Zvláštní dovoz zdarma, tentokrát už bez PZO

Již několik let probíhá mohutný přesun milionů mladých, zdravých a nemajetných lidí z Afriky a Blízkého východu do lůna Evropy. A proč nemajetných? Inu proto, že majetní tam doma mají majetek, čili dobrý důvod nikam se nestěhovat. V dějinách světa sice nejsou ničím neobvyklým daleké přesuny velkých skupin obyvatelstva, poněkud zanedbávanou otázkou však vždy zůstává – příčina takových událostí.

Přitom jedna zajímavá věc je u lidských transferů sociálně společná. Všechna společenství, která přicházející migranty „hostitelsky“ přijímají, se vždy daleko dříve zabývají otázkou, co si s nezvanými hosty počnou, než aby přemýšleli nad příčinou, proč k přílivu nečekaných hostů na jejich území došlo a co nebo kdo tu hromadnou imigraci k nim způsobil a její vítače z (ne)ziskovek zaplatil.

A tak je to stejné i dnes s přívalem jižních cizinců na území Evropy. Byla tam snad nějaká přírodní katastrofa – na území těch přicházejících, anebo je jejich přesun do Evropy záměrný a organizovaný? A pakliže ano, tak proč? A proč naše propaganda sice přiznává jakási čísla počtů migrantů, ale mlčí o tom, kdo to všechno organizuje? Kdo to také investičně financuje a jaký má k tomu motiv?

Je jasné, že pokud nejde o přírodní živly a nutnost okamžitého a chaotického útěku z místa ohrožení, ale naopak se jedná o dlouholetý, organizovaný a dopravně technicky zabezpečený přesun velikého množství lidí z jiných důvodů, tak k tomu jsou zapotřebí velké peníze. Peníze těch, kteří je na ten účel mají. Stačí logicky myslet a jak se zdá, je to jasné: Jsou to – ať přímo či nepřímo – vždy finance ekonomických a mocenských elit z území budoucího „hostitele“, nebo peníze jejich nadnárodních korporátních a bankovních „šéfů“.

Je snad tedy nepochopitelné, že i tomu největšímu občanskému naivkovi to vše brzy dá pochopit už i jen normální selský rozum? Ostatně, vždyť i ten největší politický elév si brzy uvědomí, že i kdyby k takovému pohybu mas docházelo kvůli nějakým válkám, tak přece ani peníze na akce vojsk útočníka, který prchající obyvatelstvo nutí opustit jeho domovy, též rozhodně nikdo nevytvořil jen tak ze vzduchu.

Podle mého názoru, je logické, že jakékoliv stěhování národů od jeho původců vždy především vyžaduje zaplatit za takové stěhování cestovní výdaje, což se nikdy nestane bez záměru a plánu. Také nám logika kapitalismu snadno dovodí, že vložené finance na takovou akci se vždy musí vrátit v podobě zisků větších, než byly náklady transferu. A co k tomu postačí? Inu, maličkost – jedno parlamentní hlasování. Zrušit zákony o suverenitě hranic u dotčených a cílových států.

Tak vida, nová doba je tu a už není třeba černé otroky na lodích a v poutech dovážet! Postačí (občas i se souhlasem jejich vlastních elit) vyvolat u nich doma občanskou válku, nebo tamní chudý proletariát dostatečně zbídačit a zároveň ho nábožensky a nacionalisticky bojovně zfanatizovat, pak mu dát peníze na cestu a zařídit odjezd. A ti chudáci do Evropy přijdou sami, navíc pěkně ideologicky nabroušení proti domácím Evropanům, kteří je teď už nevítají, ale naopak protestují.

Takže, otázkou k zodpovězení nyní už jen zůstává: Plánoval organizátor a bankovní financiér to velké sociálně inženýrské stěhování národů se záměrem pouze ekonomickým? Nebo snad se záměrem mocensko-politickým? Anebo jsou ve hře ty záměry oba najednou? A pokud ano, tak proč? Kde hledat odpověď? Inu zdá se, že nejsnadnější bude, hledat ji v historii toho stejného, co se už kdysi dávno stalo, čili v dějinách, zejména států USA*). A tak tu máme otázky:

Co vždy znamená náhlé a velké množství mladých imigrantů na cizím území? Vždy jsou to nové budoucí levné a aktivní pracovní síly, což už ve starověku a středověku byli potenciální otroci, nevolníci, jejich kápové a vojáci. A byli jimi obzvlášť tehdy, šlo-li o zdravé muže ve vojenském věku. Tak dobrá, ale proč vedle vojáků jsou tam i budoucí kápové? Inu proto, že i v dobách dočasného neválčení přece otroky a nevolníky těžké práce někdo musí hlídat, přičemž k tomu postačí, dozorce otroků jen trochu lépe nakrmit, holemi vyzbrojit a patřičně militantně a nábožensky vychovat.

Nu a zbývá ještě uvážit ten poslední aspekt soudobého jevu hromadné migrace lidí z Afriky a Blízkého východu do Evropy: Co to občansky udělá s evropským obyvatelstvem, pakliže mu do Evropy budou stěhovány miliony nechtěných cizích lidí, nota bene z oblastí s jinou civilizačně a nábožensky odlišnou kulturou myšlení, norem soužití, (ne)návyků práce a způsobu života? Inu zdá se, udělá to mnoho nového, přičemž především bude odvedena pozornost od sociální nerovnosti a bídy domácích evropských obyčejných lidí práce soudobého kapitalismu Evropy. Odvedena k uměle vytvořenému nenávistném rasismu v obou rychle znepřátelených občanských zaměstnaneckých skupinách, pocházejících z různých kultur. K nenávisti navíc kořeněné nábožensko-ideologickou nekompatibilitou bojovných vyznavačů arabského islámu s evropskými křesťany a nevěrci, kteří Alláha nikdy radostně nevzývali.

A důsledek? Sociální otázka proletářů Evropy bude časovým odkladem zas na pár let vyřešena, protože vytěsněna rasovou a náboženskou nesnášenlivostí a nenávistí kulturně rozdílných a politicky hloupých chudých domácích vůči stejně politicky hloupým a chudým příchozím. Nenávistí domorodců a jejich nezvaných „hostů“, příslušníků dvou lidských množin, vesměs elitami určených jen k denní práci nebo ke smrti na válečném poli. A co bude dál?

Ekonom, politik a sluha elit Systému si pak už jen spokojeně pomlasknou a v duchu si pomyslí: Dobrá mocenská investice se podařila! Kapitalismus v Evropě nám možná zase dalších třicet let ještě vydrží. No – a pak ať se ti naši dnešní mladí už o sebe sami postarají. Ostatně, co je nám starým po nich, byť to jsou „naši“? Dalších třicet let svobody v kapitalismu jsme jim tou migrací Afričanů přece zaplatili. Konec konců, vždyť život je krátký a tak si ho – my stárnoucí sluhové bankéřských elit dneška – ještě v pohodě a luxusu pořádně užijme!


PZO – Podnik zahraničního obchodu v dobách socialismu
*) Již v roce 1619 přistála první loď s otroky v Jamestownu (Wikipedie).

0 0 hlas
Hodnocení článku
Odebírat
Upozornit na
13 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
idiotronic
idiotronic
1. 12. 2019 11:15

Ale ano, šest prezidentů tomu nazad, odchytili jsme sítkem na čaj žluté mravence a nasypali je do mraveniště černých . Rvali se jako o život. (žádné jako) Ale nezaregistrovali jsme žádné vítače.
Na druhé straně bude zajímavé,jestli církve vydají seznamy těch, kdož nechodí do kostela, aby bylo jasné, kde začít vybírat výpalné. Společnost totiž musí zůstat nejednotná. Padáme a právě jsme minuli čtvrté patro. Ještě to není tak zlé…

Bety
Bety
1. 12. 2019 13:37

Možná by ještě stálo za zmínku, že v minulosti se do kolonií vyvážely nejen
mladí a zdraví, ale také nepřizpůsobiví a neposlušní. Mateřská země se zbavila
části svých neřešených problémů, své trestance hodila na krk původnímu
obyvatelstvu. Doma jim vyhoštěnci přestali dělat problémy při tvorbě zisku,
naopak v nové zemi jim zisk začali tvořit.
Jelikož kapitál nemá hranice a stát potřebuje jen do té míry, aby ochránil pouze
jeho majitele, bude jen dobré, když v kolonii Evropa všichni poperou.
Nepřizpůsobiví na obou stranách prořídnou, případně získané bojové zkušenosti
plebsu obojího druhu mohou být zužitkovány při přepadu dalšího (a velkého)
území.

Dana
Dana
1. 12. 2019 23:48

„……Co to občansky udělá s evropským obyvatelstvem, pakliže mu do Evropy budou stěhovány miliony nechtěných cizích lidí, nota bene z oblastí s jinou civilizačně a nábožensky odlišnou kulturou myšlení, norem soužití, (ne)návyků práce a způsobu života?“
Co to udela? Predpokladam, ze evropske obyatelstvo bude „dhimi“ v islamskem chalifatu.
Povazte tu vyhodu, bude znicen kapitalismus , to snad za ten progres stoji ne ?

Aleš
Aleš
2. 12. 2019 11:36

Nevšiml jsem si, že by vývoj v muslimském světě směřoval ke zničení kapitalismu. Pokud se od kapitalismu ty systémy liší, tak maximálně silnou inklinací k feudalismu, což je progres něco jako střídání stráží bidet-hitllary… Systém se nejvíc lišil u Kaddáfího, ale ten je mrtev. Na chalifát i celé podělané NATO ti ssere bílý tesák.

Irena
2. 12. 2019 11:52

No podle mne je to zcela prosté. Revolucí bylo vždy a všude dost, jenže nikdy nic nezměnily pro obyčejné lidi k lepšímu, až jednou se to zvrtlo, za Stalina. A to tak moc, že když se ho nepovedlo převálcovat silou na šesté prioritě – té válečné, tak musely nastoupit vyšší priority, které trvají déle, ale zato jsou zatraceně účinnější. Zatím v SSSR budovali sociální společnost a Západ se musel přizpůsobit, jestliže je chtěl na vyšších prioritách porazit a konkurovat jim v tom. Když se konečně díky ruské „elitě“ počínaje Chruščovem podařilo SSSR srazit na kolena, zbyly tu společnosti lidí, kteří… Číst vice »

Irena
2. 12. 2019 11:52

Tak například v USA «v roce 1880 průměrné životní náklady činily 720 USD ročně a roční průměrná mzda dělníků v průmyslu činila okolo 300 USD. Přičemž průměrný pracovní den byl dlouhý 11-12 hodin a nezřídka i 15. Každé šesté dítě pracovalo v průmyslu a dostávalo oproti dospělému poloviční plat za stejnou práci. Něco jako bezpečnost práce nikdo neznal. Všechny tyto údaje jsou převzaty ze souhrnných údajů Úřadu pracovní statistiky, které byly předloženy Kongresu USA. Na konci této zprávy je závěrem uvedeno: „Lidé musí umírat, aby průmysl mohl vzkvétat.“»

Irena
2. 12. 2019 11:53

Pro ty, kteří zapomněli, nebo nevěděli, kde se vzaly oslavy Prvního máje. Podle informací z Wikipedie: «Prvního května roku 1886 chicagští dělníci zorganizovali masovou stávku s požadavkem na osmihodinový pracovní den. Pracovní podmínky byly tehdy velmi těžké: nízká mzda, pracovní doba 12 – 15 hodin, využívání dětské práce, absence sociálních záruk. Stávky se účastnilo 350 tisíc amerických dělníků, například v New Yorku jich stávkovalo 10 000 a v Detroitu 11 000. Střediskem odporu se stalo Chicago, ve kterém se stávky účastnilo okolo 40 000 dělníků. Po této prvomájové stávce bylo na jednom ze závodů v Chicagu propuštěno půl druhého tisíce… Číst vice »

Dana
Dana
2. 12. 2019 16:16

Demonstrace americkych delniku v davne dobe (okolo 1880) prece ukazuji, ze je mozne pro pracujici vydobyt si sva prava. A to bez revoluci a masovem krveproliti, jako se delo v experimentu v Sovetskem svazu, nebo nacistickem Nemecku. Oba dva rezimy skoncily na smetisti dejin, zatim co se USA dale demokraticky vyvijely. Ted se ovsem proletari vsech zemi spojili v nove strategii progresivniho socialismu, ktery zahrnuje diskriminovane a utlacovane, aby si urcili svuj osud. Miliardy chudych ve tretim svete se totiz domnivaji, ze EU, potazmo Cesi dluzi globalnim chudym a proto nevahejte , soudruzi, a pomahejte – nebudte sobci. Prijmete par… Číst vice »

Irena
2. 12. 2019 17:06

Žádná práva si ti dělníci nevydobyli, dokud se to nepovedlo bolševikům v Rusku, ti je totiž vydobyli nám všem, proto je jim v čele se Stalinem nasazována psí hlava a to i rádoby „inteligenty“. A USA končí na smetišti dějin právě teď, pozorujeme to v přímém přenosu. A za to, že se migranti hrnou do států, co je celá staletí okrádaly, může globalizace na buržoazně-liberální způsob ala USA a Evropa. A že jim teď najednou otevřely vrata? To je ten důvod, o kterém jsem mluvila na začátku, mají za úkol zlikvidovat národy, co zjistily, že stát může fungovat i tak,… Číst vice »

Aleš
Aleš
3. 12. 2019 13:03

http://www.novarepublika.cz/2019/12/nato-sa-zacina-topit-v-tazkostiach-aneb.html
Však ty migranty před námi NATO ochrání, abychom jim tu ani neskřivili vlásek…

Ladislav Hinner
Ladislav Hinner
3. 12. 2019 20:52

Náhled na jednotlivé operace nelze nahlížet jednotlivě, ale pouze v kontextu dlouhodobých záměru NWO, což nás posouvá do úvah, které jsou označovány jako konspirativní. Vzhledem nedostatku informaci nebo jen útržkovitých, jsme odkázání na správný odhad globálních problémů, které lidstvo bude nuceno řešit v zájmu vlastního přežití, bez ohledu na to, kdo se ujme vůdčí role. Nicméně, dnes jsme schopni odhadnout, o kterou finanční mocenskou skupinu se jedná, i o její představy o konečném řešení, ale nic není dáno definitivně. Podle mého názoru, z hlediska naši civilizace vyvstávají tyto problémy ohrožující její trvání : 1) migrace, vyžadující aktuální naléhavé řešení, 2)… Číst vice »

Ladislav Hinner
Ladislav Hinner
3. 12. 2019 20:54

V roce 1971, Zbigniew Brzezinski: „…národní stát jako základní element organizovaného života člověka přestal být principiální tvůrčí silou: mezinárodní banky a nadnárodní korporace jednají a plánují způsobem, jenž je mnohem pokročilejší než politické koncepty národního státu …“ Předpověď David Rockefellera: „Brzy nastane globální transformace. Vše, co potřebujeme, je velká krize a národy uznají nový světový řád. „Věřím v nesplnění i přesto, že „co se týče růstu populace, máme tři způsoby jak zajistit společnost. První je, plánované rodičovství, druhá volba jsou infantiády a destruktivní války a třetí je poznatek, že populace nemůže být stabilizovaná, dokud nebudeme mít globální vládu. Barbara Lerner Spectre, Američanka… Číst vice »

Ladislav Hinner
Ladislav Hinner
3. 12. 2019 20:56

Proto musí Evropa přijmout ročně 1,5 milionu přistěhovalců z třetího světa. Výsledkem tak bude vznik populace s průměrným IQ 90, tedy lidí, kteří budou příliš hloupí na to, aby chápali, ale dost inteligentní, aby pracovali.“ Nepřátelé této globalizace budou zničeni. Thomas Barnett suše konstatuje: „Kritiky zabijeme“. OSN prosazuje oficiálně genocidu svým neustálým vybízení k přijímání miliónů uprchlíků, aby se „kompenzovala nízká porodnost v Evropě“. Zpráva OSN z roku 2000 má název „Migrace k náhradě původního obyvatelstva: řešení pro stárnoucí a upadající populace“ a uvádí, že Evropa bude v roce 2025 „potřebovat“ 159 miliónů imigrantů. Americký analytik Georg Friedman na „The… Číst vice »