TTIP trpí i deficitem liberalismu

V sobotu dne 18. 4. 2015 jsem se v Praze po 14.00.hod. na nám. 14.října mezi Andělem a Újezdem zúčastnil demonstrace proti Transatlantické smlouvě … tedy proti „Transatlantic Trade and Investment Partnership“ (TTIP).

Tuto akci sice organizovala samostatná iniciativa STOP-TTIP, ale účastnili se jí kromě anarchistů, pirátů, SPaSu (Společenství práce a solidarity) a některých mladých levicových zelených také zástupci odborů a dvou platforem ČSSD – konkrétně „Mladí idealisté“ a platforma „Doleva!“ …

Třebaže by se – například – ve věci ukrajinského konfliktu (a v lečems jiném) obě skupiny zdaleka nemusely dohodnout na společném stanovisku, na demonstraci proti TTIP a na následném pochodu na Palachovo náměstí se účastnili pod svými symboly a transparenty spolu …

…což je podle mne určitě správně …

Na akci vystoupili různí řečníci – včetně komunistické europoslankyně Kateřiny Konečné (třebaže samotné symboly KSČM a jiné představitele této strany z těch známějších jsem nikde neviděl).

-.-.-.-.-.-

TTIP je jistě naplněn nejrůznějšími riziky a arogancí na úseku sociálním a ekologickém.

S ohledem na navrhovaný mechanismus arbitrážního řešení sporů „Investment Protection and Investor-State Dispute Settlement“ (ISDS) v rámci TTIP tu ale máme také zcela názornou ukázku toho, kam ústí NEOliberalismus.

Že totiž ústí do KONTRA-liberalismu.

Protože jak jinak nazvat poměry, kde chamtivému, globálnímu kapitálu už nestačí pravidla hry, kdy nějaká společnost smí a může zvolit takovou svou reprezentaci, která smí a může udělat (podle svého volebního programu a tedy mandátu společenské většiny) nové legislativní změny i kdyby byly nepříznivé globálnímu kapitálu – pokud je smířena „cenou“, tedy s tím, že světový kapitál nemusí do takové země zrovna s nadšením proudit …

NE !!!

Globálnímu kapitálu to už prostě nestačí.

Globálnímu kapitálu už nestačí jeho samotná závratná ekonomická moc, jeho vliv na rozhodování společenských reprezentací !!!

Nic takového už jim nestačí.

Globální kapitál je schopen pošlapat i liberální principy a nechat stíhat sankcemi a fantasmagorickými konstrukcemi škod na kapitálových výnosech a ještě bizárnější konstrukci tzv. nepřímého vyvlastnění prostřednictvím utajených soukromých arbitráží, takovou zem, která si něco podobného dovolí …

… aniž by dokoncem i tím neprozřetelným schválením vlastní bilaterální mezinárodní smlouvy do takového rizika sama šla !!!

Nevyšlo to v podobě Mezinárodní dohody o investicích, která je v podstatě mrtva, nevyšlo to s ACTA …

… tak se o to pokoušejí v podobě třetího „trojského koně“ … v podobě TTIP …

-.-.-.-.-.-

V posledních týdnech se prý světová sociální demokracie přes různé rozpaky přece jen začíná pozvolna posouvat do pozice „spíše PROTI TTIP“ … zejména proti ISDS.

Domnívám se, že už bylo celkem na čase.

Protože s ohledem na to, že klasický liberalismus nejenže lze, ale je dokonce i nutno chápat jako nepřekročitelné minimum sociální demokracie, mělo by platit, že pokud je sociální demokrat schopen nejen podporovat TTIP (což samo o sobě je už celkem na pováženou), ale dokonce souhlasit s kontra-liberálním mechanismem ISDS, jak byl vzpomenut výše, to znamená, kdo je schopen a ochoten tleskat podloudné demontáži (dokonce bez bilaterální mezinárodní smlouvy) práv občanů na určitém území stanovit si demokraticky a v pluralitním prostředí normativní poměry podle vlastních společných zájmů těchto lidí (samosebou s plným vědomím, že jejich rozhodnutí mohou případně kapitál odpuzovat) …

… je nepřítelem nejen sociálních a ekologických zájmů společenských většin, ale i zkrátka a dobře je to i nepřítel fenomenu „svobody“ a nemá podle mého názoru v ČSSD ani v žádné jiné straně Socialistické internacionály co pohledávat !!!

I kdyby byl aktuálně premiérem nebo ministrem takové strany !!!

(Poznámka: V případě zdejšího premiéra Bohuslava Sobotky mně proto nestačí vágní ujištění, že jeho postoj k TTIP závisí na tom, jaký obsah TTIP mít bude. Jako zakládající (obnovující) člen ČSSD z r. 1989 (tedy z doby, kdy strana nebyla na českém území formálně ani legální) od něj očekávám naprosto jednoznačné sdělení („francouzského typu“), že přinejmenším ISDS je pro něj v současné podobě naprosto nepřijatelnou částí TTIP a taková TTIP, která by jej obsahovala, je pro něj z tohoto důvodu, stejně tak nepřijatelná …)

v Chrudimi dne 2. 5. 2015

Přejít do diskuze k článku 11 komentářů