Trestní oznámení na Českou televizi

Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 4

U Roháčových kasáren č. 1500

Praha 10

Trestní oznámení o skutečnostech nasvědčujících páchání trestného činu.

V souladu s platným právním řádem České republiky tímto podávám trestní oznámení na příslušné odpovědné pracovníky České televize pro systematické, dlouhodobé a prokazatelně záměrné porušování Zákona o České televizi, konkrétně §2 odstavec 2 písmeno a, jenž zní:

(2) Hlavními úkoly veřejné služby v oblasti televizního vysílání jsou zejména

a) poskytování objektivních, ověřených, ve svém celku vyvážených a všestranných

informací pro svobodné vytváření názorů.

K porušení této části zákona dochází zejména z důvodu dlouhodobého, systematického a prokazatelně záměrného cenzurování informací zpochybňujících tzv. oficiální verzi událostí z 11. září 2001, tj, teroristických útoků na USA.

Česká televize ve svém zpravodajství téměř výhradně poskytuje prostor pouze informacím se záměrem podpořit tzv. oficiální verzi těchto událostí. Příslušné orgány ČT však byly prokazatelně již v roce 2009 informovány o tom, že zpravodajství ČT, jakož i výběr dokumentárních pořadů o těchto událostech jsou jednoznačně zkresleny ve prospěch oficiální verze a obdržely dokumentární materiál, který o tom svědčí spolu se žádostí o jeho uveřejnění.

Přes opakované stížnosti Radě ČT, i příslušným pracovníkům ČT, zejména řediteli ČT a redaktorům zahraničního zpravodajství byly ve vysílání ČT uveřejněny pouze zlomky těchto faktů a to vždy s komentářem označujícím tyto informace jako tzv. „konspirační teorie“.

Největší prostor dostala tato fakta a aktivisté usilující o zveřejnění kompletních faktů ve vysílání 11.9.2011 v tomto pořadu:

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10101491767-11-zari-10-let-pote/211411034000262/

Vzhledem k tomu, že se jednalo dohromady o cca 6,5 minut, jedná se o minimální prostor v porovnání s veškerým ostatním vysíláním. I jakékoliv následující vysílání se neslo v duchu nezpochybněné platnosti oficiální verze.

Takováto situace vede nevyhnutelně k tomu, že diváci, kteří nepoužívají internet, jsou soustavně uváděni v omyl a diváci, kteří jsou obeznámeni s fakty uvedenými v tomto trestním oznámení, nacházejí závažné rozpory mezi těmito informacemi a vysíláním ČT.

Pracovníci ČT tedy zjevně pečlivě dbají na to, aby z jejího vysílání nijak jasně nevyplynulo, že oficiální verze pravdivá za žádných okolností být nemůže a stále udržuje mýtus platnosti této verze.

Celkový obraz těchto událostí ve vysílání ČT je z těchto důvodů neobjektivní, nevyvážený a až na několik málo výjimek jednostranný, což svědčí o porušení Zákona o ČT.

Z vědomého porušování Zákona o ČT jsou podezřelí především:

ředitelé ČT Jiří Janeček a Petr Dvořák

předsedové Rady ČT: Milan Uhde, Jiří Baumruk

členové managementu: Milan Fridrich, Zdeněk Šámal, Daniela Němcová

redaktoři: Petr Mrzena, Martin Řezníček

Informací o tom, že tzv. oficiální verze událostí z 11. září 2001 je falešná, je na celém světě již tolik, že další udržování této obrovské mediální lži jakýmkoliv politickým či mediálním pracovníkem je jasným důkazem záměru se na této lži podílet.

Je nutno dodat, že prokazatelně záměrně cenzurovaných či překroucených informací, které jsou velmi podstatné z hlediska zájmů občanů ČR je podstatně více.

Upozorňuji proto příslušné orgány činné v trestním řízení, že případným zamítnutím vyšetřování tohoto trestního oznámení by se sami vystavili riziku trestního stíhání a odsouzení.

Závažné geopolitické důsledky vyplývající z faktů zde uvedených nesmí být překážkou pro objektivní souzení informací týkajících se událostí z 11. září 2001.

V Praze 10.9.2012

Jan Korál

xkoral@email.cz

Fakta, která především schází v celkovém obrazu vysílání o událostech z 11. září 2001, jenž ČT zamlčuje či bagatelizuje:

Jedná se především o tyto informace:

Nález aktivní výbušniny nanotermit v prachu z WTC

Týmy vědců Stevena Jonese, Nielse Harrita a Marka Basilea odhalily v prachu z WTC nezreagovanou výbušninu nanotermit, která je určena k rychlému řezání oceli. V prachu též byly objeveny kuličky železa a další látky, které jsou typickým produktem termitové reakce. Tato výbušnina není běžně dostupná a lze předpokládat její původ v armádních laboratořích. Existuje dostatek záznamů o údržbářských pracích v budovách WTC před 11. zářím 2001, během kterých mohlo dojít k instalaci výbušnin.

Jezera rozžhaveného kovu a vysoké teploty v troskách WTC:

16.9.2001 dosahovala teplota povrchu trosek WTC na několika místech až 750°C. Požáry dohořívaly až do prosince 2001. Při odklízení trosek museli dělníci nosit speciální obuv, jejíž podrážky se i tak po několika hodinách roztavily. Není možné, aby takové intenzivní množství tepla vyvinuly požáry budov a leteckého paliva, které v okamžiku zřícení již dohořívaly. Takové teploty však vysvětluje masivní použití nanotermitu.

Zdroje:

Niels Harrit na TV2NEWS o nanotermitu: http://www.youtube.com/watch?v=TNBAMAgM3OA
http://nielsharrit.org/

Hypothesis – Dr. Steven E. Jones: http://www.youtube.com/watch?v=nF2yixhc4Fw

Hypothesis – Extras – Dr. Steven E. Jones: http://www.youtube.com/watch?v=o7I6PI7O0cs

9/11: Chemical Engineer Mark Basile Found Nanothermite in WTC Dust: http://www.youtube.com/watch?v=frIpyTBAV_Y

Videa s vědeckými důkazy prokazující nemožnost oficiální verze 9/11 a možnost použití nanotermitu:

http://www.nwoo.org/view.php?cisloclanku=2011090102

Zřícení budov WTC rychlostí blížící se volnému pádu

Všechny tři budovy WTC 1,2,7 se zřítily rychlostí srovnatelnou s volným pádem rovnoměrně
do svého vlastního půdorysu ve směru největšího odporu konstrukce. K tomu může dojít
pouze tehdy, pokud je konstrukce odstraněna ještě před tím, než na ni dopadnou trosky horní části budovy. Oficiální vysvětlení neobsahuje přijatelné důvody pádu. Jediné vysvětlení respektující elementární fyzikální zákony, je řízená demolice.


Zdroje:

Přednáška o studii pádu budov WTC 11.září 2001 – doc.Ing. Ivan Němec Csc. 9.11.2011

http://www.youtube.com/watch?v=uNVusQ7U6NE

http://www.youtube.com/watch?v=hbkDdkLan5c

Rozhovor s doc. Ing. Ivanem Němcem CSc., který působí na stavební fakultě VUT v Brně.

http://www.nwoo.org/view.php?cisloclanku=2011090071


Architekt Richard Gage analyza kolapsu WTC CZ – Blueprint for Truth:

http://www.youtube.com/watch?v=mAsAoXyfquk

Steven Jones: Lifting The Fog

http://www.youtube.com/watch?v=-fUW29rTgwE

Neexistují žádné důkazy pro to, že do Pentagonu narazil Boeing 757
Otvor v budově Pentagonu, kde došlo k nárazu, měl podstatně menší velikost, než která by odpovídala velikosti tohoto dopravního letadla. Neexistují žádné výrazné stopy po křídlech, ocasním křídle a především po několikatunových motorech na křídlech. Množství, charakter trosek a poškození Pentagonu neodpovídají velkému letadlu. Záznamy z kamer u Pentagonu zabavila FBI. Letečtí experti se shodují v tom, že provést na radaru zaznamenaný krkolomný manévr letadla s Boeingem 757 by byl i pro zkušeného pilota prakticky nemožný.

Zdroje:

Konspirační teorie s Jesse Venturou – 2.8 – 11. září – Útok na Pentagon

http://www.youtube.com/watch?v=Zl7ua9ZJip0

Pilots For 9/11 Truth Presents "9/11 INTERCEPTED"
http://www.youtube.com/watch?v=KhdppHwUJ9k


Mnohé další informace, které jsou v rozporu s oficiální verzí jsou uvedeny v těchto dokumentech:

Loose Change: http://www.youtube.com/watch?v=52dUqe2E2iI

Zero: An Investigation into 9/11: http://www.youtube.com/watch?v=FwAw1DFMxok

9/11 mysteries: Demolitions: http://www.youtube.com/watch?v=zPlUdYN5k5U

Press For Truth: http://www.youtube.com/watch?v=fnP47T5s6rY

Kdo zabil Johna O’Neilla: http://www.youtube.com/watch?v=s9mKOiuGNYw

Konspirační teorie s Jesse Venturou – 1.2 – 11. září: http://www.youtube.com/watch?v=eF2cIRZg-Yk

Oficiální konspirační teorie o 11. září vysvětlena za 5 minut

http://www.youtube.com/watch?v=dIdJuAtGU54

Literatura v češtině:

David Ray Griffin – 2001 – Nový Pearl Harbor :
http://www.uloz.to/xcJfLS6/2001-david-ray-griffin-the-new-pearl-harbor-pdf

Mojmír Babáček – 11. září a tajné služby – Promyšlený podvod

Andreas von Rétyi – Teror a lži, 11. září 2001 – Důkazy o tom, že všechno bylo jinak

Thierry Meyssan – Velký podvod: http://www.uloz.to/xt5sEH8/meyssan-thierry-velky-podvod-doc

Philip Marshall – Falešná vlajka 11. září

Dále v angličtině:

Professor Daniele Ganser (Switzerland) – 10 Years After 9/11 The Official Account Does Not Add Up

http://www.youtube.com/watch?v=4fUT7XgLiTY

AE911Truth Experts Speak Out

http://www.youtube.com/watch?v=YW6mJOqRDI4

9/11 TRUTH: Hollywood Speaks Out

http://www.youtube.com/watch?v=S-IVrIT8uxE

NATIONAL SECURITY ALERT – 9/11 PENTAGON ATTACK

http://www.youtube.com/watch?v=j5FhQc-LJ-o

FirefightersFor911TRUTH.org – Erik Lawyer – Press Conference

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=TULmLtqRXZ4

9/11 Insider Trading -Max Keiser – Russia Today

http://www.youtube.com/watch?v=to7IZQyE27Q&feature=related

9/11 Insider Trading – Mark Gaffney on GRTV

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=lpBajRIE3s4

911 Q&A

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=gJfFNBAdYec#

BBC now admits al qaeda never existed

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=1cnhxWBq4qM

Former BBC Reporter Alan Hart Reveals ‚Mossad‘ Involved in 9/11

http://www.youtube.com/watch?v=97o6HgiXw9g

9/11 – US Marine Ken O’keefe: Israeli Mossad (@ 5:35 point) Dancing Israelis

http://www.youtube.com/watch?v=BcVTI09T5D4

911 Whistleblower Susan Lindauer Ex-CIA DIA – Kevin Barrett Show

http://www.youtube.com/watch?v=37c106yyzkw

Extreme Prejudice – CIA Whistle Blower Susan Lindauer PDX 911Truth

http://www.youtube.com/watch?v=G43zl4fzDQg

9/11 Israeli Mossad Job (1 of 4) Alan Sabrosky US Military War College

http://www.youtube.com/watch?v=bT5IVEQuzv8

Missing Links: The Definitive Truth On 9/11 – Full Documentary

http://www.youtube.com/watch?v=5dfc5F2pQeg

C.I.A. no al-qaeda ever existed – BBC documentary the power of nightmares

http://www.youtube.com/watch?v=cHAwbYpRGkQ&feature=related

BBC now admits al qaeda never existed

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=1cnhxWBq4qM

The Toronto Hearings on 9/11

http://www.youtube.com/watch?v=M6t04g4YU20
http://www.youtube.com/watch?v=zE-cxhEDyh8&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=49OSlpsL80g&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=E-s4yVzP5-A&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=p5pjkHm3tmg&feature=plcp

a mnoho a mnoho dalších….

Internetové stránky s důkazy o nepravdivosti oficiální verze o událostech z 11. září 2001

http://ae911truth.org
911Truth.org
911Experiments.org
http://nielsharrit.org/
http://nyccan.org/
http://www.journalof911studies.com/
http://911blogger.com/
http://www.wtc7.net/
http://patriotsquestion911.com/
http://firefightersfor911truth.org/
http://www.csi911.info/
http://studyof911.com/
http://www.visibility911.com/
http://lawyersfor911truth.blogspot.com/
http://davidraygriffin.com/
http://www.stj911.com/

Další rozpory svědčící o nemožnosti oficiální verze událostí z 11. září 2001:

Pád budovy WTC 7
11. září 2001 spadly v New Yorku tři mrakodrapy. Do Dvojčat narazila letadla, do WTC 7 však ne. Budova WTC 7 se zřítila v 17:22 odpoledne rychlostí volného pádu do svého půdorysu způsobem přesně odpovídajícím řízené demolici. Oficiálním vysvětlením je několik oddělených požárů v kancelářích budovy WTC 7. Nikdy v historii se nestalo, aby se ocelová budova zřítila v důsledku i mnohem intenzivnějšího a násobně delšího požáru. Oficiální vysvětlení pádu odporuje fyzikálním zákonům.


Těla obětí v budovách WTC byla rozmetána na tisíce kousků.
Na střeše Deutsche Bank byly v roce 2005 nalezeny kousky kostí obětí z r. 2001 o velikosti menší než 1 cm.
Stejně tak bylo na malé části rozmetáno veškeré vybavení kanceláří, 200 000 tun betonu bylo rozdrceno na prach. Mnohatunové části nosníků vyletěly do vzdáleností mnoha desítek metrů a zabodly se do okolních budov. Budovy WTC1 a 2 očividně explodovaly zevnitř ven způsobem, který nemohla způsobit gravitace.


Likvidace trosek probíhala za extrémně přísných bezpečnostních opatření
Téměř všechen materiál byl zničen nebo recyklován, což je trestný čin likvidace důkazů. Existuje minimum záznamů z procesu uklízení trosek. Každý, kdo porušil přísná bezpečnostní opatření, byl ihned vyhozen.


Neexistují žádné důkazy pro to, že by se u Shanksville zřítilo čtvrté, ten den údajně unesené letadlo.
Z fotografií vyplývá, že kráter na místě dopadu a množství trosek jsou mnohem menší, než by odpovídalo velkému dopravnímu letadlu. Trosky byly navíc rozesety po velké ploše, což spíše svědčí pro to, že se letadlo (například kvůli zasažení raketou) rozpadlo ještě za letu.


Neexistují žádné důkazy, že útok byl proveden 19-ti obviněnými únosci.
Tři dny po útoku bylo zveřejněno 19 jmen a fotografií údajných únosců. Jako důkaz byly předloženy části identifikačních dokladů údajně nalezených v troskách WTC. Tyto doklady prý měly přežít exploze při nárazu a následné požáry. Jeden z důkazů byl naprosto neporušený šátek. Dalším důkazem je nedůvěryhodný záznam z letištní kamery na letišti v Portlandu, kde měli nastupovat někteří z únosců do letadla. Šest z obviněných únosců se po zveřejnění seznamu ozvalo s tím, že jsou stále naživu. Někteří dostali oficiální omluvu, ale nebyli odstraněni ze seznamu.


Neexistují důkazy, že Usáma bin Ládin byl strůjcem útoků na USA
U.b.L. se nikdy nepřiznal k podílu na útocích 11. září 2001. Několik jeho nahrávek bylo odhaleno jako jasný podvod. FBI oficiálně přiznala, že nemá důkazy, které by svědčily o jeho vině na těchto útocích. Neexistují důkazy, že by U.b.L. byl skutečně zabit 2.5.2011 v Pákistánu.


Fakta odporující oficiální verzi jsou systematicky cenzurována a označována za konspirační teorie.
Nikdy a nikde v žádném velkém mainstreamovém médiu nedošlo k objektivní, odborné a věcné diskuzi nad fakty a rozpory v oficiální verzi. Téměř nikde nedošlo k uvedení dokumentů dokazující nesmyslnost oficiální verze. Ověřitelné a objektivní informace o 11. září 2001 jsou systematicky potlačovány a lidé usilující o jejich zveřejnění čelí snahám o diskreditaci.


Snahy o objektivní vyšetřování jsou soustavně blokovány.
V oficiální zprávě nejsou uvedena svědectví, jenž oficiální verzi odporují. Týká se to především svědectví o explozích ve WTC před nárazem letadel a před pádem budov. V USA existují milióny lidí, kteří oficiální verzi nevěří a tisíce lidí v desítkách organizací, kteří požadují nové a nezávislé vyšetřování. Jejich požadavky jsou trvale bez odezvy.


Selhání protiletecké obrany
Budova Pentagonu je nejvíce střeženým objektem na Zemi. Už před 11. zářím měla vlastní raketový systém protiletecké obrany. Kolem Washingtonu je mnoho mil široký prostor, kam nemá žádné civilní letadlo přístup bez příslušného povolení. Pokud tam vstoupí letící objekt bez odezvy, stává se automaticky cílem raketového systému. Proč tento systém selhal?


Selhání stíhačů
Všechna letadla byla od okamžiku, kdy se odchýlila od své trasy, do okamžiku nárazu ve vzduchu několik desítek minut. Ve chvíli, kdy se letadlo odchýlí z trasy a neodpovídá, řízení leteckého provozu informuje armádní letectvo, které má vyslat stíhače a kontaktovat letadlo ve vzduchu z důvodu potenciální hrozby únosu letadla. I když k informování letectva došlo, žádné letadlo nebylo schopné unesená letadla vizuálně kontaktovat. Bylo to proto, že právě probíhalo letecké cvičení, jenž simulovalo přesně stejnou situaci, která v ten okamžik nastala: Tj. únosy letadel a jejich směřování k New Yorku a Pentagonu. Piloti i dispečeři byli tedy naprosto zmateni, protože nevěděli, zda se jedná o součást cvičení nebo reálnou situaci a na radarech měli navíc množství simulovaných objektů.

Ke stejným „náhodám“ došlo i při údajných útocích Al-Kaidy na Madrid a Londýn.
Máme věřit tomu, že se jedná o shodu okolností?

100.000$ pro Muhamadda Attu

V říjnu 2001 oznámila indická média, že Mahmud Ahmed – generál pákistánské tajné služby ISI převedl v srpnu 2001 na konto Muhamadda Atty (jednoho z údajných únosců) 100.000$. ISI spolupracuje se CIA již od 80. let z doby války proti SSSR. Komise pro vyšetřování 9/11 tuto informaci ve své zprávě vůbec neuvádí, stejně jako mnoho dalších informací odporujících oficiální verzi. Proč tyto informace ignorují?

Tabulka dosud odvysílaných pořadů ČT o událostech z 11.9.2001:


http://www.ceskatelevize.cz/ct24/kauzy/udalosti-9-11/archiv/1/

11.9.2007

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097181328-udalosti/211411000100908/obsah/169423-11-zari-jako-byznys/

11.9.2008

http://m.ceskatelevize.cz/ct24/svet/175066-obzalovani-odmitli-vyjadrit-vinu-za-utoky-z-11-zari-2001/

9.12.2008

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097181328-udalosti/209411000101113/obsah/92788-proces-s-klicovym-organizatorem-utoku-z-11-zari/

10.6.2009

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/135366-9-11-spiklenecke-teorie-stale-ziji-a-lide-jim-veri/

13.11.2009

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097181328-udalosti/207411000100911/obsah/37601-vyroci-11-zari-zdravotni-problemy-a-politicky-boj/

8.2.2010

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/130748-mstitel-za-11-zari-skoncil-na-popravisti/

11.2.2010

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/114287-wikileaks-na-utocich-z-11-zari-se-podileli-tri-katarane/

18.8.2010

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/101133-americane-vzpominali-na-obeti-11-zari-v-klidu-koran-nehorel/

11.9.2010

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10101491767-studio-ct24/206411034000373-11-zari-2001-po-5-letech/

2.2.2011

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/57531-hajek-za-11-zari-stoji-tajne-sluzby-a-listopad-1989-byl-bezvyznamny-incident/

8.3.2011

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/117607-nepublikovane-zabery-z-11-zari-senzaci-neprinesly/

2.5.2011

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10101491767-studio-ct24/211411058290502/

5.5.2011

http://m.ceskatelevize.cz/ct24/exkluzivne-na-ct24/8395-presne-911-dni-po-11-zari-2001-teroriste-uderili-v-madridu/

8.5.2011

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/80309-atentatnici-z-11-zari-budou-mozna-souzeni-v-new-yorku/

21.7.2011

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/123155-po-zabiti-bin-ladina-uctil-obama-pamatku-obeti-11-zari/

6.9.2011

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10316155327-horizont-ct24/211411058050018/obsah/156468-usa-pomstily-obeti-11-zari/

8.9.2011

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/38482-soud-s-teroristy-z-11-zari-obvineni-chteji-trest-smrti-obhajoba-dal-mandanty-haji/

8.9.2011

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/blogy/135825-svet-podle-zdenka-veliska-199/

8.9.2011

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/blogy/135501-jeden-den-a-vsechno-je-navzdy-jinak-nebo-ne/

8.9.2011

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/98804-zaznamy-vyslechu-teroristy-z-11-zari-nalezeny-pod-stolem/

9.9.2011

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/135629-po-11-zari-se-stal-svet-bezpecnejsim-na-ukor-soukromi/

9.9.2011

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10133212439-11-zari/207382538370001/

9.9.2011

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/171732-soud-s-udajnymi-strujci-utoku-z-11-zari-zacne-v-kvetnu/

10.9.2011

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10084790723-let-c-11/

11.9.2011

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/kultura/135768-cesti-umelci-pripomenou-slzy-11-zari/

11.9.2011

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/171036-osnovatel-utoku-z-11-zari-jde-pred-soud/

11.9.2011

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/80683-obrazem-11-zari-ze-vzduchu/

11.9.2011

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/135832-obama-usa-jsou-silnejsi-tercem-teroristu-ale-zustavaji/

11.9.2012

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10101491767-11-zari-10-let-pote/211411034000263/

12.9.2011

www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/135923-obama-vyzdvihl-odvahu-a-odolnost-americanu-po-11-zari/

12.9.2011

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/175066-obzalovani-odmitli-vyjadrit-vinu-za-utoky-z-11-zari-2001/

12.9.2011

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/135615-na-ground-zero-rostou-nove-veze-jizvy-z-11-zari-ale-nezaceli/

4.4.2012

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10234695378-tajne-sluzby-a-11-zari/21038254677/

5.5.2012

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097181328-udalosti/208411000100911/obsah/48617-11-zari-si-pripomneli-i-mladi-priznivci-pravice/

6.5.2012

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/174934-zacal-soud-se-cleny-al-kaidy-meli-planovat-utoky-z-11-zari-2001/

6.5.2012

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/kultura/135966-9-11-desive-vykriky-svedku-se-staly-melodii/


Další pořady:


http://www.ceskatelevize.cz/porady/1113460671-vyklidte-vzdusny-prostor/20338252504/


http://www.ceskatelevize.cz/porady/10317662135-jak-vyrobit-paniku/


http://www.ceskatelevize.cz/porady/1066765977-let-93-americti-novodobi-hrdinove/


http://www.ceskatelevize.cz/porady/10076799769-fahrenheit-9-11/


http://www.ceskatelevize.cz/porady/10095519229-vedlejsi-efekty/209411058070024/


http://www.ceskatelevize.cz/porady/10267384380-kontexty/210572230810007-zahranicni-mise-aneb-cesi-ve-zbrani/


http://www.ceskatelevize.cz/porady/10236336757-konspiracni-teorie-o-11-zari-2001/20938254460/


http://www.ceskatelevize.cz/porady/10204962421-studio-ct24-10-let-cr-v-nato/209411058350312/

Přílohy:

3 ks DVD obsahující videa a texty zde uvedené

Stížnost na Českou televizi, která byla podána Janem Korálem 9.5.2012 – dosud bez odpovědi

Informace zde: http://nwoo.org/view.php?nazevclanku=predani-komplexni-stiznost-na-cenzuru-a-neobjektivitu-vysilani-ceske-televize-rade-ct&cisloclanku=2012050020

Podnět k provedení šetření v důsledku neobjektivnosti a nevyváženosti zpravodajství České televize podané Radě pro rozlasové a televizní vysílání Martinem Švadlenkou v prosinci r. 2010

http://nwoo.org/view.php?nazevclanku=podnet-k-provedeni-setreni-v-dusledku-neobjektivnosti-a-nevyvazenosti-zpravodajstvi-ceske-televize&cisloclanku=2010120016

Odpověď Rady pro rozhlasové a televizní vysílání ze 17.1.2011:

http://nwoo.org/view.php?nazevclanku=odpoved-rady-ct-na-stiznost-o-neobjektivnosti-vysilani-o-udalostech-1192001&cisloclanku=2011010036

Odpověď Rady České televize z 28.2.2011

http://nwoo.org/view.php?nazevclanku=odpoved-rady-ct-zeme-je-stale-placata&cisloclanku=2011030008

Martin Švadlenka – Komentář k nesmyslným odpovědím Rady ČT a Rady pro rozhlasové a televizní vysílání na sížnost pro neobjektivitu vysílání ČT

http://nwoo.org/view.php?nazevclanku=ceska-televize-zatloukat-zatloukat-zatloukat&cisloclanku=2011090051

Ing. Jana Karásková – Otevřený dopis Jiřímu Janečkovi (a dalším) do ČT ze dne 15.10.2010 – dosud bez odpovědi

http://www.nwoo.org/view.php?nazevclanku=otevreny-dopis-jirimu-janeckovi-a-dalsim-do-ct&cisloclanku=2010100015

Otevřený dopis Ing. Jany Karáskové „Co by si měli prostudovat pracovníci masmédií o 11. září 2001“ z 18.8.2011 – dosud bez odpovědi

http://nwoo.org/view.php?cisloclanku=2011080040

Emailová korespondence ke stížnosti na cenzuru v ČT a k žádosti o slyšení před Radou ČT:

http://nwoo.org/view.php?nazevclanku=ing-karaskova-vs-ceska-televize-dil-c-1-15-1-2012&cisloclanku=2012040083

http://nwoo.org/view.php?cisloclanku=2012010060

Odpověď Rady ČT a ředitele ČT Petra Dvořáka na stížnosti Jany Karáskové ze dne 16.4.2012

http://nwoo.org/view.php?cisloclanku=2012040084

Odpověď Jany Karáskové na dopis Rady ČT a Řeďitele ČT ze dne 19.4.2012 – dosud bez odpovědi

http://nwoo.org/view.php?cisloclanku=2012040085

Informace o událostech z 11. září 2001 z nezávislých zdrojů:

http://nwoo.org/search.php?rsvelikost=sab&rstext=all-phpRS-all&rstema=4

Informace o snahách prolomit cenzuru v České televizi o událostech z 11. září 2001:

http://www.zvedavec.org/prispevky/2011/09/4596-otevreny-dopis-zpravodajcum-ct.htm

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments