Vysoce organizovaná hmota a počítač

Myšlení je funkcí vysoce organizované hmoty, tedy mozku, napsal V. I. Lenin. Pokud nebude existovat vysoce organizovaná hmota, nemůže vzniknout žádná myšlenka, neměla by kde. Myšlenky produkuje hmota podobně, jako kůže na těle vylučuje pot, tvrdil už La Mettrie v knize Člověk stroj – vydáno roku 1748. No a každá myšlenka je pouhá reakce na vnější prostředí. Pokud umístíme vysoce organizovanou hmotu do temné místnosti a zamezíme jakémukoliv vlivu prostředí, organizovaná hmota zanikne, neboť nebude-li existovat jakýkoliv podnět a tudíž ani nižádná reakce na neexistující podněty z okolního prostředí, bude pouze mrtvo.

Živočichové ba i miniaturní organismy vytvořili různé způsoby jak reagovat na okolní prostředí, které byly donedávna člověku naprosto neznámé a dlouhou dobu byly i nepochopitelné. Třeba netopýr „vidí“ i v absolutní tmě. To byl umístěn do místnosti, ve které byly nepravidelně napříč umístěny od stěny ke stěně spousty drátů, netopýr bezpečně prolétával místností sem a tam, vždy nalezl speciálně umístěné kousíčky potravy a nikdy se přitom žádného drátu nedotkl. Samořídící auta vlastně pouze napodobují netopýra.

V jiném případě vidění ve tmě napodobujeme komáry, ti bezpečně najdou živou hmotu, z které se mohou napít krve a to podle teploty 36 až 40 °C, na rozžhavená kamna nikdy nesednou. Zbloudilého človíčka v hlubokém lese už dnes snadno najdeme za pomocí termobarického přístroje. Komáry taky napodobují třeba protiletadlové řízené rakety, které automaticky zaznamenávají teplotu výfukových plynů letadel – takže tyto výdobytky techniky jsou pouze napodobeniny reakcí hmyzu. Radary mohou sice zaznamenávat i letící ptáky, ale jsou naprogramovány tak, aby si teplot mezi 35 až 45 °C nevšímaly.

Nebo takoví delfíni se domlouvají na velké vzdálenosti pomocí ultrazvuků, které my neregistrujeme. Naše mobilní telefony dělají totéž. Ve vodách oceánu zatím vzdálenosti domluvy dvou ponorek nedosahují vzdálenostní úrovně delfínů či vůbec kytovců. Máme holt co dohánět. A je spousta dalších, pro nás přímo neuvěřitelných možností, které některým živočichům můžeme závidět a určitě je ještě spousta dalších, které naše věda ještě u živých organismů ani neobjevila.

Zatím neznám nějaké technické výdobytky na principu dle pachů. Obyčejná moucha dle pachu hniloby vždy bezpečně najde rozkládající se zdechlinu. Tygr i pes cítí na kilometrové vzdálenosti pachy ovulující samičky. Kdoví, možná i na ty pachy nalezneme nějaké to vhodné využití. Ve vyhledávání narkotik jsme už překonali psa? Mám dojem, že ještě nikoliv, pes je ještě pořád lepší vyhledávač než námi sestrojené přístroje.

Také ještě nedovedeme napodobit ani fotosyntézu rostlin. Sice už detailně známe procesy fotosyntézy a v laboratorních podmínkách ji dovedeme napodobit, ale průmyslové využití je zatím v nedohlednu. Kdyby se to podařilo, což je reálné, tož by nebyla potřebná zemědělská půda, stávající zemědělství by v podstatě zaniklo. To bude potom převratná revoluční událost. Ale už se nám daří geneticky upravovat rostliny tak, aby dávaly vyšší výnosy. Dokonce i hmotnost jatečních zvířat se neuvěřitelně zvýšila, třeba takové kuře je už za 40 dnů hotové k upotřebení, v minulosti než vyrostlo, tož to trvalo rok. Podobně je to s hovězím i vepřovým. Ovšem to je pouhé pokračování a vylepšování dřívějších šlechtitelských snah zemědělců, akorát neříkáme, že jsme vyšlechtili kvalitnější druh rýže či pšenice nebo že jsme vyšlechtili vyšší užitkovost drůbeže, hovězího dobytka či vepře, nýbrž říkáme místo vyšlechtění, že jsme to geneticky upravili, což je ovšem jedno a totéž, pouze jsme urychlili ono šlechtění.

Zemědělci neustále zápasili s přírodou, a ne že by ji chránili, naopak – káceli a vypalovali lesy (vyklučovali), aby získali půdu, ničili přirozený (přírodní) plevel a nahrazovali přírodniny vyšlechtěnými, tedy geneticky upravenými rostlinami a geneticky upravenými ovocnými stromy. Jejich boj s přírodou byl neúprosný. Je fakt, že ale nějakou velkou paseku nemohli nadělat, lidí bylo ještě docela málo, takže příroda to vůbec ani nezaznamenala. Ještě nedávno, před sto lety u nás pracovalo v zemědělství dle oficiálních statistik 80 % obyvatel, dnes jsou to pouhá 2 až 3 procenta! Mechanizace a automatizace nahradila těžké manuální ruční práce, takže zemědělci odcházeli do měst do průmyslu. V průmyslové výrobě mechanizace a automatizace taktéž postupně nahrazovala těžkou manuální práci. V průmyslu před půl stoletím pracovalo 60 procent obyvatel, dnes maximálně dvacet. A obojí, jak zemědělství, tak průmysl, fungují mnohem lépe než dřív a značně efektivněji.

Mechanizace se jako novota obtížně prosazovala proti tradičním způsobům, píše Marx. To přijde podnikatel za stavitelem silnic a nabízí masivní litinový drtič kamení na štěrk. Stavitel nekoupil, přece za takovou sumu zaměstná stovky cestářů, kteří za pár šupů budou kladivem roztloukat kameny na štěrk a ještě ušetří. Až vznikla potřeba více silnic, teprve potom se vyplatilo koupit drtič kamení.

Vždycky mi vrtalo hlavou, proč právě v Evropě vznikla průmyslová revoluce. Proč nevznikla třeba v Číně či už ve staré antice nebo v muslimském Španělsku? Přece v té době byly ony civilizace na mnohem vyšší technologické úrovni než my v Evropě. Copak zaspaly? Jedna málem konspirační teorie to vysvětluje úplně detailně. Zní takto: Za vším hledej peníze. Nebo též: Peníze až na prvním místě.

Tato teorie zdůrazňuje zásadní diametrální rozdíl mezi šlechtou a židovskými bankéři. Šlechtic považoval za vrchol svého úspěchu plné truhlice zlaťáků, občas nadzvedl víko truhlice a s potěšením se prohraboval ve zlatě a věřil, že nic lepšího už na světě nemůže být. Zato židovský bankéř doma měl pouhých pár denárů a ani jeden zlaťák, ale zato měl spoustu papírových dlužních úpisů, které si často prohlížel. Třeba jeden z těch dlužních úpisů zněl na jméno onoho výše uvedeného šlechtice a znamenal, že nejenom veškeré jeho truhlice zlaťáků, ale i jeho honosné sídlo s pozemky už patří bankéři a kdykoliv může zařídit jeho bankrot. Měl ho prostě v hrsti. V té době všichni ti zlatníci, zbrojíři, brusiči diamantů a drahokamů, šperkaři, umělci atp. pracovali pro šlechtu a své vynikající originální výrobky prodávali aristokracii. Sice dostali za svou práci nadmíru dobře ba až přebohatě zaplaceno, ale těch zakázek pro ty vyvolené a církev přece jen nebylo dostatečné množství.

Židovští podnikatelé pochopili, že nejvíce vydělat se dá ne z prodeje speciálních výrobků pro šlechtu a církev, i když jednotlivé originální výrobky se prodaly za pěkně vysoké ceny, nýbrž z prodeje sériově vyráběných předmětů pro obyčejný lid. Sice zisk z jednotlivého kusu není nějak vysoký, ale zato prodejem obrovského množství sériově vyráběných věcí se získá majlant. Aby stále bohatli, je nutné vyrábět, vyrábět a vyrábět, což vlastně byla a je kladná záležitost. Velká většina už má vlastně vše, co k žití potřebuje, honit se za dalšími a dalšími cetkami už pro většinu nemá smysl a ani žádný význam, co potřebují, to mají. Co vymyslet na to, aby nadále furt a furt kupovali? No tzv. kurvítka. Koupená věc se musí brzy pokazit a oprava není možná ani potřebná, vždyť ten předmět je už tři roky starý a k dispozici je už modernější verze téhož. Opravovat nemá smysl, vždyť snadnější a levnější je koupit tutéž věc novou, takže svět je přecpaný nepotřebnými výrobky.

Průmyslovou revoluci zařídili židé. To je ale závěr co? No, vždyť je to pouze konspirační teorie, tak co.

Průmyslová revoluce v Evropě má ovšem nejenom svou vynikající kladnou stránku v tom, že zpřístupnila masám obyvatelstva možnost vlastnit přístroje a nástroje usnadňující, ulehčující a vylepšující život, ale má i svou stránku temnou a silně zápornou – učinila totiž z člověka živícího se prací otroka-robota. Zavedla do pracovní činnosti vojenské způsoby – pravidelně jako na povel ráno vstát v pět hodin, abych byl na pracoviště v šest. A co to dalo za úsilí zkrátit pracovní dobu ze 14 hodin na 12, pak na 10, až se ustálila na 8 hodin. Volné soboty byly zavedeny docela nedávno, i já ještě chodil do práce v sobotu. V pracovní době maximálně půlhodinka na oběd. Chodit na směny ranní, odpolední a noční nebylo nic příjemného. Nebo sedět u pásu a jednotvárně monotónně po celou dobu provádět jednoduché úkony je skutečně na zblbnutí. Tuto otřesně negativní stránku průmyslové revoluce v jiných civilizačních okruzích vůbec nezažili a je jim naprosto nepochopitelné, jak je možné z člověka učinit nemyslícího robota. O těchto negativech se nemluví, jakoby nikdy pro miliony a miliony lidí neexistovaly. Historikům to nestojí ani za zmínku a filosofové se takovými přízemnostmi přece nebudou zabývat. Zůstávají akorát romány sociálních realistů jako např. Sinclair Lewis – Džungle (česky Jatky), John Steinbeck – Hrozny hněvu, Dickens, Thackeray, Thomas Hardy, E. Zola, Balzac a mnoho mnoho dalších romanopisců.

Takový souhrn v bodech o průmyslové revoluci: Nejdříve mechanizace plynule pokračuje automatizací a ta logicky vyúsťuje v robotizaci. Nastupuje digitalizace, internet a tzv. umělá inteligence, kde elektronky nahradily ještě výkonnější miniaturní čipy. Je to v podstatě docela primitivní nástroj. To takový strojek se svými ozubenými kolečky ve starých hodinkách je mnohem sofistikovanější a náročnější než výroba počítače. Ostatně, první mechanický stroj na sečítání a odčítání čísel sestrojil už Pascal v roce 1642. Mechanických kalkulátorů nechal vyrobit více než 50 kusů. Pojmy jako umělá inteligence a samoučící se roboti neodpovídá realitě, jsou to prostě přístroje používající nulu a jedničku či ano a ne. Jak je naprogramujeme, tak pracují, jejich ohromnou výhodou oproti člověku je enormní rychlost ve zpracovávání vložených dat. Počítač není vysoce organizovaná hmota, nemůže nikdy vytvořit myšlenku, prostě na to nemá. Může pouze vybrat z mnoha řešení to nejoptimálnější a to třeba z tisíce ba i z miliónů zadaných dat. To pouze spisovatelé fantastických románů vybájili ve svých fantaziích, že počítač-robot může myslet lépe než člověk. Holt nemůže, protože není vysoce organizovanou hmotou. Pospojovat elektronky (či čipy) do funkčního přístroje není přece tvorba živého organismu.

O to se pokouší různé nanotechnologie spojené s genetikou. Těm se to už reálně může podařit. Potom by ale rozhraní mezi přírodním a umělým (člověkem vytvořeným) začala mizet, hranice by se rozplývaly a už by nebylo možné poznat, co je přírodní a co umělé. To by byla převratná (revoluční) událost, ovšem bude člověku ku prospěchu? Velmi nerad bych se toho dožil. Už dnes mohou vytvářet živá hybridní monstra. Převratné objevy, které už dnes uskutečnily nanotechnologie a genetika, musí být nutně v zájmu zachování lidstva pod přísným dohledem a musí být veřejně (demokraticky) prodiskutovávány. Nebude-li tomu tak, tož sbohem, lidstvo.

Kde tady bude místo pro nějaké duševní vlastnictví a pro ochranu intelektuálního vlastnictví?

Kdo komu krade duševní vlastnictví – Východ Západu nebo naopak?

Poradce Trumpa pro národní bezpečnost John Bolton pronesl v televizi tato slova: Obrovské škody způsobila Spojeným státům Čína, která po celá desetiletí kradla našim podnikatelům duševní vlastnictví a nutila je předávat jim naše technologie. Prezident rozhodl správně, když uložil cla na Čínu.

První všeobecně známá krádež duševního vlastnictví se odehrála v Číně, byla to krádež technologické výroby hedvábí, kdy evropští mnichové přenesli k nám bource morušového v duté bambusové hůlce. Další krádež se týká technologického postupu při výrobě papíru. Vynálezce výroby papíru byl obyčejný řemeslník Cchaj Lun. Přinesl listy papíru císaři dle zápisu v kronice dne 11. března roku 105 n. l. Za odměnu byl povýšen na císařova dvořana, což mu ale štěstí v osobním životě nepřineslo, intrikami byl sprovozen ze světa. První doložená zmínka o výrobě papíru v českých zemích pochází z roku 1499. Tedy okopírovali jsme výrobu papíru o tisíc pět set let později.

Podobný osud měl i vynález trakaře. V Číně znali trakař, říkali mu dřevěný osel, už na přelomu věků. U nás v Evropě jsme vynalezli už vynalezené o více než tisíciletí později. Bylo to v době svatého Františka z Assisi, kdy církev katolická začala stavět ve velkém kostely, kláštery, chrámy a katedrály. Vynálezem trakaře se ušetřila práce málem poloviny stavebních dělníků, kteří se pak potulovali Evropou a ne a ne najít nějakou práci. Podpora v nezaměstnanosti samozřejmě v tehdejších dobách byla něco neznámého. Vynález trakaře tak u nás zvětšil řady hladových.

Číňané mají takových převratných vynálezů přehršle. Průplavy spojující dvě řeky měly zabudovány důmyslná zdymadla. Zavlažovací systémy do výše položených políček byly přímo neuvěřitelně praktické a použitelné i v dnešní době. Konstrukce oceánských lodí neměla v celém světě žádnou obdobu ne tak konkurenci. Vymysleli kompas a používali i raketomety…

A jaké duševní krádeže provedli tehdy Číňané v Evropě? Můžeme suše konstatovat, že lautr žádné, nic, žádné duševní krádeže se nekonaly, protože nebylo totiž co ukrást. U nás se kdesi ve východních dálavách chystal praotec Čech přijít na horu Říp a v té době v Číně už používali běžně papír a to nejenom k zaznamenávání slov, používali i toaletní papír. U nás jsme v té době netušili, co to papír vůbec je. A platíme Číňanům za to, že využíváme jejich vynález? Vždyť to duševní vlastnictví my zneužíváme, máme ho zadarmo, podobně s kompasem, hedvábím…

Boltonova slova by mohl pronést i nějaký Číňan zase takto: Evropa a USA po celá staletí kradla a kopírovala naše technologie, čímž nám způsobila obrovské škody, budeme požadovat úhradu způsobených škod…

V konfuciánské Číně bylo soukromé vlastnictví uznávané platnými zákony, ale nebylo ani posvátné ani nedotknutelné. Podvodníkům a korupčníkům byl majetek zabaven, a ne jenom pouze tomu provinilci, nýbrž celé rozvětvené rodině. Mít v rodině podvodníka a korupčníka bylo holé neštěstí. Odsouzení trestanci byli soustřeďováni do trestaneckých pracovních táborů či kolonií a nejenom že si prací museli vydělat na sebe, nýbrž něco museli odvádět i státu. No a není to racionálnější řešení než naše vězeňství?

Konfuciánská zásada nahrazuje vlastně ústavu a zní přibližně takto: e-li lid nasycený a vzdělaný, má vláda přízeň Nebes. Jestliže má lid nouzi a je nevzdělaný, vláda ztratila přízeň Nebes a lid má nejenom právo svrhnout takovou vládu, nýbrž je to jeho povinnost. No úplný komunista, že? Přitom Konfucius žil v letech 551 – 479 před n. l., tedy v době antického Řecka, a viděl život lidí úplně jinak než my v Evropě. Jako padesátiletý se stal ministrem spravedlnosti ve státě Lu. Nevytvořil žádný systém logiky, etiky či metafyziky, jeho nauka je pouze souborem zásad a principů lidského chování a žití. Neuznával nějaké dědičné nároky na šlechtické stavy, tvrdil, že prostřednictvím zdokonalování se člověk do tohoto stavu dostává sám.

Ještě několik jeho citací:
„Kde je vzdělání, tam nejsou třídní rozdíly.“
„I když lidé nevědí, co je dobro, mají ho v sobě.“
„Co nechci, aby jiní činili mně, ani já nečiním jiným.“
„Jak mohou lidé zbabělí a nečestní sloužiti knížeti? Takoví se třesou strachem, zda budou schopni úřad vykonávat. Ve chvíli, kdy úřad dostanou, třesou se strachem, aby o něj nepřišli. Začnou-li se třást strachem, aby o úřad nepřišli, není nic, čeho by nebyli schopni, aby si úřad udrželi.“
„Co slyším, to zapomenu. Co vidím, si pamatuji. Co si vyzkouším, tomu rozumím.“
„Kdo mnoho mluví, zřídka uskutečňuje svá slova.“
„Když jsi přišel na svět, plakal jsi a všichni se radovali. Žij tak, aby všichni plakali, až budeš svět opouštět.“
„Sto mužů může postavit tábor, jenom žena dokáže vytvořit domov.“

Konfucius by snad snesl srovnání se Sókratem, který žil o století později (469-399) v Athénách. Nezanechal po sobě nižádnou písemnost, ačkoliv psát určitě uměl, vždyť podle athénských zákonů bylo povinností otce poskytnout svým dětem vzdělání. Byl odsouzen k trestu smrti (z 501 soudců pro něj hlasovalo 281). Přítel Kritón mu chtěl pomoci uprchnout. Sókratés odmítl útěk, neboť by tím prokázal, že opovrhuje zákony obce a zákonností. Po pár letech byl tzv. rehabilitován a soudci posláni do vyhnanství. Sókratés prosazoval zrušení otroctví. Jemu přisuzované výroky docela souzní s výše uvedenými citacemi Konfucia.

„Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít.“
Sókratés dotázán, zda muž se má oženit či nikoli, odpověděl: „Ať uděláte to či ono, budete litovat.“
„Demokratické zřízení doplatí na to, že bude chtít vyhovět všem. Chudí budou chtít část majetku bohatých, a demokracie jim to dá. Mladí budou chtít práva starých, ženy budou chtít práva mužů, a cizinci budou chtít práva občanů, a demokracie jim to dá. Zločinci budou chtít obsadit veřejné funkce a demokracie jim to umožní. A až zločinci demokracii nakonec ovládnou, protože zločinci od přírody tíhnou po pozicích moci, vznikne tyranie horší, než dovede nejhorší monarchie anebo oligarchie.“

Díky Konfuciovu učení, racionalismu a naprostému atheismu se stala Čína po dva tisíce let nejlépe fungujícím státem o ohromné rozloze s absolutní nechutí vojensky obsazovat nějaká sousední území. Prostě Říše středu. Její vývoj byl zásluhou Angličanů přerušen na pouhá dvě staletí (Angličané jim rozbombardovali i posvátný císařský palác, už se moc těším, kdy rozbombardují Číňané královský palác v Anglii) a dnes obnovuje svou bývalou vedoucí pozici. V Číně také nikdy neexistoval otrokářský řád. (Ironikové dodávají, že to proto, neboť otroky byli všichni.)

No a můžeme si položit závěrečnou otázku: Kdo kdy ukradl komu nejvíce duševního vlastnictví? Podumejme i nad tím, jakou souvislost má náš současný liberální kapitalismus a příroda – kdo napodobuje koho? V přírodě požírá jeden druhého, v kapitalismu funguje totéž. Tož to jsme ale nemuseli vůbec tvořit civilizaci, no ne? Na to, že by se naši vládnoucí měli starat nejen o bohaté, ale i o chudé, přijdou vždycky, až už je pozdě, až už s tím nemohou vůbec nic udělat.

Čína oblekla a obula celý svět, ať se podíváte na videa z kterékoliv koutu světa, všichni mají čínské oblečení a obutí. Spojené státy (s pomocí EU) zase zařídiy demokracii a svobodu a lidská práva také po celém světě, jinak řečeno nastolila chaos, války a zmar, povraždily a zmrzačily milióny lidských bytostí.

Kterýpak z těchto dvou států má šanci stát se lídrem světa?

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
20 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
Lena
Lena
17. 3. 2019 6:55

Může za to mozek, náš orgán hlavní, jako zbytečný orgán přírody. Když jej vykastrujeme jako orgán pohlavní, bude klid. Jenomže, co ten mozek zorganizovalo? On sám sebe z hnoje neorganizové hmoty? Potom by hmota ovšem myslela, byla energií, neboť myšlenka (představa) je energie, a tudíž vědomí, ale ne ovšem toho druhu myslitelů typu páně Kadlubce, Lenina a spol., o kterém nemají ponětí.

zart
zart
17. 3. 2019 11:27

Konečně jsem si oddechl. Myslel jsem, že jsem haj.l, ale není to pravda. Může za to můj mozek, že jsem takový gauner. Jsem tedy nemocný, neboť můj mozek nefunguje dobře, a proto je mé myšlení a jednání špatné. Neměl bych tedy být odpovědný před zákonem, bohem, společností a ani státním zřízením, ale můj mozek by měl být léčen. Jedinou pro něj přijatelnou léčbou je měsíční příjem min. 500.000,- měsíčně, pak by se vyléčil a přestal by se chovat nemocným způsobem. Jsem rád, že jsem z 10.000.000 občanů ČR jediný, kdo má nemocný mozek. Též, rozmnožováním se zdravotní stav mozku zhoršuje,… Číst vice »

Bety
Bety
17. 3. 2019 13:55

K tomu duševnímu vlastnictví – naše západní civilizace není schopná přiznat Číně cokoli , maximálně a ještě blahosklonně ten papír – vždyť jsou to proboha Asiaté. A podle našich vzdělanců a toho, co tak prosazují, vše na východ od našich hranic je přinejlepším podřadné. Já nevím, jestli jsou vůbec schopni si uvědomit, jak tím na sebe prozrazují svůj rasismus. Možná, že je za tím též obava, aby je ten „západnější velký svět“ mezi ty Asiaty nezahrnul. A že dnešní Čína využívá a vylepšuje západní technologie? No podle mého názoru jsou Číňané pragmatičtí a racionální, což bych přála i nám. Proč… Číst vice »

Lena
Lena
17. 3. 2019 19:15

Kromě nezvládnuté marxisticko-leniské teorie hmoty a vědomí, je článek J. Kadbuce jako vždy výborný, ale moc dlouhý…Tolik času a pozornosti věnovat na Internetu své decimaci na digitální automat, to odrazuje.

JanK
JanK
17. 3. 2019 22:13

Pro Lena: Ten citát je z knihy Materialismus a empiriokriticismus, vydáno roku 1908, česky vyšlo několikráte, nejznámější je vydání z roku 1946 a z roku 1975. Jsem velmi potěšen, že znáte leninskou teorii hmoty a vědomí. Pro mne bylo čtení knihy Materialismus a empiriokriticismus velice nezáživné a značně nudné. Zdravím JK

racek
racek
17. 3. 2019 23:07

No, zajímavé to bylo, ostatně jako vždy. No, autor se hrubě mýlí v otázce umělé inteligence, ostatně je to největší strašák dnešní doby a obavy jsou na místě. Pasáže o číně mě potěšili, dosti jste to vystihl. Za to dvousetleté zaostávání však nemohou angličané, nýbrž Čína sama. V patnáctém století, kdy produkce Číny činila kolem 70% světového HD¨p se uzavřela postupně světu. Právě v době kdy dosáhla největších úspěchů. A 300 let izolace a stagnace se muselo projevit. Stejně tak Japonsko. Ale asiaté, když se probudí, tak jedou. Japonce probudil admirál Perry v Jokohamském incidentu a Čínu? Hloupé, ale byl… Číst vice »

PPK
PPK
18. 3. 2019 14:13

racek napsal No, autor se hrubě mýlí v otázce umělé inteligence, ostatně je to největší strašák dnešní doby a obavy jsou na místě. Jak se to pozná a čím se to projeví, že už jde o umělou inteligenci (dále jen AI) a nikoliv jen o několika-účelový automat, např. termostat v ledničce či v akváriu? Je inteligentní strom, když roste? Je inteligentní lidský žaludek, když do něj spadne potrava a on začne ze svých stěn vylučovat trávicí šťávy? Pokud ano, tak kde se tam v tom žaludku ta inteligence vzala? Že by snad od Boha Stvořitele? Je tudíž projevem lidské inteligence… Číst vice »

Bety
Bety
18. 3. 2019 16:47

Orinoko, co vy říkáte na UI?
Racku, že se Čína a Japonsko uzavřely světu je pravda. Ale jak dopadly mnohé
civilizace, které se světu uzavřít nedokázaly? Viz Inkové, Mayové a mnohé
další? Na rozdíl od nich tu Čína a Japonsko stále je, stále mají svou historii
a kulturu, i když uznávám, že vymazat Čínu vzhledem k výši její populace
by byl opravdu těžký úkol. A do naší civilizace je nakonec vykoplo válečné
loďstvo a dělové čluny – fakt, co se týče vojenské výzbroje opravdu zaostaly.
Málo platné, samurajské meče a bojová umění jsou proti dělům bez šance.

racek
racek
18. 3. 2019 21:04

PPK napsal Jak se to pozná a čím se to projeví, že už jde o umělou inteligenci (dále jen AI) a nikoliv jen o několika-účelový automat, např. termostat v ledničce či v akváriu? Je inteligentní strom, když roste? Je inteligentní lidský žaludek, když do něj spadne potrava a on začne ze svých stěn vylučovat trávicí šťávy? Pokud ano, tak kde se tam v tom žaludku ta inteligence vzala? Že by snad od Boha Stvořitele? Je tudíž projevem lidské inteligence i víra v Boha? A pokud ano, tak čím se např. u toho stroje vybaveného touto AI víra v Boha projeví… Číst vice »

racek
racek
18. 3. 2019 21:16

Bety, u nich bylo zaostávání a izolace v řádu tří set let, a nebylo úplné. A Čína i Japonsko měli jinak všechny znaky rozvinuté spolčnosti a poměrně vyspělé a masové školství a obrovské zkušenosti. Takže stačil impuls a rozjelo se to. Číně to trvalo poněkud déle, taky byla sto let ve válce (vč. nesmírně ničivé válce opiové, která ničila elitu národa) a stačilo se jen osamostatnit a najít v sobě sílu k sebekritice a analýze problému. Dnes už je asi nikdo nezastaví. Snad jen válka. Čína má sice velkou armádu a rychle modernizuje, ale jen asi 400 jaderných náloží. Deklaruje… Číst vice »

Bety
Bety
19. 3. 2019 8:58

racek napsal Jihoamerické civilizace byly izolované cca 12 až 15 tisíc let a nejméně 2000 let zaostávaly za úrovní Evropy a Asie. A navíc tam nežilo 200 milionů lidí, jako v obrovské Číně 19.tého století. Americké civilizace nebyly nijak početní a dost izolované. Neměli vůbec naději. No a upřímně řečeno, některých ani možná nebylo škoda. Těch civilizací, nemyslím lidi… Jste si tím jistý? Při tom hodnocení vycházíte ze zpráv těch, kteří tyto civilizace a veškeré jejich kulturní výdobytky (až na pár kamenných) zničili. Vítěz bere vše a také si pojistí, aby poražení vypadali co nejhůře. A patnácté století se svou… Číst vice »

Točmistr
Točmistr
19. 3. 2019 10:25

Nejjednodušší a nejlepší co jsem našel :
https://www.idnes.cz/technet/veda/kvantova-biologie.A160216_123201_veda_mla
Vědomi má mimo jiné prokázáno schopnost “pozorovatel ovlivňuje pozorované”.
Odpověď ohledně života a inteligence leží v kvantově fyzice, což v praxi znamená že je pro většinu z nás asi nepochopitelná. Zkusil bych to asi takhle – inteligentní rozhodnutí je takové, které nelze sebelepším způsobem predikovat (vypočítat), a to ani teoreticky, podle některých teorií proto, že vede ke vzniku paralelních realit.

PPK
PPK
19. 3. 2019 14:29

Předpokladem ovládání stroje jakéhokoliv druhu je, vymyslet jeho vhodnou konstrukci (u PC je to SW) – a dodat mu energii. Když ty dva předpoklady splněny nebudou, pak ten stroj bude buď hloupý, nebo dokonce mrtvý. Jenže: Předpokladem ovládání člověka je, dodat mu myšlenkový předmět víry v cokoliv a pak na jeho otázky odpovídat víceznačnými tezemi. A trochu ho něčím krmit. Včetně – jak strašidelných hrozeb, tak i slibů. Turingův test není test, ale pouze experiment, pracující s DOJMEM „hodnotícího“ člověka, zda odpověď na cokoliv MOŽNÁ vymyslel stroj, anebo MOŽNÁ už dokonce člověk. Zkrátka, taková slovní hříčka typu „Osobo, neviděla jste… Číst vice »

racek
racek
19. 3. 2019 17:48

No, milý PPK, právě jste nám dodal příklad toho, jak se opravdová inteligence zrovna nechová. Nejde přece jen o otázky jaké bylo včera počasí, ale o myšlení. A na tomhle se pracuje velmi pilně už cca 30 let a mají docela impozantní výsledky. Ty samorozhodující a samoreprodující se systémy už nejsou věcí budoucnosti. Onno takové přistání na asteroidu Benu či |Ryogu můžeme sledovat v přímém přenosu. A ty prvky inteligence jsou už tam v řídících programech jasně zabudované. A příští generace dronů už má operovat zcela samostatně. Ano, taky se bojím že se vzbouří..

PPK
PPK
19. 3. 2019 19:09

racek napsal No, milý PPK, právě jste nám dodal příklad toho, jak se opravdová inteligence zrovna nechová. Ach, milý racku. Ó, jak velmi jste mne tu tak tvrdě a autoritativně pokáral! Úplně celý se stydím. Ale snad to přežiju, ale snad se ještě nerozbrečím. BTW, mne teď napadá, že ty lidové pohádky vskutku v sobě skýtají mnoho moudrosti, když nám vypráví, jak král je (myšlenkově) nahý a (ještě jednou) osoba, co viděla kolem běžet děti, nám i podruhé ynteligentně odvětila, že ona pleje len na asteroidu Benu a až ho vytrhá, tak ho bude máčet jenom proto, že na danou… Číst vice »

Točmistr
Točmistr
21. 3. 2019 7:05

PPK, nevím na co se přesně ptáte, pro mě je otázka inteligence strojů otevřenou otázkou, já nevím zda to je principiálně možné nebo ne. S čím ale nesouhlasím, je představa, ze lidé jsou jenom bio-stroje. Co se týká kvantové fyziky, jsem zvědavý jak by jste bez ní vysvětlil například tohle:
http://noosphere.princeton.edu/911formal.html
Přišlo se na to, ze před velkou události, která zaujme pozornost velkého množství lidí, vykazují počítačem řízené generátory náhodných čísel anomální hodnoty. V odkazu máte údaje z 11. září 2001.
Je to pro vás dostatečně reálné ? Projekt běží na několika světových univerzitách.

PPK
PPK
21. 3. 2019 12:21

Točmistr napsal PPK, nevím na co se přesně ptáte Má poslední otázka byla sice na programátorské ošetření algoritmu triviální dětské finty se zkoušením malé násobilky, ale to nyní už ponechme stranou jako věc nezodpovězenou. Protože jste zmínil „počítačem řízené generátory náhodných čísel“ a k této problematice momentálně nelze číst např. Wikipedii (stávkuje), zkuste prosím např. tento odkaz: https://www.root.cz/zpravicky/problem-s-nahodnymi-generatory/ který indikuje, že „počítačem řízené generátory náhodných čísel“ vlastně neexistují a jde tam vždy jen o generování čísel pseudonáhodných a tudíž i o vyvozování závěrů z nesprávných předpokladů, které pak logicky musí vyvodit jen nesprávná řešení. Ad kvantová fyzika: Osobně ji pokládám… Číst vice »

Točmistr
Točmistr
22. 3. 2019 7:25

S tím se nedá než souhlasit, jen v tom pohledu na q. se neshodneme. Ono to spolu všechno dost souvisí, protože podle klasické fyziky ve vesmíru prostě nic náhodného není, a proto v něm nelze nic náhodného ani vytvořit. Každá dostatečně dlouhá číselná řada nakonec začne tvořit fraktál, vzorec. Proto není divu že ani počítače s tím nic nenadělají. Možná pokud by byly skutečně inteligentní a nadány opravdovou kreativitou, dokázaly by vyprodukovat náhodnou řadu čísel libovolně dlouhou. Nicméně stejně jako klasická fyzika obchází zásadní problémy okolo velkého třesku, u generování “náhodných” čísel se to řeší nějakou matematickou definicí, která určuje… Číst vice »

PPK
PPK
22. 3. 2019 18:23

Točmistr napsal Věda nevěda, zdá se že člověk stejně nakonec skončí u osobních postojů a víry No nevím (a prosím, neberte to ve zlém), ale asi by bylo správné, kdyby to Vaše tvrzení, že „podle klasické fyziky ve vesmíru prostě nic náhodného není, a proto v něm nelze nic náhodného ani vytvořit“… jste však dokázal i jinak, než jen pouhým názorem, nebo výrokem nějaké třetí autority. Například, co kdybyste zkusil popis toho již mnou zmíněného důkazu opakovaným experimentem se stále stejným výsledkem? Ostatně, co je kvantová fyzika, v níž ZÁROVEŇ ve stejném čase prý platí nějaké ANO i NE? No… Číst vice »

orinoko
orinoko
22. 3. 2019 18:51

Aha, to jsem přehlédl. Co říkám UI? Musím začít z jiného konce, protože mnohé tu už bylo řečeno. Pro me osobně inteligence buďto je anebo není. Pokud se zjevně nedostává některým lidem přirozenou cestou, tak myslím, že jim nepomůže ani ta umělá. Nevěřím na umělou inteligenci. Proč? Jakou má DNA? Jaká bude její historie? Evoluční cesta… ? Cesta nuly a jedničky? My oblude jsme úplně nejdříve vylezli z vody. Z čeho vyleze umělá inteligence? Pouze a jedině z lidské hlavy. Stejně jako pambu. Takoví kone a včely budou mít umělou inteligenci jaksi u zadi. Lidska přirozená inteligence udivuje mnohými matematicko-technickymi… Číst vice »