Ústavní soud: Zákaz billboardů platí dál

V roce 2012 byl přijat zákon, na jehož základě musela postupně zmizet naprostá většina billboardů kolem dálnic a silnic I. třídy. Kverulant to považuje za svůj velký úspěch. Cesta k němu nebyla snadná. Kverulantovi se podařilo odvrátit několik útoků billboardové lobby. Na konci srpna 2017 přišel útok poslední. Skupina sedmnácti senátorů se tehdy obrátila na Ústavní soud a navrhla zrušit část novely zákona o pozemních komunikacích, podle níž měly reklamní plochy zmizet. Do čela skupiny senátorů se postavil senátor Václav Chaloupek. Kverulant nikdy nepochyboval o jeho korupční motivaci a zařadil jej za tento čin na KVERULANTŮV BLACKLIST. Senátoři ve svém návrhu argumentovali tím, že zákaz billboardů je protiústavním vyvlastněním bez náhrady. Přitom v čl. 11 Listiny základních práv a svobod v odst. 3) se uvádí: „Vlastnictví zavazuje. Nesmí být zneužito na újmu práv druhých anebo v rozporu se zákonem chráněnými obecnými zájmy. Jeho výkon nesmí poškozovat lidské zdraví, přírodu a životní prostředí nad míru stanovenou zákonem.“  Ústavní soud senátoři nepřesvědčili a ten nyní jejich návrh na zrušení zákazu billboardů zamítl.

Zamítnutí ústavní žaloby ale není jediná prohra, kterou billboardaři utrpěli. Ještě před nabytím účinnosti zákona zakazující billboardy se v srpnu 2017 uskutečnila debata o billboardech. Diskutovat tehdy přišli pánové Ing. Vojtěch Razima, ředitel Kverulanta, a Ing. Marek Pavlas, prezident svazu provozovatelů venkovní reklamy. V rámci diskuze také byla uzavřena sázka „láhev opravdu kvalitního rumu“. Předmětem sázky bylo, zda firma A.C.E. Media vyhraje mezinárodní arbitráž proti ČR, v níž by požadovala stovky milionů korun jako odškodnění za odstranění reklamy v ochranném pásmu silnic a dálnic. Jednou z podmínek sázky bylo, že A.C.E. Media vůbec podá do konce roku 2018 žalobu proti ČR. Ani to se však nestalo a ředitel Kverulanta tak svou sázku vyhrál a v lednu tohoto roku mu poštou došla láhev rumu Božkov Republika.

Přejít do diskuze k článku 2 komentáře