Tehdy i dnes

Tehdy i dnes se kapitalistický svět propadl do hluboké systémové krize, ze které neznají jeho politici ani ekonomové nenásilného východiska.

Tehdy i dnes:

  • mocenské postavení  velmocí přestalo odpovídat jejich změněné ekonomické síle a zájmům, vznikla potřeba přeuspořádání mocenského postavení velmocí a vytvoření nového světového řádu;
  • vzniklo blokové uspořádání proti sobě stojících velmocí a jejich satelitů;
  • katalyzátorem změn i prohlubující se krize byly turbulentní jevy na amerických kapitálových trzích;
  • byly hnacím motorem změn zájmy nadnárodních korporací a majetkových elit (dnes kamuflované jako vývoz demokracie, humanity a lidských práv);
  • západní země podporovaly nástup fašismu a nacismu k moci;
  • bylo cílem Západu nasměřovat násilí na území Ruska oplývajícího obrovskými zásobami nerostných surovin, vypořádat se jednou provždy s ruským oponentem a kolonizovat jej;
  • začalo všechno sérií postupné okupace a válek na území menších a středně velkých států a skončilo konfliktem velmocí a kolem nich utvořených bloků států;
  • měla významný podíl na vývoji událostí propracovaná mediální propaganda retušující politické konspirace a podvody;
  • na to všechno nejvíc doplatí ti, co nemají velký majetek a moc manipulovat ostatními, profitovat na násilí a posílat druhé válčit za své zájmy.

Přejít do diskuze k článku 10 komentářů