Velké fórum občanských iniciativ: touha po spolupráci a změně zdola
http://profile.ak.fbcdn.net/hprofile-ak-snc4/hs463.snc4/50253_143240792387115_5763_n.jpgV sobotu 12. února se v Praze sešlo 30 různých občanských iniciativ na Velké fórum, které uspořádaly Reforma společnosti, Alternativa Zdola a České sociální fórum. Do Prahy se sjelo více než 100 zástupců občanské společnosti ze všech koutů republiky – od Ústí nad Labem, po Budějice, Plzeň, Pardubice, Ostravu, Olomouc a Brno.

 

Protože se jednalo o první setkání takového druhu, představily nejprve organizace stručně svou činnosti a návrhy změny, v odpoledním programu se konaly workshopy zaměřené na ekologii, sociální problematiku, duchovně-filozofický základ, politickou akci a ekonomiku.

 

Přestože některé organizace představily relativně ucelené koncepty více čí méně radikální změny, zatímco některé se spokojily pouze s tvrdou kritikou současné situace a s nástinem společných protestních akcí, v jednom byli téměř všichni zajedno: setkali jsme se, protože považujeme současnou situaci za neudržitelně špatnou, chceme spolupracovat, chceme změnu. Opakujícími se tématy byl důraz na přímou demokracii a nové pojetí práce.

 

Odpolední workshopy spíše ukázaly, jaká témata účastníky nejvíce trápí, čemu by se chtěli věnovat, ale i kde je shoda již nyní. V ekologickém workshopu je objevila řada zajímavých témat – mimo jiné důraz na lokální energeticky obnovitelné projekty, které by měly posloužit jako určitý vzor. Při diskusi byl ale zmíněn také projekt fotovoltaiky, který vyúsťuje v nedůvěru většiny občanů v obnovitelné zdroje, ale i duchovní přesah člověka jako neomezeného vládce, který může bez omezení čerpat zdroje.

 

V sociálním workshopu, který vedl Tomáš Vokoun z Akčního spolku nezaměstnaných, se objevila podle očekávání problematika práce a volání po silnější spolupráci s odbory. Mimo této politické akce ale byla také zmíněna možnost „alternativních“ zaměstnání – komunitního či družstevního typu. Velká pozornost byla, vzhledem k deregulaci nájemného, věnována problematice sociálního bydlení, ale i např. co-housingu.

 

Workshop filozoficko-duchovní se poněkud rozdělil na dvě skupiny – jedna z nich, spíše duchovně orientovaná, vidí hlavní problém v morálce člověka, nedostatečné empatii. Druhá skupina, orientovaná více materialisticky, se pak domnívá, že hlavním problémem je systém, který člověku vnucuje přijetí určitých hodnot a životní styl.

 

V politicko-akčním workshopu byla vyjádřena plná podpora plánované demonstraci proti vládní politice, která se uskuteční 5. března v Praze. Zároveň právě v tomto workshopu byly dolaďovány operativní kroky k další spolupráci tak, aby bylo možno produktivně využít období mezi dalším fórem. Mimo podpory přímé demokracie, byla kritizována média a velký důraz položen na osvětu a rozvoj politické gramotnosti.

 

Největší spory (a také největší účast) byla v ekonomickém workshopu. Někteří účastníci ho chtěli pojmout jako svůj prostor pro přednášku svých východisek, spíše než jako platformu k diskusi nad nejdůležitějšími body. I pro tento workshop byla charakteristická negativní shoda – kritika politiky stávající vlády. Velký zájem je o reformu finančního systému a základy etického bankovnictví. Účastníci se shodli na tom, že je potřeba začít připravovat Program obnovy, který bude mít pevné hodnotové zakotvení skutečně svobodného člověka.

 

Všichni účastníci, kteří se zanesli na prezenční listinu, dostali nejen doposud zveřejněné mediální ohlasy a výstupy, ale i možnost před dalším forem začít spolupracovat, diskutovat s ostatními. Počítáme s tím, že další forum již bude postupovat ke konkrétním otázkám, které byly právě na workshopech artikulovány. Hledání společné cesty ke změně započalo…

 

Videozáznam z Pražské školy alternativ

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments