Vánoční poselství papeže: Vše pro Írán

Kdo neviděl a neslyšel letošní papežské Urbi et Orbi, tak i s českým simultánním překladem je od 8. minuty zde. A já z něj vyzdvihuji tyto části:

Úvodní větou „Lid, který chodil ve tmě, vidí veliké světlo“, papež oslavuje zrození Ježíše a pokračuje oslavou křesťanství a nebeského otce. Dále říká: „Ono dítě, narozené z těla panny Marie je slovo, učiněno tělem, slovo, které usměrňovalo srdce i kroky Abraháma k zaslíbené zemi. A nadále přitahuje ty, kdo důvěřují božím zaslíbením, slovo, které vedlo židy na cestě z otroctví ke svobodě.“ V další řeči oslavuje Krista a mj. říká „(Kristus) ať je útěchou milovanému syrskému lidu, který ještě nezahlédl konec nepřátelství, jenž jeho zemi drásají toto desetiletí“. Podobně hned na to zmiňuje Libanon. A pokračuje: „Pán Ježíš ať je světlem i pro svatou zemi, kde se narodil jako spasitel světa.“ Hned na to hovoří o Iráku a Jemenu.

Zmínku o americkém kontinentu uvádí slovy: „Ať je betlémské děťátko nadějí pro celý americký kontinent,“ a volá po odvaze a pomoci pro „drahý venezuelský národ, dlouhodobě zkoušený politickým a sociálním napětím.“ Poté přichází na řadu Ukrajina: „Ať je vykupitel světa světlem i pro Ukrajinu, která dychtí po trvalém míru“, hned na to papež zmiňuje Afriku a uprchlíky: „Narozený pán kéž je světlem i pro národy Afriky, kde přetrvávají politické a sociální situace, jež často nutí lidi emigrovat…“ konkrétně pak zmiňuje Kongo, Nigérii, Mali.

Ve všem dalším je řeč papeže o tématech, která se dala očekávat, o chudobě a ekologii a všeobecně vzato, za konkrétním zmíněním právě těch zemí, která jsou v současnosti oblastmi největších konfliktů, není nutné vidět něco, co by stálo za hlubší pozornost. Já jsem při jeho poslechu však měla pocit, že snad ani nemůžu věřit svým uším.

Je to totiž pár dnů, co jsem dopsala pokračování svého článku na téma, že role židů, resp. Izraele, je nadále nežádoucí a že všechno, co se děje od let 2014-2015 se děje ve prospěch Íránu a jeho dominantní nejen blízkovýchodní role – a tedy v neprospěch Izraele a židů. A papež jako by mi všechno, co jsem napsala, svým projevem potvrdil. Čím a jak, to teď popíšu.

Pominu-li hned úvodní větu: „Lid, který chodil ve tmě, vidí veliké světlo“, kterou ve smyslu architektů světa považuji za oslavu slunovratu a projev papeže v této době za symbol dalšího kroku v dlouhodobých plánech k ovládnutí lidstva (které jsou od dávných dob řízeny nebeskou symbolikou), tak hned v úvodu papež zmiňuje dvě postavy: Ježíše a Abraháma. Přesněji – Ježíše naplno označuje za pokračovatele Abraháma. A to je velmi důležité, protože obě jsou to postavy, které uznává i islám. Koho islám neuznává, to je Mojžíš. A – světe div se – Mojžíše papež nezmínil ani jednou! Vybavil se mi projev papeže za velmi důležitého data 24. září 2015 v Kongresu USA, kde Mojžíše zmínil třikrát, zatímco Krista ani jednou – ZDE ZDE. Jenže tehdy všechno, co mělo směřovat k odpisu Izraele, teprve začínalo – za čtyři dny po projevu papeže pronesl v OSN zásadní projev Putin a hned po něm vstoupilo Rusko do Sýrie, do země hlavního blízkovýchodního spojence Íránu. A tím zástupného nepřítele Izraele.

Ve svém vánočním projevu papež nejenže nezmínil Mojžíše, ale kromě toho o židech hovoří jako o těch, které následování Abraháma a Ježíše má vyvést z otroctví ke svobodě: „Ono dítě narozené z těla panny Marie je slovo, jež bylo učiněno tělem, slovo, které usměrňovalo srdce i kroky Abraháma k zaslíbené zemi. A nadále přitahuje ty, kdo důvěřují božím zaslíbením, slovo, které vedlo židy na cestě z otroctví ke svobodě.“ Kterou zemi uvádí svém výčtu konkrétních zemí jako první? Sýrii.  A pokračuje dalšími hlavními spojenci Íránu – Libanonem a Jemenem. Spojenectví Sýrie, Libanonu a Jemenu s Íránem spočívá v tom, že jsou to země, které vyznávají nikoliv sunnitský, ale šíitský („správný“) islám, nenechme se tím ale mýlit, protože to spojenectví má mnohem pragmatičtější vysvětlení, ale o tom později.

Dále zmiňuje Irák, což je země, kde se právě intenzivně pracuje na tom, aby rovněž připadl pod íránský vliv a ve smyslu islámu sunnitského a šíitského je to země právě na rozcestí.

Pak jsou tady další dvě věty, které mě zaujaly: „Pán Ježíš ať je světlem i pro svatou zemi, kde se narodil jako spasitel světa.“ Tu větu chápu tak, že papež má na mysli Jeruzalém a že jeho sdělení je o tom, že světlem se Jeruzalém má stát pro ty, kteří věří v Ježíše – tedy pro křesťany a muslimy, nikoliv pro židy. A druhá věta: „Ať je betlémské děťátko nadějí  pro celý americký kontinent.“ Při vzniku Izraele připadlo město Betlém pod správu Palestiny a doteď leží na území Palestiny, Betlém tedy spadá pod islám. Má tedy jak americký kontinent, tak celý svět přijmout „betlémské ďěťátko“ jako křesťanské nebo jako muslimské? Já myslím, že obojí je správně a že pointa je v tom, aby nebylo přijímáno jako židovské, resp. aby bylo přijímáno jako potomek Abraháma.

Projev papeže vyznívá jako silně křesťanský a nakonec čert aby se vyznal v tom, co papež vlastně chtěl sdělit. A můj názor je, že vysvětlení se jmenuje „třetí Řím“, ovšem s tím, že když dva dělají totéž, nemusí to vždy být totéž. Když pod náporem Osmanů zanikla Byzantská říše dobytím Konstantinopole v roce 1453, byla za jediného ochránce křesťanů označena Moskva. Cituji z článku, který, byť je tendenční, je informativní: „Moskevský panovník je na celé zeměkouli ten jediný car nad křesťany a ochránce božích oltářů svaté ekumenické a apoštolské církve. Ta se nyní nachází v Bohem zachráněné Moskvě.“ Idea pochází z pera opata pskovského kláštera, který kolem roku 1524 zaslal velkoknížeti Vasiliji III. (synu Ivana III.) prorocký list, ve kterém stálo: „Dva Římy padly, třetí stojí a čtvrtého již nebude.“ (zdroj citace ZDE).

Nejdříve schizma roku 1054, pak dobytí Konstantinopole Osmany a náboženský význam Moskvy, resp. pravoslaví, stoupal. V současnosti jsme svědky odpisu Vatikánu a papežství, pro křesťany má tuto roli převzít (dle mého jen načas) pravoslavná církev. Vrcholným představitelem pravoslavné církve však stále je Konstantinopolský patriarchát (ZDE). A Konstantinopol, to je dnešní Istanbul tedy islámské Turecko. A oslavil-li papež ve svém projevu křesťanství, nebyla to oslava ve smyslu Vatikánu a papeže, ale ve smyslu právě „třetího Říma“, jehož osud ovšem má v rukou Turecko. A to je důvod, proč se kolem pravoslaví právě dějí takové věci, že můžeme číst titulky jako například „Pád třetího Říma“ či „Legalizace rozkolu? Co znamená nezávislost ukrajinské pravoslavné církve?“ (ZDEZDE ZDE). Shrnuto – jak to bude s „třetím Římem“, zatím není jasné, protože Rusko stále míchá kartami globalistů, to zaprvé. A zadruhé připomínám, že křesťanství a islám shodně uznávají jak Abraháma, tak Ježíše. To ale není jediný spojovací prvek obou náboženství a s ním i možné vysvětlení toho, proč hlava pravoslavné církve sídlí v muslimském Turecku (a Betlém leží v Palestině). Dalším spojovacím prvkem totiž může být to, co svět zažil už za Hitlera – a sice antisemitismus. „Vyhlašuji tímto Svatou válku, moji muslimští bratři! Vražděte Židy! Všechny zlikvidujte!,“ to byla slova blízkého spolupracovníka Hitlera, jeruzalémského muslimského vůdce al-Husajního (ZDE)

Po odbočce k tomu, jak to papež myslel s oslavou křesťanství, respektive že to nejspíše myslel jako křesťanství ve spojení s islámem, se opět vrátím k tomu, že celý jeho projev se nesl v duchu prospěchu pro Írán (a mezi řádky v neprospěch Izraele).

A jestliže výše píšu, že jeho projev sledoval zcela pragmatický účel, tak na mysli mám to, že v rámci Nové hedvábné stezky, které má Írán být velmi strategickou součástí, jde nejen o jeho roli jako centra koncentrace všech blízkovýchodních energetických zdrojů, ale že logisticky se má stát zemí s přístupem na všechny vodní cesty. Když se na obrázku ZDE podíváme na země, které ve svém projevu papež jmenoval jako první, tak to vidíme zcela jasně: Sýrie a Libanon – přístup na Středozemní moře, Jemen – přístup na Arabské a Rudé moře (Arménii, přes kterou je plánován přístup Íránu na Černé moře, papež nezmínil, to už by bylo příliš okaté). Pokud jde o Irák – zásobárna energetických zdrojů, které rovněž mají připadnout pod Írán (v červnu 2016 Donald Trump na stranu Íránu převedl Katar).

A jaké jsou hlavní překážky v těchto plánech architektů světa? Samozřejmě je to Rusko – a dále úhlavní nepřítel Íránu, Izrael. Nová hedvábná stezka, současný největší globalistický projekt jak v ekonomickém, tak i v ideologickém (náboženském) smyslu, Izrael totiž vůbec nepotřebuje, ten je naopak překážkou k islámskému propojení Blízkého východu jak se severní Afrikou, tak s Evropou (resp.s částí Evropy). Nazvat to můžeme i tak, že až se Írán spojí s Egyptem, bude Egypt „opět doma“, resp. že už zbývá pod islámem propojit jen území od Eufratu a Tigridu k Nilu. K tomu ovšem je nutné poradit si právě s Izraelem.

Můj závěr je takový, že projev papeže byl potvrzením odpisu Izraele. Jak ale říká V. V. Pjakin, nejúspěšnější bitvy jsou ty, kdy nepříteli není dovoleno realizovat jeho plány. Můžeme si proto o Izraeli myslet, co chceme (ono s odpisem USA už to nikdy nebude stejný Izrael, jakým býval), můžeme fandit OSN a EU v krocích proti Izraeli, ale když Putin nedávno prohlásil, že „Izrael je rusky hovořící zemí“ (ZDE), tak bychom se nad tím měli přinejmenším zamyslet. A po vánočním projevu papeže v roce 2019 obzvláště.


PS: Na výše odkazovaném obrázku je hnědou barvou vyznačen Izrael a ta bílá barva, to je Palestina. A právě tam dnes leží Betlém.

Související:

Svatá válka, židé, Izrael, biblická kultura. A krvavé úplňky. Druhá část

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
26 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
orinoko
orinoko
28. 12. 2019 20:30

No, co rici? Ženská píše zajimave, je otazka , nakolik ty vjeci mají opravdu reálný vztah. V jednom se s autorkou shodnu. V roli Íránu v budoucích letech. Trochu odbocim: Viděl jsem cestovní dokument , který natočil Američan v Íránu , během sveho cestování po Iranu. Všechno oficiálně povolene. Ac emik, nikde se nesetkal s nepratelstvim. Je patrne, že iranska mladší generace by uvítala určitě uvolneni. Ale přitom zůstala hrda na svoji perskou minulost. Emik se dostal i do bytu, ve kterém zkoušela jistá parta bigbit, jinak nepovoleny, ale měl jsem pocit, že vlastně tolerovany. Zajímala mě samotná muzika. Překvapivě… Číst vice »

Patrik
Patrik
28. 12. 2019 20:42


Zásadní otázka zní, jak se Íránu podařilo po více jak 30 letech sankcí najednou získat takovou pozici, jakou má. Jak se mu podařilo, aby americký prezident po více jak 30 letech do Íránu pokorně telefonoval a jak se mu podařilo, že s ním světové mocnosti vyjednaly jadernou dohodu. Jak se dále Íránu (stejně jako S. Koreji a Kubě) podařilo, že v něm Rotschildové nemají banku. Zásadní otázka tedy zní – je Írán suverénní zemí?

Patrik
Patrik
28. 12. 2019 20:57


„Jen zaujme svoje logické a přirozeně místo na mape sveta.“ – Zaujme místo jakožto hlava obnovené Perské říše, která kdysi zahrnovala sever Afriky a jih Evropy, což je přesně to, o co nově jde v rámci budování nové EU – EU islámské a s vlastní armádou k tomu. Bylo to schváleno hned za dva dny po brexitu
https://aeronet.cz/news/eu-jako-imperium-s-vlastni-armadou-bruselske-plany-o-rozsirovani-na-stredni-vychod-a-do-severni-afriky/

Současně byla v Německu schválena tzv. Bílá kniha, která počítá s účastí cizinců v německé armádě
https://www.lidovky.cz/svet/nemecka-armada-se-ma-podle-berlina-podilet-na-utvareni-svetoveho-radu.A160713_145501_ln_zahranici_ele

orinoko
orinoko
28. 12. 2019 21:04

Írán je samozřejmě suverénní zeme. I stat. Abych to poslovensku odobril. K něčemu se musím priznat: V důsledku islámské víry jsem měl všechny země v tomto regionu jaksi v jedné lati. Pak mi nějaká pražska docentka vysvětlovala v naší hospode rozdíly mezi siity a sunnity. Ona byla velmi pohledná a inteligentni , a já velmi mladý a měl jsem už minimálně 5 piv. Asi jsem vypadal nadejne. Chci doufat, že kdyby émerický prasak měl pocit, že si na Írán může dovolit , tak Rusko zpozorni. A ve chvíli , kdy to preroste určitou mez , tak velmi důrazně zasahne. Priklad?… Číst vice »

Patrik
Patrik
28. 12. 2019 21:12


Myslím, že si o Íránu děláte přehnané iluze, tady něco k tomu, jak se Írán na svou novou roli těší:
https://eurozpravy.cz/zahranicni/eu/143915-my-prijali-3-miliony-uprchliku-a-nestezujeme-si-evropo-pouc-se-vzkazuje-iransky-prezident/

A nastane-li možnost, aby Írán dodával plyn do Evropy místo Ruska (na čemž se pracuje a Nord Stream 2 v tom vnímám jako podraz na Rusko), tak dle mého Írán nezaváhá.

orinoko
orinoko
28. 12. 2019 21:14

Jedna věc jsou umysly, zamery, druhou pak realita.
Hitler chtěl svých 1000 let. My v Česku jako vždycky máme vetsi, galakticke, ambice: Banda Soros parchantu, českých vstricnych KOSO/vo/ctvercu, a kretenu , kterým už hrana zvonila v době jejich vekslackych studii se válí v extázi jednoho 000 000.
Velmi doporučuji sledovat současné Rakousko a Madarsko.
Jak k nim máme daleko?
Bliz, než si myslime.

Patrik
Patrik
28. 12. 2019 21:22

I na Nord stream 2 však Putin zahrál svůj šach – tranzit přes Ukrajinu je na dalších 5 let a do budoucna může být prodloužen:
https://zahranicni.ihned.cz/c1-66699210-spor-ruska-a-ukrajiny-o-tranzitu-zemniho-plynu-vyresen-gazprom-zaplatil-ukrajine-pozadovanou-castku-kyjev-upusti-od-zalob

orinoko
orinoko
28. 12. 2019 21:25

Aha, plyn. Ale oni jsou na tom domluveni. Doporučuji četbu „naseho“ Martina. Rusko nehodlá dominovat, jen žádá svůj spravedlivý podil. Když jsem tu psal, že Írán a Katar mají společné ložisko plynu, a možná najdou i společnou řeč , tak jsem mohl být považován za naprostého idiota. Katar je dneska na noze se saudskymi uterkami. Rusko, anebo jeho současná politická reprezentace, má neuvěřitelný dar: Bavit se s kymkoli. Já sám to neumim, a vy všichni byste mě hodně zajimali. Ještě jinak: Každodenně sleduji 3 íránské info agentury. Ale nejsou všechny statni. Já nestačím zasnout, kolik vysoce postavených lidi tam „keca“… Číst vice »

Patrik
Patrik
28. 12. 2019 21:26

„Velmi doporučuji sledovat současné Rakousko a Madarsko.“

Rakousko/Vídeň, to je centrum realizace Kalergiho „Paneuropy“, Orbán je východoevropský N. Farage.

orinoko
orinoko
28. 12. 2019 21:45

Díky za doplnění , ale nějak si s tím nevím osobně rady. Asi jsem trouba. Nějak intuitivně verim, že si „tam“ lidi zvolili to, čemu veri. Hochu, a připomněl jsi mi můj dlouholety dluh – zase navštívit Viden. Njn, mel jsem tu dámskou navstevu, a tak jsem ji dlouze dovedl na místní Stonehange.
A také Budapešť mi chybi. Ale nemyslim, ze jde o Habsburky.
Kristepane, udělej zazrak!
A posad vedle sebe k nové diskusi Masaryka, Palackého, Marii Terezii, hraběte Rakocsiho, a Houdiniho.

Patrik
Patrik
28. 12. 2019 22:30

„Když jsem tu psal, že Írán a Katar mají společné ložisko plynu“
Mají společné ložisko plynu, to je pravda, ale kdo převedl Katar na stranu Íránu? Byl to D. Trump. A kdo je největším spojencem Kataru?
https://news.kuwaittimes.net/website/qatar-invest-5bn-pounds-uk-3-5-years/
a to především proti Izraeli?
comment image
A spojenectví Katar-Británie nikam nezmizelo – viz B. Johnson
https://www.msn.com/en-gb/video/viral/boris-johnson-meets-the-emir-of-qatar/vp-AAHA5Qg
https://www.aljazeera.com/news/2019/09/uk-qatar-relationship-strength-strength-190920120042277.html
A něco byste si měl zjistit taky o největší blízkovýchodní americko-britské letecké vojenské základně v Kataru
https://en.wikipedia.org/wiki/Al_Udeid_Air_Base

Tady něco o souvislosti Kataru s brexitem
https://www.gov.uk/guidance/exporting-to-qatar-after-eu-exit
https://www.express.co.uk/news/politics/997419/brexit-news-qatar-doha-investment

V neposlední řadě – příští MS ve fotbale se uskuteční v Kataru

Aleš
Aleš
29. 12. 2019 11:23

Mně nejde do hlavy jedna věc. Proč by měly tak mocné státy, jako Izrael a Írán jsou, hrát donekonečna hloupou hru cizích mocností, a proti svým bytostným zájmům „bojovat“ proti nepříliš vzdálenému státu. Ruská diplomacie to dávno pochopila, došlo to i Vatikánu, jen rádobyanalytici patrně dál chtějí bojovat minulé války. No samozřejmě, že odcházející kobyla chce ještě trochu pokopat, naposledy nějaký teroristický útok na židovskou komunitu uprostřed mírumilovných muslimů, který okamžitě mluvčí místních muslimů odsoudili, je toho ilustrací. Co by z toho mohl mít Írán? Nic. Naopak jiné síly tohle rády financují, podporují nebo dokonce organizují. V rámci šíření demokracie,… Číst vice »

leviathan
leviathan
30. 12. 2019 14:15

Problém nepochopení spočívá v tom, že jsou různé země nahlíženy jako homogenní a suverénní. Írán jako Globálním Principálem designované islámské asijské centrum globálního řízení je doposud daleko za schopností takovou roli sehrát. Navíc probíhají permanentní rozhovory mezi Kremlem a Teheránem s jediným obsahem – zahrnutím Íránu do oblasti ruského vlivu a současně jeho vytržení z řídicích pák GP. Izrael také není homogenní a i zde probíhají permanentní rozhovory o budoucnosti Izraele opět Kremlem. Putin mistrně využívá ruské diaspory v Izraeli a současně tamních stále se množících oponentů militantní skupiny propojené s US deep state. Mojžíš je jedním z islámem akceptovaných… Číst vice »

Patrik
Patrik
31. 12. 2019 0:16

@leviathan „Íránský „bílý“ islám je v principu kompatibilní s křesťanstvím“ – Íránec je ve skutečnosti Árijec, tedy příslušník indoevropské kultury. Původním náboženstvím Íránu (Persie) nebyl islám, ale zoroastrismus a náboženství blízká Indii, ale také satanistům Jezidů. Persie má historicky blízko k Arménii, židovské zemi, která jako první přijala křesťanství, aramejština také byla úředním jazykem Persie, islamizována byla Persie až v 7. století. A v současnosti jsou pokládány základy k obnově Sasanské říše – http://www.the-persians.co.uk/sasanian_map.htm proto je tolik důležitá Arménie (i aramejština, kterou už vyučují v Izraeli, ale i v Palestině). „Iránský bílý islám“ je pouze přechodem k budoucímu zcela jinému… Číst vice »

Martin (už bez taky m)
Martin (už bez taky m)
31. 12. 2019 8:56

Rusko, Čína a Írán pořádají společné vojenské cvičení http://casopisargument.cz/2019/12/30/rusko-cina-a-iran-poradaji-spolecne-vojenske-cviceni/ Schopnost USA poškozovat jiné státy „sankcemi“ bude brzy velmi oslabena. Spolupráce těch dosavadním (slábnoucím) vlivem USA poškozovaných se naopak i díky nim dále rozšiřuje. Postupně dojde na aforismus F. Nietzscheho: „Co tě nezabije- to tě posílí“… V měřítku dnes reálného času (proměnlivý) dnešní USA ve stávajícím „formátu“ stále více ztrácejí. Prakticky každý jejich mezinárodní „přečin“ (zločin proti mezinárodnímu právu) je již v delší nežli okamžité perspektivě dále oslabuje. USA si již vybírá jen mezi horšími a velmi špatnými rozhodnutími. V i jen střednědobém období je takovéto jejich další počínání neudržitelné –… Číst vice »

Martin (už bez taky m)
Martin (už bez taky m)
31. 12. 2019 8:58

Viz také níže:
Židovská válka v 21. století
http://casopisargument.cz/2019/12/30/zidovska-valka-v-21-stoleti/

Martin (už bez taky m)
Martin (už bez taky m)
31. 12. 2019 9:28

poznámka k vysvětlení předchozího odkazu: bez ohledu na určité „možnosti – nemožnosti“ publikace zmiňované v něm spolu s US „odborníky“ jen a pouze dokazují, že degradace už plně postihla i „odborné válečnické kruhy“ v USA. Úpadek ve světle REÁLNÝCH MOŽNOSTÍ A DOPADŮ podobného konání (na stabilitu a stav samotného konajícího) je více než zřejmý. Vést podobně „zástupné“ kontraktorské války je v budoucnu možno jen v zájmu j-elit, samozvaných oligarchů- nikoliv v zájmu i jen „pseudodemokratických“ ještě „prozatím-států“… Jinými slovy: bez totální debilizace obyvatel není něco podobného i jen střednědobě udržitelné. Ovšem přes pomístně nepochybně „sqělých“ výsledků v deorganizaci a debilizaci… Číst vice »

Patrik
Patrik
1. 1. 2020 11:37

Cituji z článku:
„Dále (papež) zmiňuje Irák, což je země, kde se právě intenzivně pracuje na tom, aby rovněž připadl pod íránský vliv a ve smyslu islámu sunnitského a šíitského je to země právě na rozcestí.“

Velvyslanectví USA v Bagdádu bylo napadeno šíitskými muslimy, Tramp do oblasti vysílá 750 vojáků, Írán varuje před provokacemi
https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/3017258-stoupenci-siitskych-milici-vnikli-do-budovy-americkeho-velvyslanectvi-v-bagdadu-usa
https://cz.sputniknews.com/svet/2019123111191536-trump-obvinil-iran-z-organizace-utoku-na-velvyslanectvi-usa-v-iraku/

Kam až tohle – Izrael vs Írán – dojde, si ani netroufám odhadovat

Patrik
Patrik
1. 1. 2020 11:40

PS: Mezi organizátory útoky je i Hizbaláh – libanonská šiítská politická a militantní organizace, financována Británií a Katarem

orinoko
orinoko
2. 1. 2020 12:45

Ano, tak to musí být pravda. Malá Kretenie prostřednictvím svých Lorencu z Arabachu útočí na emerickou zlamanou penci.
Ty , brdo, Indiana Jones hadr.

orinoko
orinoko
2. 1. 2020 12:46

Martine, zdravím , a naději do roku 2020 vinsuju.
Já umím jen nadavat.

orinoko
orinoko
2. 1. 2020 12:54

Lidi, to , co tu celkově ctu, s tím nemůžu ani za psychiatrem. Ne proto, že by to bylo blbe, ale proto, že i oni mají jen jedny nervy.
Nedávno jsem pobavil svého ošetřujícího dr. Mám zvýšený tlak. A povidam, njn, když v TV kraksne uvidím nějaké politické hovado, tak jsem mimo sebe.
A on povida: Tak to jste hodně nemocny.
Ale nějak se hnuly ledy i v cekarne. Nastal humor.
Lidi, s tímhle nám nepomůžou ani doktori.
Musíme si s tím poradit sami.

Patrik
Patrik
3. 1. 2020 11:54

Zabití íránského generála
https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/usa-irak-bagdad-iran-raketovy-utok-kuds-kasim-sulejmani-ajatollah-chamenei_2001030732_ako

Moje slova výše:
„Kam až tohle – Izrael vs Írán – dojde, si ani netroufám odhadovat“ , jsou o to více platná. Izraelská armáda už je v pohotovosti kvůli libanonskému Hizbaláhu. David Borek pro čt24 právě řekl, že jde o hypervýznamnou událost, stejný názor sdílejí všechna média. Protiizraelská Británie vyzývá ke zmírnění napětí mezi USA a Íránem (jak jinak).

Patrik
Patrik
3. 1. 2020 12:13

David Borek k tomu potvrzuje, že jde o přístup Íránu na Středozemní moře
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10253066674-zpravy-ve-12/220411012000103
K tomu stoupají ceny ropy a je proto otázkou, jestli tohle není účel eskalace napětí – bez stoupajících cen ropy totiž nebude možný odpis dolaru. Odpis dolaru přitom stojí na souboji Bible vs Korán – Izrael vs. Írán. A ne náhodou je za místo armagedonu ve smyslu souboje o Jeruzalém (Sión) označováno město Megido
https://christianslikeme.net/forum/topics/the-battle-of-armageddon-a-spiritual-battle
https://cs.wikipedia.org/wiki/Megido
https://cs.wikipedia.org/wiki/Armagedon

https://aeronet.cz/news/idlib-armagedon-a-konec-dolaru-jako-izrael-vs-iran-bible-vs-koran-a-slaby-putin/

Martin (už bez taky m)
Martin (už bez taky m)
4. 1. 2020 10:53

Nechá se Írán vyprovokovat „masivní odvetou“ USA? http://casopisargument.cz/2020/01/03/necha-se-iran-vyprovokovat-masivni-odvetou-usa/ Můj názor: nenechá. S článkem víceméně souhlas. S druhým (níže) naopak nesouhlas. Zabití Solejmáního může znamenat válku mezi USA a Íránem http://casopisargument.cz/2020/01/04/zabiti-sulejmaniho-muze-znamenat-valku-mezi-usa-a-iranem/ Jak může USA bez ochoty učit se (nepřepisovat „po holywoodsku“) skutečnou historii porozumět myšlení obyvatel země s několikatisíciletou historií ? Některé věci jsou vidět, jiné ne. D. Trump jen dokázal, že: a) buď neovládá dostatečně ozbrojené složky země, b) nepředstavuje žádnou „kvalitativně lepší“ variantu USA zahraniční politiky. Přičemž je nutno mít na paměti, že „za“hraniční politika USA je jen „jinou fází“ domácí politiky- „Hraničáře“. Od dob vyhlazování předchozích obyvatel regionu… Číst vice »