Zvláštní dovoz zdarma, tentokrát už bez PZO

Již několik let probíhá mohutný přesun milionů mladých, zdravých a nemajetných lidí z Afriky a Blízkého východu do lůna Evropy. A proč nemajetných? Inu proto, že majetní tam doma mají majetek, čili dobrý důvod nikam se nestěhovat. V dějinách světa sice nejsou ničím neobvyklým daleké přesuny velkých skupin obyvatelstva, poněkud zanedbávanou otázkou však vždy zůstává – příčina takových událostí.

Přitom jedna zajímavá věc je u lidských transferů sociálně společná. Všechna společenství, která přicházející migranty „hostitelsky“ přijímají, se vždy daleko dříve zabývají otázkou, co si s nezvanými hosty počnou, než aby přemýšleli nad příčinou, proč k přílivu nečekaných hostů na jejich území došlo a co nebo kdo tu hromadnou imigraci k nim způsobil a její vítače z (ne)ziskovek zaplatil.

A tak je to stejné i dnes s přívalem jižních cizinců na území Evropy. Byla tam snad nějaká přírodní katastrofa – na území těch přicházejících, anebo je jejich přesun do Evropy záměrný a organizovaný? A pakliže ano, tak proč? A proč naše propaganda sice přiznává jakási čísla počtů migrantů, ale mlčí o tom, kdo to všechno organizuje? Kdo to také investičně financuje a jaký má k tomu motiv?

Je jasné, že pokud nejde o přírodní živly a nutnost okamžitého a chaotického útěku z místa ohrožení, ale naopak se jedná o dlouholetý, organizovaný a dopravně technicky zabezpečený přesun velikého množství lidí z jiných důvodů, tak k tomu jsou zapotřebí velké peníze. Peníze těch, kteří je na ten účel mají. Stačí logicky myslet a jak se zdá, je to jasné: Jsou to – ať přímo či nepřímo – vždy finance ekonomických a mocenských elit z území budoucího „hostitele“, nebo peníze jejich nadnárodních korporátních a bankovních „šéfů“.

Je snad tedy nepochopitelné, že i tomu největšímu občanskému naivkovi to vše brzy dá pochopit už i jen normální selský rozum? Ostatně, vždyť i ten největší politický elév si brzy uvědomí, že i kdyby k takovému pohybu mas docházelo kvůli nějakým válkám, tak přece ani peníze na akce vojsk útočníka, který prchající obyvatelstvo nutí opustit jeho domovy, též rozhodně nikdo nevytvořil jen tak ze vzduchu.

Podle mého názoru, je logické, že jakékoliv stěhování národů od jeho původců vždy především vyžaduje zaplatit za takové stěhování cestovní výdaje, což se nikdy nestane bez záměru a plánu. Také nám logika kapitalismu snadno dovodí, že vložené finance na takovou akci se vždy musí vrátit v podobě zisků větších, než byly náklady transferu. A co k tomu postačí? Inu, maličkost – jedno parlamentní hlasování. Zrušit zákony o suverenitě hranic u dotčených a cílových států.

Tak vida, nová doba je tu a už není třeba černé otroky na lodích a v poutech dovážet! Postačí (občas i se souhlasem jejich vlastních elit) vyvolat u nich doma občanskou válku, nebo tamní chudý proletariát dostatečně zbídačit a zároveň ho nábožensky a nacionalisticky bojovně zfanatizovat, pak mu dát peníze na cestu a zařídit odjezd. A ti chudáci do Evropy přijdou sami, navíc pěkně ideologicky nabroušení proti domácím Evropanům, kteří je teď už nevítají, ale naopak protestují.

Takže, otázkou k zodpovězení nyní už jen zůstává: Plánoval organizátor a bankovní financiér to velké sociálně inženýrské stěhování národů se záměrem pouze ekonomickým? Nebo snad se záměrem mocensko-politickým? Anebo jsou ve hře ty záměry oba najednou? A pokud ano, tak proč? Kde hledat odpověď? Inu zdá se, že nejsnadnější bude, hledat ji v historii toho stejného, co se už kdysi dávno stalo, čili v dějinách, zejména států USA*). A tak tu máme otázky:

Co vždy znamená náhlé a velké množství mladých imigrantů na cizím území? Vždy jsou to nové budoucí levné a aktivní pracovní síly, což už ve starověku a středověku byli potenciální otroci, nevolníci, jejich kápové a vojáci. A byli jimi obzvlášť tehdy, šlo-li o zdravé muže ve vojenském věku. Tak dobrá, ale proč vedle vojáků jsou tam i budoucí kápové? Inu proto, že i v dobách dočasného neválčení přece otroky a nevolníky těžké práce někdo musí hlídat, přičemž k tomu postačí, dozorce otroků jen trochu lépe nakrmit, holemi vyzbrojit a patřičně militantně a nábožensky vychovat.

Nu a zbývá ještě uvážit ten poslední aspekt soudobého jevu hromadné migrace lidí z Afriky a Blízkého východu do Evropy: Co to občansky udělá s evropským obyvatelstvem, pakliže mu do Evropy budou stěhovány miliony nechtěných cizích lidí, nota bene z oblastí s jinou civilizačně a nábožensky odlišnou kulturou myšlení, norem soužití, (ne)návyků práce a způsobu života? Inu zdá se, udělá to mnoho nového, přičemž především bude odvedena pozornost od sociální nerovnosti a bídy domácích evropských obyčejných lidí práce soudobého kapitalismu Evropy. Odvedena k uměle vytvořenému nenávistném rasismu v obou rychle znepřátelených občanských zaměstnaneckých skupinách, pocházejících z různých kultur. K nenávisti navíc kořeněné nábožensko-ideologickou nekompatibilitou bojovných vyznavačů arabského islámu s evropskými křesťany a nevěrci, kteří Alláha nikdy radostně nevzývali.

A důsledek? Sociální otázka proletářů Evropy bude časovým odkladem zas na pár let vyřešena, protože vytěsněna rasovou a náboženskou nesnášenlivostí a nenávistí kulturně rozdílných a politicky hloupých chudých domácích vůči stejně politicky hloupým a chudým příchozím. Nenávistí domorodců a jejich nezvaných „hostů“, příslušníků dvou lidských množin, vesměs elitami určených jen k denní práci nebo ke smrti na válečném poli. A co bude dál?

Ekonom, politik a sluha elit Systému si pak už jen spokojeně pomlasknou a v duchu si pomyslí: Dobrá mocenská investice se podařila! Kapitalismus v Evropě nám možná zase dalších třicet let ještě vydrží. No – a pak ať se ti naši dnešní mladí už o sebe sami postarají. Ostatně, co je nám starým po nich, byť to jsou „naši“? Dalších třicet let svobody v kapitalismu jsme jim tou migrací Afričanů přece zaplatili. Konec konců, vždyť život je krátký a tak si ho – my stárnoucí sluhové bankéřských elit dneška – ještě v pohodě a luxusu pořádně užijme!


PZO – Podnik zahraničního obchodu v dobách socialismu
*) Již v roce 1619 přistála první loď s otroky v Jamestownu (Wikipedie).

Přejít do diskuze k článku 13 komentářů