Vystrašte bohaté!

Korporátním boháčům nezáleží na tom, kdo vyhraje v presidentských volbách. Je jim jedno, kdo bude zvolen do Kongresu. Moc totiž mají oni. Sázejí na své favority způsobem, kterým hráči přihazují peníze při dostihových sázkách. Hlasování nahradily peníze. Bohatí mohou semlít každého, kdo nehraje podle jejich pravidel. A politické elity – slintající nad odměnou, kterou jim jejich korporátní páníčci dávají za to, že nás zaprodali – rozumí této hře. Barack a Michelle Obamovi, stejně jako Clintonovi, dostanou mnoho milionů dolarů poté, co opustí Bílý dům. A tvůj zvolený zastupitel, ať už v horní či dolní komoře parlamentu, pokud už dnes není multimilionář, stane se jím, jakmile opustí vládní funkci a dostane teplé místo ve správní radě nebo v lobbistických firmách. Nežijeme v demokracii, ale v politickém systému, který legalizoval úplatkářství, slouží výhradně korporátní moci a je zaplaven lží a propagandou.

Pokud jej chcete změnit tak, aby se mu dalo věřit, musíte ho zničit. Změna systému neznamená kolaboraci s ním, jak to dělá Bernie Sanders tím, že hraje podle pravidel spatlaných Demokratickou stranou. Nutnost hluboké sociální a politické transformace je vnímána zákonodárci i soudci, ale nikdy jimi nebude iniciována. Radikální změny vždy přicházejí zespoda. Dokud budeme vzhlížet vzhůru k mocným, dokud do nich budeme investovat naději na reformu systému korporátní moci, budeme zotročeni. Možná, že existují uvnitř systému někteří dobří lidé – Sanders a Elizabeth Warren jsou jejich příklady – ale to není to hlavní. To hlavní je, že systém je zkorumpovaný. Musí být svržen.

„Jediný způsob, jak na sebe přitáhnout pozornost stran je, odebrat jim naše hlasy,“ řekl mi do telefonu Ralph Nader. A o Sandersovi řekl: „Jak moc to myslí vážně? Pouze poskytuje krytí falešné Clintonové. Ta s ním bude muset souhlasit v pár věcech. Bude muset být více proti Wall Streetu, aby ho odrazila a neutralizovala. My víme, že jsou to kecy. Zradí nás, jakmile se stane presidentkou. Sanders jenom zvyšuje pravděpodobnost jejího vítězství. V dubnu ho vyhodí a on se pak tiše vytratí.“

Musíme vybudovat masové hnutí, které bude spolupracovat s nezávislými politickými stranami, což je taktika používaná Syrizou v Řecku a hnutím Podemos ve Španělsku. Politická akce bez podpory radikálního masového hnutí se stává nevyhnutelně vyprázdněnou, cože bude, dle mého názoru, osudem Sandersovy presidentské kampaně. Pouze vybudování militantního masového hnutí, jež bude nesmiřitelně nepřátelské vůči systému korporátního kapitalismu, imperialismu, militarismu a globalizace, nám může vybojovat zpět naši demokracii.

„Brány jsou stráženy dvěma stranami přisátými na ty samé komerční zájmy,“ řekl Nader. „Pokud neprojdeme těmito branami, pokud uděláme to, co udělal Ross Perot, …mohli bychom dostat 19 milionů hlasů, ale ani jedno křeslo. A když nedostanete místa zastupitelů, nedostanete se blíže. A dokonce i když byste dostali nějaká křesla, nedostanete se přes „vítěz bere vše“. Znamená to, že pokud prohraješ, nemáš šanci budovat si svoji budoucnost, jak bys to mohl udělat v poměrném systému. Ten systém je uzamčený. Je perfektně navržený. Je perfektně tvarovaný pro stranický duopol.“

Musíme se zorganizovat kolem sady požadavků, o nichž se nebude vyjednávat. Musíme rozebrat mechanismy, které bohatí používají k tomu, aby ovládaly moc ve státě. Musíme zničit ideologický a právní systém, který byl vytvořen, aby ospravedlňoval korporátní rabování.

Tomu se říká revoluce. Jedná se o odebrání moci z rukou kabaly korporátních oligarchů a její navrácení občanům. A udělá se to nikoli tím, že o to tu korporátní moc budeme žádat, ale tím, že ji vyděsíme. A moc, jak jsme viděli v Baltimore, můžeme vyděsit jenom tak, že vyjdeme do ulic. Neexistuje žádný jiný způsob.

„Bohatí mohou být poraženi jedině tehdy, když půjde o jejich životy,“ poznamenává k tomu historik C. L. R. James. A dokud nuvidíme bohaté, jak v panice prchají ze zasedacích síní Kongresu, ze svých chrámů mamonu, univerzit, mediálních konglomerátů, válečného průmyslu, jejich uzavřených privátních klubů a opevněných sídlišť, bude veškerá politika v Americe fraškou.

Většině lidí na světě je zřejmé, že organizace politického a sociálního chování na základě diktátu trhu se ukázalo být jako katastrofa pro pracující muže a ženy. Slibovaná prosperita, která měla zvýšit životní úroveň prostřednictvím „stékání bohatství shora dolů“ (trickle down economics), se ukázala jako lež. Korporátní stát, který pochopil, že byl demaskován rostoucím počtem nepokojů, zformoval militarizované policejní síly, zbavil nás právní ochrany, převzal zákonodárné sbory, soudy a masmédia a vybudoval ten nejagresivnější systém masového špiclování v historii lidstva. Pokud se korporátní moc vymkne kontrole, vysává do poslední kapky své zisky z lidské společnosti a ekosystému. Nemá žádné vnitřní ani vnější zábrany. Ty můžeme vytvořit pouze my.

K tomu, abychom se zachránili před hrozící finanční a ekologickou katastrofou, potřebujeme vybudovat hnutí, která mají jako svůj nekompromisní cíl zrušení korporátní moci. Korporace po korporaci, včetně bank, energetických, zdravotnických a zbrojních společností musí být rozděleny a znárodněny. Musíme zavést celonárodní program veřejných prací, především pro mladé pod 25 let, vytvořit podmínky pro plnou zaměstnanost. Musíme uzákonit minimální mzdu ve výši 15 USD na hodinu. Musíme osekat nemravné výdaje na obranu – utrácíme na ni 610 miliard ročně, více než čtyřnásobek toho, co vynakládá druhý největší vojenský rozhazovač Čína a osekat velikost našich ozbrojených sil na méně než polovinu. Musíme přebudovat naši infrastrukturu, včetně hromadné dopravy, silnic, mostů, škol, knihoven a veřejného bydlení. Musíme zahájit válku proti fosilní energetice a učinit obrat k alternativním zdrojům energie. Musíme zavést vysoké daně na bohaté, včetně zvláštní daně na spekulanty z Wall Streetu, které by se měly použít na smazání 1,3 bilionu studentských dluhů. Musíme zajistit vzdělání na všech úrovních, stejně tak právo na bezplatnou zdravotní péči, nikoli na něco, co je dostupné pouze pro bohaté. Musíme zrušit sbor volitelů a uzákonit veřejné financování politických kampaní. Musíme zajistit, aby staří lidé, invalidé, chudí osamělí rodiče a mentálně nemocní obdrželi měsíční příjem nejméně 600 dolarů, nebo pro ně musíme najít místo ve státních institucích, pokud potřebují denní péči. Musíme uzákonit moratorium na exekuce a zabavování majetku bankami. Musíme ukončit naše války a proxy-války na Středním východě a vrátit domů naše vojáky, mariňáky, letce a námořníky. Musíme zaplatit reparace Iráku a Afghánistánu, a také Afroameričanům, jejichž předci převážně budovali tuto zemi jako otroci a jejichž práce nebyla nikdy zaplacena. Musíme zrušit Patriot Act a paragraf 1021 Zákona o národní obraně (National DefenseAuthorization Act). Musíme zrušit trest smrti. Musíme demontovat náš systém hromadného věznění, osvobodit většinu z našich 2,3 milionů vězňů a najít jim práci a bydlení.

Policie musí být demilitarizována. Všeobecné špiclování musí skončit. Dělníci bez dokladů musí dostat občanství a plnou ochranu podle práva. NAFTA, CAFTA a další dohody o volném obchodu musí být revokovány. Protidělnické zákony jako je Taft-Hartley Act,stejně jako zákony, které kriminalizují chudobu a nesouhlas musí být zrušena.

Tohle všechno je minimum.

Nečekejte, že korporátní vládci obchodu a války dobrovolně připustí, aby se to stalo. Musí k tomu být donuceni.

Revoluce potřebují čas. Často je zahájí jedna generace a dokončí až ta další. „Ti, kteří začnou bourat stát, jsou těmi prvními, kdo jsou zavaleni v jeho ruinách,“ napsal Michel Montaigne v roce 1580. „Plody veřejných nepokojů jen zřídka ochutnají ti, kteří byli prvotními hybateli, ti pouze rozvíří vodu pro další síť.“ Revoluce může být rozdrcena silou, což dostatečně prokazují dějiny. Může být také unesena jednotlivci, jako byli Vladimír Lenin, Leon Trockij a Josef Stalin, či hnutími, která pak zradí lid. Neexistují žádné záruky, že budeme směřovat do dělnického ráje či socialistické utopie – můžeme dokonce směřovat do té nejúčinnější formy totalitarismu v dějinách lidstva.

Radikální hnutí jsou často svými nejhoršími nepřáteli. Jejich aktivisté mají špatný zvyk bojovat o tajemné kusy doktrin, formovat kontraproduktivní schismata, ztrácet moc a zapojovat se do sebeobranných a v konečném důsledku sebedestruktivních bojů o moc. Pokud pečlivě neocení svoje síly a okamžik, ve kterém udeřit, často se přecení a jsou rozdrceny. Stát používá své dostupné zdroje, aby infiltroval, sledoval a zhanobil tyto skupiny a uvěznil nebo zavraždil lídry hnutí – a všechna povstání, dokonce i ta, o nichž se domníváme, že žádné vůdce neměla, je mají. Úspěch není zajištěn, obzvláště vzhledem k všeobecně rozšířenému násilí, jež charakterizuje americkou společnost.

Bez ohledu na to, co se děje, byl však už zahájen řetězec reakcí, jež vedou ke vzpouře. Většina lidí si uvědomuje, že jejich očekávání lepší budoucnosti byla zničena, nejen pro ně samé, ale i pro jejich děti. Toto poznání zrušilo zábrany. Existuje všeobecná ztráta důvěry v zavedený mocenský systém. Elity, zachvácené požitkářstvím a dekadencí, mají oslabenou vůli po moci. Vnitřní korupce je rozbujelá a zřejmá. Lidé opovrhují vládou.

Národ, stejně jako mnoho společností před revolucí, je směrován do krize. Lenin identifikoval složky, které se musí spojit, aby  podpořily úspěšnou revoluci: „Fundamentální zákon revoluce, který byl potvrzen všemi revolucemi a zejména všemi třemi ruskými revolucemi ve 20. století, je následující: Pro revoluci nestačí, že vykořisťované a utlačované masy pochopí nemožnost žít postaru a požadují změny, pro revoluci je nutné, aby ani vykořisťovatelé nebyli schopni žít a vládnout postaru. Pouze tehdy, když „nižší třídy“ už nechtějí žít postaru a když postaru nemohou pokračovat ani“vyšší třídy“, teprve poté může revoluce zvítězit.“

Když jsem pracoval jako zahraniční zpravodaj, informoval jsem o vzpourách, povstáních a revolucích. O občanské válce v Alžírsku, Súdánu a Jemenu, o dvou palestinských povstáních neboli intifádách, revolucích ve východním Německu, Československu a Rumunsku, i válce v bývalé Jugoslávii. Viděl jsem, jak se despotické režimy vnitřně zhroutily. Jakmile pěšáci elit – policie, soudy, úředníci, tisk, inteligence a nakonec i armáda – ztratily vůli bránit režim, byl konec. Když těmto státním orgánům bylo nařízeno provést represivní činy – jako například vyčistit parky od lidí, zatknout či dokonce postřílet demonstranty – a oni odmítly jejich rozkazy, starý režim se rozpadl. Fasáda režimu se zdála do revoluce nedotčená, ale vnitřní hniloba, kterou vnější svět nezaznamenal, postupně vytvořila dutinu ve státní mašinerii. A když umírající režimy kolabují, děje se to se závratnou rychlostí. Povstání přichází. Lid musí být připraven. Pokud budeme připraveni, máme šanci.

Zdroj: Truthdig

Překlad: Stan

Námět: Clair

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
51 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
peter.
18. 5. 2015 19:22

S názorom,že radikálne zmeny prichádzajú vždy zo spodu nemôžem súhlasiť.Radikálne zmeny prichádzajú vždy zo strany tých,ktorí majú o ne záujem a dokážu o tom presvedčiť masy.Spontánne vzbury zo spodu boli vždy krvavo potlačené.
Ani ruská revolúcia v 1917,nebola zmenou ktorá prišla zo spodu.
V tomto zmysle je nepravdivý aj celý posledný odstavec článku kde sa hovorí o revolúciách v štátoch bývalého soc.tábora ako o revolúciách spontánnych.Veď to nie je pravda!

hudryper
hudryper
18. 5. 2015 19:59

peter. napsal Radikálne zmeny prichádzajú vždy zo strany tých,ktorí majú o ne záujem a dokážu o tom presvedčiť masy. Peter, já mu rozumím tak,že u pojmu „zespodu“ nejde o nic jiného,než dolních 95 %. Myslím,že je článek mířen do řad stále méně spokojených Američanů,do masy politicky naivních občánků, kteří se co do svého světonázoru neliší příliš od těch ruských před 100 léty. Myslím,že v článku není podstatné,jestli v NDR,ČSSR,nebo v Rumunsku šlo o spontánní revoluce, Američané nemají pochyby o tom,že šlo o revoluce a autor k tomu dodává,že viděl na vlastní oči,jak se hroutily dovnitř sebe dosavadní despotické režimy. Pod… Číst vice »

Sio
Sio
18. 5. 2015 20:07

Je to velmi naivní. Provede se revoluce, vystraší se bohatí, zdrhnou dočasně na jiný kontinent. A co dál? Musí být připravena vládnoucí struktura schopná převzít ve státě moc. Pokud ne, následuje prohra a výprask, bohatí se vracejí. Pokud ano, jak zabránit, aby si tu novou strukturu neomotali hned kolem prstu? Vzít jim moc. Tedy majetek. To znamená zase znárodnění. Zase potřeba jiných kádrů. Jednou to tu už bylo. Nakonec ty kádry stejně zradí. Košile blíž než kabát. Ať už je v KOB cokoli špatně, pak v jednom má pravdu. Vědění znamená moc. Je tedy nejúčinnější revolucí co nejširší vzdělávání lidí.… Číst vice »

peter.
18. 5. 2015 20:55

hudryper napsal je článek mířen do řad stále méně spokojených Američanů,do masy politicky naivních občánků, Tak nejakú modelovú situáciu.V USA sa pre tých 95 % obyvateľov zhoršia podmienky pre život tak,že spontánne vyrazia do ulíc.Nasledovať bude vandalizmus a krviprelievanie.Polícia sa k davu pridá a Národná garda tiež.Vládnuce špičky zdrhnú alebo ich dav obesí.Nastane bezvládie,alebo určití ľudia navrhnú novú vládu pozostávajúcu z lídrov vzbury(o revolúcii ešte hovoriť nemožno). Nová vláda,prvé čo musí urobiť je obnovenie represívnych zložiek a určiť nejaký právny rámec pre existenciu štátu.Ekonomickú situáciu národa to ale nezlepší a tak nastanú nové nepokoje,nárast kriminality atď.Zákonite nastane rozpad únie,čo niekoľko… Číst vice »

Miloslav
Miloslav
18. 5. 2015 21:00

1. Je neoddiskutovatelným faktem, že i na začátku 21. stol. pořád existuje na zemi velké množství velmi inteligentních lidí, kteří svůj um a schopnosti soustřeďují na vzájemné soupeření, které nepřináší žádné hodnoty, ale naopak války a ničení hodnot. Je nejvyšší čas začít něco globálně v lidských vztazích měnit. Zdroje planety jsou téměř vyčerpané a solidní přežití lidstva vyžaduje zásadní změnu reálných mezilidských vztahů nejen v mezinárodní politice. Je nezbytné urychlit vznik globálního univerzálního učení, které v jednotném výkladu spojí vědecké a náboženské pojetí světa a které umožní nově ho uspořádat. 2. „S vírou a optimálně volenými slovy lze přemisťovat i… Číst vice »

Dana
Dana
18. 5. 2015 21:01

Ha ha. Revolucionar Christicek, teoreticky socialista, uz bubnuje proti bohatym nejmene patnact let a i jeho naproste oddani a neunavna propagace hnuti Occupy Wall street s nicim nepohnuly. Akorat, ze se ted obratil k Bohu a stal se presbyterskym(?) knezem. Ano, soudruzi, Jezis byl prvni komunista. :-)
Jeho hlasky co musime, ale NAPROSTO musime, jako Americane ucinit, abychom se vyhnuli totalnimu kolapsu systemu uz jsou jako omlety kafemlejnek. Na jeho revolucni napady si pockam, az padne dolar..:-)
Chris Hedges podporuje socana Ralph Nadera, doufam, ze tento bude pristi rok kandidovat na presidenta. At je nejaka sranda..

mirror
mirror
18. 5. 2015 21:23

V rozhovoru Miroslava Polreicha, který převzala novarepublika

http://www.novarepublika.cz/2015/05/u-nas-se-nesmi-rikat-pravda-o-vladimiru.html

Je zajímavá zmínka o stovkách miliard odváděných do západní ekonomiky …

„(…) Dnes turistika Evropy je závislá do jisté míry na příjezdu Rusů, a to se nejedná o Prahu, ale i o Španělsko, Řecko a další země. Nehledejme problémy tohoto druhu jinde, hledejme je u nás třeba v právě otištěné zprávě o stovkách miliard ročně odváděných do západní ekonomiky v zájmu udržení její nadřazenosti. (…)”

Hudryper a ostatní by mohli něco vědět.

PPK
PPK
18. 5. 2015 21:23

Sice slovně velmi radikální článek, leč typický tím, že autor nemá ujasněnu ani pouhou koncepci a strukturu realizovatelného „vývojového diagramu“ a tím i možného algoritmu provedení úspěšné a socialisticky orientované politické změny směrem k lepšímu životu obyčejných lidí ve své vlastní zemi. Alternativa „hodného kapitalismu“ totiž neexistuje. Autor vzpomíná sice Lenina, ale sám má představu jen o možné „revoluci zdola“, čímž právě Leninův citát de-facto popírá (peter, souhlas!). Na druhé straně tam existuje pro obyčejné Američany výhoda, že USA jsou (zatím celistvou a proto i suverénní) velmocí a tak ta síla, která tam jednou revolučním způsobem změní u nich moc,… Číst vice »

Aleš
Aleš
19. 5. 2015 4:53

Sio: Proto bude v našem zájmu proces, který hudryper nazývá stalinizace Putina.

Béda
19. 5. 2015 4:58

Mocné kapitalisty, feudály té doby vystrašil především Marx – teoretik internacionalizace proletariátu, vizionář („Evropou obchází strašidlo komunismu)“. Nesouhlasil bych s tím, že Lenin revoluci „ukradl“. Lenin byl revoluční teoretik a praktik. Dokázal využít radikalizaci mas, které již nechtěly „žít postaru“, být nevolníky, kanonenfutrem ve válce, nesvéprávným zbídačovaným stádem. Současně využil své „korporátní“ sponzory sledující mezinárodní zištné cíle – chtěli, aby carské Rusko ukončilo svou účast v 1.SV, Trojspolek ( s Německem) aby v ní díky tomu zvítězil a pak by přišlo na řadu Rusko. Lenin využil jejich peněz a nespokojenosti zbídačených mas, kterým dal vizi v lepší budoucnost. Provedl revoluci,… Číst vice »

Alena
Alena
19. 5. 2015 5:19

mocní kapitalisté Marxe stvořili

Alena
Alena
19. 5. 2015 5:36

po roce 1917 bylo prodáno V KOMUNISTICKÉM SSSR tolik licencí na těžbu nerostných surovin na Sibiři, že poslední licence byly zrušeny Stalinem až dlouho po 2.světové

hudryper
hudryper
19. 5. 2015 5:36

Alena napsal
mocní kapitalisté Marxe stvořili

Bédo, tyhle poučky vědeckého komunismu už neletí. Dnešní ruské materiály o VŘSR jsou mnohem pravděpodobnější a hlavně se opírají o skutečné události. Možná Vám unikl článek :
http://aeronet.cz/news/solovki-a-kola-mrazive-gulagy-20-let-minuleho-stoleti/
Stojí zato si jej přečíst a přinejmenším vzít na vědomi.

Alena
Alena
19. 5. 2015 5:37

jo- podotýkám, licence byli poskytnuty zahraničním společnostem- např. Japoncům

peter.
19. 5. 2015 6:24

hudryper napsal starý režim se rozpadl. Fasáda režimu se zdála do revoluce nedotčená, ale vnitřní hniloba, kterou vnější svět nezaznamenal, postupně vytvořila dutinu ve státní mašinerii. A když umírající hudryper : Mne je ťažko hovoriť o vnútornej hnilobe a dutine v štátnej mašinérii ktoré sa stali príčinou povalenia socializmu v Európe.Podľa mňa bola príčina v tom,že jeden,jediný človek,zradca Gorbačov osekal tomu socializmu korene a ten sa bez opory v ZSSR zvalil sám.Ten strom nepadol pre vnútornú hnilobu ale preto,že ho niekto podťal.Napokon Gorbačov sa vyjadril,že zničenie „komunizmu“bolo jeho túžbou už od mladosti.A čo ak by sa po Andropovovi dostal k… Číst vice »

fajt
fajt
19. 5. 2015 6:38

Povstání přichází. Lid musí být připraven. Pokud budeme připraveni, máme šanci. – ten to taky plácá jako pejsek a kočička svůj revoluční dort, taky je těžce uzavřen ve své slonové věži a přitom plný nereálných pocitů ( taková snová fantazy, která se prostě nenaplní) , vůbec nepočítá se skutečným nastavením většinového ovečkyna v okovech a s jeho rozumově volnými vlastnostmi a se všemi rituály, které nahradily jeho mozkové závity – excesy ze spodu asi budou, ale aby to stačilo na smetení systemu, tak to dost těžko, tady zase budou pomáhat špinavé peníze nespokojených zbohatlíků, kteří by rádi nahradili současnou elitářskou… Číst vice »

Sio
Sio
19. 5. 2015 7:04

Aleš napsal

Sio: Proto bude v našem zájmu proces, který hudryper nazývá stalinizace Putina.

S tím bych byl opatrný, jedna věc je, jak si takovou stalinizaci představujeme my a jako někdo jiný. A vůbec, Putin by proti takovému označení zřejmě protestoval. Jeho nepřátelé by toho dokázali skvostně využít.
Co třeba nazvat to perestrojkou státního aparátu za účelem odstavení nepřátelsky naladěných popřípadě neschopných vysokých státních úředníků od státního vemene a od reálné moci?
Putin si ale podle mě velmi dobře uvědomuje, že to nesmí uspěchat.

fajt
fajt
19. 5. 2015 7:37

http://www.lidovky.cz/extremisty-infiltroval-agent-mel-byt-i-u-planovani-utoku-na-vlak-phk-/zpravy-domov.aspx?c=A150518_151254_ln_domov_jzl – takže jediné české „levicové extremisty“ založil a vedl policajt – voni to byli normální mladý lidi, co trochu více uvažovali, až provokater placený státem z nich vyrobil nepřátele systému, kteří se dají zkriminalizovat. ..)

peter.
19. 5. 2015 7:53

Nie som si istý,že ho zblbnutá mládež počúvne.Lebo keď je somárovi dobre,vyberie sa na ľad a zlomí si nohy.
http://www.hlavnespravy.sk/bielorusky-prezident-vyzyva-obcanov-aby-nepocuvali-tarajov-a-vazili-si-svoje-pracovne-miesta/619169

hudryper
hudryper
19. 5. 2015 8:03

peter. napsal zradca Gorbačov osekal tomu socializmu korene a ten sa bez opory v ZSSR zvalil sám.Ten strom nepadol pre vnútornú hnilobu ale preto,že ho niekto podťal K tomu, aby mohl být změněn společenský systém je bohužel nezbytnou podmínkou destrukce toho dosavadního,což bývá obvykle spojeno s ničivou občanskou válkou. K té v SSSR došlo jen v docela krotké podobě (války máfií a bezohledné zbídačování obyvatelstva) podle not „poradců“ ze Spojených států za Jelcyna. Přesto byly ztráty v hospodářské oblasti srovnatelné s těmi,k nimž došlo v Rusku za IIWW. Předčasně zemřelých bylo oproti válce asi „jen čtvrtina“. V době ,kdy rozvrat… Číst vice »

petr
petr
19. 5. 2015 8:03

Je důležité neplést si Revoluci s Převratem.

peter.
19. 5. 2015 8:12

hudryper napsal
Američany,Brity,Francouze a Židy to ještě čeká. Neuvádím Němce,ti mají svou katarzi i po 70 létech docela živou. Obávám se ale,že na západě nebude žádný Gorbačov s perestrojkou,nýbrž taková řežba,o jaké

Myslím,že Židov to ako obyčajne nepostihne.A keď,tak zase len tú chudobinu.Sú náznaky,že svoje aktivity prenesú práve do Ruska.V tom ostatnom máte svätú pravdu a je si nechcem ani predstaviť,ako to postihne naše štáty.ČR a SR.

Béda
19. 5. 2015 8:22

Alena, hudryper a spol., jestliže Lenin, který se postavil do čela revoluce, riskoval přitom život, vypracoval revoluční strategii a taktiku revoluce, strhl svým charismatem a rétorikou masy a přiměl je svrhnout samoděržaví, ubránit revoluci, ukončil účast Ruska ve válce, dal lidem půdu, národům sebeurčení, státu NEP a cestu elektrifikace a zprůmyslnění, masám zpřístupnil vzdělání, vyvlastnil šlechtu a církev, revoluci „ukradl“, tak mi ukažte někoho kdo revoluci neukradl a přitom víc „vystrašil“ bohaté. (Koneckonců o „vystrašení“ svědčí porevoluční mezinárodní intervence, sankce a soustavné úsilí Západu o svržení sovětského režimu). Pokud jde o některé západní nadnárodní firmy, kdo tehdy měl „know how“… Číst vice »

Béda
19. 5. 2015 8:36

Jinak k hlavním problémům revoluce obecně: Tyto bych rozdělil na: – ekonomické – revoluce potřebuje peníze („marketing“, výbava – štíty, případně zbraně) – metodiku a načasování provedení (viz kupř. US itinerář – Majdanský puč, který sice není revolucí ale svržením politické moci s nastolením fašistické vlády korporací a oligarchie) – program = bližší a vzdálenější cíle. Konečný cíl a postupné promyšlené kroky k jeho dosažení – osobnosti – neúplatné, neúnavné, riskující, charismatické, vzdělané schopné vést lidi Překážky revoluce: – špiclování stávající mocí – využití veškerých dostupných státo-mocenských prostředků – infiltrování revolučních uskupení (= „Peheování“) – stávající moc snažící se zakonzervovat… Číst vice »

Béda
19. 5. 2015 8:40

Ještě pár otázek otázku stran Lenina: Komu Lenin ukradl revoluci? Vystrašil Lenin „svou“ (svým pojetím) revolucí bohaté anebo ne?

Sio
Sio
19. 5. 2015 8:42

hudryper napsal Bédo, tyhle poučky vědeckého komunismu už neletí. Dnešní ruské materiály o VŘSRjsou mnohem pravděpodobnější a hlavně se opírají o skutečné události. Možná Vám unikl článek : http://aeronet.cz/news/solovki-a-kola-mrazive-gulagy-20-let-minuleho-stoleti/ Stojí zato si jej přečíst a přinejmenším vzít na vědomi. Tohle je zase o tom, kdo čemu chce věřit. Rusů je 150 mil. a nemají všichni stejný názor. Mimochodem – existuje někde seznam GULAGů, jejich umístění a kapacita? Mluví se o miliónech, ale archivy to prý zpochybňují. Ukáže se nějaká troska jako na té fotce a vypadá, že by tam stěží vešlo pár set lidí. Pak jaká byla „životnost“ vězně v… Číst vice »

Béda
19. 5. 2015 8:47

A poslední věc. Revoluce v carském Rusku proběhla v r.1917 – Lenin zemřel v r.1924. Revoluce na začátku roku 1917 byla revolucí BURŽOASNÍ, jejím cílem bylo v Rusku provést změny po vzoru západních kapitalistických zemí. Bolševická revoluce byla revolucí SOCIALISTICKOU.

Béda
19. 5. 2015 8:52

hudryper,

pokud vím, Lenin také byl ve vyhnanství – v carském „gulagu“. Také by mě zajímalo, jak měl Lenin a spol. provést v té době (válka, intervence, občanská válka, sabotáže), socialistickou revoluci beze ztrát na lidských životech. Bylo něco takového v té době vůbec možné? Obešly se buržoasní revoluce, kácející feudalismus bez ztrát na životech?

Sio
Sio
19. 5. 2015 8:52

@Béda: Lenin byl všechno, jenom ne hloupý a neschopný. Kdo se z jeho traktátů alespoň něco přečetl (stát a revoluce, dětská nemoc levičáctví… , imperialismus jako nejvyšší …, krok vpřed, dva kroky vzad, má jasno. Lenin skutečně dotáhl marxismus do reálné podoby, doplnil ho i svými filosofickými kapitolami. Je to po Stalinovi „největší zločinec“ v Rusku. To nutí k zamyšlení a prověření faktů. Ty dílka dnes neseženete, jsou skoro na indexu, i když internet pomůže. Samozřejmě i tam je mnoho chyb nebo pro dnešek nepřípustných tvrzení a metod. Stvořil je člověk, ne Bůh. Bavit se o tom, co údajně přikázal… Číst vice »

Sio
Sio
19. 5. 2015 9:01

Když to, co vím z dílek Lenina, aplikuji na Majdan: – revoluční situace – ano – 20 let připravovali fašisty a média masírovala Ukrajince – cíl – svrhnout oligarchy a připojit se k EU – oligarchové všude, dělali si co chtěli, rozkradli Ukrajinu do mrtě a lidé to věděli. Byl tady obraz nepřítele. Po přechodu „profesionálů“ se obraz změnil. Namísto „ologarcha“ byl postaven „Moskal“. To „Moskal“ za všechno může. – kádrové zabezpečení – na nižší úrovni (pravý sektor, karatěli) – dobré. Na nejvyšší ovšem katastrofa, totální idioti, o řízení státu nevědí nic. Možná to bylo schválně, takto mohou amíci vládnout… Číst vice »

mirror
mirror
19. 5. 2015 9:03

Sio napsal Tohle je zase o tom, kdo čemu chce věřit. Rusů je 150 mil. a nemají všichni stejný názor. Mimochodem – existuje někde seznam GULAGů, jejich umístění a kapacita? Mluví se o miliónech, ale archivy to prý zpochybňují. Ukáže se nějaká troska jako na té fotce a vypadá, že by tam stěží vešlo pár set lidí. Už se někde psalo, že Solženicin ochotně lhal a že šel sedět za zbabělost v boji. Kdesi na českých webech (snad ostrov janiky) jsou i přehledy o tom, kolik bylo lidí vězněno a jaký zlomek z toho byli političtí vězni. Sio tam také… Číst vice »

Sio
Sio
19. 5. 2015 9:11

@PPK: Myslím, že moc nevíte, co si KOB klade za cíl. Revoluci jako v 1917 asi ne, to je pravda. Ale do si už dnes takový cíl klade? Mám nápad pro všechy, co se chtějí podílet na budoucí revoluci, zvláště pro ty starší. Věnujte se dětem. Vnuci, vnučky, vlastní děti i ty cizí, učte je třeba to, co je ve Foglarových románech. Znemožněte jejich zblbnutí. Udělejte to tak, aby byly s váma šťastné, není třeba do nich něco hustit. Pak se budou množit případy jako ten, který vám popíši. Moje snacha, dnes už 30-letá atraktivní máma dvou dětí byla tuším… Číst vice »

mirror
mirror
19. 5. 2015 9:24

Sio napsal Mám nápad pro všechy, co se chtějí podílet na budoucí revoluci, zvláště pro ty starší. Věnujte se dětem. Vnuci, vnučky, vlastní děti i ty cizí, učte je třeba to, co je ve Foglarových románech. Sio, proč nesedíte doma a nepracujete v Ostravě? Víte, jak šidíte rodinu? Také jsem mohl jít po foristických čistkách do Prahy k cizí firmě škodit domácím firmám. Dcera nastupovala do školy, a proto jsem zůstal doma. Také deset let po převratu jsem měl nabídku do zahraničí. Našli si mne sami. Rozhodl jsem se budovat kapitalismus v Česku. Mimochodem, už se našlo, že také Foglar… Číst vice »

fajt
fajt
19. 5. 2015 9:27

deviantní kroužek revolucionářů :-)

mirror
mirror
19. 5. 2015 9:36

Sio napsal Na některém z těch předmětů, který neumím ani nechci umět pojmenovat jim „paniučitelka“ vysvětlovala, že za všechno zlo mohou komunisti, protože jsou to zlí lidé. A tato holčička povstala a pronesla na celou třídu: „Můj děda je taky komunista a nikomu nikdy nic zlého neudělal.“ Sio, to je gól. Muselo to vyvolat mimořádné zasedání zastupitelstva, školní rady a ředitel musel svolat mimořádnou pedagogickou radu. Ještě nám napište, jaký má ta kráva „paniučitelka“ původ. Že ona bude z místní organizace černoprdelníků nebo z rodiny kovaného komunisty, který má sám tuny másla na hlavě. Výchovně jste to nezvládl. Vaše děti… Číst vice »

fajt
fajt
19. 5. 2015 9:48

příliš moc kompromisů a pokory k systému může taky znamenat, že se z obyčejného člověka pomalu a jistě stane užitečná svině. ..)

Sio
Sio
19. 5. 2015 9:50

fajt napsal

deviantní kroužek revolucionářů

Lepší než kroužek devijantních kontrarevolucionářů. :-)

fajt
fajt
19. 5. 2015 9:57

Sio napsal
Lepší než kroužek devijantních kontrarevolucionářů.

jj, jistě, vono to výjde na stejno, ale sranda musí bejt i kdyby pantátu věšeli. :-)

peter.
19. 5. 2015 9:58

Béda napsal

hudryper,

pokud vím, Lenin také byl ve vyhnanství – v carském „gulagu“. Také by mě zajímalo, jak měl Lenin a spol. provést v té době (válka, intervence, občanská válka, sabotáže), socialistickou revoluci beze ztrát na lidských životech. Bylo něco takového v té době vůbec možné? Obešly se buržoasní revoluce, kácející feudalismus bez ztrát na životech?

Béda :
Skúste si prečítať tento článok,keď už hovoríte o VOSR a Leninovi
http://aeronet.cz/news/souboj-stalina-s-trockim-proc-se-ti-dva-tak-nenavideli-cs-legie-v-sssr-plnily-ulohu-usa-ceske-vazalstvi-od-samotneho-pocatku-vzniku-masarykovske-republiky/

Sio
Sio
19. 5. 2015 10:01

mirror napsal Sio, proč nesedíte doma a nepracujete v Ostravě? Víte, jak šidíte rodinu? Také jsem mohl jít po foristických čistkách do Prahy k cizí firmě škodit domácím firmám. Dcera nastupovala do školy, a proto jsem zůstal doma. Také deset let po převratu jsem měl nabídku do zahraničí. Našli si mne sami. Rozhodl jsem se budovat kapitalismus v Česku. Mimochodem, už se našlo, že také Foglar vychvaloval Hitlerjungend. Dobrovolně se jako vy u janiky přiznávám, že jsem za komunistů dělal nástěnky a že jsem to dotáhl na zlatý odsznak BSP. Mirrore, nesedím doma, protože není vše černobílé. Se svými, dnes… Číst vice »

Sio
Sio
19. 5. 2015 10:04

mirror napsal Sio, to je gól. Muselo to vyvolat mimořádné zasedání zastupitelstva, školní rady a ředitel musel svolat mimořádnou pedagogickou radu. Ještě nám napište, jaký má ta kráva „paniučitelka“ původ. Že ona bude z místní organizace černoprdelníků nebo z rodiny kovaného komunisty, který má sám tuny másla na hlavě. Výchovně jste to nezvládl. Vaše děti nebo vnuci mají vědět, že ve škole se nemluví o tom, o čem se mluví doma. Také je dobré, když dětí vědí, že chudák učitelka se musí přetvařovat a že se ji nemusí všechno věřit. No když myslíte. Já za to snachu pochválil. Nic to… Číst vice »

Sio
Sio
19. 5. 2015 10:04

fajt napsal
jj, jistě, vono to výjde na stejno, ale sranda musí bejt i kdyby pantátu věšeli.

:-)

Béda
19. 5. 2015 10:27

Milý spoludiskutníci,

nevím o čem jiném než o revoluci chcete diskutovat pod článkem s názvem: „Vystrašte bohaté!“ kde auor obviňuje Lenina a Stalina z toho, že „ukradli revoluci“. Namísě je oáka komu ji ukradli, jaká měla být a revoluce, potažmo, jak se dnes provádějí revoluce (anebo revoluce“) co je podmínkou úspoěšné revoluce etc.. Anebo ne? Jestliže ne, tak o čem chcete pod takovým článkem diskutovat?

Béda
19. 5. 2015 10:30

Omluva za chyby – občas mi noťas vynechává písmenka.

mirror
mirror
19. 5. 2015 11:54

mirror napsal
Je na ty hovadiny také vtipné ruské video (Ireniny titulky), kde se smějí názoru, že půlka obyvatel SSSR byla v gulazích a druhá půlka je hlídala. Docela logicky se vypočítává, kolika lidí se ten terror mohl týkat. Archivy jsou v Rusku otevřené.

Jsou to videa, na kterých je Dmitrij Pučkov

idiotronic
20. 5. 2015 3:20

A co takhle založit státní podnik se schopností zahraničního obchodu?. Za jak dlouho přiletí bombardéry?

idiotronic
20. 5. 2015 3:43

Na Ukrajině před časem proběhl převrat – oranžová revoluce. Tedˇse dočítám, že uvnitř převratového území probíhá vzbouření, což je opět pokus o změnu poměrů, převrat převratu. Kolik levelů může mít kaskáda převratů uvnitř jednoho státu?
http://www.novarepublika.cz/2015/05/narodni-garda-ukrajiny-obklicila-cast.html

fra
fra
20. 5. 2015 5:28

Tento článek si nezaslouží být označován za naivní či být jinak zesměšňován (viz Dana) a to proto, že je pravdivý nejen ve svém pojmenování příčin stavu společnosti, která je založena na moci a chamtivosti úzké skupiny lidí (prý elitě) a tudíž v samé své podstatě nespravedlivá. Obsahem článku je i náznak budoucího řešení a ne že nikoliv. – Většina lidí není ochotna studovat tlustospisy, ale může je oslovit idea formulovaná na dvou stránkách textu. – Většinu lidí nezajímají problémy a potíže života jiných lidí pokud se nezačnou týkat jich samých a nebo jejich blízkých. – To že řešení zásadních společenských… Číst vice »

Viky
Viky
20. 5. 2015 7:32

to Idiotronic:“ Na Ukrajině před časem proběhl převrat – oranžová revoluce. Tedˇse dočítám, že uvnitř převratového území probíhá vzbouření, což je opět pokus o změnu poměrů, převrat převratu. Kolik levelů může mít kaskáda převratů uvnitř jednoho státu?“ Mnoho, velmi mnoho Idiotroniku. To, co je označováno za „Oranžovou“, nebo tu zatím poslední – mejdanovou ani nemají náležitosti revoluce, pouze používají vnější háv revoluce a primární nespokojenost lidí poměry. Takže převrat je naprosto správný termín. To „vzbouření“ na polygonu Javorov je další velmi malá epizoda. -Povolali záložáky, ale nebyli schopni jim vydat ani uniformu. Podle Ukrajinských novinářů dostali pouze ručníky a zimní… Číst vice »