Vědecká analýza: Existuje náš národ?

Jako každého příslušníka našeho národa, i mne velmi trápily otázky naší vzájemné občanské či rádoby národní nesourodosti, neporozumění, nechápavosti, nespolupráce, nesnášenlivosti, hašteřivosti všech proti všem, vstřícné loajality k cizákům, kolaborace s nepřáteli, udavačství, závisti, nenávisti, přetvářky a mnohé jiné otázky.

Posléze jsem našel řešení ve spisech soudruha Stalina. Připomínám, zejména těm mladším čtenářům, že soudruh Stalin býval u nás v určité době velice oblíben, a potom v určité době zase velice neoblíben. Řečeno jeho vlastními slovy, „každý historický jev je podřízen zákonu změny, má svou historii, svůj počátek a konec“. Tak i soudruh Stalin, nebo kdokoliv jiný, dokonce i vy sami milí čtenáři, jste pouze historickými jevy, které jsou podřízeny zákonu změny. A máte také svoji historii, svůj počátek i konec. Budiž vám země lehkou.

Soudruh Stalin ohledně definice národa uvádí: „Národ je historicky vzniklé pevné společenství lidí, spojených společnou řečí, územím, hospodářským životem a psychickým založením, projevujícím se ve společné kultuře. Přitom je samozřejmé, že národ, jako každý historický jev, je podřízen zákonu změny, má svou historii, svůj počátek a konec. Přitom je nutno zdůraznit, že ani jeden z uvedených znaků sám o sobě nestačí k definování národa. Nejen to: chybí-li tu třebas jeden z těchto znaků, přestává být národ národem.“ (J. V. Stalin – Marxismus a národnostní otázka, Spisy, Svazek 2, Svoboda 1949)

Abychom mohli správně posoudit otázku, zda existuje náš národ, nebo kterýkoliv jiný národ, musíme objektivně zhodnotit všechny výše uvedené Stalinovy znaky národa, a to pěkně jeden po druhém. Jestliže bude chybět jeden z nich, znamená to, že náš národ není již národem. Mnozí občané se potom třeba přestanou hloupě divit. A přestanou se trápit, když si uvědomí, že neexistují.

  1. Národ je historicky vzniklé pevné společenství lidí. Ano, můžeme říci, že náš národ je historicky vzniklé společenství lidí, ale v žádném případě to není společenství pevné. Proto tento znak jako národ nesplňujeme, a proto nejsme národem.
  2. Národ je společenství lidí spojených společnou řečí. Ano, můžeme říci, že máme víceméně společnou mateřskou a úřední spisovnou řeč, ale v žádném případě si nijak nerozumíme, neboť ani dva příslušníci našeho národa se spolu nedomluví a nedokážou domluvit. Proto tento znak jako národ nesplňujeme, a proto nejsme národem.
  3. Národ je společenství lidí spojených územím. Ano, můžeme říci, že jsme společenstvím lidí spojených územím, ale toto území nám nepatří. Za pobyt na vlastním území, nelze například platit daně z vlastních pozemků. Ty se platí pouze vlastníku cizímu (např. jako výkupné). O území daného národa nemůže rozhodovat někdo jiný. Jedině, že by se jednalo o hrobové místo. O tom zakopaný nebožtík také nerozhoduje. Proto tento znak jako národ nesplňujeme, a proto nejsme národem.
  4. Národ je společenství lidí spojených hospodářským životem. Ano, můžeme říci, že jsme spojeni hospodářským životem, ale toto hospodářství není v žádném případě naše. Je to hospodářství závislé na cizích zemích a korporacích. Nepracujeme na národu roli dědičné, pro cizí zahraniční vrchnosti. Proto tento znak jako národ nesplňujeme, a proto nejsme národem.
  5. Národ je společenství lidí spojených psychickým založením. Ano, můžeme říci, že jsme spojeni psychickým založením, ale toto založení není v žádném případě naše původní. Jedná se o cizorodé psychické založení, které zničilo naše původní psychické založení, a které je nám propagandou a reklamou vnucováno médii, povětšinou vlastněnými, řízenými nebo ovlivněnými zahraničními vlastníky. Proto tento znak jako národ nesplňujeme, a proto nejsme národem.
  6. Národ je společenství lidí projevujícím se ve společné kultuře. Ano, můžeme říci, že jsme společenstvím lidí projevujícím se ve společné kultuře, ale naše původní kulturu byla zcela zničena a překryta umělou kulturou cizí (dnes multikulturní globální). Proto tento znak jako národ nesplňujeme, a proto nejsme národem.

Z předcházející analýzy vyplývá, že nesplňujeme ani jeden ze znaků definice národa. Proto tedy nejsme národem. A není žádného důvodu, abychom se jako národ snad nějak trápili, když jako národ neexistujeme. Jako všechno co existuje, jako celý Vesmír, tak i náš národ měl „svou historii, svůj počátek a konec“. Zachovejme si na něj živou vzpomínku a odpočívejme v Pánu. Bohu díky!

Přejít do diskuze k článku 111 komentářů