Telegonie a jiné pohádky

V současné době se pod názvem „slovanské védy“ šíří ideologie o nadřazenosti slovanské rasy, sice až příliš okatě okopírovaná podle své předlohy, takže příliš stoupenců zatím nemá, ale pamětliv známého „to je blbý, to se bude líbit“ si myslím, že uvádění na pravou míru není nikdy dost.

Zmíněná ideologie se kromě „rasové čistoty“ po předcích ohání strašákem jménem telegonie, a až přímo hystericky zdůrazňuje, jak je nutné zabránit tomu, co podle nich může telegonie způsobit. Podstatou telegonie podle nich je, že při každém pohlavním styku, i když nedojde k oplodnění, dochází k jakémusi magickému přenosu vlastností z jednoho na druhého, zejména ovšem od příslušníka „nízké rasy“ na příslušníka „vyšší rasy“, a dochází ke „zprznění“. A prostředkem, jak tomu zabránit, je podle nich panenství a panictví až do svatby a naprostá „věrnost“. Tvrdí, že proto ve středověku existovalo právo první noci, aby pán přenesl své vlastnosti na poddané. (Pomineme-li skutečnost, že právo první noci doloženo není, uvážíme-li, jak bylo panstvo vždy pilné – kdo by ho potom živil!) Dokonce tvrdí, že z tohoto důvodu je nyní organizovaná vlna imigrace z Afriky – aby v Evropě všichni souložením s černochy zhnědli, snížila se jejich inteligence, a vznikla světle hnědá, neinteligentní, snadno ovladatelná rasa.

Staré Slovany popisují jako vzor svých představ, jako zcela asexuální jedince dodržující jakési taxikářské zákony rita. A to navzdory tomu, že z historie víme, že Slované ve skutečnosti pannami opovrhovali. Popisují Slovany jako něco, co Slovany vůbec nepřipomíná, něco, co nepřipomíná vůbec žádnou skupinu, jedině snad nějakou nacistickou okultní společnost.

Telegonie je původně popsána a definována pouze jako jev, kdy se mláďata podobají samci, se kterým měla samice mláďata předchozího vrhu. S magičnem tento jev nebyl spojován a nikdo si tehdy nečinil nárok na to, že jej pochopil a vysvětlil. V původní verzi porodila klisna pruhované hříbě s normálním hřebcem poté, co předtím měla křížence se zebřím samcem. Tvrzení, že k oplození zebřím samcem nedošlo, protože to nejde, je až pozdější vylepšení. Vliv v případě, že k oplození nedojde, byl potvrzen až později, pokusy na australských mouchách Telostylinus angusticollis, při kterých byla velikost potomků dána velikostí předchozího samce, se kterým se samice pářila bez oplození. A muselo dojít ke styku a k předání spermatu. Jenom „energie“ nefungovaly. U savců zřejmě nebude vliv v takovém případě až tak velký, aby byl na první pohled viditelný.

Po objevení horizontálního přenosu genetických informací (asi před třiceti lety), tedy přenosu z jedince na jedince, kontaktem s „genetickým materiálem“ (na rozdíl od vertikálního přenosu z předků na potomstvo), dnes už víme, že přenos genetických informací není omezen na plození, a že naopak většina naší DNA byla přenesena horizontálním přenosem.

I pokud nějaké působen „energií“ existuje, můžeme převážnou část jevu vysvětlit tímto horizontálním přenosem a jinými nemagickými způsoby. Například chemickým působením látek ve spermatu, například na dozrávající vajíčka, která v době pozdějšího oplodnění jiným samcem už jsou zralá a ne tak náchylná změnám.

Po objevení horizontálního přenosu genetických informací ale hlavně víme, že právě ten je původním smyslem sexuality, na rozdíl od pozdějšího vertikálního přenosu. A jeho funkcí je zabraňovat degeneraci. Ve škole vás učili, že pohlavní rozmnožování založené na spojení dvou sad genů vzniklo proto, aby se zabránilo degeneraci. Co vám neřekli, je, co zabraňuje degeneraci u organismů, které se nerozmnožují pohlavně, ale dělením, co zabraňovalo degeneraci předtím, než pohlavní rozmnožování vzniklo. Tím prostředkem je sex. Respektive jakési spojování panožkami, při kterém si prvoci vzájemně vyměňují a opravují svou DNA, pro které může znít výraz sex trochu nadneseně, ale ne zase až tak jako vžitý výraz „pohlavní rozmnožování rostlin“.

Nejedná se tedy o negativní jev, ale naopak o hlavní sílu evoluce, důležitější než pohlavní rozmnožování. Ať už si pod evolucí představíme cokoli. Třeba to, že nezávisle na tom, jak život vznikl, jestli je nebo není manipulován mimozemšťany, nějaké mechanismy, které brání degeneraci a podporují vývoj, třeba jen „v mezích zákona“, prostě fungují.

Pokud jde o jejich zdůrazňování, že největší vliv má styk s prvním partnerem, nejde až tak o prvenství. Rozhodujícím faktorem je čas, po který k horizontálnímu přenosu genetických informací nedocházelo. V naší společnosti, kde na rozdíl od přírodních národů, kde si děti spolu sexuálně hrají třeba už od čtyř let, je první pohlavní styk až v daleko pozdějším věku, míra horizontálního přenosu při něm také této době odpovídá. A čím bude první sex později, tím bude míra přenosu vyšší. Ale k témuž dojde, bude-li mít dřívější prostitutka mnohaletou pauzu.

Ideální je, když se s horizontálním přenosem genetických informací začne co nejdřív, a když je pravidelný. Pak dochází jen k jakémusi „štepování“ vlastního genofondu. Když k němu dojde po dlouhé době, jedná se už o „záplatování“, a záplata může i nést vzor svého původce. Onou stále odsuzovanou „promiskuitou“ (i když promiskuita, promise – coitus, ve skutečnosti znamená jen slíbený sex, a kde nic, tu nic) se organismus stává vůči negativnímu působení telegonie imunním, protože žádného velkého záplatování není třeba, větší množství genetických informací od druhého nepřijme.

Běžný horizontální přenos genetických informací rozhodně není na závadu jedincům, kterých se týká. Rozhodně je pro koně lepší být pruhovaný než přešlechtěný. Je však samozřejmě na závadu „šlechtitelům“ jak zvířat, tak lidí. A proto, podobně jako se drží odděleně chovná zvířata, a brání se jim v sexu, totéž činí i s lidmi.

Všechna ta asexualita, kterou hlásají, a tvrdí, že je to kvůli ochraně před telegonií, je ve skutečnosti naopak přípravou lidí k tomu, aby na ně bylo možné telegonií či horizontálním přenosem v co největší míře zapůsobit. A taková „velká záplata“ od nevhodného jedince pak může působit opravdu negativně. Působení může být osobní – sem spadá i patrně organizovaný sex farářů s ministranty a nejen s těmi. (Jednu mou milenku kdysi připravil o panenství katolický farář, dnes profláklý nácek. Nevím sice jistě, jestli to bylo jenom tím, ale opravdu to s ní, kromě toho sexu, nešlo.) Může jít o vytvoření situace, kdy jsou ženy znásilňovány například při různých ozbrojených konfliktech, o podporu kriminality za tímto účelem. Může jít o „bezstrukturní“ vytvoření takové situace ve společnosti, kdy ženy mají dobrovolně první sex (nebo sex po dlouhé době) s nositeli takových vlastností, které jsou pro vývoj společnosti nevhodné, a umožňují tak společnost snadněji ovládat.

…A může jít i o to, aby populace Evropy co nejrychleji zhnědla, aby vznikla ona ovladatelná světle hnědá rasa. Zjednodušeně řečeno: sexuálně volně žijící žena by po sexu s černochem nezhnědla.

19. října 2015 ▓

Přejít do diskuze k článku 41 komentářů