
Morybundus
5. 11. 2014 14:24

Důležitý bude výsledek voleb, které se budou konat 30. listopadu. Moldavští komunisté se bohužel nachází v situaci ne nepodobné té slovenské, kdy existuje jedna velká levicová (prosím, nyní neslovíčkaříme s pojmy) strana proti níž vystupuje množství menších stran pravicových. Nezvítězí-li pak v takovém případě levice se ziskem kolem 45% a více, přichází varianta pravicových „slepenců“, které získají i při svých malých ziscích v procentech většinu v mandátech. Tak se tomu stalo i v roce 2010, kdy moldavská PCRM (opět) zvítězila, ale byla upozaděna třemi ostatními pravicovými/liberálními/proevropskými stranami – Liberální stranou, Demokratickou stranou Moldavska a (aby se to nepletlo) :) Liberálně-Demokratickou… Číst vice »

fajt
5. 11. 2014 14:25

tak si čtu zprávy, zprávičky o tom vypečeném světě, kde jedna hluchá a špatně vypálená americká cihla jebe druhou a do ouška se mi lejou přeslazení buzeranti pod drnem se svojí vykleštěnou tragedy – no není to přenádherný křesťanský den, který by mohl být završen i nějakou obcesní večerní sodomii za zelené papírky chcíplejch prezidentů říše, kde zítrá může být i mužík pánem…i love rakety, baltazarovic drony a do každé kapitalistické rodiny putinovy hodiny. ..)

Béda
5. 11. 2014 14:33

Morybundus napsal Důležitý bude výsledek voleb, které se budou konat 30. listopadu. Moldavští komunisté se bohužel nachází v situaci ne nepodobné té slovenské, kdy existuje jedna velká levicová (prosím, nyní neslovíčkaříme s pojmy) strana proti níž vystupuje množství menších stran pravicových. Nezvítězí-li pak v takovém případě levice se ziskem kolem 45% a více, přichází varianta pravicových „slepenců“, které získají i při svých malých ziscích v procentech většinu v mandátech. Tak se tomu stalo i v roce 2010, kdy moldavská PCRM (opět) zvítězila, ale byla upozaděna třemi ostatními pravicovými/liberálními/proevropskými stranami – Liberální stranou, Demokratickou stranou Moldavska a (aby se to nepletlo)… Číst vice »

fajt
5. 11. 2014 14:38

Tož vítejte v klubu blahoslavených teoretiků, kde vaše životy spolehlivě vyzní jako parodie na vaše písmenka, které se nemusí brát vážně a upřímně. ..)

peter.
5. 11. 2014 14:50

Pre mňa bude zaujímavé,ako sa v prípade ak vznikne „Moldavský Majdan“zachová Izrael,keďže ministra ZV tam robí istý bývalý barový vyhadzovač z Kišineva.

Béda
5. 11. 2014 15:36

Barevná revoluce nesoucí demokracii je jako květ. Může hrát nejrůznějšími barvami: oranžovou, fialovou ale taky hnědou a černou (jako na Ukrajině a v Libyi). Cesty demokracie jsou ještě neprozkoumány.

nikdo
nikdo
5. 11. 2014 16:13

Svět je kulatej a těžko předvídat kam se zakutálí když se do něj strčí. Ta myšlenka zapomenout na Přidněsteří a nechat se vstoupit do Rumunska se mi vcelku líbí. V první řadě, zdaleka ne všichni obyvatelé Moldavska jsou pro. Prý je tam Putin velmi populární jako politik. A v druhé řadě, od takových změn hranic si obyvatelé obvykle slibují něco pozitivního. Je Rumunsko schopné to splnit? A jestli není, nebude mít problémy, jak na území malého Rumunska, tak i na nových teritoriích Moldovy? Třeba se potom část malého Rumunska stane částí velkého Maďarska, a část Moldovy či přímo celá se… Číst vice »

r.m.
r.m.
5. 11. 2014 17:14

po klimatické a měnové válce bloky stojí ve fázi vzájemného nasírání se všude, kde je to možné, jako před každou světovou válkou
samozvané panstvo se ve svých klimatizovaných prostorách nasírá snadno; platíme vždycky my

peter.
5. 11. 2014 18:20

Ten Orbán dopadne veľmi zle,ak sa k nemu rýchlo nepridajú ešte aspoň 2 – 3 premiéri z európskych štátov ,ktorí už majú tiež dosť toho,ako si do nich Washington a Brusel utierajú riť.
http://www.protiprudu.org/obide-madarsko-pravidla-eu/

Béda
5. 11. 2014 18:27

Rakousko se taky vzpěčuje kaki kanadě.

orinoko
5. 11. 2014 18:34

Chtělo by to nový Vyšehrad – Viszegrad. Se Srbskem. Něco jako BRICS.
Takový středoevropský CASSH by nebyl od věci.

fajt
5. 11. 2014 19:02

Taky dobrý, prý Kalousek některé cz poslance upozornil, prý důvěrně oslovil, že se tuna chystá podobná akce spojených státu jako vMaďarsku, tedy ve věci person non grata, snad to prohodil na podporu svého návrhu, aby mu ve věci amerického inkvizitora byla sněmovna vydána na milost či nemilost – chlap, kterého skoro nikdo nevolil a přeci stále vládne, není to systémova vada zastupitelské demokracie, která je v podstatě vnitřním mechanismem neopravitelná a neléčitelná a tedy i smrtelná ? . ..)

Béda
5. 11. 2014 19:14

Kalouskovi stačí říct v českém demokratickém prostředí, že velký bílý otec z Bílého domu se dívá klíčovou dírkou odposlechů na své nehodné děti skrze nového pana velvyslance a hned všichni poslušně sklapnou podpatky. Pak už jenom stačí poslušným reprezentantům českého lidu vydat příkazy velkého bílého otce a všichni usednou v dělné atmosféře ke společné práci.

fajt
5. 11. 2014 19:33

ano, Kalosek pochopil správně, jak se zase dostat k moci, tentokráte k daleko brutálnější a ještě více hrabivější, tentokráte může s pomocí amerického státního terorismu opravdu zůstat nejmocnějším a nejbohatším čechem v kokotlině – tento sráč si klidně umaže pracky až po krk posledního ubitého čecha…možná dnes provedl další státní převrat ( jak už málo stačí v banánovce ), kdy se všichni představitelé moci v PS v podstatě posrali z jeho amerického klacku. ..

Botičky od Diora
Botičky od Diora
5. 11. 2014 20:43

Béda napsal

Já tedy nevím ale kontrolní otázka: Kterýpak stát dnes podporuje nacisty a fašisty, případně teroristy? Není to ten co tak rád vede války v cizích zemích, pořádá převraty, konspiruje a porušuje mezinárodní právo jak na běžícím pásu? Nedá se z toho dovodit, že stát, který takto jedná je sám fašistický?

Nevím přesně a jen tipuji: není to náhodou stát, kde nikdy nebude revoluce? … A víte proč? Protože NEMAJÍ AMERICKOU AMBASÁDU :-)
Hugo Ch.

Béda
6. 11. 2014 4:48

Clair,

na Slovensku toho již dosáhli. Tam již oligarchu prezidentem mají.

Aleš
Aleš
6. 11. 2014 6:22

Béda napsal

Clair,

na Slovensku toho již dosáhli. Tam již oligarchu prezidentem mají.

ze slovníku slovenských fašistů: oligarcha = dobrý anjel

Aleš
Aleš
6. 11. 2014 6:52

Moldávie je pravděpodobně na ráně, i když se nemůže stát klíčovou, tak rozhodně patří do scénáře rozesrání Ruského předpolí salámovou metodou. Pravicující známý (maník z celní správy nesnášející Kalouska, ale pod vlivem protiruské propagandy) tam byl na misi, a potvrzuje stejné znaky, jakými byla charakterizována Ukrajina (ekonomicky rozvrácená země, národnostně rozdělená, „Putinovi agenti na každém rohu“ – promiňte mi výraz z neoorwellovštiny). Měsíc a půl klidu, kdy si říkám, kdy to začne i tam, by mohl mít spíš důvod ve volbách v USA, jaké válečné priority budou mít noví váleční štváči u moci. Někteří spíš než Moldavský majdan budou chtít… Číst vice »

fajt
6. 11. 2014 6:53

Béda napsal

Clair,

na Slovensku toho již dosáhli. Tam již oligarchu prezidentem mají.

slovenský kokoška je druhořadý lichvář, který moc rozumu nepobral, za své místo náčelníka slovenského kmene vděčí taky K církvi, která ho na místních farách cpala horem i análem jak to jenom šlo, pak to raději i pojistili standardním demogratickým sčotem, že i Fico koukal jak pan pussy z pohádky . ..)

peter.
6. 11. 2014 7:58

Kisku urobili prezidentom predovšetkým majitelia slovenských masmédií.Vybrali si ho pre jeho príslušnosť k obskúrnej scientologickej cirkvi,ktorú niektorí autori zaraďujú medzi nadnárodné korporácie.Ide o klasického úžerníka ktorý bol pre svoju činnosť vyšetrovaný aj v ČR.Oberie sto ľudí o tisíc eur,z ktorých potom jedno euro dá na charitu a popri tom si ešte urobí lacné a kvalitné píár,samozrejme pomocou súkromnej tv stanice.Je dôkazom toho,že dnešní vládcovia sveta,už dokážu aj z hovna upliesť bič.

Béda
6. 11. 2014 8:25

Nejodpornější cynická podlost. Západ ze zištných důvodů iniciuje násilný, podvodný protiústavní („demokratický, humanitární“) politický převrat, při kterém jsou vražděni lidé, z jeho následků obviní Rusko, které v reakci na převrat a jeho důsledky chrání národnostní menšinu před genocidou a sankcionuje jej. Klasický případ kdy zločinec obviní svoji oběť ze svého zločinu.

petr
petr
6. 11. 2014 13:53

Vpodstatě je to všechno jednoduché. Kdo nenakupuje US státní dluhopisy, nebo kdo nepřijme předražené investiční celky, případně by toto snahy ohrozil, tak ten musí být nahrazen někým, kdo tak bude činit. Je jedno jakou barvu bude mít, nebo s jakým praporem přijde. Proto ovládají média, které tomu dají správný příběh a vysvětlení.

Clair
6. 11. 2014 14:01

Bedo,
vzdyt tento jedinecny a stejny scenar je popisovan neustale v am. mediich tykajici se Ukrajiny, proto se tam posila dalsich 10,000 vojaku. Chudaci Ukrajinci valci vlastne s Rusy o nezavislost, aby se vymanili ze sparu Ruska, ktere pry usiluje o obnoveni sovetske rise, ktera existovala jeste pred Gorbacevem. Ted ovsem co vyhrali volby republikani a maji pod kontrolou kongres i senat, to vypada jenom na dalsi kolo valek a tvrdsich sankci proti Rusku.

Béda
6. 11. 2014 14:14

Clair,

bohužel s vámi musím souhlasit. Připadá mi to, jako kdyby se svět (ten „civilizovaný a rozvinutý“) úplně zbláznil.

Sio
Sio
6. 11. 2014 14:50

Bylo by zajímavé prohlédnout si diskuze na OM před rokem nebo dvěma. To, co se pár lidí tenkrát jen dohadovalo a vedly se kolem toho spory je dnes nad slunce jasné. Barevnými revolucemi v Africe bestie poodhrnula oponu a to, ce se dnes děje na Ukrajině je už nepokryté svinstvo, o tom se už nedá pochybovat a ti, kteří to stále ještě hájí, to už vědí.

Béda
6. 11. 2014 14:57

Další jestřáb a finanční darebák, který spolufinancuje podvratné agentury v jiných státech a těžce poškodil finanční systém a řadu lidí ve VB: http://www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/5046-evropa-je-ohrozena-ruskem-a-eu-se-muze-rozpadnout-varuje-george-soros

Béda
6. 11. 2014 14:59

Dovětek? Proč zrovna takovéto amorální kreatury mají takové slovo v masmédiích?

peter.
6. 11. 2014 19:19

Béda napsal

Další jestřáb a finanční darebák, který spolufinancuje podvratné agentury v jiných státech a těžce poškodil finanční systém a řadu lidí ve VB: http://www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/5046-evropa-je-ohrozena-ruskem-a-eu-se-muze-rozpadnout-varuje-george-soros

Že toho ten starý darebák obrezaný nemá ešte dosť.

peter.
7. 11. 2014 13:10