Ukrajinský nacista v Evropském parlamentu

Ukrajinská delegace přivezla na výstavu „Týden Ukrajiny v Bruselu“ člověka s nacistickým tetováním. A začaly se dít věci…

Zeptejte se svého poslance Evropském parlamentě, co si o tom myslí?

Zde jsou jejich e-mailové adresy:

Mgr. et Mgr. et Mgr. Tomáš Zdechovský
E-mail: zdechovsky@commservis.com

Ing. Jan Zahradil
e-mail: anar.kucera@ep.europa.eu

Ing. Evžen Tošenovský, Dr.h.c.
E-mail: evzen.tosenovsky@europarl.europa.eu

JUDr. Pavel Telička
E-mail: nepotřebuje kontak pro lidi.

doc. JUDr. Pavel Svoboda, Ph.D., D.E.A.
E-mail: pavel.svoboda@kdu.cz

Ing. Jaromír Štětina
E-mail: nepotřebuje kontakt pro lidi.

Ing. Michaela Šojdrová
E-mail: michaela.sojdrova@europarl.europa.eu

MUDr. Olga Sehnalová, MBA.
E-mail: iva.ladzianska@europarl.europa.eu

JUDr. Jiří Pospíšil
E-mail: jiri.pospisil@europarl.europa.eu

JUDr. Stanislav Polčák
E-mail: stanislav.polcak@europarl.europa.eu

Ing. Mgr. Miroslav Poche
E-mail: miroslav.poche@europarl.europa.eu

RNDr. Pavel Poc
mail: pavel.poc@ep.europa.eu

RNDr. Luděk Niedermayer
E-mail: ludek.niedermayer@top09.cz

Ing. Dita Charanzová, Ph.D.
E-mail: dita.charanzova@europarl.europa.eu

Dott. Martina Dlabajová
E-mail: martina.dlabajova@europarl.europa.eu

Ing. Petr Ježek
E-mail: petr.jezek@europarl.europa.eu

prof. PhDr. Jan Keller, CSc.
E-mail: jan.keller@europarl.europa.eu

Ing. Jaromír Kohlíček, CSc.
E-mail: jaromirkohlicek@centrum.cz

Ing., Bc. Kateřina Konečná
E-mail: katerina.konecna@europarl.europa.eu

Ing. Petr Mach, Ph.D.
E-mail: petr.mach@europarl.europa.eu

MUDr. Jiří Maštálka
jiri.mastalka@europarl.europa.eu

Přejít do diskuze k článku 11 komentářů