Vědci z Platformy pro krajinu vládě: České lesy jsou v katastrofálním stavu, vyžadují zásadní reformu hospodaření

MŽP ji podporuje, ale MZe přešlapuje na místě

Tiskový komentář Hnutí DUHA

úterý 24. dubna 2018

Vědci z Platformy pro krajinu při Botanickém ústavu AV ČR dnes v Poslanecké sněmovně představili a zveřejnili výzvu vládě [1], která upozorňuje na katastrofální stav lesů severní Moravy a Slezska a riziko podobného vývoje v celé ČR. Prohlášení zveřejněné na semináři Výboru pro životní prostředí vyzývá vládu ČR k urychlenému řešení kritické situace lesního hospodářství. Hnutí DUHA prohlášení vítá i vzhledem k tomu, že je zapotřebí urychleně nastartovat legislativní změny formulované výzvou Zachraňme lesy (www.zachranmelesy.cz), které povedou ke zlepšení zdraví našich lesů.

Se silnou kritikou stavu lesního hospodaření v ČR vystoupil náměstek ministra životního prostředí a zkušený lesník Vladimír Dolejský a připomněl, že o hrozbě kalamity se jedná od roku 2008. Ministerstvo životního prostředí požaduje – podobně jako vědci, Hnutí DUHA a veřejnost – přírodě bližší lesy a šetrnější hospodaření. Naopak ministerstvo zemědělství na semináři uvedlo jako koncepční řešení jen “vytvoření pracovní skupiny na úrovní náměstků” a správci státních a církevních lesů řeší hlavně rychlejší kácení a více vagonů na odvoz dřeva, byť je jasně vidět, že si uvědomují i systémové příčiny problému a nutnost jejich řešení.

Profesor Josef Fanta, jeden z předních českých expertů na lesní hospodaření, na semináři  uvedl: “Nesouhlasím s tím, že bychom se měli zabývat jen aktuálním stavem a nezkoumat příčiny. Základem je systémový přístup k řešení věci. Je třeba zpracovat úplně novou koncepci lesního hospodaření. Proto jsme připravili výzvu vládě.”

Nynější situace českých lesů je z hlediska rozsahu polomů, vývratů, šíření chorob a kůrovce zřejmě nejhorší za posledních 200 let [2]. Prohlášení upozorňuje „na prognózy zhoršování stavu lesů a možné ohrožení produkce dřeva jako obnovitelné suroviny v důsledku globálních klimatických změn“. Podle dostupných vědeckých odhadů budoucího vývoje má být v roce 2060 ohroženo rozvratem až 80 % stávajících smrkových lesů [3].

Platforma pro krajinu [4] při Komisi pro životní prostředí Akademie věd ČR v prohlášení navrhuje třináct bodů [5], které mohou pomoci nastalou katastrofu řešit. Z široké škály navrhovaných opatření vyplývá, že je zapotřebí komplexní reforma zahrnující změnu zákona o lesích, zákona o myslivosti, uzákonění veřejné poptávky po státním podniku Lesy ČR a změna lesního hospodaření, která povede k druhově pestrým, různověkým a zdravým lesům.

Hnutí DUHA spustilo 4. dubna výzvu Zachraňme lesy, která je obsahově v souladu s dnes zveřejněným vědeckým prohlášením a také apeluje na vládu ČR, Poslaneckou sněmovnu a státní podnik Lesy ČR, aby se neprodleně zasadili o prosazení zákonů, vyhlášek a hospodářské praxe, které budou řešit systémové příčiny dnešní krize lesů. K výzvě se každý může připojit na webu www.zachranmelesy.cz.

Jan Skalík, koordinátor kampaně Zachraňme lesy Hnutí DUHA, řekl: „Z dnes zveřejněné výzvy vědců a terénních odborníků vládě ke kritické situaci v našich lesích vyplývá, že stojíme před obrovským úkolem, který si vyžádá změnu nejen celé řady zákonů, ale především dosavadní lesnické praxe. Změna klimatu dorazila i do ČR a dál již nedovoluje pěstovat smrk tam, kde jsme jej dosud horko těžko neudržitelnou lesnickou praxí udržovali.“

Jiří Koželouh, programový ředitel Hnutí DUHA, řekl: „Zatímco ministerstvo zemědělství chce reagovat na lesní pohromu jen pracovní skupinou a správci lesů chtějí více vagonů na odvoz dřeva, ministerstvo životního prostředí požaduje opravdové koncepční změny a vědci navrhují, jaké změny to mají být. Není možné otálet. Prohlášení vědců apeluje na vládu, aby se tématem hynutí lesů začala do hloubky zabývat. O to stejné žádají tisíce lidí v rámci výzvy Hnutí DUHA Zachranmelesy.cz.

Poznámky:

[1] Výzva Platformy pro krajinu vládě ČR:
http://nasekrajina.eu/2018/04/24/vyzva-platformy-krajinu-vlade-cr/

[2] Jen od loňského října zasáhly vývraty a polomy zhruba 2 miliony stromů podniku Lesy ČR. Roční průměrná těžba státního podniku Lesy ČR přitom dosahuje 8 milionů metrů krychlových dřeva, zhruba ekvivalent 8 milionů stromů. Více informací České tiskové kanceláře je dostupných na: http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/vichrice-ponicila-lesum-cr-asi-300-000-metru-krychlovych-dreva/1599501

[3] Na studii Čermák, P., Mikita, T. a J. Kadavý. 2017. Budoucnost hospodaření se smrkem v období předpokládaných klimatických změn. Lesnická práce. 2017/3. odkazujeme v tiskové zprávě z 21. 3. 2018: http://www.hnutiduha.cz/aktualne/misto-oslav-mezinarodniho-dne-lesu-varovani-v-roce-2060-bude-az-80-smrkovych-lesu

[4] Platforma pro krajinu sdružuje odborníky, výzkumná pracoviště, neziskové organizace i zástupce veřejné správy. Cílem platformy je podpořit komplexní přístup k české krajině a vypracovat podněty pro krajinnou politiku, pravidla pro nakládání s lesy a zemědělskou půdou. Platforma pro krajinu pracuje při Botanickém ústavu Akademie věd České republiky, na základě Strategie AV21 a doporučení Evropské úmluvy o krajině. Více informací je dostupných na: http://www.nasekrajina.eu/

[5] Prohlášení Platformy pro krajinu vyzývá vládu ČR: 1. zvýšit druhovou pestrost lesů; 2. při obnově lesa upřednostnit přírodě blízké postupy; 3. snížit stavy zvěře a k tomu novelizovat zákon o myslivosti; 4. zrovnoprávnit metodu statistické provozní inventarizace; 5. zvýšit podíl prací vykonávaných zaměstnanci LČR a zvýšit podíl prodeje dříví ve vlastní režii; 6. připravit zákon o státním podniku Lesy ČR; 7. stanovit splnění minima „zásad dobré praxe“ pro získání dotací a podpořit rozvoj malých a středních zpracovatelů; 8. posílit ekologický lesnický výzkum a vzdělávání zaměstnanců; 9. zajistit poradní službu pro lesní hospodaření; 10. posílit lesnickou výuku zaměřenou na dopady změny klimatu; 11. v lesním zákoně definovat trvale udržitelné hospodaření; 12. vymezit pozemky, které budou ponechané samovolnému vývoji v rozsahu nejméně 5 % plochy ČR; 13. aktualizovat Národní lesnický program s ohledem na změny klimatu. Plné znění je dostupné na: http://nasekrajina.eu/2018/04/24/vyzva-platformy-krajinu-vlade-cr/

0 0 hlas
Hodnocení článku
Odebírat
Upozornit na
7 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
racek
racek
25. 4. 2018 17:42

No, žere je hlavně kůrovec. Občas „zákonem chráněný“ jak říkají zé jazyky. Takže bezzásahové zóny už jsou všude?

Amenre
Amenre
26. 4. 2018 5:06
peter.
26. 4. 2018 6:15

Záznamy o lesných kalamitách spôsobených lykožrútom(kůrovec) pochádzajú už z 19.storočia.Problémy s ním boli vždy.V súčasnosti je však situácia naozaj vážna a je mnoho ľudí – znalých problematiky (nemusí ísť vždy o absolventov VŠ lesníckej),ktorí tvrdia,že súčasná kalamita súvisí s vyhlasovaním a rozširovaním „bezzásahových“ zón. Starí lesáci a drevorubači vedeli rozpoznať podľa zmeny sfarbenia koruny a drviny podobnej prachu na koreňoch stromu,že strom je tzv.“chrobačiar“(od slova chrobák – brouk).Tento strom,na pohľad zdravý, je napadnutý lykožrútom v larválnom štádiu a preto bol hneď, ešte pred vyrojením chrobáka vyrúbaný a odprataný z lesa.Väčšinou sa jedná o stromy staré 70 a viac rokov. Vyhlasovanie… Číst vice »

idiotronic
idiotronic
26. 4. 2018 9:43

peter. napsal
:“Nechajte všetko na prírodu,príroda si sama poradí najlepšie“.
Nuž neporadí!Neporadí si aj preto,že už samotná výsadba smrekových lesov pre hospodárske účely bol zásahom človeka do prírody.

Dobře citováno, jen varovné upřesnění:
Až to příroda vyřeší, člověka k tomu už nebude potřebovat. CELÁ krajina je zásadně ovlivněna člověkem, pralesy tu nejsou, cožpak to nikdo nedovede naplno říct_?

racek
racek
26. 4. 2018 11:46

idiotronic napsal Dobře citováno, jen varovné upřesnění: Až to příroda vyřeší, člověka k tomu už nebude potřebovat. CELÁkrajina je zásadně ovlivněnačlověkem,pralesy tu nejsou, cožpak to nikdo nedovede naplno říct_? Ale dovede, dovede, ale žádný z odpovědných se to říci neodváží. Ta Havloidní lobby je příliš mocná, ovládá téměř všechna média a také správní a soudní orgány. Je to vidět že zastánci toho názoru jsou dehonestováni a poté odvoláváni z odpovědných míst. Taková vyjádření jsou smrtelná i pro jakéhokoliv politika. Takže jediný, který se to odváží říci, je Zeman. Jako každému soudnému, stačilo se podívat na ten „přirozeně“ zničený les na… Číst vice »

Martin (už bez taky m)
Martin (už bez taky m)
26. 4. 2018 17:15

Napíšu to za Jeseníky, neb tady situaci osobně znám: těch 95% ploch lesa kde hyne v současnosti smrk ztepilý NIKDY NEBYLO ŽÁDNÝMI BEZZÁSAHOVÝMI LOKALITAMI… Víc než 90 % z té dnes katastrofou rozpadu postižené plochy ani NIKDY NEBYLO CHRÁNĚNÝM ÚZEMÍM… Na Severní Moravě a ve Slezsku smrk lýkožrout pouze doráží. A je to z 90% lýkožrout, který se nalíhl a nalíhne v „hospodářských lesích“ – jak se tady „odborně“ nadávalo smrkovým monokulturám… Už před dvaceti lety jsme navrhovali rozčleňovat jednodruhové smrkové monokultury – zejména tam kde byly i MONOKULTURAMI VĚKOVÝMI. Stejně tak jsme s naším sdružením žádali a navrhovali navýšit… Číst vice »