Číslo týdne: 12. Tolik barelů ropy se ušetří při recyklaci jedné tuny plastů

Středa 27. srpna 2014
Návrh zákona o odpadech, který nedávno prošel sněmovnou a dnes jej projedná senát, směřuje komunální odpady do spaloven. ČR by jeho schválením ztratila jednu z příležitostí srazit svoji závislost na dovozu (převážně ruské) ropy. Recyklace tuny plastů totiž naší ekonomice ušetří přibližně 7–12 barelů ropy. Spalovna ze stejné tuny vyrobí energii odpovídající pouze 3 – 5 barelům a vyplýtvá tedy 300 –1400 litrů ropy na každou tunu plastu [1].

Pokud by byl zákon schválen v podobě navržené poslanci, přesměroval by do deseti let dnes na skládky ukládaný komunální odpad do spaloven. Tím by zabránil tomu, aby se ČR dostala v recyklaci na úroveň západních zemí. Spalovací lobby přiznala, že na takový zákon čeká [2], a na jeho schválení poslanci má lví podíl.

Vláda ovšem s takovou podobou odpadového zákona nemá šanci splnit svoje vlastní programové prohlášení, kde slibuje nejen snížit skládkování, ale zejména: „… zvýšit úroveň recyklace odpadů, včetně odpadů biologických, na úroveň vyspělých evropských zemí.“ [3]
Chaos vládní odpadové politiky podtrhuje fakt, že ministerstvo životního prostředí si do návrhu Plánu odpadového hospodářství na roky 2015 – 2025 stanovilo pro recyklaci komunálních odpadů nižší cíl, než je obsažen v současném Plánu odpadového hospodářství 2003 – 2013. [4]

Německo a další západní země recyklují 65 procent komunálního odpadu, u nás je to pouze 30 procent. Statisíce tun kvalitních recyklovatelných materiálů proto končí na skládkách nebo se pálí. ČR zbytečně plýtvá energií a závisí na dovozu surovin z ciziny i se všemi negativními ekologickými dopady. Evropská komise navíc na začátku července zveřejnila plán, podle něhož by všechny členské země měly do roku 2030 recyklovat 70 procent komunálního odpadu [5].

Ivo Kropáček, odpadový expert Hnutí DUHA, řekl:

„Česká republika v recyklaci komunálních odpadů kulhá daleko za úspěšnými evropskými zeměmi – recyklujeme sotva polovinu. Zbytečně tak plýtváme energií i miliony tun materiálů, které musíme nahrazovat například ropou dováženou z Ruska. Pokud senát schválí odpadový zákon v podobě nedávno přijaté poslanci, kterou ve skutečnosti prosadili teplárníci a spalovnáři, tak tento neblahý stav zpečetí.“

„Pokud však senátoři a senátorky najdou dost rozumu a odvahy, aby zákon vrátili zpět poslancům s úpravami, dají koalici šanci napravit chybu a na druhý pokus důležitý bod svého vlastního vládního programu splnit. Pokud ne, tak bude muset vláda přijít s další novelou, která recyklaci odpadů opravdu rozhýbe.“

Přejít do diskuze k článku 9 komentářů