Život je změna, občas i apokalyptická

Ve všem, co existuje kolem nás, v průběhu času vznikají a probíhají změny. Změny někdy rychlé a bouřlivé, jindy pomalé a nenápadné. Změny s následky, které často ani nezávisí na časových a fyzikálních parametrech objektů a jsou to jen posuny podmínek prostředí, v němž se měnící objekty nacházejí. To prakticky platí však jen v oborech přírodních věd, kdy u téměř všech změn jevů tady na Zemi vždy nacházíme logiku.

Zato u změn společenských je tomu jinak. Tam vedle změn vnějších podmínek a jejich vlivu na chování lidí, např. v tzv. sociálních systémech, tam však ovlivňují jednání lidí jejich geny, charaktery a emoce, které právě v dobách změn oni prožívají. Přitom právě emoce opět nejsou dány jen přírodními změnami vnějších podmínek životů lidí. Jsou dány způsobem života, výchovou potomků, etnickými zvyky, náboženskými tradicemi a pochopitelně i – právními normami, čili zákony našich lidských civilizací.

A co to všechno je? Co jsou ta pravidla života, zvyky, náboženství a zákony? Opět nic víc, než lidské záměry, představy a výmysly, zaváděčasto i násilím fyzicky silnějších „elit“ proti těm slabším „neelitám“. Je proto nutné ještě dodávat, že právě ty všechny totální elitářské výmysly dokonce ignorují jak logiku přírodních zákonitostí, tak i tu nejjednodušší lidskou spravedlnost?

A nejen to. Ti, kteří jsou faktickými iniciátory (a často i viníky) všelijakých „majdanutých“ společenských revolucí, prakticky vždy jen oni – ty sociální krize vydávají za údajně Nový věk změn – změn dosud existujícího Starého společenského Řádu. Jenže: Procesem společenských změn nemusí být jen kvas, podstatu prvotní „látky“ chutně zkvalitňující, nebo proces „destilace společensky čisté vody od její dřívější špíny“, ostatně rovněž, proces beztak jen lidmi od přírody odkoukaný.

Nemusí to být ani společenská změna, které výsledkem je např. lepší kvalita naší výživy nebo vyšší míra spravedlnosti života všech. Může to však být i změna dlouhodobého a tichého společensky vztahového rezivění, nebo dokonce sociálně politická hniloba totálně všechno rozkládající. Ostatně, vždyť tu máme trh, stačí jen si vybrat…

Takže, jaké řešení je v tom případě možné? Inu, koncepčně a „vědecky“ například toto: Dobře promyšlená a dobře vyprojektovaná organizace společenského života nějakým geniálním humanistickým jedincem typu Josefa II. Anebo: Změna, která má například základ v nějak novém a lepším systému kolektivního zpracování a distribuce zdrojů a vytrasování dispozičních kompetencí lidí ke správným hmotným a organizačním pákám společenského pohybu. Hmm…

Je přitom užitečné si povšimnout, jak o svobodě bez přerozdělování pak nejhlasitěji křičí ti, kteří následně ze společného koláče bohatství – jenom pro sebe – vždycky utrhnou a tím i přerozdělí – ten největší díl. A ještě zajímavější navíc je, když ti okradení na lupičích požadují spravedlnost. Pak totiž nastoupí právě ti zloději, a poškozeným na čelo vynálepkují slovo ZÁVIST, jako údajný motiv jejich požadavku na spravedlnost. Inu, jak se říká, každý trhovec hádá jen podle svých oblíbených planet. A zejména pak tehdy, když tvrdí, že zbohatl jen úsilovnou prací. Je přímo kriminalisticky povinné se jej potom zvídavě otázat: „A čí práce to byla ?“

Jak jsou vlastně dány, ty prastaré pojmy svobody a spravedlnosti? Proč tak zvaná svoboda pořád stále ještě není lidem přidělována nějakou nejvyšší Spravedlností tam někde nahoře nad nimi, když tolik z nich právě v tu nejvyšší Spravedlnost tak usilovně věří – a nic? Není to náhodou tím, že světu opravdové vědy skutečně vládne jedině matematika a fyzika a z nich právě ta základní veličina fyziky, zvaná síla? Že jedině síla vytváří i v politice ony tři předpoklady vzniku vůbec všech práv a svobod? Takže, jak to vlastně je? Čím si vládci světa skutečně fyzicky ten svět podmaňují? Co když je to takhle, jednotlivě i dohromady?

  1. Je to jen silou paží a účinností zbraní, které drží ti, kteří pro údajné svobody ty druhé právě silou zapichují a střílí?
  2. Je to jen silou vyspělosti mozků, jimiž právě oni své zbraně vymýšlejí, konstruují, vyrábějí a používají?
  3. Je to jen bezohlednou brutalitou násilí, kterou při nastolování společenských změn následně používají právě pod záminkou boje za prosazení údajných budoucích lidských práv a svobod?

A máme tu další otázku: Proč společenským manipulátorům vyhovují náboženské ideologie a proč tak podrážděně odmítají a potlačují kriticky sekulární zkoumání společenských vztahů? Odpověď se zdá být logická: Protože náboženské ideologie nikdy neusilují v daných společenských systémech o jejich spravedlivou změnu, ale naopak vždy své věřící ovečky nabádají k poslušné existenční pasivitě a k trpělivosti v event. očekávání opětného příchodu někoho, kdo těm trpělivě čekajícím věřícím přinese – coby spasitel – nějaký nadpozemský ráj.

Proč se ale lidé tak snadno vydávají na cestu Víry (jak poeticky náboženství nazývají jeho agitátoři)? Domnívám se, že i důvod toho je též velmi prostý: Pasivně věřit v něco a poslouchat kazatele dogmat toho „něčeho“, to vždy dá naslouchajícímu člověku mnohem méně duševní práce, než logicky a důkladně přemýšlet o spravedlnosti životního údělu.

Stručně vyjádřeno: Myšlení nás jen stresuje a bolí, zato modlení či meditace duši uklidní a v mozku uklidí.

Proto už jen popravdě dodám: Tyto výroky prosím, nejsou jen z mé hlavy. Vymysleli je už ve starověku jiní, mnohem chytřejší a znalejší lidé, než jsem já.

Leč posuňme svou úvahu ještě dál: Co mezitím dělají všichni ti kouzelníci našich životů a kazatelští manipulátoři? Pomalu a nenápadně utahují šrouby útlaku a bídy v pasivitě těch společensky slabších, přičemž jim pokrytecky vysvětlují, že jakýsi Pán si to vše jen právě tak přeje, aby adepti Víry byli rad svých životních ředitelů poslušní. Jinými slovy – na lidech se požaduje nikoliv pokora před přírodou a jejími zákony, ale pokora před fintami a výmysly chytrých a prolhaných darebáků, kteří umí mazaně rejdit a rejdovat právě jen hlavami důvěřivě věřících v cosi neznámého, nepochopitelného a proto prý i nadpřirozeného.

A tak ta manipulace jedněch hloupějších a duševně pohodlnějších druhými chytřejšími a aktivnějšími jde dokonce až tak daleko, že vlivem kazatelů Dobra mnozí z těch naivnějších věřících dokonce pojmou i nejednu myšlenku zdánlivě aktivní a všem prospěšnou, leč často jenom tupě nařizovací, přikazovací nebo zakazovací: Jakou? Například takovou, že nejen ideology tzv. Dobra, ale rovnou i celý Vesmír a jeho přírodu kolem nás je nutno za každou cenu bránit a chránit, protože ona příroda je vlastně taková ještě nezkušená panna. S ničím by si bez nich zřejmě sama neporadila a kdoví, že možná i vinou nás, Zeleným Dobrem ještě nepoznamenaných lidí, by dokonce i sama ve své rozmanitosti umřela a zanikla.

Má však cenu někomu vykládat, že to vše je opět jenom něčí fabulační manipulace a navíc i představa celkem absurdní? Že logicky všemocná příroda bude ochraňována námi lidičkami, kteří mohou kdykoliv zahynout, zachce-li se Matce Zemi jenom trošku pšouknout, či jinak cokoliv s jejími živly podniknout? Co my lidé zmůžeme proti živlům, zásadně na nikom z nás nezávislým a možná i navždy námi lidmi nevyzpytatelným? Živlům, které sice můžeme my lidé pokorně sledovat a studovat, jenže tím i se svými „přírodně spasitelskými“ choutkami – hrát si na bohy – budeme zcela logicky také i systémově jako vědci končit?

Co tedy má člověk na přírodě chránit? Inu, nic víc, než tu „větev“ prostředí, na níž on sám sedí. Prostředí, které on ke svému přijatelnému životu nezbytně potřebuje a které si i někdy svévolně, někdy i nutně pracovně – sám sobě kazí.

Ale jinak? My lidé si tu totiž z celé té přírody můžeme chránit – ovšem krom vlastní svobody rozumně myslet a rozumně konat – už jen tři základní věci:

Chránit si přírodní zdroje pro vlastní obživu, chránit si čistou vodu a čistý vzduch, toť vše.

Ve všem ostatním si na čase nezávislá evoluce téhle planety snadno poradí i bez člověka. Jinými slovy řečeno: Člověk přírodu zničit nemůže, i kdyby se snažil sebevíc. Může však velmi snadno zničit sám sebe tak, že si zničí to lokální nebližší místo kolem sebe, místo, které ho v živém stavu svými zdroji udržuje. Vždyť i ve vybydlené bytě se už také nedá žít a nezbývá, než se stěhovat a krom toho – po zralé úvaze – dát i pár facek tomu, kdo nám až do té doby v našem vlastním bytě svinil. Tak vida … ale to už jsme zas jen u té politiky…

Takže: Co mezitím dělají ti naši manipulátoři? Pomalu a nenápadně vytváří svět těm druhým podle svých vlastních strategicko mocenských plánů a hrají nám tu pseudohumanitární divadélko „spasitelů lidských práv a svobod“, přičemž právě ty jimi zmanipulované „spasitele přírody“ klidně pozorují, jak právě oni pilně a často i zdarma pracují na základním cíli manipulátorů – na světě kolonií jediného velkého spolku NWO – přesně podle jejich představ. Jak pracují na budoucí tváři světa ideologicky a sociálně myšlenkově roztříštěných společenství, skupin a jednotlivců, věčně se hádajících o věci pro manipulátory – například a nejen – i zeleně výhodné, protože jejich mocenské záměry a asociální systémy v ničem fakticky nenarušující.

A prognóza? Falešným ideologiím věřící naivkové se budou dál vzájemně hádat o prkotiny a chytří profi-darebáci jim mezitím vezmou poslední majetky a poslední svobody a sociální práva. Státům vezmou jejich suverenitu, danou národní pracovní silou, infrastrukturou, hranicemi, měnou, obrannou armádou, autoritou vnitřního právního řádu a dokonalostí vzdělávacího systému. A to vše pod záminkami nadřazenosti samolibých mezinárodních smluv nějakých pohlavárů, a jejich dalších politických syslů výmyslů, výtvorů a konstruktů, včetně identity nám prý nepřátelských států, a včetně ideologie globálního oteplování, prevence mezinárodního terorismu (kdoví, zda i toho právě provozovaného vládami manipulátorů), včetně účelově gumově vymyšlené deklarace lidských práv nebo např. podobně vymyšlené smlouvy o axiomu genocidy, který do budoucna musí dodržovat jen ti mocensky a vojensky nejslabší.

Zkrátka řečeno – globalističtí manipulátoři tu začnou už konečně „humanitárně“ fakticky zavádět ten jimi vytoužený Nový světový řád.

Začnou nastolovat příkazy, kdo smí a kdo nesmí vyvíjet a vlastnit zbraně hromadného ničení, do zákonů nám a přírodě určí povinné definice klimatických změn a tzv. globálního veřejně nekuřáckého, nepijáckého a nezdrogovaného zdraví homosexuály adoptovaných dětí k výchově. A třebaže tomu sami ti elitáři rozumět ani za mák nebudou, vykreslí nám povinnost dodržování kybernetické bezpečnosti dokonce už i tím, že zmizí jedna z posledních lidských svobod – možnost platit hotovými penězi, což ředitelé světa zkontrolovat jinak, než povinnými platebními kartami – dosud zatím celostátně nemohli.

Jaké jsou a na čem závisí naše vyhlídky do budoucna, pokud tomu všemu budeme jen pasivně přihlížet a pokud včas neprokoukneme strategii kapitalisticky plánovaného(!) mocensko hospodářského budoucího postupu korporátních globalistických elit Systému? Aby totiž bylo jasno, vždyť naše vyhlídky obrany vlastní svobody závisí především na pochopení principu fungování kapitalismu! Na uvědomění si, co vlastně ten Systém ke svému životu potřebuje a čím právě nám, obyčejných obyvatelům Planety ten Systém občas „jako“ chvilku prospívá a jinak doživotně škodí.

V souhrnu lze tedy říci: Nadnárodní elity kapitalismu soudobého světa potřebují mít téměř všechno přesně podle víc jak půl století staré předpovědi totality od spisovatele George Orwella, k níž se ani předlistopadový světový politický režim států Varšavské smlouvy nikdy neodvážil:

  1. Omezit množství civilizovaných obyvatel na nezbytný počet, zbytek „vaporizovat“.
  2. New Age inovací islámu nastolit v Evropě Nový Světový Řád poslušně věřících a oddaných otroků na modlitebních koberečcích.
  3. Dobyvačnými válkami pokračovat ve vykrádání dalších cizích planetárních zdrojů.
  4. Cenzurou a penězi dál manipulovat multikulti imigraci zejména kulturně nepřizpůsobivých a nepracovních sil.
  5. Propagandou obrazu nepřítele a atmosférou ohrožení terorem utužovat kázeň obyvatel
  6. Debilizací mladých zajistit pasivitu otroků a fanatismus placených aktivistů NWO

Dnes je už jasné, že v oblasti propagandistických výmyslů učiní elita kapitálu pro udržení existence Systému i nemožné na počkání a zázraky do tří dnů. A že se vskutku už dnes činí, to si přiznejme. Například právě nedávno nám ústy majitelů Světové banky tato finančně ideologická smečka ohlásila, že prý tento svět bude mít do roku 2030 o 100 milionů více extrémně chudých lidí – vinou globálního oteplování!! Inu, nedivme se. Podvodníci vždycky poctivé lidi považovali za méněcenné pitomce, které lze stejným způsobem napálit opakovaně a libovolně x-krát, i když se jim to už vždy tak snadno nedaří, jako dřív.

Naději však přesto neztrácejí, protože na pamětníky sociálně spravedlivějších dob už čeká krematorium. (Že jednoho dne si počká i na soudobé mlaďochy, na to hédonisté zdravého putnovského queer homosexu a dalších kulturních libůstek ještě nemyslí). Lžou a vymýšlejí si přesto, že velmi dobře vědí, že sice člověk v přírodních vědách alespoň středně vzdělaný se takové alarmistické lži jen usměje, leč v řadách nevzdělaných a systému fanaticky věřících polodebilů to sbaští pořád ještě jejich většina – a proto i za příště znovu-zdražený třebas na zeleno nabarvený BIO-benzín si právě oni budou ochotni zase znovu rádi připlatit. Pokud ovšem na to vůbec budou mít.

Poučení? Neměli bychom být udiveni urputností pokračování sociálního inženýrství neokoloniálních válek údajně namířených proti mezinárodnímu terorismu, přitom prý jako by vznikajícímu jen tak z ničeho nic. Nemělo by nás překvapovat ani další stěhování jižních jinokulturních národů do Evropy, ani klamná propaganda prodejných novinářů proti pomluvám a agresivním plánům, vytvářeným údajně Západu nepřátelskými východními státy Euroasie. Elity imperalismu totiž vědí, že v satanském díle pokračovat musí, jinak zaniknou.

Nadále proto budou dál zbrojit a dál vyvolávat ve vybraných oblastech bohatých přírodních zdrojů surovin agresivní vojenské převraty za účelem svrhávání údajných tamních diktátorů, které pak opět budou řešit podle svých vlastních strategicky nastavených mocenských pravidel. Pravidel, jimž v pozadí stojí jen pokrytecké vykrádání cizích ekonomik, kamuflované „dohodami“, vnucenými slabším národním státům o tak zvaném volném obchodu a pohybu všeho bez hranic všude tam, kde to jen trochu bude možné. A účel a cíl všeho toho násilí planetárních imperialistických globalistických darebáků? Nic méně, než totální ovládnutí planety hrstkou promile hmotně nejbohatších chamtivců.

Stručně řečeno – oni nejen chtějí, ale přímo musí – krást všude, kde se dá a následně to kradené prodávat za jimi vytisknutou měnu se ziskem. Včetně čisté vody a čistého vzduchu. Kdyby to ti elitáři imperialistického kapitálu nedělali, bude to jejich konec. Otázkou dneška proto je: Smíří se však s tím všechny národy planety a dokonce i bez výjimky všechny velmoci, pakliže to bude zasahovat i do jejich vlastních národních zájmů? Pravděpodobně nikoliv, všichni se s tím zaručeně nesmíří. Jenže pak už bude na řadě další (a možná celosvětově jaderný) válečný konflikt. A co pak?

Pak bych ale docela rád věděl, jak nadšeně půjdou do právě takové války ti naši mladí, krásní, chytří a režimu kapitálu tak fanaticky oddaní mladíci, kteří na vojně nikdy nebyli a střílet rychlopalbu umí leda tak prstem ze židle na panáčky na obrazovkách počítačů. Mám totiž nejasný pocit, že oni vůbec netuší, která hodina už nyní právě odbíjí tomu jejich budoucímu světu. Takže už jen zopakuji, co jsem již na začátku napsal: Ano, život je změna, leč občas to může být i změna přímo apokalyptická, pokud se její čas právě naplní. A přidám citát jednoho pana profesora, jehož jsem kdysi zahlédl v jakémsi dokumentárním filmu a jehož jméno jsem dnes už sice zapomněl, ale zjištění mám stále ještě za domácí úkol:

„Existuje u všeho, co zkoumáme, snad něco významnějšího, než je příčina?“

Nu a ještě malou poznámku pro všechny, co to dočetli až sem – a nejen pro vážené a vskutku poctivé ekology, píšící i zde na OM:

Co bude potom?

Inu, přírodě to i pak bude srdečně jedno, kolik miliard lidí se tu někdy v budoucnu třebas i v jediném dni naráz a navzájem atomově povraždí. Ostatně, uplyne pár desítek let a dokonce právě na lávě probuzených sopek bujně vyrostou další nové pralesy, obnoví se savany, pouště i věčně ledové pustiny zemských pólů, načež za pár tisíc let zmizí i případná radioaktivita – a evoluce začne svůj další a nový odvěký cyklus. Jen my lidé tu potom ještě pár milionů let nebudeme, protože všechno začne znovu od prvoků.

Také ale nebudou existovat ani pojišťováci, kteří by tuto planetu jinak velice rádi a právě proti takové katastrofě – ovšem, že velice výhodně a možná i za české koruny – pojistili. Nicméně, pokud to tady vulkanicky či jaderně nebouchne do podzimních voleb, tak jistě čeští nadnárodní pojišťováci u mnohých dosud už totálně katastrofálních politiků svou naději na výhodný kšeft si zaručeně najdou …

– – –

P.S. Závěrem mi, prosím, ještě dovolte pár slov k tématu daní v poslední čtvrteční televizi tohoto týdne na pavlači „u Jílkové“: Bylo tam řečeno, že tu v českomoravské kotlině prý chudí bohatým závidí jejich příjmy a pomstychtivě jim proto přejí vyšší daně. Lékařům a IT inženýrům to „Babišovo a Sobotkovo zdaňování“ už prý vadí natolik, že odcházejí do zahraničí, anebo se nechávají vyplácet od svých zahraničních mateřských firem mzdou, jen v zahraničí zdaněnou.

Vzal jsem si tedy k ruce internet a kalkulačku a vypočítal jsem si takovou malou občanskou spravedlnost komparace s tímto názorem: Imho, každého lékaře či IT inženýra ať republika klidně a natrvalo propustí kamkoliv pracovat za hranice státu pro ty cizí firmy. Předtím ale nechť ti lékaři a IT inženýři, případně i další trvalí ekonomičtí emigranti, každý za sebe státu zaplatí dva miliony Kč, což je můj hrubý osobní návrh odhadu nákladů společnosti nás, všech daňových poplatníků na jejich veškeré školy, na státní sociální dávky jim a jejich rodičům, na studentské výhody a úlevy a další státní příspěvky včetně zdravotního pojištění za ně placeného státem od kolébky do promoce, přičemž bych je upozornil, že to platí i pro studenty soukromých škol, jelikož i tyto školy stát mohutně z našich daní rovněž dotuje. Nu a až to ti lidé do rozpočtové kasy ostatních občanů státu, v němž ti potenciální emigranti žít a pracovat už nechtějí, až to všechno vrátí, byť bez úroků, tak ať si potom svobodně a klidně a natrvalo odejdou. Absence egoistických vykuků, kteří nemají ani špetku sociální solidarity s ostatními spoluobčany, absence takových charakterů tady doma v ČR nikdy škoda nebude.

Nu a co ti potenciální další, kteří ještě nevystudovali? Tam je to ještě jasnější: „Podepiš závazek doby práce zde v ČR, adekvátní péči a výdajům státu, anebo zaplať předem“! Počítej však s tím, že přednost ve studiu v ČR pak budou mít ti, kteří prokazatelně nebudou chtít ihned po studiu ekonomicky vyemigrovat. Když totiž má být spravedlnost, tak nechť je pro všechny stejně rovná. Otázka, proč Sobotka se solidárnější daní přišel vychytrale právě až nyní před volbami, je snad jasná všem myslícím čtenářům a proto další komentář to už ani nepotřebuje.

Jedno však je zde znepokojující: Není to sociologicky poučné a zarážející, že stačilo posledních 27 roků a možná už z poloviny národa LIDÍ se stala množina individualistických, chamtivých a bezohledných sobců?

– – –

K tématu: Buď budeme mít živou planetu, anebo kapitalismus. Ve Sněmovně bylo živo

 

 

 

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
48 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
Martin (už bez taky m)
4. 3. 2017 10:58

Děkuji autorovi za text. Je velmi podnětný a přínosný. Problémem alespoň pro mne však je, že ač se poctivě snažil o ozřejmění některých souvislostí, je toho na mne najednou nějak příliš… Zrovna včera jsem narazil na jedno video, které navrhnu Adminovi ke zveřejnění a diskusím. Musím se přiznat, že ač jsem podobným směrem nejednou sám uvažoval, po včerejšku s dalším rokem života hledám odpovědi na mnoho dalších otázek. Jsem si přitom vědom, že nejen díky vyslouženému zdraví na mnohé nemusím v životě vůbec dostat odpověď, ba ani uspokojivý „prekurzor“ možné odpovědi… Nicméně k autorově textu: je to samozřejmě o výkladu… Číst vice »

Martin (už bez taky m)
4. 3. 2017 11:11

ochrany přírody dneška. Jako typický příklad bych chtěl alespoň v náznaku (je to na samostatný text, snad dám cosi dohromady) uvést PRINCIPY ochrany přírody a krajiny jak je zná současná společnost, vědeckou obec nevyjímaje. Připomínám, že jde o mnohdy ryze empiricky opakovaně doložená data. Nechci se nyní v komentáři autorova článku s velmi pravdivým a sympatickým názvem věnovat „globálnímu oteplování“, které sám označuji za Světově i regionálně různorodou klimatickou změnu. K přijetí termínu (spojení) klimatická změna jsem se odhodlal poté, když z mně známých údajů a zdrojů jsem usoudil, že to co nyní v prostředí (přírodě a krajině ať již… Číst vice »

Martin (už bez taky m)
4. 3. 2017 11:23

Namátkou tedy uvedu dva příklady, jeden z oblasti vědy a výzkumu s několika otázkami pro praktickou aplikaci, druhý z oblasti platného práva, které nepochybně shodně s autorem tvrdím, že by mělo akcentovat civilizační, sociální otázky reality nejen výhledu, a což se často v běžném životě neděje. Prvním příkladem založeném na skutečnosti je například zjištění, že v případě růstu teplot (atmosféry i krajiny a jejich prvků, těles) za současného zvyšování koncentrací CO2 a dalších látek (např. NOx) dochází i u lesních dřevin ke zvětšování plochy listů a objemu kořenové soustavy. V praxi to je sice přizpůsobení, ale nemusí vždy stromům obecně… Číst vice »

Martin (už bez taky m)
4. 3. 2017 11:36

K výše uvedenému uvedu praktický osobní pohled daný pohořím a okolím jehož přírodě se přednostně věnuji – Jeseníkům. Jeseníky jsou kontinentální klimatický předěl. Tedy směrem k Západu, Jihozápadu má převládat Oceánické (vlhčí a teplejší podnebí) a směrem k Východu a Sverovýchodu pevninské podnebí. Jak už to ale bývá, v případě vlastního předělu (zejm. pokud se nejedná o pohoří vysokohorské, kontinentálního typu- např. Andy) středohor to znamená, že ve vlasntím „předělovém“ pohoří je situace velmi komplikovaná. A to podotýkám že uvažuji zatím jen o situaci morfologického podmínění a neuvažuji probíhající změny celoplanetární atmosféry, jejich změn a změn proudění, změn proudů v… Číst vice »

Martin (už bez taky m)
4. 3. 2017 11:50

Závěr je tedy takový, že v POZOROVATELNÉM období a znacích, vlivech je zřejmá nynější SNIŽOVÁNÍ STABILITY LESŮ, zejména horských a jehličnatých, či smíšených s výrazným podílem zejm. smrku (situaci s borovicí neznám, Jeseníky mají pro ni nevhodné podloží vyjma mikrolokalit). Nyní se dostávám k další otázce, oné „právní“… Dotknu se přitom (jen letmo) dvou případů, kategorií ochrany přírody a krajiny. Na základě mého poznání a zkušeností těch nejdůležitějších a v českém právu ochrany přírody a krajiny již déle působících (či přítomných). Řekněme, že s ohledem na růst dat, jejich extrapolace i dalšího souborného, spojitého vyhodnocování (či alespoň pokusu o takové… Číst vice »

Martin (už bez taky m)
4. 3. 2017 11:59

Poslední věta by měla být ZOHLEDNĚNÍM a ROZVINUTÍM idey vět předchozích. Nelze platnost základní myšlenky zákona- má-li být uznávanou právní normou – popřít či relativizovat hned v samotném počátku a tedy „od základu“. Jde o pokus doplnit význam „vřazení“ člověka a jeho aktivit do řádu přírody. Namátkou uvádím, že systém EU NATURA 2000 je jen oporou právního řádu ČR a v prxi nepředstavuje zásadní dotčení českého práv. řádu ochr. přírody a krajiny, jen jej do určité míry doplňuje a vřazuje zase realitu přeshraničního působení ekologických celků a systémů a nutnost přeshraniční ochrany populací živočichů, rostlin a jejich společenstev a základen… Číst vice »

Martin (už bez taky m)
4. 3. 2017 12:05

d) ochranou dřevin rostoucích mimo les, e) vytvářením sítě zvláště chráněných území a péčí o ně, f) účastí na tvorbě a schvalování lesních hospodářských plánů s cílem zajistit ekologicky vhodné lesní hospodaření, g) spoluúčastí v procesu územního plánování a stavebního řízení s cílem prosazovat vytváření ekologicky vyvážené a esteticky hodnotné krajiny, h) účastí na ochraně půdního fondu, zejména při pozemkových úpravách, i) ovlivňováním vodního hospodaření v krajině s cílem udržovat přirozené podmínky pro život vodních a mokřadních ekosystémů při zachování přirozeného charakteru a přírodě blízkého vzhledu vodních toků a ploch a mokřadů, j) obnovou a vytvářením nových přírodně hodnotných ekosystémů,… Číst vice »

Martin (už bez taky m)
4. 3. 2017 12:14

Výsledkem je nejen silné oslabování obhajoby „mimoprodukčních“ funkcí lesů, snižování jejich stability, ale zejména nerespektování onoho Územního systému ekologické stability krajiny… V praxi to znamená ignorování toho nejcennějšího, nejpodstatnějšího a nejlepšího co zákon č. 114/92 Sb. do českého práva ochrany přírody a krajiny přinesl… Jedinečný nástroj, kterým i právně tzv. ÚSES (provázaný systém „biocenter“ a „biokoridorů“ tří úrovní- lokální, egionální i nadregionální) znamená a přináší nejen že NENÍ V PRAXI REALIZOVÁN, UDRŽOVÁN A ZKVALITŇOVÁN… Přitom k němu a tzv VKP (významné krajinné prvky) je zákon JEDNOZNAČNÝ, a dokonce disponuje částečně i schváleným a meziresortně platným zpřesněním ve formě vyhl. 395/92… Číst vice »

Martin (už bez taky m)
4. 3. 2017 12:20

Proto mne jako „ochranáře z lidu“neplaceného či nezaplatitelného je smutné, když systém definování určujících prvků a systémů stability krajiny -ÚSES a VKP je ignorován či surově válcován vzdor výstižné definici – citace zákona: § 4 Základní povinnosti při obecné ochraně přírody (1) Vymezení systému ekologické stability, zajišťujícího uchování a reprodukci přírodního bohatství, příznivé působení na okolní méně stabilní části krajiny a vytvoření základů pro mnohostranné využívání krajiny stanoví a jeho hodnocení provádějí orgány územního plánování a ochrany přírody ve spolupráci s orgány vodohospodářskými, ochrany zemědělského půdního fondu a státní správy lesního hospodářství. Ochrana systému ekologické stability je povinností všech vlastníků… Číst vice »

Martin (už bez taky m)
4. 3. 2017 12:32

Konec citace… Lokální dotčení je možné a pochopitelné, nikoliv ovšem účelové změny, masivní narušení základů či podstaty, systematické nerespektování či narušování těchto systémů ke kterému v praxi mnohde, ba lze říci že plošně dochází. Ony VKP (tedy lesy a toky) i onen ÚSES (vymezené lesní porosty, potoky, meze, skalní olasti, říční nivy, atd.) jsou tedy většinou respektovány jen potud, pokud „někomu mocnému nelezou do zelí“, tedy neruší jeho zájmy… Až PŘÍZRAČNÉ přitom jsou ony změny územních plánů, když nějaký „potencionální investor“ slibuje po získání pozemků obecním představitelům či vlivným lobby „prosperitu, respektování tradic a jistoty zisků…čích a koho že a… Číst vice »

Martin (už bez taky m)
4. 3. 2017 12:41

Jelikož nejsem expert přes Národní parky zmíním stručně jen CHKO. Opět citace základů ze zákona jasně stanoví, že: „§ 25 Chráněné krajinné oblasti (1) Rozsáhlá území s harmonicky utvářenou krajinou, charakteristicky vyvinutým reliéfem, významným podílem přirozených ekosystémů lesních a trvalých travních porostů, s hojným zastoupením dřevin, popřípadě s dochovanými památkami historického osídlení, lze vyhlásit za chráněné krajinné oblasti. (2) Hospodářské využívání těchto území se provádí podle zón odstupňované ochrany tak, aby se udržoval a zlepšoval jejich přírodní stav a byly zachovány a vytvářeny optimální ekologické funkce těchto území. Rekreační využití je přípustné, pokud nepoškozuje přírodní hodnoty chráněných krajinných oblastí.“ –… Číst vice »

Martin (už bez taky m)
4. 3. 2017 12:46

Autorovi, čtenářům i přispěvatelům a adminovi se omlouvám za „sadu“ komentářů, leč vyprovokovala mne k nim důležitost a význam autorova textu a zmíněných souborů témat, stejně jako potřeba dát na vědomí určitý rozdíl mezi slepou zahleděností do zájmu ochrany či záchrany nějaké konkrétní jednotlivé lokality a systémovou, dlouhodobou a bohužel bolestně nehonorovanou prací ve prospěch NAŠÍ SPOLEČNÉ bezesporu HODNOTY našich sdílených DOMOVŮ a -bez patosu- i NAŠI SDÍLENÉ VLASTI.
Stále ještě krásné- a jak je zřejmé nejen z ohlasů a „žhavosti“ ohrožení v různých směrech SPOLEČNĚ MILOVANÉ…

PPK
PPK
4. 3. 2017 15:40

Zdravím všechny při sobotě! Teprve po odeslání textu Stanovi jsem si uvědomil, že nebylo ode mne rozumné, v jediném článku pospojovat naráz tolik témat. Leč stalo se a vy čtenáři už nyní máte článek „na skle“. Spoléhám proto na vaši shovívavou trpělivost a případné rozhodnutí vzít text tolerantně na vědomí tak, jak je. Děkuji rovněž Martinovi (už bez taky m) za věcnost porozumění, s nímž nepochybně článek četl, přestože na jediné přečtení – jak oprávněně poznamenal – toho bylo „najednou nějak příliš…“ Protože právě mám ještě nějaké povinnosti, tak prozatím Martinovi slibuji, že si všechny jeho diskusní poznámky poctivě přečtu,… Číst vice »

peter.
4. 3. 2017 18:17

PPK napsal v jediném článku pospojovat naráz tolik témat. p.PPK: Dovolím si napísať svoj názor na tú časť vášho článku,ktorú venujete negatívnemu vplyvu náboženstva na zmýšľanie ľudí.Píšete cit:“Myslení nás jen stresuje a bolí,zato modlení či meditace duši (veríte v existenciu duše?)uklidní a v mozgu uklidí“kon.cit. Nuž s týmto výrokom ja nesúhlasím,lebo žilo a žije mnoho významných svetovo známych mysliteľov,ktorým ich viera nebránila a nebráni v myslení.Ja som sa viackrát snažil poukázať na to,že mnoho ľudí si zamieňa pojem viera s inštitúciou zvanou cirkev.Na túto okolnosť poukazuje aj Nietzsche. Lenin zase tvrdí,že je odsúdeniahodný antiklerikalizmus,lebo čím je razantnejší,tým razantnejšia je aj… Číst vice »

PPK
PPK
4. 3. 2017 20:18

Ad ochrana přírody a krajiny a „zelená politika“: Na první pohled je zřejmé, že ekologie je politiky zneužívána k jejich mocensko ekonomickým manipulacím. Jenže k tomu musí být vždy dva. Ten kdo zneužívá a ten, kdo se zneužívat nechá. Takže je třeba se tázat: Proč se aktivisté ekologie nechávají od zelených politiků zneužívat? Je v tom „naivita“ anebo korupce? … když o státních penězích pro ekologické aktivity a výzkum rozhodují politici, aniž by nesli za event. škody – hmotnou osobní zodpovědnost? Vždyť víme, že jen ten kdo platí, tak rozhoduje. Co si má soudný člověk myslet, když pak mj. slyší… Číst vice »

PPK
PPK
4. 3. 2017 20:24

Ad životní prostředí: Souhlasím, že biosféru ovlivňuje i člověk, otázkou však je míra ovlivnění vzhledem k míře dalších čistě přírodních procesů a k velikosti zkoumané oblasti. Pokud jde (nejen) o lesy: Chceme divokou mnohotvárnou a neregulovanou krajinu s pralesy, anebo respektujeme status quo luhů a lesů dnešních – hospodářských? A kdo o tom rozhodne a jak? Zákonodárci záměrně užívají formulace zcela všeobecné a vyhýbají se přesné terminologii a nechávají rozhodovat úředníky dle jejich libovůle podle tzv. „správní úvahy“ (pozor, to je zákonem daný odborný právní výraz pro jejich činnost!), příčemž tito úředníci nenesou žádnou hmotnou odpovědnost, jelikož případné škody jsou… Číst vice »

PPK
PPK
4. 3. 2017 20:38

1/ Developer spolu s lokálním politikem by někde chtěli vést dálnici, přestože na kopci nad ní je lom a na dálnici hrozí sesuv půdy. J.II by jim řekl: Já vám ten pozemek, vážení pánové, pronajmu na 15 let a postavte si tam za vlastní peníze úsek dálnice a vybírejte si tam úsekové mýto. Když ten kopec na dálnici spadne, budete mít smůlu, nájem vám zruším, vy to tam OKAMŽITĚ začnete uvádět do původního stavu a do císařské pokladny uhradíte veřejnou škodu, protože auta mezitím budou muset jezdit přes moje okolní císařské vesnice, přičemž obyvatelům je třeba zhoršení jejich životního prostředí… Číst vice »

peter.
4. 3. 2017 21:40

peter. napsal
s týmto výrokom ja nesúhlasím,lebo žilo a žije mnoho významných svetovo známych mysliteľov,ktorým ich viera nebránila a nebráni v myslení

p.Václav Umlauf.
Jeho články sú často uverejňované aj na OM.Aj dnes je tu jeden.Vždy si ich s potešením prečítam,lebo sú pravdivé,nútia človeka k premýšľaniu a mnohé objasňujú.
Podľa wikipédie je p.Umlauf český filozof,teológ a publicista.No a ja si ho veľmi vážim.Máme ho odsudzovať len preto,že je vysvätený katolícky kňaz a jezuita?

PPK
PPK
4. 3. 2017 21:45

peter. napsal p.PPK: Dovolím si napísať svoj názor na tú časť vášho článku,ktorú venujete negatívnemu vplyvu náboženstva na zmýšľanie ľudí.Píšete cit:“Myslení nás jen stresuje a bolí,zato modlení či meditace duši (veríte v existenciu duše?)uklidní a v mozgu uklidí“kon.cit. Nuž s týmto výrokom ja nesúhlasím,lebo žilo a žije mnoho významných svetovo známych mysliteľov,ktorým ich viera nebránila a nebráni v myslení.Ja som sa viackrát snažil poukázať na to,že mnoho ľudí si zamieňa pojem viera s inštitúciou zvanou cirkev.Na túto okolnosť poukazuje aj Nietzsche. Lenin zase tvrdí,že je odsúdeniahodný antiklerikalizmus,lebo čím je razantnejší,tým razantnejšia je aj reakcia klerikálov.On doporučuje taktiku ktorá zdôrazňuje,že náboženstvo… Číst vice »

peter.
4. 3. 2017 22:32

p.PPK: K bodu 1 – sa nevyjadrujem,na tú dušu som sa opýtal len zo záujmu. k bodu 2 -Neuchyľujem sa k žiadnym citátom,len som vám dal odkaz na článok ktorý napísal niekto iný ako ja.Odkaz som do svojej reakcie dal preto,lebo pojednáva o tom,či môže byť kresťanstvo ľavicové.A ešte si myslím,že nie je pre nikoho dehonestujúce,ak pre podporu svojho názoru využije citáty takých autorov akými sú Nietzsche a Lenin. k bodu 4-viera.O viere a veriacich ste napísal to čo ste napísal.Nechcem to viac rozoberať. k bodu 5-O prenasledovaní cirkví komunistami.Napísal som,že po r.1948 sa naša vláda snažila s RKC udržiavať… Číst vice »

PPK
PPK
4. 3. 2017 22:53

peter. napsal
nerozumiem tomu,prečo ste dali tomu čo ste zahrnuli pod bod 5 celkom iný význam.

Ano, je to moje chyba. Nečetl jsem pozorně, co jste napsal.

Martin (už bez taky m)
5. 3. 2017 0:49

p. PPK: ty odpovědi jste vzal hopem… 1. neexistují jen lesy „hospodářské“. Zejména ne v lesích I. a II. zóny CHKOJ, NP, v PR a NPR jde často o lesy zvláštního určení či lesy ochranné. Tam ZE ZÁKONA neexistuje žádná priorita „hospodářských“ zájmů, naopak např. existují lesy zvláštního určení z důvodů ochrany biologické rozmanitosti, existují např. lesy ochranné chránící unikátní porosty pod horní hranicí lesa což je svým způsobem část ochrany všech lesů ležících níže, mj. hospodářských. Obávám se, že se v této problematice ani trochu neorientujete. 2. nevím o podvodech typu výsadby sazenic pod „mrtvým porostem“ odumřelým díky působení… Číst vice »

Martin (už bez taky m)
5. 3. 2017 0:54

Dochází k oslunění odkrytých porostních stěn, stromy zabíjí velký světelný tok na který v uzavřeném porostu nebyly zvyklé, to je vědecky doloženo. Vítr se dostává pod koruny a porosty dále rozvrací, gradace kůrovcové kalamity dále vlivem těžeb jen zesiluje… Prodouvání porostů větrem v okrajích způsobuje jejich další poškozování, vysýchání a vymrzání zejména zmlazení… Co se týče pralesa, ten nevytvoříte za 15 let. Existence pralesů i pralesovitých (či k zpralesnění vhodných) porostů ve vybraných plochách (nejčastěji NPR,PR či I. zóny CHKO,NP) je stejně jako ten mnou zmíněný ÚSES VEŘEJNÝM ZÁJMEM. Ochrana přírody dle zákonných postupů na vybraných územích je veřejným zájmem… Číst vice »

hudryper
hudryper
5. 3. 2017 8:07

Pro laika,jakým jsem se při čtení vašich s odpuštěním nekonečných monologů cítil,ze zveřejněného plyne,že pokud člověk intuitivně necítí uctivý vztah k přírodě,neprojevuje ho ani k spoluobčanům. Když se ovšem vyjádří sám papež ke kardinální otázce omezených zdrojů světa a potřebné reakci lidské společnosti v malthusiánském duchu,čtenář se zarazí a začne přemítat o módních fake news. Vždyť posuďte sami : Papež nazývá zázrak narození člověka v r h e m miminek na svět ! Nechce se mi věřit ,nejspíš došlo k chybě překladu (asi úmyslné) . http://ac24.cz/zpravy-ze-sveta/9976-papez-frantisek-zapadni-svet-jedno-dite-cina Co však nejde „okecat“ jsou zkušenosti z obrovských deformací čínské společnosti po vynucení praxe… Číst vice »

PPK
PPK
5. 3. 2017 8:24

Vážený Martine, uznávám Vás jako specialistu na lesy a ochranu přírody, ale dovolte mi vyslovit to, co zde považuji za nejdůležitější, tj. systémový názor: Neutápějme se, prosím, v odborných bio-eko-detailech a jejich legislativním názvosloví, pokud chceme uvažovat o koncepci celku a kompetencích lidí na nejvyšší úrovni řízení a zároveň respektovat spravedlivě oprávněné zájmy nás, občanů státu. Zkrátka, toto je story o POLITICKÉM ROZHODOVÁNÍ a o STÁTNÍM FINANCOVÁNÍ, čili o zákonech o péči a ochraně celého SUPER-SYSTÉMU přírody a krajiny na levelu republiky, nemluvě už o řízení a financování téhož na úrovních vyšších. Chtít změnit páteř supersystémů učesáváním detailů jejich periferie… Číst vice »

PPK
PPK
5. 3. 2017 8:42

hudryper napsal
Zdá se, že hlava ŘKC nedisponuje papežskou rozvahou

Pokud něco o tom vím od vskutku vážně věřících katolíků, tak ti tohoto člověka považují za jednoznačného, aktivního a zednářského likvidátora ŘKC přesně v duchu konceptu těch, kteří si ho většinově zvolili – kardinálů příznivců New Age a NWO, přičemž proces rozkladu ŘKC někteří datují již od dob II. Vatikánského koncilu.

peter.
5. 3. 2017 9:01

PPK napsal
Pokud něco o tom vím od vskutku vážně věřících katolíků, tak ti tohoto člověka považují za jednoznačného, aktivního a zednářského likvidátora ŘKC přesně v duchu konceptu těch, kteří si ho většinově zvolili – kardinálů příznivců New Age a NWO, přičemž proces rozkladu ŘKC někteří datují již od dob II. Vatikánského koncilu.

Je to tak.Je to dosadený likvidátor RKC.

Martin (už bez taky m)
5. 3. 2017 9:38

p.PPK: Nástřel témat Vašeho článku byl na mne příliš široký, jeho celkový smysl a vyznění, pobídky k diskusi se v něm pro mne staly jen obtížně čitelnými. Ano, uznávám, že při posuzování složitých systémů („supersystémů“) jde o to neutopit se v detailech a jednotlivostech. Je třeba sledovat nějakou linii, strategii, myšlenku, souhlas. Je to otázka nejen kapacitní, zkušeností, vědomostí, sebevzdělávání, etc. zdaleka nejen ve sféře „jednotlivých“ oborů. Jelikož v celku Vámi podaném jsem se dost „ztrácel“, dovolil jsem si vypíchnout to co jsem pochopil a kde snad již mám jakousi, byť chybějícími tituly nepodloženou kompetenci něco sdělit v oboru jemuž… Číst vice »

Martin (už bez taky m)
5. 3. 2017 9:51

jen další strom pokácený v řadě. byl vymyšlen onen Územní systém ekologické stability krajiny jako dílčí cesta k řešení zajištění stability krajiny skrze ochranu jejich nejvýznamnějších částí (mj. lesů jako nositelů stability s „pomalejší“ (jak v které fázi) dynamikou změn a proměn, jakousi „konzervu kvalit a energií“, a „naopak“ (jako nezbytné doplnění) v krajinném rámci vodní toky jako dynamičtější, akcelerované subsystémy transportu látek, energií a informací. Jde samozřejmě o zjednodušení, ale tenhle revoluční počin vytvořit „kostru ekologické stability krajiny“ s určitou dynamikou i „statickou stabilitou“ (brát s rezervou) je ZÁKLADEM DNEŠNÍHO CHÁPÁNÍ krajinné ekologie, mám li to zjednodušeně říci. Je… Číst vice »

Martin (už bez taky m)
5. 3. 2017 10:05

Nepochybně jako Vám mi jde o dodržování dohod, zákonů, předpisů. Nejsem proti zlepšením, doplněním, nahrazení dokonalejšími. Leč ne každé volební období, ne podle momentálního zájmu té které lobby, ne s tím, že základní a ODBORN2 PODLOŽENÉ myšlenky zahodíme a nahradíme např. „strohým hospodářským uvažováním“. Je proto bolestné, že ÚSES zůstává i v konkrétních a veledůležitých případech jen deklarativním, není snaha zákonem stanovené postuláty aktivně vynucovat. V praxi to vede k tomu, že např. skrze „vykastrování“ ÚPD obcí a měst skrze (zprvu dobře míněné) tzv. „Základy územního rozvoje“ či tzv. „Specifické oblasti“ dochází zároveň při současné ignoraci ÚSES, VKP a CHKOJ… Číst vice »

Martin (už bez taky m)
5. 3. 2017 10:34

Je mi jasné, že tam kde se účelově v zájmu jistých uskupení i jednotlivců „chopivších se příležitostí“ a „disponujících“ potřebnou bezbřehou deprivací, kde obecné základy mravnosti a morálky byly „relativizovány“ (opět účelově, naprosto nedohlédnouc následky i pro samotné manipulátory) může působit požadavek na dodržování zákonů a pravidel až směšně. Leč není tomu tak. Tak jako v přírodě žádná „nika“ nezůstane dlouho bez obsazení a využití, tak u lidí pokud neplatí zákony a předpisy, vzniká nezákonnost a nepořádek, libovůle a zlovůle. Pokud ztrátu nutnosti dodržovat pravidla podpoříme, zříkáme se samotných základů spořádání každé společnosti, která má být něčím více, nežli „chvilkovým… Číst vice »

Martin (už bez taky m)
5. 3. 2017 10:56

V kontextu výše uvedeného asi nepíši vůbec nic nového, když budu konstatovat, že SOCIALISMUS byl vyšší vývojovou linií společností a „návrat“ podvodem KAPITALISMU (zda jej tak lze ještě nazývat již nechci teoreticky pitvat) byl jednoznačnou regresí. Přes veškeré nevýhody a chyby socialismu se k němu budeme muset opět prodrat. Ne již k tomu samému, ale lepšímu. S větším důrazem a skutečnou svobodou při využití tvořivosti s respektováním přijatelných rozdílů v možnostech i majetku, etc. Ovšem jak správně předvádí čtenářům např. Jan Keller SPOLEČNOST NESOUMĚŘITELNOSTI již v podstatě není společností ale „miskou s agarem“, a nemá budoucnost s Lidmi. S psychopaty… Číst vice »

peter.
5. 3. 2017 11:21

Martin (už bez taky m) napsal
Čekání na spasitele je ale asi doopravdy hloupé…

p.Martin:
Mohli by ste aspoň naznačiť,čo má ľud robiť v dnešných podmienkach ak čakanie na „spasiteľa“(osobnosť schopnú strhnúť za sebou masy) je hlúpe? Určite máte nejakú predstavu.Tak ako sa dá v krátkom časovom horizonte zmeniť to,čo nás ubíja?

Martin (už bez taky m)
5. 3. 2017 15:17

peter. napsal p.Martin: Mohli by ste aspoň naznačiť,čo má ľud robiť v dnešných podmienkach ak čakanie na „spasiteľa“(osobnosť schopnú strhnúť za sebou masy) je hlúpe? Určite máte nejakú predstavu.Tak ako sa dá v krátkom časovom horizonte zmeniť to,čo nás ubíja? Špatně jste mne pochopil. Nepopírám vůbec roli osobností, už vůbec ne těch co dovedou lidi „strhnout“ – právě naopak. Ale musí být NAŠE, tj. pocházet z ČR, SR, potřebujeme kromě hrstky „lídrů“ také řadu těch „mezi lidem“… Byly, ale v minulých dvaceti letech se většinou „udělaly pro sebe“, vznikly některé další, ale většinou nejsou ve srovnatelné pozici co se zabezpečení… Číst vice »

Martin (už bez taky m)
5. 3. 2017 15:30

Asi nikdo nemáme patent na zázračné řešení čehokoliv pokud možno hned. Za každým poctivým hledáním řešení problému/ů, za každým konkrétním řešením jsou konkrétní lidé… nebo prázdno a beznaděj. Mnohdy by člověk dokázal mnoho, ale nikoliv sám a bez systémové pomoci. Pokud lidé přijmou nutnost spolupráce I MIMO PRACOVIŠTĚ kde to většinou nekončí v jejich kapsách, musí být ochotni si navzájem pomáhat. Zůstaneme-li i „uvnitř nás“ jen „společností firemní objednávky“, jak taková i skončíme… Ne není to žádný zázračný návod, přináší to problémy, zbývá méně času… Ale je to poctivě prožitý život a spousta zkušeností, zajímavých setkání i poznání. Práce MEZI… Číst vice »

hudryper
hudryper
5. 3. 2017 15:38

Martine, všech vyjmenovaných cílů by bylo možné dosáhnout v demokracii s odvolatelností politiků včetně poslanců,senátorů,poslanců EU,soudců,státních zástupců,nebo hejtmanů. Tomu
ale kromě objektivních příčin (nesolidarita,závist a ochota sloužit ) brání zájmy loutkovodičů,
ovládajících mimořádně velký podíl lidí v českém národě,pro které pojem hanba neexistuje.
400 let pod Habsburky,Němci,Rusy a pod Američany má své genetické následky. Dokonce též
vznikla ideologie podle vzoru Josefa Švejka,největšího českého hrdiny všech dob -švejkologie.

peter.
5. 3. 2017 16:32

Ja neviem p.Martin.Možno,že žijem v inom svete ako vy.Vyzývate k vzájomnej pomoci?To bolo a je u nás odjakživa,za každého režimu,len už nie v tak širokom merítku ako pred tým.Stalo sa titiž to,že spoločnosť sa „vykastovala“a tí s ktorými ste si kedysi mohli podebatovať,dnes dávajú prednosť inej spoločnosti.Iní zase nemajú čas,lebo chodia makať do zahraničia.A sú aj takí,ktorým sa vyložene nedarí a tí radšej ostanú doma,aby nemuseli znášať ľútosť.Už aj tie krčmy sú prázdne a v mestskom bloku sused už nepozná suseda bývajúceho o dve poschodia vyššie alebo nižšie.To je realita dneška.to,čo navrhujete,zlepšovanie medziľudských vzťahov – nefunguje.400 tisíc Slovákov pracuje kde… Číst vice »

peter.
5. 3. 2017 16:35

peter. napsal
Pre zmenu spoločenského poriadku je potrebný vysoký stupeň nasratosti národa,

pokr.
osobnosť,ktorá túto nasratosť národa dokáže využiť v prospech národa a silná veľmoc o ktorú je možné sa oprieť.Aj potom je to však diskutabilné,lebo len zriedka kedy sa podarí zmeniť spoločenské zriadenie bez preliatia krvi.

Martin (už bez taky m)
5. 3. 2017 18:13

Pánové já Vám rozumím, alespoň se upřímně snažím. Ale. Já odpovídal na jinou otázku nežli snahu o náhlou, komplexní změnu společenského zřízení. Pouze jsem za sebe napsal jaké by mělo být (verze socialismu). „Desolidarizace“ (ohavný patvar) a rozbití vztahů mezi lidmi a morálky bylo přece obsahem např. oné doktríny A. Dullese. To co popisujete je realitou mnohde cca 10 let, předtím to bylo trochu jinak, dále „zpět“ ještě jinak… Chci tím jen říci, že dnešní stav nevznikl náhle – šlo o PROCES. A jako PROCES to asi musí i dál pokud chceme jiné. Ne jednorázová záležitost či krátká perioda- kterou… Číst vice »

peter.
5. 3. 2017 19:51

Martin (už bez taky m) napsal To co popisujete je realitou mnohde cca 10 let, předtím to bylo trochu jinak, dále „zpět“ ještě jinak… Ale kdeže! Začalo to hneď po handrovej revolúcii.Mám doteraz pred očami istého zootechnika,ktorý vymieňal domiešavače betónu Tatra v Maďarsku za ovčiu vlnu.Barter sa tomu hovorilo.Pri takejto výmene ho vyšiel 1 kg vlny na necelých 20Kčs.Túto vlnu obratom predal š.p.Fezko Strakonice za 80 Kčs a štát mu ešte doplatil 40 Kčs v diferenčnom príplatku.Za pol roka dotyčný zootechnik dal v JRD výpoveď a gumáky s montérkami vymenil za vínovočervené sako,bielu košeľu s nevkusnou kravatou,čierne nohavice a poltopánky… Číst vice »

Aleš
Aleš
5. 3. 2017 20:09

peter: 90. léta se vyznačovala ještě (byť upadajícím) výskytem normálních nevykastrovaných nevykastovaných mezilidských vztahů, navzdory gaunerům, kteří zrušili socialismus, zničili Československo, zničili a vykradli podniky. Mrzí mne, že lidi, jako Martin, vy peter, nebo další z om jsem potkal až později. I mne dost unavilo roky házet perly sviním. Je pořád na výběr. Buď bude pokračovat zombifikace a kapitalismus, nebo my a návrat ke kořenům naší civilizace. Na Bělehrad!

peter.
5. 3. 2017 20:35

Aleš napsal peter: 90. léta se vyznačovala ještě (byť upadajícím) výskytem normálních nevykastrovaných nevykastovaných mezilidských vztahů, No áno!Popisoval so roky 90 – 91.Potom prišla privatizácia,vznikli veľkopodnikatelia,na nich napojené mafie a mafiánske vraždy.Boj o moc a bohatstvo,prepojenie veľkopodnikateľov s politikmi a mafiáni toto prepojenie istili.Keď sa Veľká Privatizačná Lúpež,skončila,mafiáni sa stali príťažou a boli odstránení.Ostal len podivný zlepenec politikov s veľkopodnikateľmi podporovaný RKC.Občas sa stane,že pán veľkopodnikateľ zatúži po zábave a stane sa politikom.Inokedy zase politika omrzí robiť politiku a príjme lukratívny flek vo firme,ktorej ako politik dohadzoval výnosné obchody.Títo teraz určujú,ako máme žiť a aké medziľudské vzťahy budú medzi nami.Proti… Číst vice »

Aleš
Aleš
5. 3. 2017 22:06

peter: Nic upřímnějšího, reálnějšího, účinnějšího a náležitějšího než to, aby se k těm, kteří se snaží o změnu shora či nějakých pater hierarchie mezi, přidala i aktivita lidí dole, není. Pokaždé, když jsem se setkal s někým, kdo se o to snaží, tohle jim čišelo z výrazu tváře i mezi řádky toho, co říkal. Jiné šance z toho není. hudrypere: Jsem si vědom toho rizika, co to obnáší, ale relativní nezávislost by vznikla již vyhlášením neutrality a vystoupením z EU. Doba, která skončila s Jiřím z Poděbrad a pak krátkými obdobími ve 20. století, se může vrátit. Víc je těch… Číst vice »

Martin (už bez taky m)
6. 3. 2017 0:01

Pán peter, nejsem osobně zaměstnán nikde.
Pokud už na světě nezůstali žádní slušní lidé,
nebo pokud už se rovnou musí jen střílet,označte cíle.
Až na to dojde, přidám se.
Sbohem.

peter.
6. 3. 2017 7:08

Martin (už bez taky m) napsal Pokud už na světě nezůstali žádní slušní lidé Ale zostali p.Martin,zostali.Len sme sa ocitli vo svete,v ktorom sa slušnosť a čestnosť považujú za ľudskú slabosť.Prežije ten, kto je bezohľadnejší,bezcitnejší a dravejší.O morálke škoda hovoriť,lebo keď vidím aké amorálnosti sa do života spoločnosti nasilu pretláčajú aby sa stali normou,tak len nechápavo krútim hlavou. Povel na strieľanie vám nikto nedá.A ak sa nedajbože stane,že sa ľudia chopia zbraní,tak to bude len v prípade,že ich k tomu donútia okolnosti bezprostredne ohrozujúce ich životy,majetok,kultúru a svojbytnosť.Možno preto sa štát stará o to,aby medzi ľuďmi nijaké zbrane neboli. Ja… Číst vice »

hrk
hrk
9. 3. 2017 7:52

Panu peterovi a Martinovi (už bez taky m)

hrk
hrk
9. 3. 2017 7:57

Panu peterovi a Martinovi (už bez taky m) děkuji za vaše příspěvky, po hodně dlouhé době přispívám do zde (ryze mužské) diskuze na om. Konečně smysluplná diskuze. Díky za váš pohled na život. Rozumím vašim příspěvkům, co chcete vyjádřit je srozumitelné. Ale chce to odvahu… Dík, pane peter a pane Martine (už taky bez m)