Tango na přetopeném kotli

 

Žvásty o globálním oteplování, tání arktického ledu a zoufalým konstruováním důkazů o člověkem způsobených klimatických změnách jsme denně do zblbnutí masírováni. Greenpeace nás dojímají čiperně kraulujícími, údajně topícími se ledními medvídky a současně žebrají o peníze. Nedodají však už, že medvědy plavání baví, voda je pro lední medvědy přirozené prostředí a tání arktického ledu v srpnu je normální každoroční jev, který jsme jen dříve nesledovali. Boj proti globálnímu oteplování je skvělá zábava a dobrý byznys. Jde jen o prachy, nic víc. O tom, jak vážně svůj boj proti globálnímu oteplování míní třeba největší zelení křiklouni Greenpeace, svědčí to, že jejich šéf Pascal Husting do práce létal tryskáčem, nebo jiný vlivný globální oteplovač Al Gore se svým „asketickým“ životním stylem a „skromnými energeticky nenáročnými“ nemovitostmi.

Mezinárodní panel pro klimatické změny (IPCC) pracující pod záštitou Organizace spojených národů byl několikrát usvědčen ze skandálních manipulací s výsledky měření teplot i vyslovených lží, přesto jsou jeho závěry brány vážně nejen ve žvanivých vědeckých kruzích, ale na mezinárodních i vládních úrovních jsou z nich dokonce vyvozovány závěry a klimatické i ekonomické predikce. Jeho obvinění, že „oteplování trvá a je nepopiratelným dílem člověka“ je kupodivu i obecně bráno vážně. Jen velmi pozvolna, aby to nebylo příliš podezřelé, je termín globální oteplování nahrazován neutrálním nicneříkajícím gumovým termínem klimatické změny. Proč asi?

Evropská unie platí astronomické částky za alarmistické vědecké studie o celosvětovém oteplování a štědře z našich daní dotuje stupidní opatření k jeho zastavení. „Vědecké predikování“ následků klimatických změn na období let 2071 až 2100 připomíná věštění šamanů z vnitřností zvířat a Evropská unie jeho financováním překonává všechny meze absurdity. Konec konců, rozdává z cizího. Jakou věrohodnost můžou mít vědecké klimatické predikce v horizontu 30 – 50 – 100 let, když meteorologové nejsou schopni i přes soustavy satelitů a počítačové modely spolehlivě předpovědět počasí na týden dopředu?

Zcela ignorujeme opačné názory, že lidmi zaviněné oteplování planety je fejk, dobrý šolich bandy podvodníků kolem IPCC a mantrou pár zblblých environmentalistů, fikaně zneužívajících cyklických klimatických jevů k vlastnímu zviditelnění a prospěchu. V předpovědích se IPCC splést nemůže, protože globální klima je již z principu nestabilní, vyargumentovat se dá cokoliv, naplnění jejich predikcí za sto let se stejně nikdo z nás nedožije, tudíž za jejich života nebudou usvědčeni z podvodu či hlouposti.

Oteplování se stalo náboženstvím sektářských environmentalistů drmolících oteplovací zelenou mantru. Otepluje se, protože se otepluje, i kdybychom měli umrznout, otepluje se, tady je důkaz, můžeme za to my lidé a tečka.

Lidská hloupost i propaganda dělají své, proto podléháme průhledné sebemrskačské oteplovací manipulaci a tzv. oteplování neposuzujeme vyváženě kriticky. Kritici tohoto podvodu jsou podobně jako Václav Klaus mediálně zesměšňováni. O mazaných podvodech a fundovanosti pseudovědců hovoří i články „Jak klimatologové ohřívají polární čepičky“, nebo „Globální změna klimatu není tak globální“.

Na uřvané oteplovače podporované médii jsou však všichni skeptici krátcí.

Klimatické změny jsou podle struktury geologických vrstev zcela přirozeným cyklickým jevem souvisejícím s námi často záměrně opomíjenými souvislostmi, jindy náhodně vyvolané nějakou přírodní globální událostí, výbuchem sopky, řidčeji pádem meteoritu. Na klimatické změny mají nepochybně vliv i Milankovičovy cykly, kdy se periodicky mění úhel sklonu zemské osy, nebo jedenáctileté periodické změny sluneční aktivity a možná i další dosud nezaznamenané kosmické faktory. Klima je prostě proměnlivé, a i kdybychom se rozkrájeli, do excelových tabulek a powerpointových prezentací věrohodné predikce nenacpeme. Lidská činnost, byť by byla sebeaktivnější, snad jen vyjma případného globálního jaderného konfliktu, má na globální klima nejspíš marginální vliv.

Zatím jako kreténi obchodujeme s emisemi CO2, prý aby se neoteplovalo, s dotacemi zapřaháme větry a slunce do elektrických kabelů a mazaní ekopodnikatelé si na ekodotacích mastí kapsy. Je to totéž, jako pytlovat do zásoby světlo na noc a nechat si za skladování skvěle platit. Zejména prdění krav ekology-klimatology fakt vážně znepokojuje a podle doporučení šílených environmentalistických aktivistů bychom se sami měli stát býložravci, případně místo bifteků požírat červy, abychom zastavili globální oteplování.

Země jako žhavá živá planeta neustále do atmosféry chrlí obrovské množství energie, plynů i fyzikálních částic, proti kterému jsou globální emise CO2 produkované lidmi zcela zanedbatelné. Principiálním charakterem naší matičky Země, přírody i evoluce je náhodnost, nevypočitatelnost a nestabilita. Seismický neklid naší planety byl na rozdíl od oteplování planety již mnohokrát příčinou velkého vymírání, ale také tvůrcem života, evoluce a obrovské biodiverzity. Vinit z vyhynutí několika živočišných, nebo rostlinných druhů aktivity člověka je směšné. Evoluci různá vymírání provázela od samého počátku vzniku života na Zemi. Z našeho lidského pohledu Zemi vymírání prospěla, a jen díky náhodné kosmické katastrofě, která zlikvidovala dinosaury, se evolucí z někdejší dinosauří potravy vyvinuli vyspělí savci, mimo jiné i my, lidé, stojící dnes na vrcholu potravinového řetězce.

Jsme součástí přírody a není důvodu se cítit provinile, i když životní prostředí v rozumné míře přizpůsobujeme svým potřebám na úkor jiných živočišných druhů, které jako konkurenty prostě vytlučeme, nebo sežereme.

Mrháme časem i prostředky tlacháním a opatřeními proti globálnímu oteplování, přitom nám pod nohama stoupá teplota i tlak zemského magmatu jako přetopený kotel. Výrony žhavého zemského jádra v historii dokázaly zlikvidovat celé civilizace, živočišné druhy, dokonce způsobit i veliká vymírání. Zemská seismická aktivita má destruktivní potenciál o mnoho řádů vyšší, než je souhrn veškeré lidské činnosti od nepaměti a zásadním způsobem skokově mění klima, paradoxně směrem k ochlazování. Stačí jedno větší prdnutí průměrné sopky velikosti Vesuvu, která do atmosféry vyvrhne miliony tun materiálu, a zcela se zbortí pracně vyfabrikované oteplovací konstrukce. Nastane zatmění, doba ledová, hladomor a je po „oteplování“. Jakou další teorii pak oteplovači vymyslí?

Nedokážeme-li se na případné náhlé ochlazení klimatu působením sopek připravit a přizpůsobit se, evoluce dá šanci jiným, adaptabilnějším živočišným druhům.

V červnu 1783 došlo v blízkosti jižního pobřeží Islandu k obří erupci sopky Lakagígar (Laki). Na povrch se dostalo až 14 km3 lávy, do atmosféry se uvolnilo až 8 miliónů tun fluorovodíku, přes 120 miliónů tun oxidu siřičitého a přes 90 miliónů tun kyseliny sírové, v důsledku čehož se ochladilo klima na celé severní polokouli. Docházelo k válkám a hladomorům. Islandská populace poklesla o 25 %, zahynulo 82 % ovcí, 53 % skotu a 77 % koní. Zvířata zemřela z nedostatku píce, lidé zemřeli hladem a na fluorózu v následujícím roce.

Letní temné nebe po výbuchu Laki roku 1783 vzbuzovalo ve Velké Británii pocit apokalypsy a oblaky oxidu siřičitého s vodní parou se udusilo více než 20 000 lidí. V západní Evropě a na Britských ostrovech kyselé deště silně poškodily lesy a zničily zemědělské plodiny, což způsobilo všeobecnou neúrodu.

Celkové klesly na severní polokouli průměrné teploty o 1,3 °C a nižší teploty vydržely i další tři roky.

Je pravděpodobná i spojitost mezi erupcí Laki a neúrodou rýže v Japonsku.

V severní Africe došlo k delšímu období sucha a následkem hladomoru zemřelo tolik lidí, jako v předchozích morových epidemiích.

V severní Americe byla zima roku 1784 nejdelší a nejstudenější v historii, v Mexickém zálivu dokonce plavaly ledové kry.

Jednalo se pravděpodobně o největší zaznamenanou sopečnou erupci v lidské historii.

Odhaduje se, že výbuch sopky Laki nepřímo zabil více než šest milionů lidí na celém světě.

Islandská sopka Eyjafjallajökull (resp. sopka pod stejnojmenným ledovcem) tiše spala od roku 1823. 26. února 2010 zaznamenal Islandský meteorologický úřad neobvyklou seismickou aktivitu sopky Eyjafjallajökull společně s rychlým popraskáním zemské kůry. 3. až 5. března bylo naměřeno téměř 3000 zemětřesení v epicentru sopky. 20. března 2010 došlo k erupcím 8 kilometrů východně od vrcholu sopečného kráteru. 14. dubna 2010 sopka Eyjafjallajökull erupce obnovila. Druhá erupce vyvrhla sopečný popel do výše několika kilometrů, což 15. až 17. dubna 2010 způsobilo výpadky letecké dopravy v Evropě. Síla erupce Eyjafjallajökull v roce 2010 měla stupeň 4. Bylo to jen takové malé pšouknutí, kterých se ročně na Zemi odehrají desítky. Tato sopečná erupce je zajímavá snad jen tím, že voda stékající do sopky z tajícího ledovce nevytváří obyčejný popílek, jak je u většiny sopek běžné, ale prudkým zchlazením čedičové lávy a následnými výbuchy páry vyvrhuje do atmosféry abrazivní mikrostrusku, která zcela spolehlivě okamžitě zničí jakékoliv letecké motory a obrousí čelní skla letadel.

Sopky Eyjafjallajökull a Katla jsou propojeny sopečným magmatickým krbem a historické záznamy ukazují, že obě sopky explodují obvykle ve velmi krátkém intervalu po sobě.

Statisticky sopka Katla exploduje přibližně dvakrát za sto let. Od roku 930 bylo zaznamenáno celkem 16 erupcí. K poslední velké zaznamenané erupci došlo v roce 1918. Ve všech případech se erupce sopky Katla pohybovaly minimálně na úrovni 5 – 6 stupně osmistupňové škály, tj. deseti až stonásobně silnější intenzita, než byla erupce Eyjafjallajökull v roce 2010.

Katla má kráter o průměru 10 kilometrů a podle odhadů se v něm skrývá magma o objemu 12 – 15 km3. (Pro porovnání, vltavská přehrada Orlík má standardní objem vody 0,374 km3). Ledovec Mýrdalsjökull pokrývající Katlu v mocnosti 500-700 m a rozloze téměř 600 km2 v roce 1918 způsobil povodně s bahnotoky o průtoku 200 000 m3/s a rozšířil do moře jižní pobřeží Islandu o 5km. (Vltava měla při katastrofálních povodních 2002 největší zaznamenaný průtok 5 230 m3/s, přičemž celkově spadlo na území České republiky 3 km3 dešťové vody ).

5. října 2011 proběhly pod sopkou Katla otřesy o síle až o 3,5 stupně Richterovy stupnice vycházející z hloubky 5km pod ledovcem. Od té doby Katla spí. Je tedy velmi pravděpodobné, že ve velmi blízké budoucnosti náhle exploduje i Katla. Ale možná Vesuv, nebo třeba také nějaká úplně jiná, zatím spící sopka. Škála možností je poměrně široká. Island je vzhledem ke kolizi zemských desek vulkanicky velmi aktivní oblast a erupcemi svých sopek ovlivňuje celou severní hemisféru. Teď aktuálně je přetopena sopka Bárðarbunga pod ledovcem Vatnajökull a hrozí erupcí. Zemskou seismicitu v reálném čase lze sledovat zde. Anebo třeba zde.Jakým způsobem ovlivnila Katla po explozi v roce 1918 klima na severní polokouli, je opomíjené, ale mělo by to být varováním a naším prioritním studijním tématem. Do jaké míry mohla exploze Katly ovlivnit poválečný svět, a nemohla mít vliv třeba i na pandemii španělské chřipky, na kterou zemřelo více než 20 milionů lidí?

Stejně tak je zatím záhadou, co mohlo způsobit katastrofální zimu roku 1928/1929. Pravděpodobně nás v blízké budoucnosti něco takového čeká. Následky mohou být rychlé a zničující. Jsme na to připraveni, nebo budeme raději dál tančit oteplovací tango, vyhazovat peníze za ekonesmysly, dotovat výzkum technologií lapání kravských prdů a tvářit se, že sopky nesoptí?

Foto: Eyjafjallajokull, autor Árni Friðriksson, Wikipedia

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
18 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
orinoko
orinoko
1. 9. 2014 10:45

… jen první letmé přečtení…

Martine, podíl člověka na současném ekoprůseru je neoddiskutovatelný. Na druhou stranu je pravda, že ekologie přestala být živností, a stal se z ní průmysl. Ale ona nemá jinou šanci. V době predátorského obrněného imperialismu, musí převzít i cosi ze způsobů predátorů.
Nakonec – v tom lepším případě – by mohla vzniknout i velmi smysluplná sym-bi-osa. Čili klasika: Teze- antiteze-synteze.

Aleš
Aleš
1. 9. 2014 11:31

Pane autore. Kázání vody a pití vína je smutné, zvlášť když vychází od těch, jež by měli jít příkladem. Ale to je pro téma nepodstatná stinná stránka. Je samozřejmě až trochu legrační pozorovat, jak zcela vážně je odhodlána zastavit globální oteplování zeleně naladěna mladší generace svým vegetariánstvím. Sopečná činnost má samozřejmě velký vliv na změny klimatu. Můžete mi však nějak polopaticky vysvětlit, jak si dovolujete tvrdit, že lidská činnost má jen marginální vliv na klima a jeho změny. Máte nějaký důkaz? Dlouho se o tohle téma zajímám a ještě jsem se s žádnými takovými důkazy nesetkal, a to přesto, že… Číst vice »

cnemo
1. 9. 2014 13:33

>Martine, podíl člověka na současném ekoprůseru je neoddiskutovatelný. Hm, ten současný ekoprůser nemá s oteplováním nic společného. Nejzávažnější je ničení zemědělské půdy dnes hlavně z důvodů tzv. biomasy pro energetiku, kácení lesů ve 3 světě a pak jsou to chemikálie, hlavně ty, které působí v nepatrných množstvích. Vliv člověka na klima prostřednictvím CO2 je zaprvé mizivý a za druhé v pozitivním směru – oteplování. Nebezpečím pro člověka je nová doba ledová. Málo kdo si uvědomuje, jakou moc mají vulkány. Ty největší z nich mají potenciál vymazat lidskou civilizaci během měsíců, max. roků. Každých pár tisíc let některý bouchne. Před 70tis.… Číst vice »

cnemo
1. 9. 2014 13:58

Obavu z oteplení o pár stupňů za 100-200 let můžeme přirovnat ke strachu onkologického pacienta z kuřího oka.

Morybundus
Morybundus
1. 9. 2014 15:03

Nějak jsem nikdy nepochopil, oč vlastně odpůrcům teorií o vlivu člověka na celoplanetární klimatické změny jde. Souhlasím s tím, že mnozí si z enviromentální agendy udělali výnosnou živnost, ale kvůli tomu odmítat zřejmá fakta? Ledovce tají, počasí se záhadně mění (kdy naposled registrujete bílé vánoce?), stále ničivější bouře, hurikány, cyklóny, nebo naopak vleklá sucha (obrovský problém v zemích Latinské Ameriky, kde hydroelektrárny tvoří páteř energetické výrobní soustavy)… Na to vše ale mají „odpůrci“ odpovědi. Přichází s grafy vytrženými z kontextu, které ukazují, jak na určitém, zpravidla velmi malém, území naopak teplota klesla a bijí se v prsa, jaký to důkaz… Číst vice »

jogín
jogín
1. 9. 2014 16:57

malý doplněk- při pročítání matrik v jižních Čechách kvůli rodokmenu si moje žena všimla, že najednou byla během dvou let asi 3x větší úmrtnost. Hladomor v sedmnáctém století byl následkem zmíněného výbuchu sopky. Pochopitelně zemřeli chudí, z majitelů gruntů nikdo. Jinak se zhruba od roku 2000 neotepluje přes všechny IPCC prognózy. Na důkaz příčin oteplování nebudeme čekat sto let, sluneční aktivita se propadla a předpovědi astrofyziků shodně tvrdí, že dojde k minimu sluneční činnosti už v příštím jedenáctiletém cyklu. Podobně jako v Maudnerově nebo Daltonově minimu, provázených velmi citelnými ochlazeními. Můžete najít obrázky z londýnských slavností tisíců lidí včetně stanových… Číst vice »

jogín
jogín
1. 9. 2014 17:05

pokračování: ne od země odraženým úzkým pásmem záření. Nevěřím, že je možné spolehlivě vypočíst vliv CO2 na tepelnou vodivost atmosféry- klimatické podmínky se mění už v kilometrovém měřítku a neexistuje nějaký spolehlivý způsob zjištění průměru. A mimochodem, už na začátku této doby meziledové byla teplota vyšší o 3-4 stupně než je dnes. Podle IPCC kromaňonci nejspíš vypálili všechnu vegetaci na zeměkouli.

cnemo
1. 9. 2014 18:05

Morybundus napsal Nějak jsem nikdy nepochopil, oč vlastně odpůrcům teorií o vlivu člověka na celoplanetární klimatické změny jde. Pro alarmisty je to často nepochopitelné – jde jim o pravdu. Ledovce nijak zuřivě netají, ne víc než jindy v teplejších obdobích, a že jich bylo, hurikány a bouře jsou spíš slabší (výše škod je funkcí inflace a nárůstu hmotných statků, které je možné zničit). Statistiku sněhu o Vánocích si nevedu, ale podle mne se nic nezměnilo, jako kluk jsem je zažíval také často na blátě. Ale např. tato zima byla v Severní Americe docela krutá. Ale to jsou jen dojmy, je… Číst vice »

Morybundus
Morybundus
1. 9. 2014 18:53

cnemo napsal Pro alarmisty je to často nepochopitelné – jde jim o pravdu. Ledovce nijak zuřivě netají, ne víc než jindy v teplejších obdobích, a že jich bylo, hurikány a bouře jsou spíš slabší (výše škod je funkcí inflace a nárůstu hmotných statků, které je možné zničit). Statistiku sněhu o Vánocích si nevedu, ale podle mne se nic nezměnilo, jako kluk jsem je zažíval také často na blátě. Ale např. tato zima byla v Severní Americe docela krutá. Ale to jsou jen dojmy, je nesporným faktem jsou měření která jasně říkají, že se v tomto století nijak neoteplilo. Ale i… Číst vice »

Morybundus
Morybundus
1. 9. 2014 18:54

pokr. …kteří v této agendě vidí vhodnou živnou půdu pro své deregulační teorie. Opravte mě, pokud se mýlím, ale co jsem měl možnost číst, tak jedním z hlavních argumentů, proč jsou teorie klimatických změn těmito lidmi odmítány je fakt, že opatření vedoucí ke zmírnění dopadu vlivů člověka na kvalitu živ. prostředí „brzdí trh“ a „regulují“, což oba výše zmíněné proudy prezentují coby největší zlo. Ty různé grafy a kontrateorie mi pak připadají jako snaha podpořit myšlenku „ex post“. V žádném případě nejsem nějaký eko-fanatik, ale životní prostředí máme jen jedno a jiné mít nebudeme, proto je třeba ho chránit. Po… Číst vice »

jogín
jogín
1. 9. 2014 20:21

Morybundus: Obávám se, že ochrana životního prostředí pomocí fotovoltaických elektráren není zrovna to pravé ořechové. Totéž platí o bionaftě a elektromobilech. Na rozdíl proti „zelené úsporám“, kde „ekonomové“ tvrdí, že program zdvihne ekonomiku jen dočasně. Není to pravda- úspory přetrvají, i když poptávka po úpravách budov klesne. Coby přírodovědec dávám přednost realitě před perpeťáckými nápady a zbožnými přáními.

Morybundus
Morybundus
1. 9. 2014 22:18

Fotovoltaické elektrárny jsou v provedení ala ČR nesmysl. Fotovoltaika by měla být obecně brána jako doplňkový zdroj energie stejně jako větrníky. Bez jádra se prostě v současnosti obejít nedá ať si tvrdí kdo chce co chce. Nicméně silně pochybuji, že schválení zákona, který stál za neskutečným boomem fotovoltaiky bylo motivováno ekologickými pohnutkami. Bohužel je to opět klacek do rukou „klimaskeptikům“, kteří tohoto nešťastného příkladu s gustem využívají k diskreditaci alternativ jako takových. Ono mi to vůbec někdy přijde, že se záměrně „mrví“ dobré nápady, aby jim byl dodán punc „drahé zbytečnosti“ a nesmyslu a byly tak vydány na nemilost. Ani… Číst vice »

Morybundus
Morybundus
1. 9. 2014 22:20

pokr.
…by nebyla ani zelená úsporám ani podobné programy. Pokud ochranu životního prostředí nezaštítí vrcholově stát rozumnými legislativními kroky, pak to bude připomínat spíše boj s větrnými mlýny. Trh totiž jede na výkon a zisk, toho nějaký udržitelný rozvoj nezajímá.

Omlouvám se za příspěvky na pokračování, ale zjevil jsem se zde v diskuzi po delší odmlce a na systém „zbývá xy znaků“ jsem si ještě úplně nezvykl :)

jogín
jogín
1. 9. 2014 23:29

Moribundus: Střet ekonomiky a ekologie se samozřejmě musí řešit legislativou. Dopadá to tak, že za vyrýpnutí zdejší orchideje můžete dostat mastnou pokutu, ale když jich zničíte stovku buldozerem nebo pohnojením louky, je vše OK. Nejšílenější situace je v ochraně vymírajících druhů. Jejich množení je na zbrojní pas a mám dojem, že smyslem příslušných zákonů je nechat je v klidu vychcípat. Zákony jsou často koncipovány na základě úplně diletantských představ- třeba vyhlášení Šumavy s víc než 90% plochy umělé monokultury za národní park. Nezasahování pak nemůže uchovat klostrmanovskou smrkovou Šumavu a klimax nastane za zhruba 1500 let.

Martin (už bez taky m)
Martin (už bez taky m)
2. 9. 2014 1:19

Coby praktik -ochranář aktivista pohybující se denně od dětství v terénu s očima otevřenýma, a coby člověk žádnou lobby neuplatitelný mám vliv lidských aktivit na ŽP a klima za prokázaný. Opačné tvrzení mám naopak za známku idiocie. Normálního člověka uvažujícího logicky v intencích „vše se vším víceméně vždy nějak souvisí“ – a tím tuplem v živých soustavách a „systémech“ – mne nic jiného nemůže napadnout. Sdílím otázku Morybunduse, ba znal bych i odpověď, byť jistě ne šitou „na každého“. Pánové, „zabíjení“ (zatloukání) existence problému „kyjem na mamuty“ (pozemským vulkanismem) je sice možné, ale také iracionální. Ne všichni „eko“ jsou uplacení… Číst vice »

Aleš
Aleš
2. 9. 2014 4:58

Morybunde: O co jim jde? Zachovat status quo, udržení kapitalisticko-kořistnického parazitického systému co nejdéle při životě, pokud možno s nadvládou euroatlantické civilizace. A to, že na tom nechtěně spolupracují lidé, jejichž vůlí je patrně sice něco jiné, i třeba kvalitativně pravý opak, je otázkou jejich sebeklamu, kterému podlehli přijetím zjednodušujících tezí. Např. defraudace všech zelených na základě několika defakto zrádců, jež jsou za „zelené“ považováni. (v roce 2010 se na erepublice z vnějšku tím okrajově zabýval pan Umlauf) S tím vulkanismem jako kladivem na lidský vliv na klima mi to připadá podobné, jako kdyby při řízení motorových vozidel byl zakázán… Číst vice »

Aleš
Aleš
2. 9. 2014 5:27

S tou fotovoltaikou už to na om bylo několikrát rozebráno, je to jen o u nás účelově katastrofálním nastavení pravidel, kde z jakýchkoliv i původně velice pozitivních změn je v konečném důsledku vytvořen defraudační kastrát. Cnemo: Tak co je podle vás tou největší hrozbou? Podle mne se jí stal člověk sám sobě. A bude to to mít takové následky, že i kdyby ta hrozba někdy přišla zvenčí, lidé nebudou umět tomu čelit, jelikož se spolu nedomluví na nějakém postupu. A to navzdory tomu, že od 3.třídy tady budou mluvit všichni anglicky. A už vůbec ničemu nepomůžeme, když budeme popírat změny,… Číst vice »

Aleš
Aleš
2. 9. 2014 5:40

Zakončím tuhle (ne)debatu jednou zdánlivě nesouvisející vzpomínkou. Učitel evoluční biologie se nás na poslední přednášce zeptal. “ Věříte v evoluci?“ Moc dobře věděl, že na přednášku chodili i věřící, mezi nimiž byli i ortodoxní katolíci. Zvedl se les rukou na jednu a pár rukou i na opačnou odpověď. A učitel se jen zasmál a řekl. „V evoluci nejde věřit, evoluci lze jen studovat!“ A podle mne je to stejné se změnami klimatu.