Ukrajina: Videopřehled z 5. 8. 2014

Výsměch nad živými i mrtvými účastníky ATO na Ukrajině pokračuje: reportáž ukrajinské TV

Ukrajinský televizní kanál ICTV připravil reportáž o jednání ukrajinských úředníků a státu vůči účastníkům “antiteroristické operace na Donbasu“, kterou všichni nazývají válkou, ale oficiálně jí za válku nepřiznávají. Na tomto základě odmítají vyplatit náhrady rodinám zahynulých a raněným vydávají dokumenty, že k jejich zranění nedošlo při válečných akcích. (Z videa – vymýšlejí si různé záminky, třeba jako nedbalé zacházení se zbraní, v případě smrti, že se neúčastnili přímo bojových akcí apod.) Dobrovolníkům odmítají platit.

Z videa: Tam zaznělo, že ty ženy (které měly to štěstí a dozvěděly se o smrti svých blízkých, dodávám já) posílají úředníci od čerta k ďáblu a odmítají jim vyplatit odškodnění, které by mělo za smrt činit 600 tis. hřiven. Reportér vysloví domněnku, že k průtahům v těchto řízeních může docházet schválně, neboť vzhledem k tomu, že mrtvých je již minimálně 300 (!!!), je částka vynásobená 600 tis. hřiven již dost značná.

Tady by bylo hezké připomenout to předvolební video Porošenka, kde vykřikuje, že o vojáky se postará v první řadě, že jim zajistí vyšší výplatu a pojištění na milión hřiven, pokud si dobře pamatuji.

Zdroj: Russkaja vesna

Překlad: Irena

***

S tím počtem výše (300) hezky koresponduje další video:

Zástupce Igora Strelkova Fedor Berezin mluví o poměru sil Novorossie a junty

Mezi jiným tam zazní, že všechny vojenské prostředky jsou přemístěny na jihovýchod proti Donbasu a kdyby někdo chtěl ze západu dobít Ukrajinu, tak mu nebude stát nikdo v cestě. Je jasné, že hromada jiných oblastí disponuje dohromady většími možnostmi, než ta jedna jediná (která se brání), takže početní převaha je v tomto případě nasnadě. Reportér napovídá, že zahynulo 12 tisíc vojáků junty, Fedor odpověděl, že to on neví, ale ví, že za poslední dvě noci jenom v okolí Šachťarsku zahynulo minimálně tisíc ukrajinských vojáků. Dále cituji: To je moře krve, moře mrtvých ukrajinských vojáků, kteří k nám neustále lezou. Na vojenských úřadech je rekrutují. Pokud se nevyplatí, tak je mobilizují silou. No tak když máte jít na smrt, tak se braňte! Nechoďte do té armády, která vás posílá na smrt. …Každou noc ničíme několik kusů tanků, obrněné techniky. Všechno to tam hoří a uvnitř jsou lidé, ti ukrajinští mládenci, kteří se rozhodli, že si tady zabojují, že projeví svoji aktivitu a zaplatí svůj tak říkajíc dluh vůči ukr-vládě, vůči fašistické vlasti Porošenka. Mámy přijďte sem pro své děti, vezměte si své muže. Děti, vezměte si zpět své otce, dokud jsou naživu. Za chvíli přijde západní Ukrajina o celý svůj genofond. Všichni tady u nás zemřou. Stejně je odsud všechny vyženeme. A pokud se budou moc bránit, zaženeme je i dál. Ať teď raději zdraví a po dobrém odejdou…

Překlad: Irena

***

Bylo zveřejněno video s ohromným kráterem po bombardování Šachťarsku

Kráter na videu dosahuje více než 10 metrů v průměru a několik metrů do hloubky. Nachází se na zahradě rodinného domku v Šachťorsku na ulici Ščerbakova. Výbuchem byl poškozen dům a hospodářská stavení ve dvoře. Dům patří penzistce, bývalé učitelce ukrajinského jazyka. Jeden z místních obyvatel vyjádřil názor, že kráter vznikl po použití „taktické rakety“.

Komentátor videa sdělil, že viděl mnoho kráterů po dělostřeleckém ostřelování, ale něco takového že se vidí poprvé. Paní říká, že 40 let pracovala a učila děti milovat Ukrajinu, Doněck, rodnou zemi. Dále cituji: „Moji žáci jsou po celém světě i na Ukrajině v Charkově, i v Kyjevě… Co mám dělat? Zůstala jsem sama. Nemám nikoho… a v Šachťorsku zůstalo hodně malých dětí. Co záleží na mně, ale zůstalo tady hodně malých dětí. Lidé nemají peníze, aby odjeli…“

Další mluvčí: „Já chci prostě říci, že jsem místní obyvatel. Žiji tady od dětství, od narození bydlím v Šachťarsku a mám dost té nesprávné politiky našich prezidentů a premiérů, kteří říkají, že nás osvobozují. Od koho nás osvobozují? Nás nikdo nikdy neokupoval, nikdo nás neobsadil… A nás zabíjejí a používají raketomety, minomety a neznámé náboje, které zanechávají takové krátery. Co to jako mělo být? Byl to snad minomet? Kyjevská raketa to byla. A po civilistech. To je soukromá čtvrť. Tady není ani domobrana, nikdo. Asi to shodili z letadla….“

Zdroj: Vzgljad

Překlad: Irena

***

Švédsko označilo konflikt na Jihovýchodě za válku

Švédský prokurátor pro otázky národní bezpečnosti Ronny Jacobsson, tedy jinými slovy úřední osoba soudního systému s právem rozhodovat z právního hlediska o tom, zda se jedná o válku nebo antiteroristickou operaci (ATO), v rozhovoru pro známé švédské konzervativní noviny Svenska Dagbladet nazval konflikt na jihovýchodě Ukrajiny válkou. Toto prohlášení bylo proneseno při rozhovoru s tématem švédských nacistů, což probereme podrobněji později.

Co to znamená, pokud konflikt bude prohlášen za válku?

To znamená, že se budou uplatňovat mezinárodní zákony pro vedení války, tj. v případě porušení zákonů pro vedení války může být Porošenko zatknut kdekoliv ve světě a na vyžádání předán do Švédského království k odsouzení a následnému uvěznění ve Švédsku.

Co je však v krátkodobém horizontu ještě mnohem důležitější, je to, že podle předpisů MMF a celé řady západních fondů závisejících na EU, se válčícím státům neposkytují finanční prostředky. Takže tím, že Švédsko vyhlásilo konflikt na jihovýchodě za válku, se Švédsko zbavilo povinnosti vyplácet Ukrajinu.

Kromě toho, jsou rozhodnutí ve věcech rozpočtu a fondů EU přijímána výlučně konsensuální metodou, tj. pro přijetí toho či onoho rozhodnutí je vyžadován souhlas všech států EU.

Takovým způsobem Švédsko do ukončení války na jihovýchodě zbavilo EU povinnosti financovat Ukrajinu.

Co se týče MMF: programy MMF jsou komplexní. Před začátkem programu musí být zajištěno stoprocentní financování. V Evropě byly všechny velké programy MMF, které se realizovaly za posledních 15 let, nákladově rozčleněny mezi partnery. Dokonce, i pokud MMF z toho či onoho důvodu zajišťuje 80 % programu, tak pokud není zajištěno zbylých 20 % ostatními partnery (v daném případě evropskými), se program buď zmrazí, nebo začnou probíhat jednání (zpravidla dlouhodobá) o změně podmínek.

Co brání USA a jiným státům samostatně, bez mezinárodních fondů, přímo podporovat kyjevský režim? Z formálního pohledu – nic.

Do dnešního dne USA poskytlo Kyjevu nejprve 35, a poté ještě 7 mil. USD, což jsou v podstatě peníze na průběžné výdaje – palivo pro armádu a drobné opravy techniky. Podle nejskromnějších odhadů ale stojí tak zvaná ATO přibližně 4 mil. USD denně. Ani Německo, ani Finsko, tím spíše Itálie Porošenkovi peníze dávat neplánují. Oni i tak již mají svoje Řecko.

Opět, když to tak vezmeme, tak zahraniční úvěr v normálních státech s normálním hospodářstvím, nehraje významnou roli. Bude úvěr – proinvestujeme ho třeba na stavbu mostu v letošním roce. Nebude úvěr – postavíme most za rok/dva/pět. Problém dnešní Ukrajiny je v tom, že životně potřebuje tyto nové zahraniční úvěry, aby zaplatila ty staré, neboť se datum jejich splatnosti neúprosně blíží a zaplatit za ně rozhodně není čím.

Co předcházelo tak prudké změně kurzu ze strany švédské vlády? Vždyť do posledního okamžiku bylo Švédsko k juntě celkem loajální?

Ukázalo se, že Kyjev posuzuje švédské nacisty, kteří bojují na Jihovýchodě, jako hrozbu pro svůj režim. Švédské státní rádio (první kanál SR P1 – švédský analog Pravdy ze sovětských časů) v hlavním vysílacím čase informovalo o tom, že kyjevská junta zahrnula švédské nacisty do takzvaných seznamů lidí určených k odstřelu. Podle informací švédského rádia, jsou nacisté bojující za juntu na Donbasu včetně těch ostatních skandinávských, považováni za hrozbu pro stávající režim. Což osvětluje přestřelky a někdy i provádění střelných poprav mezi různými „žluto-modrými“ formacemi v průběhu trestních akcí.

„Jsou to nacisté, ale naši nacisté“

V éteru státního rádia SR P1 se nikdy nic neobjevuje jen tak z ničeho nic, obzvláště když se věc týká otázek, které se přímo dotýkají života nebo smrti švédských občanů a zájmů státu v mezinárodních vztazích. Stockholm tak prakticky přiznal přítomnost švédských nacistů na Donbasu – je to krajní opatření a dost negativní pro image státu. Je očividné, že natolik veřejné praní špinavého prádla, je svým způsobem vzkaz Kyjevu: „Jsou to sice nacisté, ale naši nacisté.“ Nepromyšlené jednání Kyjeva tak může mít následky.

Odpověď severských nacistů: „Kyjevský režim padá. Dalším úkolem bude vyčistit vládu“

Takový vzkaz od Mikaela Skillta Porošenkovi zazněl v éteru SR P1 a jeho kolega prohlásil: „Teď musíme bojovat s Ruskem, ale potom začne nová revoluce a my vyčistíme vládu.“

Odpověď Kyjeva – Švédové „mizí“

Vypadá to, že v této etapě se Kyjev rozhodl přehrát Stockholm a začal zvyšovat sázky, a to dosti hrubým způsobem. Anton Gerašenko, poradce ukrajinského ministra zahraničních věcí prohlásil v rozhovoru pro švédské rádio, že popírá přítomnost zahraničních občanů, kteří by bojovali na straně ukrajinské armády.

Švédské rádio poznamenává: „Takové hulvátské popírání moc neodpovídá realitě“.

Představte si, jak a s jakou intonací musel Gerašenko tohle říci, aby dokonce i mírumilovní a kulturní švédští novináři popsali jeho chování jako hulvátské? Švédští novináři, měkce řečeno šokovaní odpověďmi Gerašenka, se rozhodli toto téma neopouštět.

Replika švédského rádia SR P1: My jsme však osobně hovořili s těmi Švédy, kteří jsou na Ukrajině a bojují tam.

Gerašenko: Vy nechápete, že účast zahraničních občanů v bojových akcích je u nás zakázána zákonem.

Opatření, která může přijmout Švédsko vzhledem k Ukrajině

Otázka vychází z vyšší úrovně mezistátních vztahů. Odpověď ukrajinské strany vzrušila ve Švédsku mnoho lidí. Vždyť dokonce i ve Švédsku lidé vědí o tom, že na Donbasu dochází v řadách „žluto-modrých“ k pravidelným přestřelkám, kdy jedny ukrajinské útvary střílí po těch druhých. Z pohledu švédské mentality je jedna věc, když se to týká „zmizení“ útvarů domobrany nebo Pravého sektoru a úplně jiná věc je, když se to může stát jejich krajanům. Mnozí švédští obyvatelé se začali cítit divně, a dokonce se objevil určitý strach, neboť Švédům začíná asi docházet, jaký režim si vybrali za partnera, a to jsou ještě ke všemu volby za dveřmi.

Daná otázka se tedy začíná přesunovat na nejvyšší diplomatickou úroveň. Například švédské státní rádio požádalo Carla Bildta, aby okomentoval situaci švédských nacistů na Ukrajině.

Carl Bildt informoval, že nechce danou otázku komentovat. Je však třeba chápat, že i pouhé veřejné položení takové otázky vedení státu týkající se osudu nacistů  je navýšení signálů odesílaných Kyjevu o tom, že Švédsko je v dané situaci připraveno přijmout i taková opatření, které pro něj samotné nebudou znamenat výhodu, takže není dobré jednat lehkovážně ve vztahu ke švédským nacistům. Ve vzduchu visela otázka: „Není možné, aby pro samotný Kyjev bylo lepší, kdyby se ti skandinávští nacisté přece jenom vynořili?“ Buď však ten den kyjevský přijímač signály nelovil, nebo tam lidé dost dobře nechápou diplomacii, v každém případě však odpověď Kyjeva Stockholm neuspokojila.

Švédsko může ze své strany odpovědět tak, že prohlásí konflikt na jihovýchodě za válku a stopne tak úvěrování Ukrajině a postaví Porošenka & Co. před perspektivu jejich možného vydání soudu.

Mimochodem, v tomto okamžiku, po provedení analýzy, si mohou ti zasvěcení v Kyjevě říci: „Ale zato jsme si pěkně zaskákali.“ (Pozn. překl..: Narážka na to, že kdo neskáče, je Moskal).

Zdroj: Golos Sevastopolja

Překlad: Irena

***

Jak ukrajinský poslanec Ljaško čistí území východní Ukrajiny od separatistů metodou oberführera SS

Zdroj: NWOO

***

Ty víš, jak chce se žít

Ты знаешь, так хочется жить

Víš, jak chce se žít

Skupina: Rožděstvo

Překlad: Ďouba a Aňa S.

 

Ты знаешь, так хочется жить

Наслаждаться восходом багряным

Жить,  чтобы просто любить

Всех,  кто живёт с тобой рядом.

 

Víš, jak chce se žít,

kochat se krvavým východem slunce,

žít – prostě milovat,

všechny, kdo žijí s tebou

 

Ты знаешь, так хочется жить

Просыпаться с тобою на рассвете

Взять и кофе сварить

Пока ещё спят все на свете.

 

Víš, jak chce se žít,

probouzet se s tebou za rozbřesku,

vzít a uvařit kávu,

zatímco ještě všichni na světě spí

 

Ты знаешь, так хочется жить

Как не напишут в газете

Взять и всё раздарить

Жить,  чтобы помнили дети.

 

Víš, jak chce se žít,

jak nenapíší v novinách,

vzít a vše rozdat,

žít,  aby si to pamatovaly děti

 

Ты знаешь, так хочется жить

В миг, когда тебя задавило

Встать и всем объявить:

„Я вернусь, даже если прибило“.

 

Víš, jak chce se žít,

v okamžiku, kdy tě to ušlapalo,

vstát a všem oznámit,

„Vrátím se, i když mě to srazilo“

 

Ты знаешь, так хочется жить

В ту минуту, что роковая

Всё плохое забыть, всех простить

Лишь прощение – спасение, я знаю.

 

Víš, jak chce se žít,

v tu osudnou minutu,  

vše špatné zapomenout, všem odpustit,

pouze odpuštění – je spása, já vím

 

Ты знаешь, так хочется жить

В зимнем саду спящей вишне

Чтоб по весне расцвести

Деревом для новой жизни.

 

Víš, tak chce se žít,

v zimním sadu spící višni,  

aby jarem rozkvetla,

byla stromem nového života.

 

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
5 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
Martin (už bez taky m)
Martin (už bez taky m)
5. 8. 2014 20:46

Ljaško je zmetek, předvádí demokracii Majdanu v praxi. Co se týče Saurovky a podobného, pomalu nazrává čas… Pokud skutečně EU „přitvrdí sankce“ a la US dobytek, pak nakonec může dojít ke změně ve smyslu oddělení bojujících stran „mírovými sbory“. Z řady excesů sil bojujících na „Ukrajinské“ straně je totiž zcela zjevné, že jejich „velení“ naprosto nekontroluje „své“ síly. To je regulérní občanská válka a „prezident“ má již na svědomí (nedělám si iluze že ví co to je) mrtvé a zmrzačené – na těle i na duši. Za takového jednání je skutečně bývalá jednotná Ukrajina již mrtvá… Mohou „dobýt“ dnes opolčenci… Číst vice »

Alena
Alena
5. 8. 2014 21:54

nemám slov, co se děje v 21. století. Pokud se snažím srovnávat fašistické Německo a Ukrajinu, ekonomická situace se značně rozchází. Zatímco Německo se za Hitlera vymanilo z hyperinflace a prosperovalo, Ukrajina upadá. Je vidět, že je dirigována zvenčí. Co mne trápí, naprosté mlčení o utrpení civilního obyvatelstva ve sdělovacích prostředcích, kam jsme to dospěli? vždyť naše mlčení se obrátí proti nám, to si lidi uvědomte

tožtak
tožtak
5. 8. 2014 22:09

Alexandr Doněckij: Porošenkova „západní fronta“

http://www.stripkyzesveta.cz/cz/media/830/alexandr-doneckij-porosenkova-zapadni-fronta

Sugar Ray
Sugar Ray
6. 8. 2014 9:10

Aleno , proč 21.století ? Doba je jenom jedna jestli mi rozumíte . Já osobně jsem uvědomělej až dost , navíc když si uvědomim kolik jsem toho viděl , tolik svinstva , utrpení , násilí a bezpráví když vemu jenom Ukrajinu s vědomim toho že jeto pořád jenom střípek všeho svinstva co se tam děje , s vědomim toho že Uk sama o sobě je jenom střípek zkurvenosti , zprzněnosti celýho světa , to vědomí je naprosto zdrcující , to vážně člověka drtí zevnitř . Jsem si jistej že pokud by lidi viděly třeba i tyhle videa , tak by… Číst vice »

peter.
6. 8. 2014 12:16

Aj vy počujete to mŕtve ticho ktoré sa rozložilo nad zostreleným malajským lietadlom?